Viewing all articles in Historieförfalskning

CIA redan på 80-talet djupt insyltat i droghandel i Afghanistan

Monday, 29 April 2013 22:53

Direkt när USA och en av deras mest kriminella armar, CIA, gick in i Afghanistan under 1980-talet för att bekämpa den hemska sovjetiska ockupationen, tog de också hand om droghandeln. CIA behöver svarta pengar för sina kriminella operationer, som de kallar black ops, vilka kongressen aldrig skulle godkänna.

Källa

Lyssna på CIA whistleblowern John Stockwell i en intervju från den 16 feb 1989. Han skrev den kända boken "In Search Of Enemies". Huvudbudskapet är att CIA skapar fiender till USA för att ha en förevändning att kunna bekämpa dem. Detta gynnar inte bara ekonomin för det militär-industriella komplexet utan också USA:s  sjuka anspråk på en världsdiktatur, den Nya Världsordningen, NWO.

Se även på White TV: USA en av de huvudansvariga för världens drogproblem

 

USA en av de huvudansvariga för världens drogproblem

Sunday, 28 April 2013 21:52

Gammelmedia har alltid förtigit USA:s ledande roll i drogsmugglingen och -spridningen världen över. Ett av huvudskälen till Vietnamkriget var kontrollen över den Gyllene triangeln, Laos, Kambodja och Vietnam, för att kunna styra drogtrafiken. Även det amerikanska försvaret blev nedlusat med droger. När jag gick till en NATO-skola i Holland i början av 1970-talet var den amerikanska avdelningen i AFCENT-skolan och pubarna som besöktes av de amerikanska soldatbarnen översvämmat med droger.

Se den här intressanta och mycket välgjorda filmen som nedtystats i USA om US- presidenterna Bill Clintons och George Busch pappas ledande roller i drogmaffian. Flygfältet i Mena, Arkansas, spelar en nyckelroll och Clinton var governor.

Även mordet på Olof Palme finner delvis sin förklaring i denna amerikanska statskriminalitet. Han hade ju minst ett möte med den ökände amerikanska översten Oliver North.

 

Sovjet överföll de oskyldiga baltiska staterna redan sommaren 1940

Friday, 19 April 2013 22:55

Den svenska historieskrivningen är rasistisk. Om judiska lidanden får vi veta allt, men att Sovjet Unionen överföll de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen redan sommaren 1940, utan att de hade yppat den minsta aggressionen mot Stalin, förtigs så gott som helt i de svenska historie- och skolböckerna. Även gammelmedia tiger med få undantag. De flesta tror att Baltikum föll först efter att Sovjet drev ut Nazisterna i slutet av 1944.

Den enda ärliga historieskrivare som Sverige har på detta område, är den estniske dissidenten och flyktingen Jüri Lina. Just p.g.a. att han lägger fram sanningen, fortsatte förföljelserna mot honom även i Sverige, ett land som han brukar benämna Sovjetrepubliken Absurdistan. Eftersom Linas noggrant efterforskade fakta håller för varje granskning, så har ingen kunnat beslå honom med lögn.

 

Röda terrorns offer i Tartu, Estland, 1941; Arkiv Jüri Lina

En av orsakerna till Stalins överfall på de baltiska staterna, med massvåldtäkter, den vidrigaste tortyr, massdeportationer och massmord, var Hitlers pakt med Stalin - den s.k. Molotov-Ribbentrop-pakten av år 1939, där diktatorerna delade upp sina intresseområden. I uppgörelsen ingick att Stalin erhöll Finland, Baltikum och östra Polen, medan Hitler fick resterande Polen. Detta var dock en fint av Stalin, vilken redan innan det andra världskriget bröt ut, också ingått en uppgörelse med USA, England och Frankrike. Planen gick ut på att Tyskland förintas i ett trefrontskrig, medan Danmark, Norge och västra Sverige, skulle tillfalla England/Frankrike. Sveriges östra del och Finland, Baltikum och hela Polen, skulle tillfalla Sovjetunionen (se Erkki Hautamäkis bok om Mannerheims privatspion, vilken tystats ner i Sverige). Hitler upptäckte detta och hann 'minuterna' före England, ockupera Danmark och Norge, samt hjälpa Finland att övervinna det sovjetiska anfallet. Men faktum kvarstår; Hitler svek Finland och Baltikum, helt i strid med hans rasistiska åsikter!

 

Offer för den röda terrorn i Kuressaare (Arensburg, Ösel) 1941; arkiv Jüri Lina

En ögonvittnesskildring av en överlevande från massakern i Kuressaare, på den estniska ön Ösel:

"Såvitt jag vet var det bara tre som sköts ihjäl och som senare återfanns i brunnen. Alla andra torterades till döds. De var omkring hundra. Ingen vet exakta antalet. Tortyrmetoderna var många; på en man skar man av läpparna, på en annan näsan, tungan, öronen. Många hade man kokat fötterna på, hos någon ena foten och hos andra båda. Det fanns också offer, från vilkas rygg man skar ut hudstycken och på vilka man band händerna på ryggen med taggtråd. Några stack man ut ögonen på. En kvinna fick brösten bortskurna."

De sovjetiska bödlarna och mästarna i tortyr tilläts av Stalin, att utöva en fruktansvärd terror bland den baltiska civilbefolkningen. Det var därför föga förvånande, att de efter att ha blivit befriade genom Hitlers försorg sommaren 1941 straffade brottslingarna. För detta blir de idag av rasistiska historiker kallade antisemiter. I detta sammanhang skall också hållas i minnet att kommunisterna aldrig befriat något folk.

Se även White TV:s inslag: Churchill förrådde Öst-Tyska upproret 17 juni 1953

 

Eisenhower's Holocaust: USA mördade över 1 milj tyskar EFTER WWII

Sunday, 31 March 2013 17:04

Historieskrivningen är rasistisk. Brott mot tyskar får helst inte nämnas alls eller skall förringas. Nästan alla viktiga frågor rörande andra världskriget (WWII) förfalskas genom lögn. Som bekant skriver segrarna historien och då Tyskland förlorade två världskrig som de inte ville ha eller ens har börjat, så överöses Tyskland och tyskar med lögn även idag. Om man skulle komma med samma lögner mot andra raser, skulle det bli ett ramaskri. Därför är historieskrivningen rasistisk: den diskriminerar och smutskastar tyskar, den mäter med två olika måttstockar.

Källa

White TV tar idag upp ett ämne, som enbart diskuteras på nätet på svenska språket inom Flashback: die Rheinwiesenlager. USA, med deras mäktigaste general Dwight Eisenhower (senare USA:s 34:e president) i Europa, mördade över en miljon tyska krigsfångar, efter att andra världskriget hade tagit slut, i koncentrationsläger som till skillnad från Hitlers inte hade några byggnader eller sanitära anläggningar, utan enbart taggtråd och grymma amerikanska vakter runt stora markbitar; för att inte tala om teater, bordeller eller sjukhus. Där, utan skydd mot vädret, fick tyskarna "leva" och "sova". Mat och dryck vägrades, trots påtryckningar från Röda Korset, som tyckte att USA begick brott mot en rad Geneve- och Haagkonventioner. På det viset fick nästan två miljoner oskyldiga tyskar långsamt törsta och svälta ihjäl i regn och kyla. Vilken högt stående kulturnation USA är, att en sådan massmördare som Eisenhower kan bli president!

Källa: David Icke

Varför är Forum för Levande Historia så tyst om saken? Därför att deras uppgift är att förfalska historien med skattemedel. Dags att stänga butiken och lägga pengarna på samhällsnyttiga saker.

 

 

Dresden Holocaust 13-15 feb 1945 glömd

Wednesday, 13 February 2013 11:41

Få vet att de engelska och amerikanska bombningarna av den tyska storstaden Dresden den 13 feb 1945 på kvällen fram till den 15 feb förmodligen var den största massakern på ett ställe som någonsin begicks, det krävde betydligt flera oskyldiga offer än atombomberna som USA kastade på Hiroshima och Nagasaki.

Det fanns inga militära mål kvar i Dresden, men många sjukhus, som hade stora röda korsar på sina tak. I Dresden hade hundratusentals flyktingar, mest kvinnor och barn, sammlats, som ville komma undan den kommunistiska terrorn som den röda armén utförde som vanligt, när de kom in i andra länder, helt oberoende om de låg i krig med Sovjet Unionen eller inte.

Källa

De engelska och amerikanska 650 000 ton fosforbomber orsakade en fruktansvärd eldstorm utan like. Aldrig har så många människor bränts levande. För att lura ut civilbefolkningen ur sina skydd gjorde de engelska och amerikanska massmördarna flera extra långa pauser, så att folk trodde attacken var över. När de sedan lämnade sina skydd så genomfördes nästa attack för att åstadkomma så många grymma mord som möjligt. Efter den sista pausen avslutade amerikanska Mustangs bombningarna genom att prickskjuta civila och brittiska krigsfångar för att komplettera förintelsen av Dresden.

Som vanligt har segrarna efter WWII ljugit om offersiffrorna; när det gäller Tyskar så trycktes siffrorna ner i motsats till andras, som förfalskades uppåt.

Winston Churchill: "Jag vill inte höra förslag om krigsviktiga mål runt omkring Dresden, jag vill höra förslag hur vi kan steka 600 000 flyktingar från Breslau i Dresden." (Minute by A.P.S. of S.-Air Chief Marshal Sir WILFRID FREEMAN; 26. Januar 1945, in: Air Historical Branch File CMS.608)

Se även på White TV:

Dresden Holocaust för 71 år sedan, ingen åtalad ännu