Viewing all articles in Historieförfalskning

Film med nya bevis att Hitler flydde och överlevde i Argentina

Thursday, 31 January 2013 00:38

White TV var tidigt ute att avslöja genom tyska kontakter, att Hitler inte begick självmord i sin Führerbunker 1945 utan lyckades fly, precis som sin andre man, Martin Bormann, som satt på nazisternas pengar. Sedan kom fler och fler bevis att inte bara Hitler hade flydd ut ur det brinnande Berlin utan också vart: Argentina.

Sedan publicerade brittiska forskare nya bevis för samma skandal, men med vissa vilseledande faktorer, för att mörklägga, att USA och England hade gjort en deal med nazisterna: alla nazister som ville lämna Tyskland kunde göra det och gå vart de ville. Som motprestation fick USA atombomben, som Hitler var först med,  och England de av nazisterna från judar och ockuperade länder stulna rikedomarna. Detta är bakgrunden till Project Paperclip, där många nyttiga nazister skyddades och anställdes av CIA, även ärkesvinet Joseph Mengele, som fick fortsätta att tortera oskyldiga i sina vidriga människoförsök, ofta inom mind control. Mengele kallade sig i USA efter WWII för Dr. Green.

Källa: Targeted Individuals Canada

Eftersom det vimlade av nazister inom CIA skickade USA Hoovers FBI till Argentina för att spana efter Hitler, trots att FBI inte skall agera utanför USA i motsats till CIA. Man ville inte göra bocken till trädgårdsmästaren.

Nu produceras en ny dokumentärfilm med nya bevis: "Hitler in Argentina" som skall vara färdig 2014.

"t's been rumored since time-immemorial, or at least since 1945. Yet a new documentary opens up the rumor mill again, saying that Adolf Hitler, did not commit suicide in his Berlin bunker as normally believed, but instead lived his days out in Argentina.

Speaking on Sunday, director/producer Noam Shalev and researcher Pablo Weschler revealed their reasons for believing that their evidence proves -- though not to 100 percent certainty -- that Hitler did not die in 1945." rapporterar examiner.com.

 

 

Sverige hemlig Nato-medlem

Sunday, 27 January 2013 22:09

Alla länder och organ som spelar en viktig roll för Sveriges säkerhet vet, att Sverige är en hemlig NATO-medlem. Julian Assange citeras i DN 2010-12-08:

"Sverige är en hemlig medlem i Nato och döljer underrättelsesamarbete med USA för riksdagen".

"I 'Den dolda alliansen' (av journalisten Mikael Holmström), avslöjas en informell allians med hemliga möten, signalförbindelser och krigsförberedelser med NATO-grannarna Danmark och Norge.
Skandinavien var en enhet med en gemensam fiende: Sovjetunionen. USA såg oss som "NATO:s sjuttonde medlem". I krig kunde amerikansk militär hjälp landa i Sverige inom några dygn."
skriver hans förlag Atlantis.

"Jag och Mikael Holmström är överens om att Sverige under kalla kriget i hemlighet samverkade med Nato i syfte att underlätta hjälp västerifrån ifall kriget skulle komma" menar Ulf Bjereld.

Källa för sheeple bild

De enda som inte vet är svenska folket, the sheeple. Förenklad skulle man kunna säga, att Sverige blev topphemlig medlem i NATO redan 1949, när samarbetet med de västliga säkerhetstjänsterna intensifierades. I gengäld fick Sverige garantier mot ett sovjetiskt anfall, som var ett stort och allvarligt hot på den tiden. Alla visste hur jobbigt och förlustrikt finnarna hade det och vilka ohyggliga brott Sovjetunionen med sina kommunistiska bödlar hade vållat i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. I början av 50-talet byggdes Stay Behind rörelsen upp, en hemlig arm av NATO in i samtliga europeiska länder, som inte låg bakom järnridån.

"I Sverige byggdes den hemliga NATO-armen upp av Tage Erlander som lyckligtvis var en klok man, som insåg kommunismens faror. Han öppnade vägen för CIA-agenten William Colby, som 1951 sändes till Stockholm, för att bygga ut Stay Behind i Sverige. Han blev senare chef för hela CIA. I brist på bättre var man tvungen att ta stridserfarna antikommunister, som på den tiden mestadels var svenskar som hade kämpat mot kommunismen under Hitler i SS-Divisionen Wiking och andra förband, t.ex. finlandsveteraner som stridit under Mannerheim mot Sovjet." rapporterade White TV tidigare.

Den första allmänt synliga väckarklockan kom den 13 juni 1952, när Sovjet sköt ner ett svenskt signaspaningsflygplan, DC 3:an. Sovjet hade all rätt att skjuta ner det svenska planet, då den militära besättningen spionerade åt USA. Sovjetunionen, USA och delar av den svenska regeringen visste, att Sverige arbetade i hemlighet för NATO, bara folket fick inget veta. Med stor sannolikhet överlevde några i DC 3.ans besättning och blev räddade av ryssarna. Men det var den svenska ledningen som förrådde sina landsmän och tog dem inte hem, för att dölja det odemokratiska spelet. Att inte bry sig om sina landsmän, hade man ju redan tränat i samband med Raoul Wallenbergs försvinnande.

Jag vet själv från flera pålitliga källor, att den svenska ambassaden i Helsingfors stod ständigt öppen för amerikansk militär, som hämtade Sveriges terrestriska spaningsresultat mot Sovjet där.

Jag vet från flera svenska militärer, att de jämt har hemliga övningar med NATO, ofta utanför Sverige. JAS Gripen är tekniskt sett fullt kompatibel med NATO. Jag är själv reservofficer i NATO och tycker att det var mycket vettigt av Sverige att ansluta sig, då kalla kriget rådde.

Den 27 oktober 1981 grundstötte den kärnvapenbestyckade sovjetiska ubåten U137 i Gåsefjärden utanför Karlskrona, Whisky on the Rocks. Detta var del av ett hemligt ubåtskrig, där NATO-länder som USA och Tyskland hade sina nästan osynliga båtar med i spelet. Mycket talar för att NATO iscensatte olika incidenter, för att pressa vänster politiker och journalister i Sverige att höja försvarsutgifterna.

Den 28 februari 1986 skakades Sverige fruktansvärt: statsminister Olof Palme blev skjuten på öppen gata. Sådant var otänkbart i Sverige. Jag befann mig då i Bonn och pluggade juridik och minns, hur även jag blev chockad, men jag tyckte att resultatet var bra för Sverige. Först senare begrep jag, att Palme även hade sina goda sidor, som att han vägrade att ge amerikanska vapen felaktiga svenska certifikat och att han som planerad FN-chef ville mäkla fred i Mellanöstern.

Allt tyder på att CIA gav uppdraget till Palmemordet, som verkställdes av den sydafrikanska säkerhetstjänsten i samarbete med NATO:s Stay Behind arm i Sverige, Arla Gryning. Palmemordet var på så sätt delvis ett resultat av det odemokratiska och hemliga samarbetet med NATO. Hade Sverige fått Tage Erlanders andra påläggskalv, doktorn Alf Enerström, istället för Palme, hade Sveriges historia utvecklats mera positiv. Alf Enerström blev hård förföljd av Palme.

Den 28 september 1994 fick Sverige en ännu värre smäll: M/S Estonia förliste med nästan 1000 offer. Aldrig i fredstid hade Sverige förlorat så många medborgare. Det visade sig senare att passagerarfärjan Estonia hade sänkts med flit, förmodligen för att stoppa en militär smuggling av rysk militär spetsteknologi till NATO. Sveriges värsta massmord genom tiderna var ett faktum. Ingen ställdes till svars. Samtliga utredningar blev nerlagda i en internationell konspiration.

Sverige deltar i NATO-aktioner i Irak, Afghanistan, Libyen, snart i Syrien, numera utan att det är bra för landet. Alla länder som deltar där bryter mot folkrätten. Den en gång så viktiga och säkerhet givande NATO har förvandlats till en mardrömsliknande terrororganisation av värsta mått. Det blir dags att NATO ställs under effektiv demokratisk kontroll.

Jag har aldrig kunnat hitta en vettig förklaring, varför alla vet om Sveriges hemliga medlemskap i NATO, men inte svenska folket. Jag har till slut byggt min egen förklaring: Sverige lider hårt under en kommunistisk journalistmaffia. Det finns knappt en journalist, som inte är vänster, fången av sin vänstra hjärnhalva, vilket medför att vederbörande tappar helhetssynen, då inte båda hjärnhalvorna används. Skulle Sveriges toppolitiker eller militären ha erkänt, att de är med i NATO, hade denna journalistmaffia krävt, att dra ner på försvarsutgifterna med argumentet, NATO hjälper oss ändå, ifall Sovjetunionen attackerar oss. Vi kan luta oss mot NATO. Detta hade haft förödande konsekvenser för den viktiga svenska försvarsindustrin med förlust av många jobb och den svenska kompetensen i spetsteknologin. Ur den synvinkeln var det klokt och förståeligt, att man teg om NATO-medlemskapet. Hade Sverige haft fria media, modiga och ärliga journalister, hade detta NATO-hyckleri inte behövt äga rum med all dess negativa och blodiga konsekvenser.

Varför är det då idag, efter kalla krigets slut, så lätt att styra svenska journalister? I Tyskland vet man nuförtiden, att det s.k. Rosenholtz-kartoteket, en del av Stasi-akterna, som hade stulits av CIA, innan folket kom åt resten av Stasis material, har använts av CIA för att utpressa vänsterjournalister. Av Rosenholz-akterna framgår nämligen, att många vänsterjournalister har arbetat för Stasi, den hemska östtyska säkerhetstjänsten. Förmodligen gör CIA samma sak i Sverige, där det vimlar av kommunistiska journalister, som ofta fanns registrerat i Rosenholz-kartoteket. För att CIA inte skall förlora sina utpressningsmöjligheter, förhindras öppen forskning och debatt om Stasis inflytande över Sverige.

I filmen nedan berörs ämnet om Sveriges hemliga NATO-medlemskap litet grand.

Kolla även: Säkerhetstjänsterna samordnar media i Palmespaningen

 

Bra film om ett av världens största svin: Aleister Crowley

Friday, 25 January 2013 20:41

Engelsmannen Aleister Crowley (1875-1947), känd som "the Great Beast 666", är världens mest kände svart magiker. Han var personifierad ondska. Det förvånar därför föga att han skall ha haft mycket negativt inflytande på Hitler och hans ställföreträdare Rudolf Hess.

Han var frimurare av 33. graden (goda människor hamnar aldrig så högt upp) och medlem i Ordis Templis Orientis (OTO) och därmed ansvarig för utbildningen av Ron Hubbard, som sedan grundade den ökända och mäktiga Scientology kyrkan, som är djupt insyltat i mind control.

Crowley var med stor sannolikhet brittisk agent och hade samarbete med Ian Fleming och en annan extremt ond person: Winston Churchill.

Med den bakgrunden är det då föga förvånande, att han även är mor/svärfar till några av USA:s ondaste presidenter: Bush senior och junior.

Aleister Crowley är far till Barbara Bush

Svart magi är någonting mycket farligt och vidrigt och bör därför förbjudas med hot om minst 10 års fängelse.

 

Brittiska MI6 torterade tyskar efter WWII, nu blev de stämda

Tuesday, 22 January 2013 22:19

Tysken Gerhard Menzel, 89, har nyligen stämt den brittiska staten för den hemska tortyren han blev utsatt för av den engelska underrättelsetjänsten MI6 1946, i det ökända engelska tortyrlägret i Bad Nenndorf, Tyskland. Brittiska agenter torterade honom med tumskruvar, iskallt vatten som ledde till sönderfrusna lemmar och dylikt. Andra fick sina testiklar krossade, vilket för övrigt nästan samtliga tyska åtalade i fejkrättegången i Nürnberg utsattes för. De flesta åtal i Nürnberg baserades på "erkännanden" under fruktansvärd tortyr och förfalskade handlingar. Stickor under naglarna eller hemska slag var andra omtyckta metoder för britterna även efter att kriget var slut.

Tysk tortyroffer i britisk fängelse i Tyskland, Bad Nenndorf, 1946

Det är synt att inte flera tyska brottsoffer har vågat stämma England, Frankrike eller USA, för att inte tala om Ryssland, som låg bakom den största våldtäktvågen i historien: mer än två miljoner tyska kvinnor blev våldtagna av ryska soldater med sovjetiska ledningens goda minne och påhejande. Ingen man har ställts till svars för dessa vidriga brott på oskyldiga kvinnor.

Filmen är tyvärr mest på tyska, det fanns naturligtvis inget på engelska eller svenska. Sådana ämnen förtigs fortfarande.

 

 

USA har förstört Eritrea

Sunday, 20 January 2013 22:34