HJÄRNKONTROLL

2011-04-18 19:15

White TV startar nu kampanjen Befria Hjärnan – Reclaim the Brain –

för att skapa debatt om Sveriges brott emot de mänskliga rättigheterna genom att inplantera transmitters/chips i människor för att utnyttjas som labbråttor -                                                                   för hjärnexperiment, biologisk forskning, beteendevetenskapliga projekt och fjärrstyrning som brottsverktyg/mordvapen.

Hjärnchips injiceras bl.a. inom sjukvården och kopplar upp människans hjärna till fjärrkontroll med superdatorer eller människor.

En utveckling som pågått i det dolda under ett halvt århundrade med målsättning att styra människans beteende och kroppsliga samt mentala funktioner.

White TV börjar med Robert Naeslunds inledande förklaring om hjärnteknikens utveckling, missbruk och politiska utnyttjande. Många offer (targeted individual= TI)

kommer berätta om sina upplevelser och lidanden i hjärnexperiment. Hjärnprojektet är inbyggt bakom sekretess och försvarsforskningen (FOI) deklarerar i sin

verksamhetsberättelse att deras målsättning är att under hela livstiden styra människans kognitiva (tanke, förnuft) funktioner.

OBS! Vem som helst kan bli deras offer.

Här länk till intervjun på YouTube, som censurerades bort hos Vimeo

https://youtu.be/bGDAVwmaxW8

Robert Naeslund Mind Control Victim Intro sw from Henning Witte on Vimeo.

Här följer sidor från aktivister mot hjärnkontroll:

1. mindcontrol.se

2. Society for Brain Integrety in Sweden

3. Bionic Gate

4. Mindcontrol in Sweden

5, Bugsweeper visar många tekniska apparater som gör mind control

6. cyberliv.se  med mer info om Robert Naeslund

Flera intervjuer med mind control offer: Magnus Olsson, Magnus' mama, Mikael, Peter Grafström, student från Korea, Patricio Ayala, Lars Drudgaard, Andrea Laroche,

Peter Aggebrandt, Jari Rourali

Hemlig teknologi bakom mind control: skalärvågor !

Sida från TI:s med tips om skydd: Freedom from covert harassment & surveillance