Hjärnans Frihet: Enkla Mind Control Bevis

2011-10-26 19:45

Kreaprenörernas höstmöte 2011 hade temat ”Hjärnans frihet” och handlade om hjärnforskning. Trots att forskningsområdet är ett av

perfect replica

de hetaste i världen just nu, är det underligt nog helt tyst om resultat och metoder. Mötet visade att teknik för hjärnkontroll (eng: Mind control - en teknik som kan fjärrstyra djur och människor) finns sedan 50 år tillbaka. Kreaprenörs sekr Lars-Olof (LO) Landin ledde mötet och intervjuade Robert Naeslund om bl.a. hans egna erfarenheter och hans mångåriga research. Filmen ger en sammanfattning av datorutvecklingen under 60 år och att hjärnkontroll är en realitet. Trots detta förekommer ingen etisk diskussion om detta och Kreaprenörerna frågar sig varför? Kreaprenör www.kreaprenor.se är en tankesmedja i Medvetandeeran och kommer att fortsätta att sprida kunskap om den kontroversiella hjärnforskningen.