Knutby Mind Control Centrum

2012-03-26 21:52

Gustav Wollgarth från ett samhälle nära Knutby lider under Mind Control teknologin. Han hör röster, ser konstiga bilder och någon kan läsa hans tankar och snoka i hans minnen. Knutbymorden var en klar Mind Control operation (White TV kommer att gå in på det senare). Och nu Gustav.

Han behandlades utan framgång på Ulleråkers Mentalsjukhus (109) med Zyprexa (farlig psykofarmaka) och annat elände. Behandlingen var dömd att misslyckas, därför att han är inte sjuk utan försökskanin för hemlig forskning inom hjärnkontrol. Delar av personalen på Ulleråker verkade ochså vara fjärrstyrda. Läkaren ville knappt prata med mig, och vad värre är, inte lära sig fakta om Mind Control. Man borde frånta läkarens legitimation.

Gustavs interview in English here.