Tunga argument att Hitler flydde

Saturday, 20 August 2011 18:08

Uppgifterna har tätnat att Hitler inte begick självmord den 30 april 1945. Nazisterna gick själva ut med nyheten om sjävmordet den 1 maj 1945. Bara själva datumet är märkligt. För de hemliga bakgrundsmakterna är det ett heligt datum då den bayerska Illuminatorden grundades den 1 maj 1776 i Ingolstadt i södra Tyskland. Att den sedan länge döde Osama Bin Laden uppgavs ha blivit dödat av USA skedde också den 1 maj, 2011.

Bevisföringen angående Hitlers självmord är extremt bristfällig och motsägelsefullt. Alla stater och deras säkerhetstjänster som har viktig information om det håller tillbaka den genom förstörelse av bevismaterial eller hemligstämpling; mer än 66 år efter Hitlers fall! Vad är det vi skall inte veta??

Min mångåriga erfarenhet från Estonia-konspirationen har lärt mig att man är tvungen att använda regeln om omvänd bevisbörda när stater tjuvhåller på information och tunga indicier pekar tydligt åt ett håll, som t. ex. det här radioinslaget i BBC från den 8 maj 1945, dagen då Tyskland kapitulerade:

http://www.barilochenazi.com.ar/Video/bbc_080545.mp3

Den senaste spiken i kistan på de officiella lögnerna om Hitlers självmord är DNA-undersökningen som gjordes på en bit av en dödskalle som ryssarna uppgav härstamma från Hitler. Skallen tillhörde en yngre kvinna...

Se den intressanta dokumentären på History Channel om dessa frågor: