Viewing all articles in Financial crisis - way out > White School of Economics

Henning Wittes juridiska råd mot kreditåterbetalningskrav från banker

Sunday, 07 September 2014 21:35

Foto White TV

Den 7 sept 2014 hölls en ny manifestation för en bankreform utan miljöpartiets Valter Mutt, som fick hot av Bonniers DI att hoppa av. Första talare var bankrättsexperten Henning Witte från White TV, tillika grundaren av den Vita Skolan i nationalekonomi. Han gav juridiska råd för alla som vill försvara sig mot ett uppsagt banklån.
Den som har genomskådat banksystemet kan använda dess svagheter juridiskt mot bankernas krav på återbetalning av krediter.
Nyckelargumentet är att bankerna har lånat ut olagliga pengar.
Enligt Regeringsformen 9:14 behöver bankerna en lag som bemyndigar dem att göra pengar. En sådan lag finns inte. Och: varje gång en bank lånar ut pengar, så gör banken nya pengar.

Se även på White TV: Henning Witte presenterar den Vita Skolan i nationalekonomi på Norrmalmstorg;

Bankmarionetten Michael Thudén från Ett nytt penningsystem har allvarligt skadat många bankoffer;

Bonnier gynnar bankerna genom att sabotera bankreformrörelsen;

Full sysselsättning ENBART genom bankreform Del 1;

Full sysselsättning ENBART genom bankreform Del 2;

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

White TV:s Henning Witte på Occupy Copenhagen Radios premiär;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

 

Council on Foreign Relations (CFR) tycker att centralbanker skall ge pengar direkt till folket då bankerna tjuvhåller

Wednesday, 03 September 2014 21:38

Council on Foreign Relations (CFR) slutar inte att förvåna. I samma nummer som White TV redan uppmärksammade, då CFR lägger skulden på Väst i Ukrainakrisen, kommer USA:s mäktigaste think-tank med ett vettigt förslag: låt centralbankerna ge pengar direkt till folket och inte bankarna, då de tjuvhåller på pengarna och använder dem i spekulationssyfte på den skumma derivatmarknaden:

Print Less but Transfer More

Why Central Banks Should Give Money Directly to the People

MAKE IT RAIN

Governments must do better. Rather than trying to spur private-sector spending through asset purchases or interest-rate changes, central banks, such as the Fed, should hand consumers cash directly. In practice, this policy could take the form of giving central banks the ability to hand their countries’ tax-paying households a certain amount of money. The government could distribute cash equally to all households or, even better, aim for the bottom 80 percent of households in terms of income. Targeting those who earn the least would have two primary benefits. For one thing, lower-income households are more prone to consume, so they would provide a greater boost to spending. For another, the policy would offset rising income inequality.

Such an approach would represent the first significant innovation in monetary policy since the inception of central banking, yet it would not be a radical departure from the status quo. Most citizens already trust their central banks to manipulate interest rates. And rate changes are just as redistributive as cash transfers. When interest rates go down, for example, those borrowing at adjustable rates end up benefiting, whereas those who save -- and thus depend more on interest income -- lose out.   ........

There is another way: instead of trying to drag down the top, governments could boost the bottom. Central banks could issue debt and use the proceeds to invest in a global equity index, a bundle of diverse investments with a value that rises and falls with the market, which they could hold in sovereign wealth funds. The Bank of England, the European Central Bank, and the Federal Reserve already own assets in excess of 20 percent of their countries’ GDPs, so there is no reason why they could not invest those assets in global equities on behalf of their citizens. After around 15 years, the funds could distribute their equity holdings to the lowest-earning 80 percent of taxpayers. The payments could be made to tax-exempt individual savings accounts, and governments could place simple constraints on how the capital could be used.

källa

CFR hänvisar till att ingen mindre än förre FED chefen Ben Bernanke redan hade denna idé i december 1998.

Den amerikanska advokaten Ellen Brown uppmärksammade oss på CFR:s moderna sväng. Hon inleder med ett Churchill citat:

You can always count on Americans to do the right thing, after they’ve tried everything else.

Lösningen är dock inte optimalt, då pengarna fortfarande kommer in i samhället i form av lån, så att penningmängden för räntorna inte skapas och denna räntebrist kommer att fortsätta att elda på pyramidspelet. På så sätt gynnar CFR det bestående systemet, men förslaget är i alla fall mycket bättre än tramset som Reinfeldt alliansen och sossarna/gröna håller på med.

 

Henning Witte presenterar den Vita Skolan i nationalekonomi på Norrmalmstorg

Sunday, 31 August 2014 22:27

 

Den 30 aug 2014 hölls en manifestation för en bankreform, med syftet att förstatliga pengarna, men inte bankarna. Första talare var White TV:s Henning Witte, som är grundaren av den Vita Skolan i Nationalekonomi. Den tillhörande korta boken kan laddas ner gratis under denna länk.

Förlaget Natur & Kultur intresserade sig för att publicera boken under december 2013, men har trots påminnelser inte tagit ställning, om den skall ta hand om boken. Förmodligen har censuren slagit till även där....

Se även på White TV: Bonnier gynnar bankerna genom att sabotera bankreformrörelsen;

Bankmarionetten Michael Thudén från Ett nytt penningsystem har allvarligt skadat många bankoffer;

Full sysselsättning ENBART genom bankreform Del 1;

Full sysselsättning ENBART genom bankreform Del 2;

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

White TV:s Henning Witte på Occupy Copenhagen Radios premiär;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

 

Bonnier gynnar bankerna genom att sabotera bankreformrörelsen

Thursday, 28 August 2014 15:55

Nätverket för bankreform kommer att hålla två manifestationer i Stockholm inom kort, som White TV rapporterade. Idag gick Bonnierblaskan Dagens Industri till förtalsangrepp mot rörelsen och demonstrationerna.

Rörelsen bildades i april 2014 och har bara några hundra medlemmar, är m. a. o. totalt okänd. Enligt DI skall det trots detta vara en mycket kontroversiell organisation. Naturligtvis är bankmanifestationen också kontroversiell.

Detta är ett typiskt exempel hur journalistmaffian i Sverige svartmålar och ljuger. Det finns nämligen inga kontroverser omkring Nätverket för bankreform eller manifestationen, därför att ingen kotte känner till den och därför att gammelmedia hittills har tigit ihjäl det.

Men tydligen blev bankmarionetter som Dagens Industri rädda för manifestationen då den kände miljöpartisten och riksdagsmannen Valter Mutt skulle ha talat. Han utmärkte sig tillsammans med Annika Lillemets (MP) genom deras riksdagsmotion En hållbar finansiell infrastruktur, där de ser ett demokratiproblem, att privata banker kan producera över 90% av Sveriges pengar utan folkets kontroll:

" så har i praktiken privata banker och kreditinstitut återtagit makten över penningutgivningen – när de beviljar sina kunder lån så ”skapas” i praktiken nya pengar, som väsentligen figurerar som elektroniska pengar i form av siffror i bankernas datorer.

Den som har makt över kreditflödena i ett samhälle bestämmer i hög grad vilka idéer som får möjlighet att förverkligas och vilka typer av företag som får chans att växa, och har på så vis ett avgörande inflytande över hela samhällsutvecklingen. Är det rimligt – eller förenligt med de bärande principerna i en demokrati – att denna enorma makt läggs i händerna på ett litet antal aktörer i finanssektorn?

Ur ett demokratiskt perspektiv ter det sig angeläget att Riksbankens makt över penningutgivning – och därmed kreditflöden – stärks."

Igår utpressade Dagens Industri Valter Mutt att dra tillbaka sitt löfte som talare genom att anklaga honom för att tala tillsammans med fascister och förintelseförnekare. Tyvärr hade Mutt inte tillräckligt med civil courage att palla Bonniertrycket. Mutt kalkylerade fel. Detta steg skadar hans karriär mera än att sätta Dagens Industri på plats, vilket hade gett honom och ämnet en mycket större publicitet. Han har inte förstått att gammelmedias makt snart kommer att ha försvunnit helt i helvetet.

Typiskt är också att Dagens Industri smutskastar Valter Mutt genom att han skulle tala tillsamman med en jurist som hävdat att en konspiration ligger bakom Estoniakatastrofen. Gammelmedia är så rädda för White TV:s Henning Witte att de numera aldrig vågar nämna honom.

Vad har en så nödvändig bankreform, som löser alla problem med arbetslösheten, statskulden, höga skatter, inflation och fattigdom, med förintelsen, fascism och Estoniakatastrofen att göra? Dessutom är EAP inga fascister utan en mycket hemlig och skicklig arm av Mossad.

Bonnier och Dagens Industri är demokratins dödgrävare !

Se även på White TV: Bankmarionetten Michael Thudén från Ett nytt penningsystem har allvarligt skadat många bankoffer;

Journalister och banker kommer att få stryk i Sverige;

Riksdagens Annika Lillemets (MP) kräver debatt om 100% bankkapitaltäckning och public banking;

Stoppa bankernas olagliga penning utgivning genom kapitaltäckning på 100%;

Genier och foliehattarnas Martin Wicklin (P1) svek White TV och fegade ur;

 

Rysslands mäktigaste vapen mot USA och EU är en bankreform med 100% kapitaltäckning

Monday, 25 August 2014 20:02

Det kalla kriget mellan USA/EU och Ryssland är i full gång. Risken för ett hett krig är stor och önskad från USA. Då är det föga förvånande att Ryssland nyligen genomförde sin största militärövning sedan Sovjet Unionens kollaps. Över 160 000 soldater, 1 000 stridsvagnar, 70 krigsfartyg och 130 flygplan, inklusive ett okänt antal Tu-95MS-atombomsplan. Inom kort startar den största centralasiatiska militärmanövern i modern tid med Kina, Ryssland och det inre Mongoliet.

Handelskriget slår hårt mot Ryssland och EU, men inte USA och Kanada. Värst drabbat är de östra staterna inom EU som Finland, Balticum, Polen. Men även i Tyskland hotas 50 000 arbetsplatser. För bönderna i Holland var Rysslands importförbud mot grönsaker och frukt droppen, som låter konkursbägaren snart att rinna över i de redan hårt ansträngda tiderna. I Spanien bränner bönderna sin skörd i protest mot de idiotiska Rysslandsanktionerna. Frankrikes regering snubblar och Bryssel är mycket orolig för en ny recession.

Nyligen startade BRICS-länderna med Kina och Ryssland i spetsen för USA farliga konkurrenter till den korrupta IMF och Världsbanken. Rysk olja och gas handlas alltmer i andra valutor än petrodollarn.

Ryssland har flitigt köpt guld som tillsammans med valutareserverna utgör 511 miljarder USD i dagsläge. Guld är pengar inom etablissemanget och därför stärker Ryssland och Kina sin makt med stora guldköp. Men en ny guldmyntfot skulle låta de gamla makthavarna sitta kvar, då de roffat mest åt sig.

källa

Men det för USA och EU farligaste verktyg har Ryssland hittills inte använt: en bankreform enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi. Förmodligen har Putin inte tillräckligt med makt för att köra över bakgrundsdrakarna i Ryssland.

1. Men en höjning av privatbankernas kapitaltäckningsgrad till 100%, så att de inte längre kan skapa pengar ur tomma intet (fractional reserve banking) vore det första viktiga steget.

2. De andra vore att den ryska centralbanken emitterar samtliga rubel, inte bara kontanterna utan även de digitala. Viktigt är här att rubel inte tillverkas som skuld, utan ränte- och återbetalningsfria pengar. Rubeln skall backas upp med arbete och inte skulder eller guld.

3. Då den penningutgivande makten är den mäktigaste i samhället, som idag ligger helt okontrollerat hos privatbankerna, bör folket rösta fram vilka som styr den ryska centralbanken (Monetative)

Med ett sådant ärligt penningsystem, skulle Ryssland inte ha någon arbetslöshet, ingen inflation (idag nere i 6,5% jämfört med 36,5 % 1999 innan Putin tog över), ingen statsskuld (idag 8% av BIP, 1999 78%), nästan inga skatter och pengar i överflöde till pensioner, forskning, studenter och hela infrastrukturen. Det skulle bli paradisiska förhållanden.

Skatter behövs i stort sett enbart för att staten skall få in valutor. Men det flesta kan staten köpa med själv producerade pengar, utan skuldsättning. Det blir ett överflöde av pengar och brist på bra arbetare i stället.

Ryssland behöver då knappt låna pengar på marknaden och blir därmed helt oberoende av Wall Street. De extremt låga skatterna gör, att företag kommer att flocka att producera i Ryssland. En mycket nödvändig domstolsreform med betydligt högre och därför mutsäkra löner skulle också kunna genomföras, vilket skulle öka förtroendet för utländska investerare ännu mera.

Genom att privatbankerna inte längre kan parasitera på samhället, har landet en extremt stor fördel jämfört med resten av världen, som har kvar sina virus i finanssystemet, som är det värsta pyramidspelet i mannaminne och som måste kollabera med matematisk nödvändighet.

Visserligen behöver Ryssland importera viktiga saker från Euroland och Dollarland, men de enorma naturtillgångarna kommer alltid att garantera en strid ström med nödvändiga utländska valutor till Ryssland.

Den enda risken är att USA försöker med vapenvåld att förstöra en så befriande bankreform. Men det vapenhotet måste Ryssland ju redan idag leva med.

Om sedan samtliga BRICS-stater reformerar sina banksystem enligt den här föreslagna modellen, skulle USA och EU enbart spela en underordnad roll i världen och så småningom följa efter, då de förlorat all konkurrenskraft.

Se även på White TV: Rysslands centralbank planerar nytt valutasystem mot dollarn;

Olja för guld, nya guldbörser och en konkurrent till SWIFT knäcker USA;

BRICS länderna planerar egen valutafond;