Om att vara medlem i White TV

2010-06-30 07:45

White TV är första medlems sajten där du kan få pengar genom att aktivt delta. I finanskrisens tider kan detta innebära ett litet tillskott i form av en gåva från White TV som delar 50 procent av reklam och sponsorintäkterna med sina aktiva medlemmar.

Att vara medlem i White TV kan dock även innebära risker ifall FRA eller NSA spionerar på sidan och lyckas komma över White TV:s medlemsregister. Konsekvensen skulle kunna vara en åsiktsregistrering som skedde under IB:s tider med alla dess negativa följder och trakasserier.

Det finns två typer av medlemskap; ett vanligt där man enbart loggar in sig i systemet för att kunna delta i diskussionen. Här registreras enbart e-mail adressen. Man kan använda sitt riktiga namn eller ett påhittat.

Det andra medlemskapet, gåvomedlemskapet, innebär därutöver en registrering hos betalsystemet Towah. Det görs ingen kreditprövning; det spelar alltså ingen roll om man har betalningsanmärkningar.Towahs stränga regler mot penningtvätt (KYC) innebär en noggrann identifiering av medlemmarna genom att de måste skicka in till Towah en bestyrkt kopia på ID-handlingar och en färsk faktura (icke äldre än tre månader) som bekräftar den aktuella adressen. Dessutom måste man uppge sitt aktuella mobilnummer eftersom kontot för utbetalningar av poängpengar knyts till mobilen. White TV känner därför till varje gåvomedlems identitet. På så sätt skyddas systemet ifrån missbruk.

Du kan flytta dina pengar med sms. Till kontot kan du mot en engångsavgift knyta ett Towah MasterCard betalkort (ingen kredit alltså) som kan användas över hela världen och vid alla bankomater. Detta är bra för alla som fallit offer för det kriminella banksystemet (pyramidspel) och ratas av bankerna. Kontot är enbart i Euro.

Utbetalning sker i början en gång i kvartalet, senare en gång i månaden. Det som finns vid respektive fördelningstidpunkt på samlingskontot skänks bort i förhållande till hur många poäng deltagarna har. Poängen försvinner efter utbetalningen. Maxbeloppet per poäng är 50 EUR. Om det gör att medel finns kvar tillfaller resten White TV.

En revisor övervakar tillgångarna på samlingskontot och kontrollerar samt rapporterar till tittarna inledningsvis en gång om året och om mer än en 100.000 EUR kommit in varje halvår; om mer än 500.000 EUR flutit in varje kvartal.

Enbart privatpersoner kan delta, icke företag. Utbetalningen är en gåva från White TV.

Alla gåvomedlemmar kan titta på kontot och kontrollera själva. Alla ekonomiskt relevanta delar av reklamkontrakt blir synliga för dem. Alla sponsorer bli synliga med undantag av de som vill förbli anonym.

Alla som inte vill bli medlem på något sätt har alltid möjligheten att titta på materialet och ladda ner det gratis. De blir på inget sätt registrerat hos White TV och kan på det viset helt anonymt ta till sig information.

Poängskala

1  p = delta med skrivna och vettiga inlägg i ett diskussionsforum som är längre än 100 tecken
2  p = delta med skrivna och vettiga inlägg i ett diskussionsforum som är längre än 300 tecken
3  p = tipsa om missbruk av systemet, förolämpningar, rassistiska inlägg
4  p = värvat en ny hos Towah antagen medlem till poängsystemet
5  p = tipsa om viktig info som leder till ett inslag
10p = komma med ett eget inslag som blir publicerat
15p = värvat en ny sponsor eller reklam ( separata provisionsavtal med White TV är möjliga)

10 minuspoäng för förolämpningar, annat brottsligt agerande eller rasistiska utspel eller
5   minuspoäng för omoraliskt beteende
3   minuspoäng för upprepning av tidigare bidrag

Vid upprepad brott mot reglerna stängs Towah kontot, pengarna tillfaller samlingskontot för ny fördelning och personen stängs av från systemet.