Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe

Friday, 15 June 2012 20:58

Prof. Konstantin Meyl has detected the magnetic scalar wave. 100 years before Nikola Tesla detected the electric scalar wave; both are hushed up because they are linked to free energy. Neutrinos, which often are quicker than the speed of light, are an aspect of scalar waves, which can be harvested for free by galaxies, stars, planets (therefore the earth is growing), humans etc. This is evidence, that mother earth, the sun etc. are living entities.

In this 3rd interview (1st Meyl The New Tesla, 2nd Meyl detected DNA-wave) for White TV Prof. Meyl gives vital information for physicists, astronomers, astrologers, geologists and free energy researchers on how the universe is build up with neutrinos and how to catch them. 2006 Meyl was able to predict an earthquake in connection with a solar eclipse, because he knew of the Moons focusing of neutrinos. He describes why Kepler's 2nd law is not fitting for the stars movements in a galaxy and why dark matter and string theories are useless nonsense.

Fri Neutrino Energi i hela Universum

Prof. Konstantin Meyl har upptäckt den magnetiska skalärvågen. 100 år innan gjorde Nikola Tesla samma sak med den elektriska skalärvågen. Båda censureras bort i media och inom, av vetenskapsetabllissemanget 'auktoriserad' forskning, därför att skalärvågor är direkt kopplat till fri energi, som de hemliga makthavarna vill undertrycka till varje pris. Vi skall förtryckas genom att köpa olja och dyr el som mycket baseras på den förödande atomenergin. Att våra energikostnader skulle kunna vara nära 0 kronor varje månad förtigs.

Neutrinos färdas ofta snabbare än ljuset med hjälp av skalärvågor och därför kan galaxer (t ex vår vintergata), stjärnor, planeter och vi människor skörda dem. Det är det som kallas för fri energi. Naturen utnyttjar den dagligen framför vår näsa, men de mörka makthavarna på jorden tillåter inte, att vi använder teknik för att åstadkomma samma sak för våra dagliga behov. Prof. Meyl har hotats till livet flera gånger och med små marginaler undkommit en knivattack från en mind controlled (hjärnkontrollerad) tysk polisman med ett stort ärr på handen som följd. Många andra, t ex Wilhelm Reich som kallade den fria energin för Orgon, har mördats (av CIA) eller fått sina liv förstörda på annat sätt. Fega och dumma 'gröna' politiker förtiger den fria energin världen över, då de enbart är marionetter åt samma mörka makt.

Att hela vårt universum är uppbyggt med neutrinos som kommunicerar med hjälp av skalärvågor är ett bevis, att jorden (med dess Hartmann- och Currylinjer), solen och även vintergatan är en levande varelse, inte bara vi. Så vi är definitivt inte skapelsens krona. För mig är detta dessutom ett fysikaliskt bevis på att Gud finns.

Meyl kan påvisa med sin neutrinoforskning, som i den här intervjun är mest intressant för astronomer, astrologer, geologer och fri-energi-forskare, att jorden växer. Det är inte kontinentaldriften som gör att kontinenterna har fjärmat sig ifrån varandra, det är att hela jorden blir större med ca. 19 cm varje år genom att samla in neutrinos.

2006 kunde Meyl förutse en jordbävning som följd av en solförmörkelse, då månen fokuserar neutrinos på kärnskuggan i denna speciella situation. Meyl kan också förklara, varför Keplers andra lag inte fungerar för galaxer och mörk materia och strängteorin är nonsens.

Till de två andra engelska Meyl-intervjuerna, hänvisas i den engelska texten ovan.

 

Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe from Henning Witte on Vimeo.