Viewing all articles in Financial crisis - way out > White School of Economics

Magdalena Andersson (S) Sveriges fattigdomsmaskin, krediter räddar inte ekonomin utan bidrag à Trump

Friday, 10 April 2020 20:59

källa David Icke

Finansministern Magdalena Andersson (S) vet exakt vilket vidrigt och kriminellt (pyramidspel) finanssystem vi har, men ändrar inget för att kunna sitta kvar vid makten och superlönerna, för att inte glömma de fina bankjobb som hägrar efter den politiska karriären. Jag, Henning Witte (POP), vet från min mycket korta diskussion med Magdalena Andersson från valrörelsen 2018, att hon känner till min bankreform den Vita Skolan och bristerna i vårt befintliga finanssystem. Men hon blockerar för alla reformer. Ju fler fattiga, desto större den politiska makten.

Riksbankens corona-krispaket på 500 miljarder från mars 2020 har inte kritiserats av henne. Hon har inte heller tagit Riksbanken vid örat som Donald Trump gjorde med den amerikanska centralbanken FED.

Riksbankens 500 miljarder till noll-ränta ska i första hand rädda bankerna, som har enorma spelskulder inom derivatmarknaden, vilket inte har med Corona att göra. De 100 miljarder som eventuellt ska hamna hos svenska företag gör föga nytta, då många inte är kreditvärdiga efter Corona-krisen.

Sveriges regering bör göra som Donald Trump: ge folk och företag bidrag som inte måste betalas tillbaka. Riksbanken har ju själv erkänt att de kan producera pengar ur tomma intet, så ingen drabbas när dessa pengar ges direkt till folket utan krav på återbetalning eller räntor.

Därmed närmar man sig den Vita skolans förslag som även blev till folkomröstning i Schweiz 2018, att förstatliga också de digitala pengarna samt att Riksbanken finansierar staten så att vi slipper onödiga skatter och arbetslöshet. Så länge Sverige inte är med i Euron är reformen busenkel.

Nyligen medverkade Sveriges fattigdomsmaskin Magdalena Andersson (S) även vid världens största stödpaket, EU-lösningen på 500 miljarder EUR. Där är det också främst krediter som ska ges vilket de flesta företag och privatpersonerna är föga betjänta med. Man ökar bara deras förslavningsgrad.

I England är det dock andra puckar. Detta kom från Positive Money igår:

This morning the Bank of England announced it would directly fund government spending during the Covid-19 crisis. [1] This is a huge breakthrough for Positive Money and very welcome news for everyone during the current crisis.

 

By allowing the Treasury to spend without increasing public debt, the Bank of England has ensured the government will not struggle to fund its spending on coronavirus and simultaneously undermined any arguments for coronavirus austerity before they've even taken hold! For years politicians used high levels of public debt as an excuse to justify brutal spending cuts. Now that excuse is well and truly shattered.

 

Please Dr. Henning help spread this historic news today by sharing our latest blog post, it’ll just take a minute!

Se även här om finansklåparen Magdalena Andersson på WTV:

Finansminister Magdalena Andersson känner Henning Wittes bankreform men sviker folket ändå;

 

 

Vakna För Fan med Håkan Bergmark från Populisterna

Thursday, 05 March 2020 22:21

Audiokanalen Vakna För Fan presenterar en intervju med Håkan Bergmark (POP).

 

 

Banking-rebels Mats Palsvig (JFK 21) and Fritjof Persson (POP) censored on YouTube

Monday, 01 July 2019 00:00

Little more than a half day after publishing the interview with Mats Palsvig, leader of the Banking-reform party JFK 21 in Denmark, it took for YouTube (Google) to shut down the YT-channel of Fritjof Persson, second in command of the Swedish bank-critic party Populisterna. Listen to the extremely dangerous information from people who want to abolish Fractional Reserve Banking, the worlds biggest Ponzi Scheme. In part 3 are details of the recent Danish election June 2019.

 

An interview with Mads Palsvig 1(3) from Fritjof Persson on Vimeo.

An interview with Mads Palsvig 2(3) from Fritjof Persson on Vimeo.

 

Så här röstar man på Populisterna i EU-valet

Saturday, 25 May 2019 15:51

Partiet Populisterna är ett av få partier som är för en Swexit. Detta är den centrala frågan för partiet i EU-sammang.

Den andra viktiga EU-valfråga för Populisterna är den extremt skadliga Artikeln 123 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 2012/C 326/01, som måste bekämpas och avskaffas:

Artikel 123

(f.d. artikel 101 FEG)

1. Det är förbjudet för Europeiska centralbanken och medlemsstaternas centralbanker (härefter kallade "nationella centralbanker") att ge unionens institutioner, organ eller byråer, centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna rätt att övertrassera sina konton eller att ge dem andra former av krediter; detsamma gäller Europeiska centralbankens och de nationella centralbankernas förvärv av skuldförbindelser direkt från dem.

2. Bestämmelserna i punkt 1 ska inte gälla offentligt ägda kreditinstitut; dessa ska behandlas av de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken på samma sätt som privata kreditinstitut vad gäller tillförseln av centralbankreserver.

Populisterna vill i sin bankreform förstatliga även de digitla pengarna, precis som kontanterna, där Riksbanken redan har monopol. Då är det viktigt att staten kan låna direkt från Riksbanken. Då kommer räntorna folket tillgodo och inte privata girigbukar.

Se även på WTV:

AfS och Kasselstrand bör ta till sig Populisternas bankreform att förstatliga även de digitala pengarna;

 

 

AfS och Kasselstrand bör ta till sig Populisternas bankreform att förstatliga även de digitala pengarna

Friday, 29 March 2019 18:08

Under Almedalen 2018 gick White TV:s Henning Witte (POP), som också är talesperson för det nya uppstickarpartiet Populisterna, fram till Gustav Kasselstrand (AfS) efter att ha filmat hans lysande tal. Wittes budskap var: bra tal, men ert ekonomiprogram är kass och kommer inte att hjälpa människorna avsevärt. Ta istället Populisternas bankreform som vill förstatliga även de digitala pengarna, som är ca. 98% av alla svenska kronor i motsats till ca. 2% kontanter, som Riksbanken har monopol på, d.v.s. staten Sverige. M a o Populisterna vill öka kapitaltäckningskravet mot bankerna från dagens ca. 8% till 100% och därmed avskaffa det kriminella pyramidspelet fractional reserve banking.

Kasselstrand gav intrycket att han ville ta till sig Populisternas ekonomiprogram, men verkar inte ha gjort det, vilket tydligt framgår av Fritjof Perssons (POP) film nedan.

WTV fick nyligen följande klagomål mot Kasselstrand att inte diskutera banksystemet av en AfS anhängare:

"Jag såg din kommentar på en YT video i kväll, och kan meddela att AFS aldrig svarar mig när jag skriver till dem om detta ämne. Senast idag sände jag Zerlengas bok till dem. Jag har ingen förhoppning om att få ett svar. Detta tror jag kan bero på att Kasselstrand kan paja karriären som ekonom!?

Trots det gillar jag partiet. Frågan kommer inte gå att stoppa i alla fall. Dom har fått den på varje möte. Känns inte nödvändigt att ställa just Kasselstrand mot väggen. Men detta är bara min åsikt.
mvh .... "

Att begripa hur kriminellt och skadligt vårt banksystem med fractional reserve banking är, ter sig extra svårt för folk som har läst nationalekonomi. Där blir studenterna och forskarna bombarderat med hjärntvätt/mind control, så att de förlorar förmågan till bankklarsyn. Kasselstrand och AfS' ekonomiske talesperson Per Sefastsson har tyvärr båda läst nationalekonomi och har därför tunga blockeringar mot ekonomisk klarsyn.

Populisterna uppmanar därför AfS till offentlig debatt om fractional reserve banking. Att POP skulle få uppbackning av sossarnas vänstertankesmedja Katalys hade man inte kunnat räkna med, men de hade faktiskt på DN-debatt för två veckor sedan ett bankreformprogram som kunde framstå som en rak kopia av Populisternas som baseras på Henning Wittes Vita Skolan i Nationalekonomi.

P.S.: Kasselstrand har just tackat nej till offentlig debatt om fractional reserve banking med Populisterna med argumentet att detta inte är en EU fråga och nu inför EU-valet ska AfS enbart fokusera på detta. Detta svar visar dock tyvärr igen okunskap i ekonomifrågor, då den extremt skadliga Artikeln 123 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 2012/C 326/01, måste bekämpas och avskaffas:

Artikel 123

(f.d. artikel 101 FEG)

1. Det är förbjudet för Europeiska centralbanken och medlemsstaternas centralbanker (härefter kallade "nationella centralbanker") att ge unionens institutioner, organ eller byråer, centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna rätt att övertrassera sina konton eller att ge dem andra former av krediter; detsamma gäller Europeiska centralbankens och de nationella centralbankernas förvärv av skuldförbindelser direkt från dem.

2. Bestämmelserna i punkt 1 ska inte gälla offentligt ägda kreditinstitut; dessa ska behandlas av de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken på samma sätt som privata kreditinstitut vad gäller tillförseln av centralbankreserver.

Annat om den människobefriande bankreformen den Vita Skolan i NationalekonomiWTV:

S-tankesmedja Katalys vill som Vita Skolan i Nationalekonomi: förstatliga digitala pengar;

Alternativ för Sverige (AfS) med bästa tal och program i Almedalen;

EU-dom tillåter ECB:s indirekta statsfinansiering genom OMT-programm;