Viewing all articles in Financial crisis - way out > White School of Economics

Henning Witte presenterar den Vita Skolan i nationalekonomi på Norrmalmstorg

Sunday, 31 August 2014 22:27

 

Den 30 aug 2014 hölls en manifestation för en bankreform, med syftet att förstatliga pengarna, men inte bankarna. Första talare var White TV:s Henning Witte, som är grundaren av den Vita Skolan i Nationalekonomi. Den tillhörande korta boken kan laddas ner gratis under denna länk.

Förlaget Natur & Kultur intresserade sig för att publicera boken under december 2013, men har trots påminnelser inte tagit ställning, om den skall ta hand om boken. Förmodligen har censuren slagit till även där....

Se även på White TV: Bonnier gynnar bankerna genom att sabotera bankreformrörelsen;

Bankmarionetten Michael Thudén från Ett nytt penningsystem har allvarligt skadat många bankoffer;

Full sysselsättning ENBART genom bankreform Del 1;

Full sysselsättning ENBART genom bankreform Del 2;

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

White TV:s Henning Witte på Occupy Copenhagen Radios premiär;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

 

Bonnier gynnar bankerna genom att sabotera bankreformrörelsen

Thursday, 28 August 2014 15:55

Nätverket för bankreform kommer att hålla två manifestationer i Stockholm inom kort, som White TV rapporterade. Idag gick Bonnierblaskan Dagens Industri till förtalsangrepp mot rörelsen och demonstrationerna.

Rörelsen bildades i april 2014 och har bara några hundra medlemmar, är m. a. o. totalt okänd. Enligt DI skall det trots detta vara en mycket kontroversiell organisation. Naturligtvis är bankmanifestationen också kontroversiell.

Detta är ett typiskt exempel hur journalistmaffian i Sverige svartmålar och ljuger. Det finns nämligen inga kontroverser omkring Nätverket för bankreform eller manifestationen, därför att ingen kotte känner till den och därför att gammelmedia hittills har tigit ihjäl det.

Men tydligen blev bankmarionetter som Dagens Industri rädda för manifestationen då den kände miljöpartisten och riksdagsmannen Valter Mutt skulle ha talat. Han utmärkte sig tillsammans med Annika Lillemets (MP) genom deras riksdagsmotion En hållbar finansiell infrastruktur, där de ser ett demokratiproblem, att privata banker kan producera över 90% av Sveriges pengar utan folkets kontroll:

" så har i praktiken privata banker och kreditinstitut återtagit makten över penningutgivningen – när de beviljar sina kunder lån så ”skapas” i praktiken nya pengar, som väsentligen figurerar som elektroniska pengar i form av siffror i bankernas datorer.

Den som har makt över kreditflödena i ett samhälle bestämmer i hög grad vilka idéer som får möjlighet att förverkligas och vilka typer av företag som får chans att växa, och har på så vis ett avgörande inflytande över hela samhällsutvecklingen. Är det rimligt – eller förenligt med de bärande principerna i en demokrati – att denna enorma makt läggs i händerna på ett litet antal aktörer i finanssektorn?

Ur ett demokratiskt perspektiv ter det sig angeläget att Riksbankens makt över penningutgivning – och därmed kreditflöden – stärks."

Igår utpressade Dagens Industri Valter Mutt att dra tillbaka sitt löfte som talare genom att anklaga honom för att tala tillsammans med fascister och förintelseförnekare. Tyvärr hade Mutt inte tillräckligt med civil courage att palla Bonniertrycket. Mutt kalkylerade fel. Detta steg skadar hans karriär mera än att sätta Dagens Industri på plats, vilket hade gett honom och ämnet en mycket större publicitet. Han har inte förstått att gammelmedias makt snart kommer att ha försvunnit helt i helvetet.

Typiskt är också att Dagens Industri smutskastar Valter Mutt genom att han skulle tala tillsamman med en jurist som hävdat att en konspiration ligger bakom Estoniakatastrofen. Gammelmedia är så rädda för White TV:s Henning Witte att de numera aldrig vågar nämna honom.

Vad har en så nödvändig bankreform, som löser alla problem med arbetslösheten, statskulden, höga skatter, inflation och fattigdom, med förintelsen, fascism och Estoniakatastrofen att göra? Dessutom är EAP inga fascister utan en mycket hemlig och skicklig arm av Mossad.

Bonnier och Dagens Industri är demokratins dödgrävare !

Se även på White TV: Bankmarionetten Michael Thudén från Ett nytt penningsystem har allvarligt skadat många bankoffer;

Journalister och banker kommer att få stryk i Sverige;

Riksdagens Annika Lillemets (MP) kräver debatt om 100% bankkapitaltäckning och public banking;

Stoppa bankernas olagliga penning utgivning genom kapitaltäckning på 100%;

Genier och foliehattarnas Martin Wicklin (P1) svek White TV och fegade ur;

 

Rysslands mäktigaste vapen mot USA och EU är en bankreform med 100% kapitaltäckning

Monday, 25 August 2014 20:02

Det kalla kriget mellan USA/EU och Ryssland är i full gång. Risken för ett hett krig är stor och önskad från USA. Då är det föga förvånande att Ryssland nyligen genomförde sin största militärövning sedan Sovjet Unionens kollaps. Över 160 000 soldater, 1 000 stridsvagnar, 70 krigsfartyg och 130 flygplan, inklusive ett okänt antal Tu-95MS-atombomsplan. Inom kort startar den största centralasiatiska militärmanövern i modern tid med Kina, Ryssland och det inre Mongoliet.

Handelskriget slår hårt mot Ryssland och EU, men inte USA och Kanada. Värst drabbat är de östra staterna inom EU som Finland, Balticum, Polen. Men även i Tyskland hotas 50 000 arbetsplatser. För bönderna i Holland var Rysslands importförbud mot grönsaker och frukt droppen, som låter konkursbägaren snart att rinna över i de redan hårt ansträngda tiderna. I Spanien bränner bönderna sin skörd i protest mot de idiotiska Rysslandsanktionerna. Frankrikes regering snubblar och Bryssel är mycket orolig för en ny recession.

Nyligen startade BRICS-länderna med Kina och Ryssland i spetsen för USA farliga konkurrenter till den korrupta IMF och Världsbanken. Rysk olja och gas handlas alltmer i andra valutor än petrodollarn.

Ryssland har flitigt köpt guld som tillsammans med valutareserverna utgör 511 miljarder USD i dagsläge. Guld är pengar inom etablissemanget och därför stärker Ryssland och Kina sin makt med stora guldköp. Men en ny guldmyntfot skulle låta de gamla makthavarna sitta kvar, då de roffat mest åt sig.

källa

Men det för USA och EU farligaste verktyg har Ryssland hittills inte använt: en bankreform enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi. Förmodligen har Putin inte tillräckligt med makt för att köra över bakgrundsdrakarna i Ryssland.

1. Men en höjning av privatbankernas kapitaltäckningsgrad till 100%, så att de inte längre kan skapa pengar ur tomma intet (fractional reserve banking) vore det första viktiga steget.

2. De andra vore att den ryska centralbanken emitterar samtliga rubel, inte bara kontanterna utan även de digitala. Viktigt är här att rubel inte tillverkas som skuld, utan ränte- och återbetalningsfria pengar. Rubeln skall backas upp med arbete och inte skulder eller guld.

3. Då den penningutgivande makten är den mäktigaste i samhället, som idag ligger helt okontrollerat hos privatbankerna, bör folket rösta fram vilka som styr den ryska centralbanken (Monetative)

Med ett sådant ärligt penningsystem, skulle Ryssland inte ha någon arbetslöshet, ingen inflation (idag nere i 6,5% jämfört med 36,5 % 1999 innan Putin tog över), ingen statsskuld (idag 8% av BIP, 1999 78%), nästan inga skatter och pengar i överflöde till pensioner, forskning, studenter och hela infrastrukturen. Det skulle bli paradisiska förhållanden.

Skatter behövs i stort sett enbart för att staten skall få in valutor. Men det flesta kan staten köpa med själv producerade pengar, utan skuldsättning. Det blir ett överflöde av pengar och brist på bra arbetare i stället.

Ryssland behöver då knappt låna pengar på marknaden och blir därmed helt oberoende av Wall Street. De extremt låga skatterna gör, att företag kommer att flocka att producera i Ryssland. En mycket nödvändig domstolsreform med betydligt högre och därför mutsäkra löner skulle också kunna genomföras, vilket skulle öka förtroendet för utländska investerare ännu mera.

Genom att privatbankerna inte längre kan parasitera på samhället, har landet en extremt stor fördel jämfört med resten av världen, som har kvar sina virus i finanssystemet, som är det värsta pyramidspelet i mannaminne och som måste kollabera med matematisk nödvändighet.

Visserligen behöver Ryssland importera viktiga saker från Euroland och Dollarland, men de enorma naturtillgångarna kommer alltid att garantera en strid ström med nödvändiga utländska valutor till Ryssland.

Den enda risken är att USA försöker med vapenvåld att förstöra en så befriande bankreform. Men det vapenhotet måste Ryssland ju redan idag leva med.

Om sedan samtliga BRICS-stater reformerar sina banksystem enligt den här föreslagna modellen, skulle USA och EU enbart spela en underordnad roll i världen och så småningom följa efter, då de förlorat all konkurrenskraft.

Se även på White TV: Rysslands centralbank planerar nytt valutasystem mot dollarn;

Olja för guld, nya guldbörser och en konkurrent till SWIFT knäcker USA;

BRICS länderna planerar egen valutafond;

 

Journalister och banker kommer att få stryk i Sverige

Thursday, 14 August 2014 22:00

Den 18 augusti 2014 hålls första måndagsmötet i Sverige, i Norrköping, med Cornelia som organisator; se närmare inslaget hos Kristoffer Hell:

JÄRNRIDÅN PÅ VÄG ATT KOLLAPSA OCKSÅ I SVERIGE – NÄSTA MÅNDAGSMÖTE I NORRKÖPING DEN 18:e AUGUSTI 2014

källa

Dessutom organiserar Katalin två manifestationer för en bankreform, som föreslås av den Vita Skolan i Nationalekonomi,

den 30 augusti 2014 kl. 16.00 - 19.00 i Stockholm på Norrmalmstorg

och

den 7 september 2014 kl. 16.00 - 19.00 i Stockholm på Medborgarplatsen

Carl Norberg och Henning Witte kommer att delta vid samtliga tillställningar.

Kan Tyskland, kan Sverige:

Se även på White TV: Upprop till måndagsmöten runtom i Sverige!

 

Schweizisk folkomröstning om ärligt penningsystem

Sunday, 08 June 2014 21:12

källa: davidicke.com

Tyskland har i Nationalekonomiprofessorn Joseph Huber en lysande stjärna när det gäller att avskaffa bankparasiterna och introducera ett ärligt penningsystem, vilket i stora drag överensstämmer med den Vita Skolan i Nationalekonomi (att backa upp pengar med arbete har man dock missat). Han kallar ärliga pengar ( = kontanter och digitala pengar enbart från centralbanken) för Vollgeld, fullpengar, vilket syftar till att pengarna skall ha full täckning, genom att höja privatbankernas kapitaltäckningskrav från 8 till 100 %.

I Schweiz har nu nationalekonomiprofessorn Hans Christoph Binswanger, statsrättsprofessorn Philippe Mastronardi och professorn för vetenskapsetik Peter Ulrich från föreningen Monetäre Modernisierung startat en namninsamling för Schweiz, som skall med minst 100 000 underskrifter starta en bindande folkomröstning att införa ett ärligt penningsystem i Schweiz enligt deras grundlag. Den bestämmer redan att enbart den schweiziska centralbanken, Nationalbank, skall ha rätten att emittera pengar, inte längre privatbankerna genom fractional reserve banking.

Man skall förstatliga pengarna men inte bankerna!

Schweiz är precis som Sverige mycket lämpad att vara först i världen att införa ett ärligt banksystem, då de inte är med i Euron och har en grundlag som redan bestämmer, att enbart centralbanken har rätten att göra pengar. Schweiz har dock fördelen att det finns flera vettiga professorer på området. I Sverige har inte en enda professor vaknat! Sorgligt!

Se även på White TV: Den Vita Skolan i Nationalekonomi;

IMF:s och Ulf Dahlstens reformkrav: förbjud banker att göra pengar;

Full sysselsättning ENBART genom bankreform;