Viewing all articles in Reincarnation against racism

Vad är ett spöke? En astral kropp?

Saturday, 01 November 2014 16:43

källa

Halloween fokuserar på spöken. Men finns det spöken och vad är de i så fall? Ja, spöken finns, de är del av en uppsjö med levande varelser som de flesta av oss inte kan eller får se. Den mest trovärdiga förklaringen är att de flesta spöken är rester av döda människor, som fastnade i den materiella världen på vägen till ljuset, till själavärlden, den egentliga världen. De fastnade i sina s.k. astralkroppar, en materiell kropp som dock är mycket finstoftig.

Åsikterna i filmerna nedan förklarar på ett pedagogiskt sätt vad spöken är. Kvinnor är ofta mycket klokare på områden som inte kan mätas med vetenskapliga instrument. Förmodligen är deras intuition bättre tränad, då de främst skall kunna kommunicera med småbarn, som inte kan tala ännu. Modern måste då kunna känna av vad barnet vill.

Till sist några kloka ord från en kristen hemsida,cbn.com :

"The origins of Halloween are Celtic in tradition and have to do with observing the end of summer sacrifices to gods in Druidic tradition. In what is now Britain and France, it was the beginning of the Celtic year, and they believed Samhain, the lord of death, sent evil spirits abroad to attack humans, who could escape only by assuming disguises and looking like evil spirits themselves. The waning of the sun and the approach of dark winter made the evil spirits rejoice and play nasty tricks.  ............

Christians should be teaching their children (age appropriately) that:

  • - there is a spiritual world filled with goodness from God and evil from Satan (Eph. 2:1-10);
  • - life with Christ has power over darkness (I John 4:4); and
  • - those who celebrate Halloween either are unaware of its roots, or are intentionally promoting a world where evil is lauded and viewed as an ultimate power.

To counter the evil influence of Halloween, we need to join together and celebrate the reality of the heroic efforts of Christian saints over the evil in their day. Many leaders in the past -- and present -- have fulfilled the mandate of destroying the works of the devil through their sacrificial commitment to Christ and His Kingdom.

Too, rather than “hide” in the face of evil, we should unabashedly and boldly create an alternative that is positive and uplifting; that celebrates good over evil and the triumph of God over Satan. We need to provide an environment that also makes room for heaps of fun while using the day as a “teachable moment” to celebrate God’s protection, provision and purpose for our lives."

 

 

Att vatten har medvetande indikerar att allt har det

Friday, 31 October 2014 22:53

Källa: http://www.zengardner.com/water-consciousness-and-intent/

Att vatten har medvetande visade den japanske forskaren Dr. Masaru Emoto med sina världsberömda vattenkristallfoton, som filmen handlar om. Vatten ger ett intelligent svar på positiv eller negativ information. Filmen visar också att samma försök kan göras med ris och i princip samma resultat. Detta indikerar att allt i universum har en viss grad av medvetenhet, vilket bekräftar att GUD skapade universum med en bit av henne i alla. Denna gudomliga gnista förbinder oss alla.

Vattenförsöken visar att vattnet reagerar på våra tankar. Vi vet från mind control forskningen att tankar använder sig av skalärvågor. Skalärvågor är longitudinella vågor, precis som ljud. Därför reagerar vattnet även på ljud. Från andra försök, som tyvärr inte visas i filmen, vet vi att musik från Roling Stones eller rapp visar negativa resultat i vattnet, inga vackra kristaller. Detta bekräftar att sådan musik skadar själen, vilket är meningen och skälet att sådan negativ musik blir pushat att anses som populär, genom korrupta recensenter och media.

Sveriges Radio censerade Toivo Kurmets (Estlands mest kände tonsättare) musik, trots, eller bättre sagt just därför att den är mycket vacker och Filminstitutet bröt sitt kontrakt med Jüri Lina för att förbjuda visningen av hans musikfilm om Toivo Kurmet: i Melodiernas Förtrollning.

Kontentan är att allt lever i universum och kommunicerar med skalärvågor. Liv byggs med skalärvågor.

Dr. Masaru Emoto dog tyvär den 17 oktober 2014. En stor förlust för vetenskapen. Naturligtvis fick han inget Nobelpris.

Se även på White TV: Liv byggs med skalärvågor;

Vi lever i ett ljus/vibrations-universum;

Technical proof: Scalar Waves exist;

Defender First Device that Helps TI's;

Svarta hål förklaras enklast med skalärvågor och deras neutriner;

Stalinistisk censur i Sverige: Filmhuset diskriminerar Jüri Lina;

 

Finns det också gruppreinkarnation?

Thursday, 30 October 2014 22:23

källa

Kunskapen om reinkarnation är mycket viktigt för att förstå livet. Den har förtryckts på många håll, i synnerhet i västvärlden, som hålls dummast av alla. Då är det föga förvånande att vi i väst är också mest arrogant och ser ner till många ursprungsbefolkningar som indianer etc. De är oss dock vida överlägsna när det kommer till de riktigt viktiga frågorna om livet och även alternativ medicin.

Att reinkarnation är en naturlag som gäller alla har White TV presenterat många bevis om. Det är ingen trosfråga längre utan stenhårda vetenskapliga fakta. Den här filmen belyser frågan om det är möjligt att en hel grupp av människor väljer att reinkarnera samtidigt. Varför inte? Själen väljer när och i vilken kropp den vill återkomma. Då borde det även vara möjligt att göra det i en grupp.

Se även på White TV: Så här fungerar karma/kamma-lagen;

Själavandring bekräftat av rolig själ: Peter Wahlbeck;

Reinkarnation viktig puzzle bit för att förstå människan;

Reinkarnation mot rasism;

 

Inget är vackrare än en naken kvinnokropp

Friday, 20 June 2014 00:05

 

Minnet sitter inte i hjärnan utan i fältet

Thursday, 12 June 2014 20:38

Hjärnforskarna har fortfarande inte fullständigt kunnat kartlägga var minnet sitter i hjärnan. Försök har antydd, att korttidsminnet sitter i hippocampus och långtidsminnnet flyttar på ett mystiskt sätt därifrån till frontal cortex. Tidigare ansågs minnen vara utspridda över hela hjärnan. Dagens hjärnforskning har inte fullt koll var minnet sitter i hjärnan. De kommer aldrig att få det, trots moderna magnetundersökningar av hjärnan. Lösningen är att minnet inte alls sitter i hjärnan. Denna enkla slutsats kan redan tas från fjärrsyn, remote viewing, som White TV tidigare presenterade. KGB och CIA utbildade agenter att lämna sina kroppar och resa med medvetandet (förmodligen astralkroppen) till spionage mål hos fienden. De kunde ta fram hemlig information utanför kroppen och när de sedan återvände och slank in i sin kropp igen, så kunde de minnas vad de hade funnit under spionresan.

Enligt fysikprofessor Konstantin Meyl ligger minnet i fältet, ihoprullat i jättesmå skalärvågsvirvlar. Minnet och kroppen kommunicerar med magnetiska skalärvågor.

Se även på White TV: Fjärrsyn, Remote Viewing, nyttigt verktyg;

Torbjörn Sassersson duktig på fjärrsyn/remote viewing;

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;

David Wilcocks forskning om fältet som är källan till allt;