CIA Agent Chip Tatum bekräftar Palmemöte med Oliver North

Wednesday, 30 May 2012 22:13

White TV har ofta hänvisat till f d CIA agenten Gene "Chip" Tatum som ett mycket pålitligt vittne även i samband med mordet på Olof Palme. F d Expressen journalisten Anders Leopold tror också på Chip Tatum och har därför lagt ut på sin mycket seriösa hemsida Leopold Report radiointervjun, som Chip Tatum gav den 14 juli 1997 i den lokala radiostationen KIEV i Los Angeles för Peter Ford, son till den kände filmstjärnan Glenn Ford.

Hjälten Chip Tatum, som vi står i en tacksamhetsskuld till

Tatum vittnar om att han tre månader efter Palmemordet den 28 feb 1986 rekryterades till OSG (Operation Sub-Group), officiellt en internationell anti-drog-organisation men i praktiken raka motsatsen med en egen mordpatrull. Tatum menar att OSG/CIA hade givits uppdraget att mörda Olof Palme.

Leopold skriver i sin kommentar: "Enligt flera källor är det troligt att Olof Palme personligen mötte CIA:s förhandlare, alltså då sannolikast Oliver North. Enligt författaren till boken Victory, Peter Schweizer, besökte i all hast och under stort hemlighetsmakeri CIA-chefen William Casey Stockholm och Palme hösten 1982 sedan Palme återkommit till makten. Vad som avhandlades är sekretessbelagt, men det handlade sannolikt om Sveriges kontakter med Sovjet och om Palmes medlaruppdrag och vapenhandeln."

White TV kan nu avslöja, att Chip Tatum har bekräftat ett möte mellan Palme och Oliver North i en annan radiointervju med f d FBI agenten Ted Gunderson, som hölls i maj 1997:

Tatum: Sure. I’d love to mention quite a bit more about Mr. Bush.

I guess, the clinch would be, what is the connection between George Bush and Olof Palme (sp?)? Olof Palme was a prime minister of Sweden who was assassinated in 1986. I think it would be very interesting to the people out there as they hear about neutralizations, and people of the world as they hear about neutralizations, about a meeting that took place between Mr. Palme and Mr. North and Mr. – Don Gregg. One of the things that needed to be done was to get, for all the weapons that were being purchased, or built-in purchased, without serial numbers and so forth, was to get end-user certificates for all these weapons, so that it could be stated they came from a different country than the United States, as the Boland Amendment didn’t allow us to provide weaponry into particular countries.

Mr. Palme, the prime minister of Sweden, was approached. The whole plan was laid out on his lap, and he chose not to participate. He was dead within weeks.

 

A (Ted Gunderson): Well, now, wasn’t he supposedly killed by mistake by somebody from the Mossad?

T: He was, from what I understand,…

A: That’s what, a cover story?


T: … killed by a South African.

A: South African?

T: No, that’s – you’re thinking of Mike Harari’s mistake in shooting a waiter.

A: Oh, yeah, that’s right. You’re right. Right. Yes.

And how did they kill him? How did they eliminate him?

T: I – he was shot. I’m pretty sure he was shot.

A: Oh!

And, well, in the name of national security, right?

T: In the name of national security.

No one could ever know that that’s what was going on."

 

Chip Tatum bekräftar här ett möte mellan Palme, Oliver North och Donald P. Gregg. Oliver North är ökänd från Iran-Contras affären. Han organiserade illegala vapen- och drogaffärer för den amerikanska regeringen på 80-talet.

 

Olof Palme vägrade att hjälpa USA med sina smutsiga vapensmugglingar, vilket var förmodligen hans dödsdom

 

Det hedrar Olof Palme mycket, att han vägrade att ge amerikanska vapen felaktiga och illegala ursprungsintyg. Han vägrade på ett liknande sätt, som den tyska regeringschefen i delstaten Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, som föll offer för Mossad, vilket Mossad agenten Victor Ostrowsky, min stora idol, senare bekräftade.

 

Palmes sydafrikanska mördare var med största sannolikhet agenten Craig Williamson, vilket framkom under den sydafrikanska sanningskommissionen.

 

Att Chip Tatums vittnesmål och Craig Williamson förtigs av Palmespanare som Sven Anér och Leif G W Persson bekräftar bara, att Palme mördades på uppdrag av CIA.

 

Jag förmodar att mer detaljerat bevismaterial om Palmemordet finns i det material, som Chip Tatum har undangömd för att säkra sitt och familjens liv. Annars skulle Tatum inte ha nämnt Palmemordet enbart i förbigående. Naturligtvis smäller ett bevis, att USA lät mörda den i hela världen omtyckte svenska regeringschefen Palme, mycket högt. Palme skulle dessutom bli chef för FN. För att visa sina förföljare på vilket brisant bevismaterial Tatum ruvar, lät han påskina då och då, på vilken ammunition han sitter. Den har inte briserat efter rykten om hans död 2007. Detta skulle kunna vara en indikation, att Tatum kanske är fortfarande vid liv. Men han har inte setts sedan mars 1998.

 

Här är länken till radiointervjun mellan Ted Gunderson och Chip Tatum. Jag har dock inte haft tid att lyssna på alla delar, så jag vet inte i vilken Palmemordet kommer till tals.

 

 

 

You must be logged in to comment.