Senaste klipp

Visa text
 

White TV i Sveriges första alternativa medium som inte kontrolleras eller påverkas av etablissemanget. White TV tar upp ämnen som förtigs i de etablerade media. White TV är första medlems sajten där du kan få pengar genom att aktivt delta. Klicka här för att läsa mer.

Bli medlem

Som medlem på WhiteTV kan Du, förutom att Du kan få vara med och dela på delar av våra reklamintäkter, delta i diskussioner på forumet eller kommentera artiklar. Du kan också komma med tips på nyheter och insikter Du tycker att vi skall ta upp.

Klicka här för att registrera dig som medlem på WhiteTV, eller här för att lära dig med om vad det innebär.

 
Kreugermordet början till lösning av Raoul Wallenberg Gåtan
Skrivet av Henning Witte   
2012-06-30 20:48

 

Varför tog Gestapo-Müller på sig mordet på RW?

Många anser att det fattas en viktig pusselbit i gåtan om Raoul Wallenbergs öde. White TV hade bidragit med en ny infallsvinkel, nämligen att sista chefen för Gestapo (Geheime Staatspolizei), Hitlers fruktade 'säkerhets'tjänst, en doldis som heter Heinrich Müller, hade tagit på sig mordet på Raoul Wallenberg. Han nämnde det i förbigående i sitt anställningssamtal med en CIA-chef i Schweiz 1948, en av den beryktade Allen Dulles underordnade. Han påstod att hans andre man i Gestapo, Willi Krichbaum, skulle ha utfört dådet i all hemlighet, utan att lämna några spår. Det finns inga tvivel på att källan Gregory Douglas är äkta. Det kan naturligtvis inte uteslutas att Müller eller Krichbaum ljög. Men det finns föga indicier för det.

Willi Krichbaum inordnades efter kriget i amerikansk tjänst under Operation Paperclip, och gavs sedan en överordnad possition under den tidigare nazigeneralen Reinhard Gehlen, i hans uppbyggande av en ny Västtysk underättelsetjänst.

Ny bok belyser händelserna i Budapest

Efter Raoul Wallenbergs försvinnande den 17 januari 1945 i Budapest var det många som tyckte, att Gestapo, kanske med hjälp av plikorsarna, de ungerska nazisterna, hade röjt Raoul Wallenberg ur vägen. Redan den 8 mars 1945 rapporterade den ryskkontrollerade ungerska radiostationen Kossuthradio:

"En av ledarna för Röda korsets arbete i Budapest ..... var Raoul Wallenberg, som försvann utan spår den 17 januari. Alla tecken tyder på att han mördats av Gestapo-agenter." (Raoul Wallenberg, av Bengst Jangfeldt, Wahlström & Widstrand, 2012, sid. 443, senare förkortat RW BJ).

Jangfeldt menar att detta av allt att döma var ett villospår utlagt i Moskva i syfte att försöka få Sverige att sluta intressera sig för Wallenberg. Men, på sidan 443-445 redogör han för raka motsatsen: i mitten av februari 1945, bara tre veckor före radiosändningen, meddelar Stalins ambassadör i Stockholm, den allmänt uppskattade och mycket begåvade madame Aleksandra Kollontay, till Raoul

Alexandra Kollontay, Stalins ambassadör i Stockholm 1930-1945, första kvinnliga sändebudet i Europa

Wallenbergs mor Maj von Dardel att Raoul fanns i Sovjetunionen och att han behandlades väl. "Vid ungefär samma tidpunkt bad Kollontay utrikesminister Christian Günthers hustru Ingrid om ett möte, under vilket hon framförde budskapet att "Raoul Wallenberg finns i Ryssland i livet och det var bättre för honom om svenska regeringen inte bråkade om detta". Kollontay försäkrade också att Wallenberg "behandlats väl" (RW BJ, sid 445). Raouls familj underrättades om detta först tre år senare och allmänt känt blev mötet först 1951.

Fredrik och Maj von Dardel, Raoul Wallenbergs föräldrar

Ljuger Stalin?

Det är helt klart att Stalin ville framföra budskapet till den svenska regeringen, att han har fångat Raoul Wallenberg. Detta framkommer också av en rad andra omständigheter. Därför är det helt fel att tolka radiosändningen den 8 mars som desinformation från rysk sida. Varför skulle Stalin torpedera sitt budskap med denna radiosändning? Det är mycket mera sannolikt att radion helt enkelt rapporterade sanningen. Jag har hittills inte kunnat hitta något argument, varför Gestapo-Müller skulle ta på sig ett mord i onödan i en situation, då han lever som en fri och rik man i Schweiz 1948 och dessutom, om det hade varit fråga om en lögn, skulle ha belastat en tidigare kollega, Krichbaum, vilken framöver skulle komma att utföra viktiga arbetsuppgifter för CIA under Project Paperclip.

Den 28 mars 1945 skriver Röda kors medarbetaren i Budapest, Valdemar Langlet, om Raoul: "Något belägg för att han skulle ha blivit mördad på den resan föreligger icke, men å andra sidan synes inga av de ryska myndigheter med vilka jag haft beröring ha kännedom om en sådan resa, varför det kan vara möjligt att han i verkligheten råkat i händerna på förklädda pilkorsare, i vilket fall man kan frukta det värsta om hans öde" (RW BJ, sid 434).

Varningar om att Gestapo ville mörda RW hade nått Sveriges ambassad innan dennes försvinnande. Bengt Jangfeldt skriver: "Envoyé Danielsson fick ett förtroligt meddelande, att Gestapo och SS ville göra slut på Raouls arbete och ej skydde radikala medel. Han meddelade Raoul detta och det beslöts att han skulle försöka komma över på ryska sidan med en del av sina skyddslingar" (RW BJ, sid 451-452). Danielsson var under den aktuella tiden Sveriges ambassadör i Budapest, (vilken senare vägrade att träffa Raouls mor.)

Även Sveriges ambassadör i Moskva vid den tiden, Staffan Söderblom, var av åsikten, "att Wallenberg kunde ha råkat ut för 'någon olycka' (RW BJ, sid 452-453). I ett möte med Skandinavienchefen för Stalins utrikeskommissariat Alexander Abramov den 26 december 1945 uppger Söderblom sin "personliga mening": "Jag förmodar att Wallenberg inte längre är i livet. Möjligtvis har han dött som ett resultat av bomber ifrån tyskt flygvapen eller på grund av ett överfall av ungerska eller tyska militärer som har uppenbarat sig i sovjetisk förklädnad." (RW BJ, sid 467). Söderblom har kritiserats hård för detta, men han kanske visste mer än vad han fick säga och framförallt ville han kanske hjälpa Raouls familj att inte göra sig onödiga förhoppningar längre.

Varför stoppade Sverige två böcker om RW:s försvinnande?

Den ungerske journalisten Jenö Lévais publicerade 1948 boken Raoul Wallenberg: hjälten i Budapest, först på ungerska, sedan på svenska. Lévais hade räddats av Wallenberg och mycket god kunskap om förhållanden kring honom. Boken anser också att RW mördats av pilkorsare, nazister. Trots att denna passus censurerades bort i den svenska utgåvan tvingades förlaget Saxon & Lindström att dra tillbaka och makulera de resterande böckerna. Samma öde drabbade Lars Bergs (nära medarbetare till RW) bok från 1949 Vad hände i Budapest? (RW BJ, sid 505). Om någon av White TV:s tittare har tillgång till dessa bortcensurerade böcker vore jag mycket tacksam, om jag kunde få tillgång till dem!

Strax efter WWII verkade den härskande meningen vara, att RW hade mördats av nazisterna.

Samtidigt invänder alla med rätt, att det fanns många bevis att Stalin hade fångat RW. Det enda som dock är säkert bevisat är att Stalin gav häktningsordern att gripa RW den 17 januari 1945 och att många personliga tillhörigheter återförts 1989 från Ryssland till familjen Wallenberg, som t ex hans pass och ungerska körkort.

Tunna bevis för att RW fängslats i Sovjet

Kan det ha funnits en anledning för Stalin att missbruka situationen att Gestapo eventuellt mördade RW när han var på sovjetisk territorium ? Gestapo-Müller påstår ju att han gav order till SS-Oberführer Willi Krichbaum att utföra mordet så hemligt som möjligt, för att inte stötta sig med Himmler, som lät RW agera fritt i utbyte mot fredsförhandlingar med de västliga allierade via Sverige. Missbruket skulle i så fall vara att Stalin lögnaktig påstod att ha RW i sitt våld för att pressa Sverige. En närmare granskning av Stalins bevis för att ha arresterat RW visar, att alla dessa bevis är förvånansvärd tunna. "Uppgifterna om Raoul Wallenbergs öde efter den 17 januari 1945 är knapphändiga och delvis motsägelsefulla" konstaterar Jangfeldt på sid 419.

Här finns inte utrymme att gå igenom alla ryska 'bevis' för att RW satt fången i Sovjet, men några axplock skall göras. Ett nyckelvittne som vill ha delat cell i Lubjanka med RW är Gustav Richter (RW BJ, sid 436-442). Men Richter var SS-Hauptsturmführer och Adolf Eichmanns bödel i Rumänien. Han blev fri 1955 då han kom till Väst-Tyskland. Först 1957 kom han med sitt vittnesmål. Då är det inte uteslutet att SS-kamraten och f.d. vice Gestapochefen Willi Krichbaum eller hans medarbetare på västtyska BND (Bundesnachrichtendienst - Tysklands SÄPO) har instruerat honom att ljuga, för att låta fienden Sovjet stå i dålig dager och ge sig själv ett falskt alibi. Richters och Loydas vittnesmål från 1990 matchar inte heller riktigt (RW BJ, sid 441).

Andra vittnen hade enbart knackningskontakt, med någon, som de trodde vara RW, men aldrig sett honom. Här är vittnet Coen från Brygidki-fängelset intressant (RW BJ, sid 462-466). Han är mycket trovärdig. Han uppgav bl a att RW skulle ha berättat att han skulle ha en bror i Amerika. Men att Guy vid detta tillfälle uppehöll sig där kunde Raoul rimligtvis inte veta, ifall han satt i sovjetisk fångenskap. Men Stalin visste det och kunde ha spridit falska spår genom att träna folk att utge sig för att vara RW genom knackningar.

De få sovjetiska pappersdokument som finns kan lätt ha blivit förfalskade. Inga förhörsprotokoll finns bevarade och dödsattestets äkthet från 1947 har ifrågasatts på bred front (RW BJ, sid 447). Under förhör med andra, där det hade legat nära från sovjetisk håll att gå in på RW, blev han aldrig nämnt (RW BJ, sid 462).

Nyttjade Stalin Raoul som utpressningsverktyg?

En tung anledning för Stalin att driva med Sverige skulle kunna ha varit att han blev förbannat på Wallenbergarna, att de inte delade med sig av rånbytet från mordet på Ivar Kreuger, förmodligen det största rånmordet i världshistorien. Stalin hade ju skickat ett helt killer team till Paris för att lönnmörda Ivar Kreuger i samarbete med häradshövdingen Marcus Wallenberg. Stalin kanske ville använda Raoul Wallenberg som påtryckningsmedel?

Stalin lyckades i sin utpressning

Tydligen lyckades strategin då Stalin fick en extremt stor kredit på 1 miljard kr av Sverige 1946 (rysskrediten) trots USA:s och DN:s ilska över stödet till fienden (lånet blev mindre då). Stalin lyckades dessutom att Sverige vek sig i den s.k. baltutlämningen, ett fruktansvärd svenskt brott, då alla visste, att balterna och tyskarna gick en säker tortyr och massakrering på det vidrigaste sättet till mötes.

Stalins kovändning

Vid årsskiftet 1946/47, kort efter att krediten hade utbetalats, blev det plötsligt en tydlig vändning i Stalins Raoul Wallenberg politik (RW BJ, sid 471). Plötsligt menade Stalins ombud Vysjinskij efter förnekandet att RW skulle vara i Sovjetunionen: "Det återstår endast att förmoda att Wallenberg omkom under striderna i staden Budapest eller också att han greps av pilkorsarna" (RW BJ, sid 474).

Vad ville Wallenbergarna och den svenska staten dölja?

Oberoende om Stalin eller Hitler mördade Raoul Wallenberg så går den påfallande svenska undfallenhet att få tillbaka honom och att få ljus i mörkret kring hans öde enbart att förklara med risken, att det nedtystade mordet på Ivar Kreuger den 12 mars 1932 kommer till allmän kännedom. Då skulle Wallenbergarna och sossarna ha förlorat sin makt, som de precis vunnit tack vare mordet.

Artikeln i Wall Street Journal 2009-03-02 av Joshua Prager (i filmen nedan sade vi New York Times, vilket är felaktigt) visar tydligt hur makthavarna i Wallenbergsfären mörklade RW-fallet, deras egen släkting! Man ville inte ha RW tillbaka och man ville inte veta vad som hade hänt honom. Jacob och Marcus Wallenberg skrev enbart två brev för att hjälpa till i sökandet efter Raoul. De vägrade att träffa von Dardels Wallenberg Action. De gav iskalla handen till Raouls föräldrars och syskons vädjan om hjälp. Guy von Dardel bad Peter Wallenberg om 50 000 USD för sökandet efter brodern Raoul, men fick inget. När jag nu läste om det fruktansvärda lidandet som Raoul Wallenbergs närmaste ha blivit utsatt för, fick jag kämpa med tårarna. Det händer sällan.

Nina Lagergren, Raouls sörjande syster

Fram till 1987 hade Sverige aldrig nämnt en gata efter den stora sonen, som hyllas utomlands, inget frimärke, inget monument. Sverige vägrade att ta amerikansk hjälp (Averell Harriman) i att hitta RW, vilket förvånade USA mycket.

Dags att Wallenbergarna visar upp sina arkiv

Wall Street Journal rapporterar (se ovan) att Wallenbergbanken vägrade att ge Raouls familj tillgång till Wallenbergarkivet med argumentet, att arkivet enbart skulle stå till förfogande för seriös forskning.

Det är dags att Riksdagen stiftar en lag som tvingar Wallenbergarna att offentliggöra hela deras arkiv. Då kommer många dammiga lik att falla ur garderoben!

<!-- Begin MediaCreeper tracker code --><a href="http://mediacreeper.com/latest" title="MediaCreeper"><img src="http://mediacreeper.com/image" alt="MediaCreeper" onerror="this.src='http://mediacreeper.se/image';" style="width: 80px;height: 15px;border: 0px;"/></a><!-- End MediaCreeper tracker code -->

Tips välkomna: Har du några ideer, uppslag el. information om Gestapo Müllers och/eller Kreugermordets relation till Wallenberg-gåtan, så är White TV tacksam att få ta del av dessa. e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Filmen nedan föll offer för Vimeo-censuren. Här en länk till YT:

https://youtu.be/gyvmduNR2yM

Kreugermordet början till lösning av Raoul Wallenberg Gåtan from Henning Witte on Vimeo.

 
Mind Control nyckeln till Thomas Quick Gåtorna
Skrivet av Henning Witte   
2012-08-30 20:57

Stort TACK Hannes Råstam, att du orkade plöja dig igenom den ofantliga mängden av material, som du grävde upp i samband med Thomas Quick! Du har gjort det inte enbart för rättvisan utan också för Sverige, då du under din lysande journalist karriär har fått märka, att någonting är väldigt sjukt i Konungariket. Kärleken för Sverige är också min motivation att driva och bekosta White TV.

 

prisbelönad Hannes Råstam, min stora idol

 

Det är elakt, att vissa använder ordet besatt i samband med ditt flit och höga journalistmoral. Om flera journalister vore som du, då hade vi inte fått den här rättsrötan, som du lyckats avslöja.

 

ingilizceturkce.gen.tr ile Turkce metni Ingilizceye cevirmek cok kolay.turkce ingilizceye cevir ingilizceturkce.gen.tr

Boken ”Fallet Thomas Quick-Att skapa en seriemördare som nu publicerades ett halvt år efter mordet på Hannes Råstam (enligt omvänd bevisbörda skall de som misstänks ligga bakom mordet, säkerhetstjänsterna och/eller FOI, bevisa, att cancern inte varit resultatet av modern teknologi) är ett testamente med enorm genomslagskraft. Tyvärr har jag under recensionerna enbart kunna spåra ett ljushuvud, Jan Guillou, som ställer den närliggande och påträngande frågan, varför har etablissemanget satt så mycket energi på att skydda de verkliga mördarna i de fall Quick blev inbaxat? Guillou kan dock inte ge ett vettigt svar.

 

Alla som bidrog till Sveriges största interna rättsskandal, är ju vettiga och högt utbildade människor. De fick stora belöningar och inga straff för sitt skandalösa beteende. För mig som erfaren jurist är Hannes Råstams bevisföring förkrossande övertygande. Göran Lambertz och andras kritik missbrukar omständigheten, att inte alla orkar läsa boken eller på annat sätt sätta sig in i det gigantiska faktamaterialet. Ingen har dock kunnat visa, att Råstams fakta är felaktiga. Och de talar sitt eget övertygande språk!

 

Även många journalister har i början försökt att upprätthålla den lögnaktiga fasaden, som rätts- och sjukinstanser har bluffat upp, men boken blev så ögonöppnande, att de flesta ändrat sig, även journalister på Dala-"Demokraten".

 

Fallet Quick har många likheter med Estoniagate. Expertgruppen JAIC förstörde och förfalskade bevismaterial, vittnesmål försvann eller skrevs om till oigenkännlighet, (Palme)poliser, åklagare, sjukhusen, journalister, advokater, domare, tekniska experter, präster och många andra viktiga samhällsbärare bidrog flitigt, även idag efter nästan 20 år, till mörkläggningen av Sveriges värsta massmord genom tiderna, för att skydda mördarna. Mörkläggarna har även här blivit rikligt belönade av etablissemanget och inget ansvar har krävts ut!

 

Jag som Estonia-expert (anhörigombud) har naturligtvis forskat i de maktstrukturer, som kunde åstadkomma en sådan gigantisk och välregisserat Estonia-mörkläggning. Jag fann en liten dold klick makthavare bakom kulisserna, inte bara i Sverige utan i nästan alla länder. Det är få nyckelfamiljer som har makten i flera generationer, som verkställs genom lömska hemliga sällskap, ofta säkerhetstjänsterna, och banker.

 

I Sverige är det familjerna Wallenberg, Bonnier och Stenbeck som kom till den avgörande makten efter morden på Ivar Kreuger. I Norge är det Schibsted, i Sydafrika Oppenheimer, i Kanada Bronfman, i Belgien kungahuset, i England kungahuset och Rothschild, i USA de familjer som privat-äger centralbanken Federal Reserve (Rockefeller, Morgan, Warburg m.fl.).

 

De mördare som planerades gå fria genom cirkus Quick skyddas alltså av det hemliga etablissemanget. Enbart det har makten att dra i så många osynliga trådar bakom kulisserna för att åstadkomma det önskade resultatet, inklusive belöningar och bestraffningar. Leif GW Persson, en av landets mest begåvade hjärnor, (hela karln är en enda hjärna) citeras: ”Jo, man har skyddat ett gäng riktiga mördare, …” , sidan 398 i Råstams enda bok. Gäng är förmodligen precis det rätta uttrycket. Varför skyddas ett gäng, vilket antyder att det finns ett nätverk?

 

Jag kan i dagsläge enbart komma på två möjliga skäl:

 

1. Många av de mördade i Quickhärvan föll offer för ett satanistiskt/pedofilt nätverk

2. och/ eller för Mind Control försök

 

I alla de stora länder med nyckelfamiljer finns det gränsöverskridande satanistiska, och för det mesta pedofila, nätverk, som får en kick av att tortera, våldta och slakta barn. Är barnen välbevakade, som i Sverige och Norge, får man nöja sig med litet äldre barn, trots att deras energier inte är lika attraktiva (mest eftertraktat är pojkar mellan tre och sju år). Om sådant har man inte hört så mycket i Sverige. Det betyder dock inte, att det inte finns. Sverige är ett extremt förtryckt land jämfört med USA eller Tyskland (där satanismen och pedofili är vanliga). Att ett sådant nätverk, där alltid samhällstopparna är inblandade, skall skyddas med alla olagliga medel, är föga förvånande.

 

Att spår av Mind Control har yppats i Thomas Quickfallet, hade White TV redan rapporterat den 12 jan 2012, när Råstam dog. Att det finns flera personligheter i Quick, en som t.o.m. talar utmärkt engelska i motsats till de andra, är typiskt för Mind Control offer. Därför misstänker jag, att också de mycket allvarliga brott, dock icke mord, som Thomas Quick har dömts för innan, (och där han icke begärt resning), är ett resultat av hjärnkontroll. Morden i Appojaure hade så besinningslöst mycket övervåld, att det ligger nära att tänka på Mind Control av den eller de mördare, som inte var Quick.

Att psykiatrin är ett perfekt gömställe för Mind Control är närliggande, då symtomen ofta liknar psykiska sjukdomar och sekretessen och låsta avdelningar avskärmar från kritisk insyn. De flesta som jag träffat som jobbar inom svensk psykiatri, visade tydliga tecken på Mind Control.

 

Fjärrstyrningen av alla inblandade med modern teknologi skulle ge den enklaste förklaringen till deras mer än märkliga beteende. För mig var de två största gåtorna advokaten Claes Borgström och justitiekanslern Göran Lambertz, som idag är justitieråd i Högsta Domstolen. Jag köper inte Leif GW Perssons insinuation, att Borgström har spelat med för att tjäna pengar. Han var redan framgångsrik och skulle ha tjänat bra med pengar ändå. Han är en duktig och begåvad advokat. Lambertz känner jag ytlig från mina juridikstudier i Uppsala. Han hade redan då ett gott ryckte och i sin första period som justitiekansler gjorde han lysande insatser för samhället och slog etablissemanget rejält på tassarna, för att sedan plötsligt vara omvänd till 180 grader. Hans insatser i Quickfallet är skrämmande, ovärdig för honom. Hans vägbomsargument är löjliga. Han borde direkt få sparken som en av landets högsta domare!

 

Den enklaste förklaringen för dessa seriösa juristers obegripliga beteende skulle vara fjärrstyrning med hemlig och lömsk teknologi, eventuellt grov utpressning. Jag har dock svårt att tänka mig, att man skulle finna hållhakar på Lambertz.

 

Skilsmässan från Hannes Råstams fru Lena och storbråket med Janne Josefsson är kanske också triggat av hjärnkontrollteknologin. Söndra och härska! Råstam hade tydligen trampat i ett bålgetingbo.

 

Nästa steg skall därför inte enbart vara en Quick-sanningskommission à la Sydafrika, utan även en intensifiering hos polisen att hitta de verkliga mördarna samt en undersökning hos samtliga cirkusaktörer, om de fallit offer för Mind Control.

 

Hade Sverige gått till botten med uppklarningen av Palmemordet och Estoniagate, hade det hemliga kriminella etablissemanget bakom kulisserna blivit avslöjat för länge sedan och därmed förlorat sin makt, och då hade fallet Quick inte kunnat odla dessa fruktansvärda tumörer i den svenska samhällskroppen – och inte i hannes Råstams heller….

 

 

 
Hela vår kropp arbetar med skalärvågor
Skrivet av Henning Witte   
2011-08-14 21:38

Dagens biologer och läkare kan inte förklara vad liv är. De kan inte förklara tillfredställande hur celler kommunicerar med varandra. De fokuserar på kemiska reaktioner. Detta räcker inte. Det viktigaste kommunikationsinstrumentet i vår kropp har de inte upptäckt pga. den stora konspirationen mot skalärvågor. Maxwell beskrev skalärvågorna i sin ekvation men efter hans död fuskade man (Heaviside und Gibbs) och tog bort de viktiga bitarna i hans våg ekvation, så att enbart Hertz-vågor kunde beskrivas. Nikola Tesla som återupptäckte skalärvågen med sina experiment att transportera el genom luften snabbare än ljus marginaliserades i vetenskapen genom samma konspiration. Tesla var betydligt större än Einstein som gav oss den felaktiga informationen att inget kan vara snabbare än ljus. Detta passade dem som låg bakom konspirationen och därför fick Einstein Nobelpris och berömmelse medans Tesla fick ruttna bort.

Vår kropp genererar ständigt skalärvågor. De uppstår när två elektromagnetiska (Hertz) vågor med samma frekvens är exakt utanför fasen, alltså tar ut varandra genom vara den exakta motsatsen till varandra då amplituderna subtrahera varandra. Felet som görs i den etablerade vetenskapen är att man utgår ifrån att vågen är borta. Energi kan dock aldrig försvinna, enbart omvandlas. I det här fallet försvinner den elektromagnetiska vågen inte utan bildar en skalärvåg. Man säger att skalärfältet har gått tillbaka till sin potential i vakuumnivån.

Enligt prof Meyl består en våg alltid av en elektromagnetisk del och en skalär del. Ibland är den elektromagnetiska övervägande, ibland tvärtom.

Skalärvågor kan produceras genom att veckla två kablar rund en figur som har formen av en åtta, en möbius spole. När man sedan skickar elektrisk ström genom den ena kabeln i den ena riktningen och den andra i motsatt riktning tar dessa elektromagnetiska vågor ut varandra och en skalärvåg föds.

Vår DNA är en antenn som kan skicka iväg skalärvågor och ta emot skalärvågor. DNA i cellens kraftverk, mitokondrie, har formen av en super spole. Superspolen DNA ser ut som en möbius spole och kan därför generera skalärvågor. De flesta celler i vår kropp har tusentals möbiusspoler i sig som producerar skalärvågor i cellen och kroppen.

Enligt Meyl finns det två typer av skalärvågor: elektriska, som Tesla upptäckte runt 1890, och magnetiska, som Meyl upptäckte runt 1990. Det är de magnetiska skalärvågorna som är biologiskt relevanta. Enligt Meyl har kroppen inga antenner för elektromagnetiska vågor. Skador av elektrosmog (elöverkänslighet) vållas därför av skalärvågor, som är en viktig del i mobilteknologin. Stora delar av mind control görs via mobiltelefonerna och tillhörande sändningsmaster.

En annan möbiusspole anordning finns i vårt blodsystem. Det ständiga blodflödet genom det arteriella systemet matchas av blodflödet från det venösa systemet, som lämpligt nog kretsar i rakt motsatt håll och på så sätt bildar en möbiusspole. Blodcirkulationen genom kroppen påminner om åtta-formen från möbiusspolen.

Hela kroppen kan alltså skicka information och energi (akupunkturen jobbar med det) till varenda cell och vice versa. Detta kan gå fortare än med ljusets hastighet då kroppen använder skalärvågor som sitt viktigaste instrument. Därför kan bilder i vår hjärna byggas upp blixtsnabb, man säger genom parallell teknologi och inte analogt eller digitalt. Eller har ni någonsin märkt att det fattas några pixlar i era minnesbilder?

Även vår hjärna arbetar främst med magnetiska skalärvågor och har förmodligen förmågan att omvandla dem till elektromagnetiska vågor och tvärtom. Vänstra och högra hjärnhalvan skickar ut olika skalärvågor och bildar därmed en s.k. skalärinterferometer. Tankar är skalärvågor. Därför kan de blixtsnabb med litet energi och obehindrat tränga fram till långt avlägsna ort, s.k. telepati.

Då kroppen använder magnetiska skalärvågor som sitt viktigaste instrument måste också Mind Control teknologin använda sig av en sådan typ av vågor; annars bli det svårt att producera smärta i olika kroppsdelar eller läsa och styra tankar för att inte tala om att manipulera eller sudda ut minnen utan att ha närkontakt med kroppen.

Ett visst skydd mot Mind Control kan eventuellt erhållas genom apparater som absorberar och/eller sänder skalärvågor och omvandlar dem till någonting nyttigt. Några finns redan på marknaden:

http://quwave.net/defender.html

http://www.humanfirewall.com/humanfirewallGB.htm

http://www.graviflight.de/STE-Element/ste-element.html

http://www.harmonyomega.com/start.html

http://www.orgonised-germany.de/

http://www.orgonit.se/index.php?route=information/information&information_id=6

(se även White TV.s inslag om skalärvåg-konspirationen och jordens hemliga energinät samt den viktiga skalärvågsintervjun med Prof. Meyl)

Update 28.01.2015: det har visat sig att enbart skalärvågssändarna från QuWave kunde ge ett visst skydd. Men ofta kunde skyddet enbart upprätthållas i en vecka, 10 dagar. Därefter lyckades gärningsmännen slå ut det.

Ett mycket effektivare och bättre skydd mot mind control är homeopatiskt guld, aurum metallicum. Vi har testat det nu i två år och ca. 80% av targeted individuals fick en påtaglig bättre situation. En åkte dock till USA och efter det blev han mycket sämre igen trots aurum metallicum. Undvik USA!

Se närmare: Guld skyddar mot mind control / tankekontroll;

Guld skyddar mot mind control from Henning Witte on Vimeo.

Scalar Waves in Mind Control from Henning Witte on Vimeo.

 
Hjärnans Frihet: Enkla Mind Control Bevis
Skrivet av Henning Witte   
2011-10-26 19:45
Kreaprenörernas höstmöte 2011 hade temat ”Hjärnans frihet” och handlade om hjärnforskning. Trots att forskningsområdet är ett av

perfect replica

de hetaste i världen just nu, är det underligt nog helt tyst om resultat och metoder. Mötet visade att teknik för hjärnkontroll (eng: Mind control - en teknik som kan fjärrstyra djur och människor) finns sedan 50 år tillbaka. Kreaprenörs sekr Lars-Olof (LO) Landin ledde mötet och intervjuade Robert Naeslund om bl.a. hans egna erfarenheter och hans mångåriga research. Filmen ger en sammanfattning av datorutvecklingen under 60 år och att hjärnkontroll är en realitet. Trots detta förekommer ingen etisk diskussion om detta och Kreaprenörerna frågar sig varför? Kreaprenör www.kreaprenor.se är en tankesmedja i Medvetandeeran och kommer att fortsätta att sprida kunskap om den kontroversiella hjärnforskningen.

 
Estonias Bomber
Skrivet av Henning Witte   
2011-09-25 23:20

Att M/S Estonia har utsatts för en rad sprängningar har mörklagts i Sverige trots att det finns klockren teknisk bevisning. Det är dags att detta blodiga kapitel i svensk nutidshistoria belyses. Estonia har fallit offer för ett attentat. Det värsta massmordet i svensk historia. Mördarna går fortfarande fria då de skyddas av etablissemanget. De har slagit till igen efter sänkningen av Estonia och de kommer att slå till igen om vi inte avslöjar och stoppar dem.

Här hämtas min bok M/S Estonia Sänktes gratis:

https://zimmu2.s3.amazonaws.com/uploads/book/3/Henning_Witte-MS_Estonia_Sanktes.pdf

Se även på White TV: Hela Sverige ljuger om Estoniakatastrofen;

Estonias stora hemliga hål;

Chalmers Estonia-ljuger för hela världen; svensk vetenskap en hora;

TV3 Efterlyst en gång utan poliser: M/S Estonia;

Upprop till måndagsmöten runtom i Sverige!;

 

 

 
<< Första < Föregående 1 2 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 2