9/11: Förintades WTC 1+2 genom 3 olika metoder?

Tuesday, 10 September 2013 19:33

Den som ännu inte har förstått att den officiella NIST förklaringen för 911 är en primitiv lögn, är antingen mind controled, journalist i gammelmedia eller ännu dummare. Den mest vedertagna tekniska förklaringen kommer från en amerikansk grupp som kallar sig Architects and Engineers for 9/11 Truth, AE911truth, där White TV:s Henning Witte ingår i juristgruppen. De har lyckats presentera klockrena tekniska bevis att thermite användes för att förstöra World Trade Center 1 och 2, de berömda tvillingtornen i den ena ändan av axis of evil, New York. Thermite är ett slags explosivt material som blir tillräckligt hett att smälta stål mycket snabbt. Flygbränsle kommer inte upp i sådana temperaturer.

Den vettigaste förklaringen hittills varit kontrollerad rivning, controlled demolition. WTC 1+2 har rivits med hjälp av thermite och vanliga bomber, som hördes av många inom brandkåren. Filmer visar tydligt att byggnaderna kommit ner i fritt fall. Det skulle vara omöjligt om enbart en brand från flygbränslet hade orsakat kollapsen.

Den andra och mera sällsynta förklaringen kommer från en rysk atomexpert, Dimitri Khalezov, som anför tunga argument att WTC hade enbart fått bygglov om dess rivningsmöjlighet redan byggts in från början. Till detta placerades små atombomber under WTC området, som sedan användes i 911. Se om detta White TV:s inslag: Specialbyggda atombomber orsakade 911, Nuclear Demolition

Även flera månader efter 911 var bråten på ground zero brännhett. Dessutom är ground zero ett uttryck som är reserverat för ett ställe där en atombomb har exploderat. Ordbok som kom ut efter 911 har i stor skala förfalskats för att mörklägga nuclear demolition. FBI folket gick i strålskyddskläder på bråten, men de flesta andra lät de gå utan, vilket medförde att de fick svåra strålningsskador precis som efter en atombomb. Många dog.

källa

Den tredje och mest förtryckta / hemlighållna förklaringen till WTC kollapsen kommer från Dr. Judy Wood. Hon kommer med övertygande bevis att den största delen av WTC har pulveriserats med en okänd teknologi. White TV tittare vet att en sådan teknologi skulle kunna vara skalärvapen. Enligt thermit-teorin skulle det funnits kvar mycket mera rester av själva byggnaderna och thermit smälter järn, men kan inte pulverisera den. De enorma rökmoln som täckte nästan hela New York passar inte till en konventionell förklaring. Dessutom blev många bilar i närheten enbart delvis brända. Vädret spelade ett spratt denna morgon den 11 september 2001. Väder kan ändras med skalärvapen, typ HAARP.

källa

Konstigt var också att många människor fick överleva i några av de nedersta våningarna, som om skalärvapnet inte nådde till alla områden.

Men metall förblir inte glödande efter skalärvapen i flera månader. Och varför pulveriserades inte hela byggnaden?

Alla tre förklaringar presenterar delvis övertygande bevis men kan inte förklara helheten. Skulle det kunna vara så att Mossad, CIA och FBI, de verkliga gärningsmännen bakom 911, har använt sig av en trestegsraket?

1. Längst upp användes en teknologi som skulle förespegla att ett flygplan flugit in. Vi vet att vingarna aldrig skulle kunna riva öppningar i WTC väggen så som det visades sedan. Det lätta materialet i flygplansvingarna hade smulats sönder vid kontakten med ytterväggarna. Men om man använder thermite för att spränga in ett liknade mönster i väggen, då är förklaringen enklare. Den översta delen av WTC 1 tippade litet i början, vilket indikerar att den fick en annan behandling än den stora delen under. Delen längst upp, som behandlats med thermit och kontrollerad rivning, blev delvis kvar och bildade så den lilla högen med rester, rubble, som sedan skeppades i all hast till Kina, innan experter kunde titta på det.

2. Den övervägande och största delen av WTC 1+2 pulveriserades enligt Dr. Judy Wood med okänd teknologi, mest troligt skalärvapen. Genom pulveriseringen kan fritt fall också åstadkommas.

3. Fundamentet revs med hjälp av de redan från början inbyggda miniatombomberna. Därför förblev resten på marken så hett under flera månader, vållade atomstrålning och lät marken skälva ordentligt. Att så många människor fick överleva i några av de nedersta våningsplanen av WTC skulle kunna förklaras med att atomexplosionen och skalärvapnen skapade en fri zon just i gränsområdet mellan dessa två teknologier.

En sak är i alla fall klar: vi behöver en ny och opartisk utredning om 911.

 

 

You must be logged in to comment.