Viewing all articles in Reincarnation against racism

Invandrardiktaturen Sverige stödjer Israels rasism genom att ta in afrikaner

Tuesday, 07 January 2014 23:00

Enbart de ärliga media som Fria Tider rapporterade idag att Sverige har slutit avtal med UNHCR:s förmedling att ta emot flyktingar från Eritrea som enligt Flyktingkonventionen från 1951 och dess Protokoll från 1967 har rätt att få stanna kvar i Israel. Judiska flyktingar från Eritrea har fått stanna i Israel, men icke-judiska, som under sin flykt utsatts för hemsk tortyr och våldtäkter, har kastats i Israelisk fängelse under flera år utan rättegång och kallas för parasiter och infiltratörer istället för flyktingar.

"It’s not clear what the Interior Ministry take pride in. Sweden only resettles people with refugee status who are not afforded adequate protection in countries they find themselves in. The fact that Sweden took in 50 refugees proves yet again that Israel is the only country that doesn’t recognize Eritrean asylum seekers as refugees, and that other countries feel that Israel is not fulfilling its obligations under the Refugee Convention, citeras Oded Feller i Haaretz, who heads the division dealing with residence status and migration in the Association for Civil Rights in Israel.

The Jerusalem Post rapporterar, att judiska religiösa regler kräver av ren medmänsklighet att även icke-judiska flyktingar får stanna i Israel. "While Netanyahu invokes Jewish moral imperative to resettle Ethiopian Jews, his government violates the Jewish commandment – repeated 36 times in Jewish scripture – to protect and care for the landless sojourners (in this case non-Jewish African asylum hopefuls) who seek refuge among the People of Israel." skriver rabbinen Joshua Bloom, som är director of Israel programs for T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights och uppmanar:

"Israel must end its discrimination against non- Jewish asylum seekers, uphold its legal obligations, and stop returning refugees to dangerous situations without allowing them to have their legal claim for asylum heard and evaluated."

källa

Detta visar att det finns starka röster i Israel mot Netanyahu-regeringens extrema rasism, som även manifesteras i uttalanden som: "Israel cannot afford to absorb tens of thousands of Africans because it will affect the Jewish nature of the state.” Tydligen bryr man sig inte om den svenska naturen i Sverige, vilket bekräftas av den judiska aktivisten Barbara Lerner Spectre, se filmen nedan.

Att regeringen Reinfeldt så öppet stödjer israelisk rasism istället för att kritisera Israel, att de inte följer sina folkrättsliga åtaganden, i en tid då Sverige inte längre har råd med invandringen, kommer att kosta honom valsegern. Alla brottsoffer och de som plågar sig på svenska sjukhus och ålderdomshem eller förlorat en anhörig i en onödig död där, därför att pengarna går till den kriminella invandringspolitiken, kommer att rösta på SD, som är det enda partiet med inflytande som kämpar emot förintelsen av Sverige. Tyvärr är SD kontrollerad av israeliska Mossad, men alla de andra alternativa partierna kommer inte att klara 4% spärren.

Att folksjälen kokar visas av att 1453 kommentarer till Fria Tider inslag Sverige tar över Israels afrikaner kommit in til den 10 januari 2014.

SD 2014

 

Se även på White TV:

Demokratins dödgrävare Expressen huvudansvarig för terrorbomben mot SD-politiker;

Expressen främjar den kriminella invandringspolitiken med olagliga metoder;

Journalister som Jenny Strömstedt är medansvariga för skräcken i Ljungsbro;

Att den misstänkte Ljungsbro 33-åringen kommer från Kongo är en viktig journalistisk nyhet!;
 

Cancerdoktorn Ryke Geerd Hamer största medicinska snillet i vår tid

Saturday, 04 January 2014 18:29

källa

White TV har av många duktiga svenska och tyska läkare sedan länge fått bekräftat att den tyska cancerläkaren Dr. Ryke Geerd Hamer är vår tids största medicinska snille. Därför fråntogs han läkarlegitimationen, kastades i fängelse i Tyskland och blev tvungen att fly till Norge för att få asyl där. Han gör nämligen hela skolmedicinen och läkemedelsbolagen överflödig.

När Dr. Hamers son blev skjuten på Korsika och dog fick han kort därefter testikelcancer. Även hustrun drabbades av cancer. Hans intuition sade honom att detta inte kunde vara en slump. Som ledande cancerläkare på ett tyskt sjukhus började han använda patientjournalerna för att intensivera sin cancerforskning med utgångspunkt att cancer är psykosomatisk, att det är psyket eller själen som orsakar cancer.

Han kom då på idén att göra datorbilder från cancersjukas hjärnor. Han upptäckte snabbt att en viss typ av cancer motsvarade en dramatisk förändring på en speciell plats i hjärnan: Hamer informerar "att efter ett föredrag i Wien 1991 kom en läkare fram med datortomografibilderna av en patients hjärna och bad att få diagnotiserat de sjukliga förändringarna på organplanet som denna patient led av. Bland åhörarna fanns både läkare och radiologer och specialister på datortomografi. Underlaget var enbart datortomografibilderna. Han (Hamer) diagnostiserade utifrån detta ett akut blödande blåscarcinom i läkningsfasen, ett gammalt prostatacarcinom, en diabetes, ett gammalt bronchialcarcinom och ett sensoriskt bortfall på ett bestämt ställe i kroppen. Dessutom namngav han (Hamer) motsvarande sjukdomsalstrande konflikter.
Då reste sig läkaren och sa inför alla kollegor:

- Herr Hamer, jag gratulerar, fem diagnoser, fem fullträffar.

En av radiologerna sa: "Från och med idag tror jag på er metod, hur skulle ni ha kunnat gissa er till ett akut blödande blåscarcinom, själv skulle jag bedömt bilderna som 'utan anmärkning'."
Här bör också tilläggas att hans (Hamers) sätt att läsa röntgen-bilder är också en nyupptäckt, det man tidigare ansett vara artifakter (fel på utrustningen) är helt enkelt sjukdomsbilder."
rapporterar homeopaten Sten Blomkvist.

White TV tittare vet ju redan från fysikprofessor Konstantin Meyls forskning att det är tanken, eterfältet, som styr materien. Då är det logiskt att traumatiska händelser påverkar först tankarna, vilka påverkar hjärnan som sedan korresponderar med en viss del i kroppen (materien).

Hamer har i sin forskning (Metamedicin) och boken "Vermächtnis einer neuen Medizin" formulerat fem medicinska grundregler:

"1. Den första lagen är "Lagen om cancersjukdomarnas orsak".

2. Den andra lagen är "Lagen om sjukdomarnas tvåfasighet" den kalla sjukdomsbefrämjande fasen och den varma läkningsfasen.

3. Den tredje lagen är "Lagen om det ontogenetiska (individuell utveckling) system för tumörer och cancerliknande sjukdomar".

4. Den fjärde lagen är "Lagen om det ontogenetiska system av mikrober (virus, bakterier och svamp)".

5. Den femte lagen är "Kvintessensen, sättet att förstå alla sjukdomar utifrån arternas uppkomst"

skriver Sten Blomqvist: "Om vi börjar med den första lagen så menar han att varje cancer eller cancerliknande sjukdom börjar med en stark traumatisk, isolerad biologisk konfliktchock som slår ned samtidigt på tre plan, i psyket, hjärnan och organet. Konfliktens innehåll avgör var i hjärnan kortslutningen (som han kallar en Hamersk Härd) uppstår, som i sin tur styr var i organismen en cancer eller en cancerlik förändring uppstår. Det är alltså konfliktens innehåll som styr vilken typ av cancer personen drabbas av och det sker då omedvetet förbi vårt förstånds filter, rent associativt. (Vi kan jämföra med homeopatins gravitationscenter som parallellt förflyttas djupare in i organismen.)
Denna kortslutning kan man också upptäcka på datortomografibilder av hjärnan och det är exakt de område i hjärnan som styr motsvarande organ beroende på om det är hjärnstamsstyrda organ eller lillhjärnsstyrda organ eller organ styrda från storhjärnan. Läkningsprocessen löper också synkront på alla tre nivåer d.v.s. både i psyket i hjärnan och i organet samt att ju längre och svårare sjukdomen varat ju längre tid för läkning.
Hur skall jag nu veta om jag drabbats av en biologisk chockkonflikt eller en helt vanlig konflikt som vi drabbas av till vardags? Där säger Dr. Hamer att det finns mycket precisa kännetecken för s.k. biologiska konflikter, d.v.s. patienten befinner sig i ett konstant stresstillstånd med kalla händer och fötter, har ingen aptit, går ner i vikt, får sömnsvårigheter och tänker på sitt problem dygnet runt.
"

Om de andra lagarnas beskrivning hänvisas till Sten Blomkvists hemsida och föreläsningen nedan som hållits av den kanadensiska läkaren Caroline Markolin med sin hemsida German New Medicine.

"Alla däggdjur inklusive människan är programmerade för att reagera på vissa situationer som innebär hot mot deras biologiska funktion: hot till livet, förlust av anhöriga, förlust av revir, sexuell oförmåga, etc. En sådan kris medför att en härd bildas i hjärnan, och denna härd intensifierar signalerna från hjärnan till ett bestämt organområde, med följd att cancer uppstår!" skriver Kloka Gubben.

En cancerläkare skall alltså först och främst ta reda på var den psykiska orsaken till cancern ligger. Löses konflikten försvinner cancern automatiskt genom kroppens egna urgamla program. Cancer är enbart ett symptom, inte huvudproblemet. Därför skall inte symptomen skäras bort utan att man har hittat orsaken. Därför går all cancer att bota. Skolmedicinens skrämselbudskap "du har cancer", "du har enbart 3 månader kvar att leva" eller "denna cancer är i princip obotlig" är ansvarslösa utlösare av nya trauman som då blir orsaken till cancerpatientens död, inte själva cancern.

Därför gör sig skolmedicinen och läkemedelsindustrin/Verket skyldiga till miljontals dråp eller vållande till annans död. Vi i västvärlden har en skandalös cancermedicin och de flesta läkare är för dumma, arroganta eller mind controlled att begripa detta!

"Och vad händer när en konflikt blir löst?

Då uppstår återigen mycket tydliga symtom på alla tre plan, psyket, hjärnan och det organiska. På det psykiska och vegetativa planet börjar den tidigare stressen av att älta problemet dygnet igenom att släppa, patienten får varma händer och fötter igen, får tillbaka aptiten, ökar i vikt, den vikt som hon ofta förlorat under stressfasen och är dessutom mycket trött och orkeslös, vill bara sova. Detta är alltså ett mycket positivt tecken och inte ett sjukdomstecken.
Läkningsfasen varar olika länge beroende på hur länge konflikten varat. Mitt under läkningsfasen, när kroppen lagrat upp mycket vätska, inträffar det han kallar den "epileptiska eller epileptoida" krisen som ter sig olika vid olika sjukdomar. Har man kommit igenom denna kris så börjar kroppen att göra sig av med ödemvattnet och återvänder långsamt till ett normalt tillstånd, och hennes krafter återvänder.
Den (epileptoida) krisen är en process som moder natur övat in sen årmiljoner, som löper samtidigt på alla tre nivåer och syftet med den är att föra patienten tillbaka till sitt normala tillstånd.
Det som i allmänhet kallas ett epileptiskt anfall med muskelkramper o.dyl. är bara en mycket speciell form av en epileptisk kris som inträffar efter en motorisk (rörelse) konfliktlösning.
Epileptoida kriser finns principiellt i alla sjukdomar även om de yttrar sig på olika sätt vid olika sjukdomstillstånd.
Naturen har med en sådan kris hittat ett knep för att ge skjuts åt läkningen, ungefär som när en längdhoppare tar ett steg tillbaka för att få en kraftfull sats framåt.
Patienten upplever nämligen mitt under läkningsfasen, ett fysiologiskt konfliktrecidiv, d.v.s. hon konfronteras än en gång helt kort med sin konflikt, får stresstonus, kalla händer, blir kallsvettig, ja får uppleva alla symtom av den konfliktaktiva fasen. Syftet med detta är att hjärnödemet skall pressas ut och att organismen skall återvända till sitt normala tillstånd.
Efter den epileptoida krisen vidgas patientens kärl igen, hon blir varm och får uppleva den första s.k. "lilla urinflödesfasen" och går sedan raka vägen mot ett återställande. Vilket betyder när patienten klarat sig igenom denna kris händer normalt inget dramatiskt eller farligt mer.
Mot slutet av läkningsfasen kommer den "stora urinflödesfasen", då kroppen gör sig av med den resterande ödemvätskan. Det farligaste momentet ligger alldeles i slutet av den epileptoida krisen, för då visar det sig om "krisen" räckt till för att kasta om rodret, de mest kända av epileptiska resp epileptoida kriser är hjärtinfarkten, lungembolin (propp i lungan), hepatitkrisen eller den s.k. lunginflammationskrisen.

För att kroppen skall klara av kursändringen kan man stödja den med en kraftig cortisoninjektion i svåra fall eller cortison i förebyggande syfte eller (att ge ett homeopatiskt preparat mot dessa risker).
Parallellt med denna process kan vi på hjärnans nivå iaktta, (skiktröntgen) under läkningsfasen hur den hamerska härden förändras, från att under den konfliktaktiva fasen ha haft ett måltavleliknande utseende fylls nu dessa ringar med ödem kring härden, ringarna på datortomografibilden mörknar och blir suddiga och hela området svullnar upp. Den epileptoida krisen som egentligen utgår från hjärnan, utgörs också här av ödemets maximala omfång.
Har patienten klarat sig igenom denna kris försöker organismen under läkningsfasens andra hälft att reparera härden i hjärnan genom att fylla på med hjärnstödjevävnad (s.k.glia) i hjärnområdet.
Denna helt ofarliga gliainlagring som med jodkontrast framträder i vitt på datortomografibilden har tidigare felbedömts som hjärntumör och opererats bort.
Dr. Hamer menar att alla våra biologiska konflikter kan kategoriseras utifrån vår utvecklingshistoria, under historiens gång har bestämda förhållningsmönster utvecklats och inprogrammerats, därför är det inte bara hjärnområden och organ som hör ihop, det finns också konflikter som utvecklingshistoriskt är besläktade med varandra som också ligger nära varandra vad gäller deras lokalisation i hjärnan.
Och de cancerformer som hör ihop med dem ligger också nära intill varandra på organnivå och har dessutom samma histologiska cellformation.
När vi lär oss iaktta kroppens beteende utifrån ett utvecklingshistoriskt perspektiv upptäcker vi en underbar naturens ordning.
Dr. Hamer menar att han genom jämförelse med olika typer av cellökning och cellminskning fann ett system, nämligen följande:

De tumörer, som under den kofliktaktiva fasen bildats genom cellökning hade alltid sina reläer i hjärnan intill varandra. De återfanns alla i hjärnstammen eller lillhjärnan. Som vi kallar urhjärnan.

Alla cancersjukdomar, som under sin konfliktaktiva fas visar en cellökning, (tumör) har sina reläer, "platsen från vilka de styrs", ALLTID i urhjärnan.

De cellökningar (tumörer) som däremot bildades under den vagotona läkningsfasen hade ALLTID sina reläer i storhjärnan. Dessa s.k. tumörer är så att säga "överloppssymtom" på läkningen och uppstod ALLTID på precis de ställen som under den konfliktaktiva fasen hade varit vävnadshål, nekroser eller sår och fungerar som en återfyllnad av en tidigare nedbrytning.

Tillsammans med principerna om cancerns absoluta lagbundenhet och sjukdomarnas tvåfasighet visade sig för första gången ett mönster, ett system för samtliga sjukdomars ursprung och förlopp.
Det visade sig att varken konfliktens psykiska nerslag i hjärnan eller tumörernas och nekrosernas histologiska sammansättning är slumpartad, utan att de, genom människans utvecklingshistoria, har sin förutbestämda plats och funktion.
Systemet är helt logiskt och begripligt.

Hamer förklarar att hela människans utvecklingshistoria är sammanfattat i ett embryos utveckling, redan under embryots allra tidigaste utvecklingsfas bildas urformen till hjärnan i form av tre s.k. groddblad. Ur dessa groddblad utvecklas så småningom alla människans organ. Alla celler eller organ som utvecklas ur det s.k. endodermet (det inre groddbladet), har sina reläer (varifrån de styrs) i hjärnstammen (hjärnans äldsta del). Om något av dessa organ drabbas av cancer, blir det i form av kompakta tumörer adenocelltyp (körtelcell).
Alla celler eller organ som utvecklas ur det s.k. ektodermet (det yttre groddbladet) har sina styrreläer i storhjärnans bark, hjärnans yngsta del. Om de drabbas av cancer tar det sig uttryck i en cellsmältning, t.ex. som nekros, sår eller som funktionsstörning på det organiska planet, t.ex. förlamning eller diabetes.
När det gäller mesodermet (det mellersta groddbladet) får vi skilja på två grupper, en äldre och en yngre. De celler och organ som tillhör groddbladets äldre grupp har sina reläer i lillhjärnan (hör fortfarande till urhjärnan och bildar kompakta tumörer när de drabbas av cancer under den konfliktaktiva fasen)
Histologiskt handlar det här om den adenoida celltypen.
De celler resp. organ som tillhör mesodermets yngre grupp har däremot sina styrreläer i storhjärnans märgsubstans och bildar under den konfliktaktiva fasen nekroser, vävnadshål resp. cellsmältning. Det kan handla om hål i skelettet, mjälten, njuren, äggstocken s.k. skelettosteolys, mjält, njur eller äggstocksnekros. Det är inte något slumpartat eller meningslöst skeende, vilda tillväxter eller celler som blivit galna, utan en fullt begriplig och förutserbar process som är exakt anpassad till givna ontogenetiska betingelser.

Metastaser

Den konventionella medicinens uppfattning av metastaser är att dessa sprids mer eller mindre okontrollerat i organismen och ger på så sätt nya cancerhärdar.
Enl. Dr. Hamer och den nya medicinen finns inga metastaser utan det är helt enkelt nya cancer-härdar som bildas p.g.a. nya konfliktchocker som kan uppstå när patienten får veta att han eller hon har cancer, inte sällan "iatrogena" d.v.s. av läkaren påförda p.g.a. budskapet till patienten "att du har cancer", som sätter igång nya "trauman" eller skräckupplevelser enbart av själva budskapet.
Ingen forskare har nånsin funnit cancer-celler i patientens arteriella blod och där borde de rimligtvis finnas.
Den hypotetiska uppfattningen att en cancercell under sin resa i blodbanan skall kunna förändra sig själv. T.ex. att en solid tarmcancer-cell plötsligt skulle vandra över till skellettet och där skapa necroser, vävnadshål eller cellsmältning mera är antaganden och obevisbara hypoteser.
Dr. Hamers åsikt är att en cancercell som styrs från urhjärnan och bildar kompakta tumörer, inte kan avlägsna sig från sitt relä i urhjärnan och på något egendomligt sätt förena sig med storhjärnan och där åstadkomma en cellsmältning i skellettet vilket är en orimlig tanke.
Vi kan gissa att c:a 80 % av andra och tredje cancern är åstadkommen genom en felaktig presentation av cancer-sjukdomarna från den konventionella sjukvården.
" skriver homeopaten Bolmqvist.

Kloka Gubben sammanfattar:

"I stort sett allt vad traditionell cancerbehandling innebär måste därför slängas på sophögen som ofta direkt destruktiv och människofientlig. (fet stil genom White TV) I stället handlar cancerbehandling enligt Hamer om att inse vad sjukdomen berättar om den sjukes livssituation, och om praktiska, emotionella och sociala lösningar på patientens biologiska kriser. En annan del av behandlingen består i att med adekvata medicinska åtgärder stödja det ibland ganska dramatiska spontana läkningsförlopp som inträffar när krisen är löst.
Hamers vidare forskning visade att inte bara cancer utan en lång rad andra sjukdomstillstånd följde samma logik - hjärtinfarkt, MS, epilepsi, schizofreni etc.
Det är nu lätt att förstå att Hamers forskning inte på några villkor fick ges spridning eller ens nämnas inom den allmänna sjukvården. Hans rön utgjorde ju ett intensivt hot - ja en kris - för den moderna medicinen överhuvud taget:

- Hur skulle läkare utbildas och sjukvård organiseras om Hamer hade rätt? Hur många auktoriteter skulle få avfärdas som bluffmakare?
- Vilket utrymme för läkemedelsföretag, genteknik och kemisk-teknisk forskning skulle finnas i denna "Hamerska medicin"?
- Hur skulle skräcken för cancer kunna upprätthållas och förmå politiker och enskilda till stora ekonomiska uppoffringar "för att lösa gåtan" om den redan var löst, och dessutom löst på ett sätt som gjorde läkemedelsföretagen i det närmaste överflödiga?
"

Föreläsningen av läkaren Dr. Caroline Markolin gick inte att bädda in men kan ses i ett svep på hennes hemsida (klicka här) eller på YouTube i 7 avsnitt (klicka här)

 

Så här fungerar karma/kamma-lagen

Friday, 08 November 2013 20:49

Igår förklarade White TV hur placeboeffekten kan bäst förklaras med magnetiska skalärvågor. Att placeboeffekten inte ger en reaktion hos alla beror ibland på karmalagen. Därför kan det vara på tiden att även förklara hur karmalagen fungerar.

källa

Ordet karma kommer från sanskrit och betyder handling. Karmalagen syftar till handlingarnas konsekvenser. Karmalagen förklarar i första hand tankarnas konsekvenser, de tankar som ligger bakom en handling. Varje tanke sätter en orsak som i sin tur medför en verkan. Detta motsvarar tredje Newtonlagen: lagen om verkan och återverkan; actio=reactio.

Om jag omedvetet eller utan avsikt/vårdslöshet skadar någon, som t.ex. springer plötsligt och oaktsamt framför min bil, så medför denna handling ingen karmisk konsekvens. Men om jag har uppsåt att döda eller skada någon och missar så att offret inte märker något, så medför denna kriminella tanke ändå negativ karma, negativa konsekvenser.

Det spelar ingen roll om denna någon är en människa eller ett djur. Så ägare av hönskoncentrationsläger eller jägare drar ofta på sig dålig karma.

Då det är tanken som räknas kan vi förklara karma med magnetiska skalärvågor, då vi numera vet från tankekontrollforskningen att tankar använder sig av magnetiska skalärvågor för att transportera information och energi, ofta snabbare än ljusets hastighet med räckvidder genom hela universum. Tankar knyts alltså till fysikens lagar som reglerar vågorna (interferens och resonans) och här kommer även den tredje Newtonlagen in i bilden.

Tankarna underkastas fysikens lagar vilka tillhör naturlagarna. Därför är även karmalagen en naturlag.

Om en tanke vållar en handling så medför det konsekvenser som motsvarar handlingen. Naturlagar innehåller ingen moral, de är neutrala verktyg. Gör du någonting bra så träder du i resonans med något bra i motsvarande mån. Detsamma gäller negativa handlingar. På så sätt använder Gud en naturlag för att man lär sig ta konsekvenserna av sina handlingar. Detta uppfattas ofta som straff vid negativa tankekonsekvenser, men egentligen är det enbart en följd av ditt agerande enligt fysikens lagar. Du, och inte någon annan, straffar dig själv. Detta menar den kristna kyrkan med helvete och himmel. Detta menas med attraktionslagen (läs Rhonda Byrnes berömda bok The Secret, som heter Hemligheten i den svenska utgåvan)

I och med att de djävulska bakgrundsmakterna har hemlighållit skalärvågorna i över 100 år, har jorden inte haft tillgång till den viktigaste delen av fysiken och därmed missat en viktig pusselbit att förklara hur livet och karmalagen fungerar (plus mycket annat, som fri energi t.ex.).

En annan central och medveten mörkläggning har skett med kunskapen om reinkarnation. Den kristna kyrkan kastade ut läran om reinkarnation vid koncilen i Konstantinopel år 553. Redan då hade de djävulska krafterna lyckats ta makten över den katolska kyrkan. Det är nämligen ofta så att en tanke/handling vållar en reaktion som senare inte passar in i frekvensmönstret under det pågående livet. Den lagras då i den odödliga själens frekvensmönster och transporteras så med hela tiden. Men i en framtida reinkarnation kan mönstret passa in och resonans uppstå. Då slår karmalagen till och den som inte känner till den och att reinkarnation finns, kan då inte förklara, varför vederbörande plötsligt drabbas av någonting mycket negativt. Det kan gå flera hundra år och många inkarnationer mellan karmaorsak och karmaverkan. Glöm inte att du är själen och inte kroppen. Den är enbart en rymddräkt för själen att samla erfarenheter och gå i jordens själskola. Kroppen är enbart en avancerad biodator för själen.

Därför menar många att Gud inte finns eller att han är orättvis (teodicéproblemet). Utan de viktiga pusselbitarna karmalag och reinkarnation gör folk ofta felaktiga bedömningar om livets viktigaste frågor. Men Gud är inte orättvis. Karmalagen är raka motsatsen, bara att de djävulska krafterna har undanhållit oss den avgörande informationen om detta för att vi inte skall kunna förstå att Gud finns och att han är kärleksfull och rättvis. På så sätt ökar djävulen sin makt på ett skickligt sätt. Men hans tid är ute nu!

 

Viktigt att använda båda hjärnhalvor

Tuesday, 18 June 2013 21:13

De dolda makthavarna har alltid försökt, att blockera vår högra hjärnhalva, som ger oss kreativitet, helhetssyn, kvinnlighet. Konspirationen mot den högra hjärnhalvan börjar redan i skolan, där enbart fakta trycks in i huvudet på barnen. Waldorfskolor och liknande ger en bättre undervisning, då de tränar båda hjärnhalvor.

Källa

Enbart när vi använder båda hjärnhalvor kan vi manifestera, genom att skicka olika typer av skalärvågor från den vänstra och högra hjärnhalvan, som sedan interfererar med varandra utanför vår kropp. Vår skalärvågsinterferometer kan enbart fungera bra, om båda hjärnhalvor är aktiva. Hjärnan kan också omvandla skalärvågor till transversala vågor (Hertz) och tvärtom.

Gifter som fluor (tandkräm, vatten) och mononatriumglutamat (E 621) i maten blockerar kontakten mellan hjärnhalvorna.

Den första filmen visar väldigt tydligt, vad vår högra hjärnhalva står för. Jill Bolte Taylor's stroke blockerade den vänstra halvan, så hon kunde uppleva hur det är att enbart fokusera på den högra hjärnhalvan.

Den andra filmen tar upp samma ämne och vidareutvecklar det. Mycket sevärd och pedagogisk.

 

 

Herman Lindqvist är rasist

Sunday, 09 June 2013 20:21

Den kände populärhistorikern Herman Lindqvist skrev i AB med anledning av prinsessan Madeleines bröllop:

"Ändå är det så att dagens glittrande bröllop är ännu en tyngd som på sikt kommer att sänka monarkin. Det är möjligt att prins Carl Philip gifter sig nästa sommar med sin Sofia och därmed påskyndas monarkins undergång.

För varje nytt äktenskap där en kunglighet gifter sig med en icke-kunglig person mattas den kungliga glansen. De kungliga blir alltmer vanliga. De gifter sig med vanliga människor och får vanliga barn som går i vanliga skolor och väljer vanliga yrken.
Familjerna kommer att få vanliga problem, de gör misstag och tabbar som alla andra människor. Till slut är det alltfler som kommer att ställa sig frågan: Vad är det här? Vad håller vi på med? Varför ska vi stå och buga för den här privilegierade familjen med allt mindre kungligt blod i ådrorna. Är det inte dags att vi själva, i demokratiska val, får bestämma vem som ska vara vår statschef? Någon som väljs för andra meriter än att han råkar vara avlad i en kunglig sängkammare
.
"

Med dessa uttalanden gör Herman Lindqvist en värdeskillnad mellan människor med kungligt blod och vanliga människor. Sådana med kungligt blod är mycket finare och bör därför gifta sig sinsemellan. Gör de inte det, sänker de monarkin. Rasism är nedvärdering av en genpool gentemot en annan.

Herman Lindkvists nedvärdering påminner starkt om olika rasåtskillnadslagar i rasiststater som Nazi-Tyskland, gamla apartheid-Sydafrika eller USA för några decennier sedan. Där skulle en vit inte smutsa ner rasen genom att gifta sig med någon från en lägre ras, då den ansågs mindre fin.

Hur kan Aftonbladet tillåta sådan öppen rasism i dagens Sverige?

Man skall inte döma efter en persons kropp utan efter dennes själ. Att prins Daniels själ är kunglig har numera även de mest inbitna kungarasister begripit. Han är en underbar make, far och representant för Sverige. Hela Sverige och stora delar av den resterande världen blev glada över kronprinsessans och prins Daniels lycka och kärlek när de gifte sig. Bröllopet var ett stort lyft för Sverige.

Samma med gårdagens underbara och oförglömliga bröllop. Det är oärligt av Herman Lindqvist att påstå raka motsatsen. Han vill kanske hämnas att han inte blev bjuden till prinsessan Estelles dop.

Det är däremot ytterst tveksamt, om Christopher O'Neill har en kunglig själ. Han blev rik genom hedgefonden Noster Capital. Tjänar man stora pengar på en hedgefond tillhör man snarare till de mörka krafterna. Hedgefondernas specialitet är blankning, ofta naken blankning (naked short selling). De säljer något de inte äger/har i stora mängder. Om en vanlig köpman skulle göra det, skulle han åka dit för bedrägeri. Dessa fiktiva mängder som hedgefonder säljer,  t.ex. valutor, aktier, guld, statspapper eller mat räknas in i prissättningen som om de funnits. När någon vara säljs i stora mängder så faller dess värde, vilket är precis det önskade resultatet. Sedan när man pressat ned priset med dessa kriminella tricks, köper man produkten in till underpris och gör en stor vinst. Det hela går också åt andra hållet med följden att priset fördyras på ett omoraliskt sätt. På så sätt förstörs valutor för mindre starka länder som t.ex Sverige 1992. Rör det sig om fattigare länder så ökar hedgefonder fattigdomen, vilket Christopher O'Neill:s Noster Capital med rätt har anklagats för. Extremt perverst är hedgefondernas spekulation mot matpriser. De har störtat miljontals människor i tredje världen i hungersnöd och kvalfull död.

Naken blankning borde förbjudas i hela världen och inte enbart i Tyskland, som började kämpa mot det vilket medförde att hela EU har förbjudit det, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (blankningsförordningen).1 [ EUT L 86, 24.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0236).]

England har kämpat starkt emot detta förbud då det torrlägger dessa kriminella hedgefonder. Christopher O'Neill's hedgefond Noster Capital LLP ligger också i London, jämte New York. Prinsessan Madeleines make har dessutom arbetat för NM Rothschild & Sons, världens mest kriminella banksterdynasti. Inte undra på att Christopher O'Neill och många av hans bröllopsdeltagare har en osympatisk utstrålning.

Men tillbaka till Herman Lindqvists kungablodsrasism. Regeln att kungligheter enbart får gifta sig med kungligheter har också andra mycket negativa konsekvenser. En lätt upptäckt är extrem inavel. Detta leder ofta till att de enligt Herman Lindqvist mindre fina delar av befolkningen tappar respekt för kungligheter. Men det finns en även kusligare grund för regeln att hålla kungagenerna rena. White TV går i dagsläge inte närmare in på den av pedagogiska skäl. Men den som vill veta mer bör läsa engelsmannen David Ickes bok The Biggest Secret.

Så Herman Lindqvists vurmande för att kungligheter enbart får avlas med kungagener är någonting extremt negativt, som har lett till elände och fördärv för miljarder av människor genom historien.

En eloge till alla kungahus som har upptäckt detta och inte längre kräver av sina barn att gifta sig kungligt. Jag anser att Sverige har världens bästa kungahus. Visst, teoretiskt sätt är det odemokratiskt med icke valda statschefer, men i praktiken är många monarkier mycket lyckligt lottade. Kungahusen ger ett enormt PR-värde för landet och Sveriges kungahus är en förebild för hela nationen. Så underbart att se, hur kronprinsessan hade lilla Estelle med sig på bröllopet. Det ger en bra signal att föräldrar skall lämna ifrån sina småbarn så litet som möjligt. Best gör mödrarna i Afrika, de bär sina barn i en duk med sig hela tiden.

Källa, prinsessan Madeleines underbara bröllopsklänning

Stort TACK till Kungahuset att det regisserade ett så underbart bröllop igår!

Alla som smutskastar det svenska Kungahuset är själva smutsiga och tål inte, att det finns renare själar än vad de själva är. Detta gäller i synnerhet gammelmedias journalister, som orent brukar kräla i stoftet när det gäller popularitetsenkäter.

Att journalisten Herman Lindqvist inte ryggar för att förfalska historien fick jag uppleva själv, när han höll ett tal 2009 på Gärdet med anledning av "festligheterna" att Sverige förlorade sin östra rikshalva, bättre känd som Finland, 1809. Efter talet gick jag fram till honom och frågade, varför han inte hade nämnt, att samtliga svenska generaler, med Cronstedt i spetsen, som utan motstånd hade släppt in ryssarna i Sverige, var höga frimurare. Han kännde till och bekräftade detta men tyckte, att det inte var värt att nämna. När jag förebrådde Herman Lindqvist att det tillhör historien, att både Gustav den III och den IV Adolf föll offer för en frimurarkonspiration (franska orden Grand Orient - därför en fransk marskalk Bernadotte utan kungagener på en svensk tron) så tyckte Lindqvist, att han kanske skulle skriva en bok om frimurarnätverket i Sverige och Frankrike för 200 år sedan. Hittills har jag inte hört av en sådan bok....