Den stora skalärvåg-konspirationen

Thursday, 11 August 2011 22:04

White TV har försökt att analysera teknologin som används inom Mind Control. Två ledtrådar gav en fullträff. Många targeted individuals (ti) klagade över att de inte kunde få skydd i en faradays bur samt att de även långt under jorden, dit ingen mobilfunk nådde, blev lika hårt torterat som vanligt. En annan ti berättade att hon hade utlöst tjuvlarmet i ett varuhus utan att ha stulit något. Det finns en nästan okänd typ av vågor som tränger igenom hela jordklotet och även en faradays bur och som används i stöldskydd: skalärvågen.

I Sverige, som är extra hårt förtryckt, har man knappast hört om en skalärvåg. I Tyskland har Prof. Konstantin Meyl gjort banbrytande upptäckter genom att bygga samma försöksanordning som Nikola Tesla (Wikipedia förtiger skalärvågen naturligtvis också, men nämner i alla falla att Tesla jobbade med långitudinella vågor) gjorde i Colorado Springs 1899.Tesla kunde skicka el 42 km genom luften. Glödlamporna på denna distans kunde inte bara brinna utan en kabel till strömkällan, de fick mera energi än vad som skickades iväg! Och skalärvågen som överförde elen med energivinst gick fortare än ljus!

Skalärvågen, en stående våg, är mera ett fält än en våg (gamla eter teorin från Christian Huygens) och är en aspekt av den fria Orgon-energin som Wilhelm Reich hade återupptäckt och använt för att bygga bilmotorer på fri energi samt väderkanoner som gjorde att det regnade i öknen på beställning.

Den här fria energin är känt och förtryckt sedan länge (Reich mördades av CIA och man brännde hans böcker hos Nazister, kommunister och även i USA). I sanskrit kallas den prana, i Asien chi osv. Akupunkturen känner till den då alla levande varelser behöver orgon-energin, även moder jord.

Se här en engelsk introduktionsfilm om sklärvågen med Prof. Konstantin Meyl:

(se även: hela vår kropp arbetar med skalärvågor och inslaget om jordens hemliga energinät)

 

Scalar Waves in Mind Control from Henning Witte on Vimeo.