Viewing all articles in Financial crisis - way out > White School of Economics

Trade in Services Agreement (TISA) blockerar ärlig bankreform

Sunday, 14 June 2015 18:15

Vid sidan om Trans-Pacific Partnership (TPP) och Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) lurar en annan avtalsdrake i vassen: Trade in Services Agreement (TISA). Detta reptiloida missfoster har dragits igång av USA och EU och bara det är skäl nog att avspisa avtalsutkastet, som skall hållas ännu längre hemligt än TTIP.

Enligt TISA skall bankindustrin skyddas och deras makt förstärkas, så att hela finansektorn är to big to fail. Bail out och bail in skall underlättas. Istället för att regulera finasmarknaden som det var förr efter kraschen 1929 och i väldigt liten utsträckning efter 2008 skall nu samtliga hinder för de globala / privata storbankerna rivas.

Därför vill regelverket stoppa alla vettiga bankreformer, som vill förstatliga pengarna men inte bankerna, som det isländska parlamentet föreslog den 31 mars 2015.

http://www.anarchos.se/image/cache/data/product/BOS_400pxh-400x400.pngkälla

Den amerikanska advokaten Ellen Brown varnar:

"TiSA Exposed

On June 3, 2015, WikiLeaks released 17 key documents related to TiSA, which is considered perhaps the most important of the three deals being negotiated for “fast track” trade authority. The documents were supposed to remain classified for five years after being signed, displaying a level of secrecy that outstrips even the TPP’s four-year classification.

TiSA involves 51 countries, including every advanced economy except the BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). The deal would liberalize global trade in services covering close to 80% of the US economy, including financial services, healthcare, education, engineering, telecommunications, and many more. It would restrict how governments can manage their public laws, and it could dismantle and privatize state-owned enterprises, turning those services over to the private sector.

Recall the secret plan devised by Wall Street and U.S. Treasury officials in the 1990s to open banking to the lucrative derivatives business. To pull this off required the relaxation of banking regulations not just in the US but globally, so that money would not flee to nations with safer banking laws.  The vehicle used was the Financial Services Agreement concluded under the auspices of the World Trade Organization’s General Agreement on Trade in Services (GATS). The plan worked, and most countries were roped into this “liberalization” of their banking rules. The upshot was that the 2008 credit crisis took down not just the US economy but economies globally.

TiSA picks up where the Financial Services Agreement left off, opening yet more doors for private banks and other commercial service industries, and slamming doors on governments that might consider opening their private banking sectors to public ownership.

Blocking the Trend Toward “Remunicipalization”

In a report from Public Services International called “TISA versus Public Services: The Trade in Services Agreement and the Corporate Agenda,” Scott Sinclair and Hadrian Mertins-Kirkwood note that the already formidable challenges to safeguarding public services under GATS will be greatly exasperated by TiSA, which blocks the emerging trend to return privatized services to the public sector. Communities worldwide are reevaluating the privatization approach and “re-municipalizing” these services, following negative experiences with profit-driven models. These reversals typically occur at the municipal level, but they can also occur at the national level."

Andra varningar för USA:s och EU:s införande av bolagsdiktaturen:

Stoppa det farliga TTIP avtalet mellan EU och USA;

EU-USA handelsavtalet TTIP döljs i hemlighet, enbart de positiva sidorna får publiceras;

 

Enligt Helsingborgs tingsrätt är det fritt fram att tillverka olagliga digitala pengar

Tuesday, 02 June 2015 21:10

Nu har den svenska laglösheten slagit till igen. Helsingborgs tingsrätt kom med en dom under våren som ensidigt dömer till privatbankernas fördel och till nackdel för samhället och alla låntagare i landet. Igen visar sig en svensk domstol vara en bankmarionett. Bankprocessen inför Helsingborgs tingsrätt är den andra i sitt slag i svensk historia, där en låntagare utmanar en bank med argumentet att banken lånt ut olagliga pengar .

Den första var EU-advokaten Henning Wittes s.k. bankparasitmål inför Norrköpings tingsrätt, som förlorades, då tingsrätten hade den goda smaken att byta ut Henning Wittes rättsliga grund mot hans vilja, som var att SEB hade lånat ut olagliga pengar, mot att han skulle ha åberopat systerregeln i 9:14 regeringsformen, som ger Riksbanken rätt att tillverka kontanter.

Eftersom både Hovrätten över Skåne och Blekinge samt Högsta domstolen var för fega att utmana bankerna, prövades den polisanmälda domen aldrig i högre instans.

Nu fick alltså Helsingborgs tingsrätt den heta potatisen att ta ställning till frågan om en svensk bank hade lånat ut olagliga pengar. Banken förnekade det med Kalle Anka argument och anförde, att de skulle ha uppbackning för de utlånade pengarna hos sin husbank, en annan skandinavisk bank. Den anklagade banken kom dock aldrig med några vettiga bevis att en sådan uppbackning fanns. När vi då begärde att banken skulle lämna ut sina bokföringstransaktioner för det aktuella lånet genom ansökan om ett s.k. editionsföreläggande, vägrade banken att lämna ut det och fick naturligtvis pliktskyldigast stöd av tingsrätten för denna mörkläggning.

För att bevisa att banken hade lånat ut olagliga pengar åberopades  Riksbankens berömda svar till Henning Witte från sommaren 2010 som skriftlig bevisning. Som muntlig bevisning begärdes vittnesförhör med Riksbankchefen Stefan Ingves, som skulle i detalj förklara att bankerna tillverkar digitala pengar i den sekunden de lånar ut dem. Det är alltså inte så som alla bankkramare vill låta påskina, att banken lånar in pengar från en annan bank eller spararna, för att kunna låna ut dem i sin tur. Över 90% av dagens pengar skapas genom utlåning av privata banker. Detta är 2015 ingen hemlighet längre. Riksbanken hade redan medgivit det i o.n. skrivelse till Henning Witte och Bank of England hade offentligt erkänt det för drygt ett år sedan.

Stefan Ingves skulle även för Helsingborgs tingsrätt bekräfta att det inte finns en lag i Sverige, som legitimerar privatbankerna att skapa digitala pengar, vilket han medgav i ett privat samtal med Henning Witte för några år sedan under en Rotary lunch i Stockholm.

Men Helsingborgs tingsrätt menade att Riksbankschefens bevis skulle inte vara relevanta i målet och förbjöd bevisningen, vilket sker mycket sällan i en svensk domstol. Till råga på allt har Helsingborgs tingsrätt sedan mage att skriva i sina domskäl:

"Det är tingsrättens uppfattning att (svaranden) inte visat att banken vare sig lånat ut "olagliga pengar" eller kreditavtalet av annan anledning skulle vara oskäligt." När en domstol skriver "inte visat" betyder det att frågan var relevant i målet, att parterna var oense om den och att en av parterna har bevisbördan för sitt påstående, i det här fallet svaranden, bankkunden. I en sådan situation är det extremt omoraliskt av Helsingborgs tingsrätt att förbjuda den viktigaste och tyngsta bevisningen om kärnfrågan i målet, nämligen Stefan Ingves vittnesmål och begäran om edition.

Det är dessutom ett hån mot rättvisan att Helsingborgs tingsrätt sätter svarandens viktigaste rättsliga grund i situationstecken ( se sidan 5 i domen ), som om det skulle handla om hjärnspöken. Innehållet i riksbankens skrivelse till Henning Witte diskuteras inte heller i Helsingborgs tingsrätts domskäl.

Som vanligt är tingsrättens bedömning dessutom oförskämt kort, ytlig och ensidig till fördel för banken.

Till saken hör också att vi hade begärt en s.k. tredomarsits, att tre och inte en domare skulle avgöra målet, då det handlar om en extremt central fråga för hela samhället, regler om den svenska grundlagen (regeringsformen 9:14) och snårig bankjuridik, som många jurister, inte ens bankernas egna, känner till.

Domaren Jonas Lindgren, som inte ens deltog under den muntliga förberedelsen och vägrade huvudförhandling, bör verkligen skämmas för den skandalösa domen och få sparken som domare. Men i Sverige gör han säkert en lysande karriär efter den här rättsrötan han ställt till med.

Summan av kardemumman är att det är helt ok i Sverige att tillverka olagliga digitala pengar. Domstolarna skyddar alla som gör så, bl a. med argumentet att bankkunden "tillgodogjort sig krediten genom kontantuttag eller inköp; hon har alltså - måhända något slarvigt uttryckt - fått "valuta för krediten"". Ja, herr ordförande, det är ju just vitsen med falska pengar!

Bli förbannad över domstolar och banker i Sverige även i samband med dessa inslag på White TV:

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna:

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt;

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

Kontanter är lagliga betalningsmedel; bankernas fiat-pengar inte!
 

Island intends monetary reform only the state makes money

Thursday, 02 April 2015 10:47

"Iceland's government is considering a revolutionary monetary proposal - removing the power of commercial banks to create money and handing it to the central bank" reports The Telegraph.

31 March 2015 Island was first in the world to publish a monetary reform, which is very healthy for the whole society, to take the right to issue money from the private banks and give it only to the state, the Central Bank:

"The report considers various reform proposals and concludes that the Sovereign Money proposal could provide a sound basis for effective reform in Iceland.According to the Sovereign Money proposal, the state owned Central Bank would become the only creator of money in the economy. Furthermore, the power to allocate money would be separated from the power to create new money. The Central Bank would handle creation of money while Parliament would vote on how new money is allocated. The proposal aims to reduce the risk and instability of the monetary system, reduce debts substantially and direct the income from creating money to the state instead of commercial banks."

source

The brain behind this reform proposal is Frosti Sigurjonsson, Member of the Parliament of Iceland and Chairman of the Committee for Economic Affairs and Trade. Lets hope and pray that they don't murder him.

"The prime minister of Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, said: "I am very pleased to receive this new report on monetary reform. The findings will be an important contribution to the upcoming discussion, here and elsewhere, on money creation and monetary policy."
Frosti Sigurjonsson MP, author of the report, said: "Iceland, being a sovereign state with an independent currency, is free to abandon the present unstable fractional reserves system and implement a better monetary system. Such an initiative must however rest on further study of the alternatives and a widespread consensus on the urgency for reform.
"

The full report: Monetary Reform - A better monetary system for Iceland

Further information:
Frosti Sigurjonsson MP
Tel: +354 8974060
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

För finansklåparen Magdalena Andersson är inte alla väljare lika mycket värda

Friday, 05 December 2014 14:18

Magdalena Andersson (S) är en klåpare som finansminister. Hon har ingen aning om finansvärlden, hur bankerna fungerar. Hade hon haft det, skulle hon delat åsikt gällande Vänsterpartiets blygsamma bankreformförslag, som införandet av Glass-Steagall-Act (investmentbanker skiljs åt från vanliga affärsbanker för att ta bort intressekonflikten), skyddet av kontanterna samt höjning av bankernas kapitaltäckningskrav, som idag ligger runt löjliga 8%.

Enbart genom en bankreform kan vi få full sysselsättning. Grundaren av den Vita Skolan i Nationalekonomi, White TV:s Henning Witte, bjöd in Magdalena Andersson till sin föreläsning Full Sysselsättning ENBART genom bankreform 2013, när hon fortfarande satt på den hårda oppositionsbänken. Men arrogant som hon är gav hon inte ens ett eko på inbjudan.

Vårt nuvarande banksystem är med flit konstruerat så, att bankerna parasiterar på folket. Det är därför vi har inflation, arbetslöshet och mycket annat samhällsskadligt. Så länge bankernas makt att producera pengar inte ändras kommer ingen politiker att lyckas med sin finanspolitik. Vänsterpartiet och Miljöpartiets Annika Lillemetz är i alla fall på god väg att ställa systemfrågan, precis som många engelska parlamentsledamöter.

Källa: "Borg och Andersson lallar på samma visa"; båda är lika goda kålsupare när det gäller att krama bankerna

Magdalena Andersson förolämpade idag SD: "Det är ett parti som inte står för grundläggande värderingar om att alla människor är lika mycket värda". Hon kallar dem för ett ”nyfascistiskt parti”. I praktiken är det tvärtom:

För Magdalena Andersson är inte alla väljare lika mycket värda. För henne gör det inget att nonchalera SD:s väljare. För henne är det helt OK att nedvärdera dem. De röstade ju bara på SD.

Skönt att hon i praktiken fick sparken av de människor som hon inte tycker är lika mycket värda.

Av samma skäl är det helt odemokratiskt och nedvärderande för minst 13% av Sveriges befolkning, att regelverket ändras i syfte att eliminera SD:s inflytande i Riksdagen skall elimineras.

"Magnus Isberg är docent i stats­vetenskap och tidigare kanslichef i riksdagens konstitutionsutskott. Han varnar för att blanda ihop form och innehåll. Det talas om nya formella regler men handlar i praktiken om att kunna regera landet utan att behöva ta hänsyn till SD.

–?Det är klart att den här diskussionen har kommit upp på grund av Sverigedemokraterna. Skulle man ge sig in och skapa en sådan här reglering, då får man verkligen tänka sig för så att man inte ställer till det för framtiden, säger Magnus Isberg.

Reglerna måste enligt honom vara neutrala i förhållande till politiken. Det vore mycket problematiskt att utforma ett system som egentligen går ut på att stänga ute ett visst parti, menar Isberg.

–?Så kan man inte hantera det här. Det skulle vara allvarligt om man använde beslutsreglerna i riksdagen till att hindra dem att agera. Deras mandat är ju lika mycket värda som andras.
(fet stil genom White TV)

Vill man få SD ur vägen måste det ske med politiska medel, exempelvis genom att besegra dem i ett val, anser Magnus Isberg.
" varnar DN idag.

Se även på White TV: Riksdagens Annika Lillemets (MP) kräver debatt om 100% bankkapitaltäckning och public banking;

Politiker och journalister för dumma att ställa viktigaste jobbfrågan: varifrån kommer pengar?;

Sensationell bankreform debatt i engelska parlamentet;

I debatten nedan har Oscar Sjöstedt (SD) bättre argument än Magdalena Andersson (S), men tyvärr saknar han förmåga att tänka utanför lådan, dvs. han saknar förmåga att ifrågasätta hela finanssystemet. Ingen tänker på varifrån pengarna kommer ursprungligen i sådana viktiga ekonomidebatter.

 

Sensationell bankreform debatt i engelska parlamentet

Thursday, 27 November 2014 18:46

Den 20 november 2014 debatterade det brittiska parlamentet nödvändigheten för en bankreform. Aldrig har en liknade parlamentsdebatt förts i den moderna världen. Alla parlamentariker var eniga att någonting är allvarligt fel med vårt banksystem. Vilket under, äntligen ställer de systemfrågan och inte bara detaljfrågor som t. ex dillandet om Glass-Steagall Act.

Det var glädjande att se att även de konservativa politikerna som deltog i debatten kritiserade banksystemet i sig och krävde en reform. I Sverige var det enbart två ensamma röster från miljöpartiet (Annika Lillemets) som försökt få igång en liknande debatt men misslyckades genom mothugg från arroganta moderatpolitiker som Jörgen Andersson t. ex. Moderaterna är nog det värsta partiet i den svenska Riksdagen. Skönt att de är borta nu.

källa

Utmärkt var också att flera politiker refererade till Positive Money rörelsen, som har vettiga reformförslag. De flesta krävde att den engelska centralbanken, Bank of England, skall ha monopol inte bara på kontanterna, som idag, utan även för de digitala pengarna, som är mer än 95% av dagens pengar. Kontrollen skulle utövas av speciella kontrollorgan. Detta är utmärkta argument. Bättre vore det dock om styrelsen i Bank of England skulle röstas fram i allmänna val, för att ha direkt folklig kontroll över pengarna, en s.k. monetative.

Politikerna hade dock inte helt tänkt igenom reformen. Ingen knöt arbetslösheten ihop med dagens bankstersystem. Ingen såg att pengar aldrig skall emitteras som lån, eftersom penningmängden för räntorna fattas då, hela havet stormar och stolen för räntorna finns inte. Ingen kom på idén att knyta pengar till arbete och på så sätt få en måttstock för hur mycket pengar centralbanken skall tillverka, för att undvika inflation resp. deflation.

Men man kan inte heller begära för mycket av politikerna. De var alla rörande överens om att de själva visste för litet om penningsystemet och att det var dags att plugga på. Vilken härlig debatt!

Det var enbart mot slutet en kvinna från finansdepartementet som ställde sig försiktigt på bankerna sida, men inte en enda från Parlamentet. Helt otroligt! Om vi bara kunde ha samma mognad i den svenska Riksdagen.

De brittiska politikerna kom i sina förbättringsförslag mycket nära det som den Vita Skolan i Nationalekonomi i Sverige också förespråkar.

Se även på White TV: Riksdagens Annika Lillemets (MP) kräver debatt om 100% bankkapitaltäckning och public banking;