Viewing all articles in Reincarnation against racism

Om demoner och aborterade foster i vacciner

Friday, 10 May 2019 21:17

källa

Här kommer en bra film från en medarbetare till Alex Jones om demoner som har tagit besittning över en människa, abortfoster i vacciner, att amerikansk jordbruk gödslar med mänskliga likdelar och annat demoniskt elände.

Tack för tipset!

Annat om demoner, som är väldigt vanliga i vår vardag, på WTV:

Psykiatri professor Richard Gallagher bekräftar att demoner kan ta besittning över en människa;

Simon Parkes bekräftar att andar, jinn och demoner finns;

Vad är ett spöke? En astral kropp?

 

 

US-regering har botemedel mot Ebola då de gjorde biovapnet. Sätt press på amerikanska ambassaden!

Friday, 04 January 2019 17:41

WTV hade redan 2014 publicerad bevis att Ebola är ett amerikanskt biovapen. Nu har vi risken att viruset kommit till Sverige och fulmedia sprider lögnen att det inte finns ett botemedel. Eftersom Ebola har framställts i det amerikanska biovapenlabbet Fort Detrick i Maryland, så har de också ett botemedel, ifall en av deras forskare blir smittat. Precis som med AIDS, som också togs fram av Dr. Robert Gallo i Fort Detrick, så ser man till att ha ett motmedel, så att även höjdarna inom etablissemanget kan skydda sig.

Dessutom har den amerikanska staten patentet på Ebolaviruset: patentnr: US20120251502 A1

Aids och Ebola har tagits fram av rasistiska själ för att mörda så många svartafrikaner som möjligt. Familjerna Rothschild och Gates ser dem som useless eaters.

Ebola uppstod samtidigt på olika och just dessa regioner i Guinea, som hade haft vaccineringsprogram för att "hjälpa" invånarna mot andra sjukdomar. Ebola har precis som AIDS spridits av främst vaccinkampanjer inom ramen för amerikansk utvecklingshjälp i Svartafrika.

"According to Shimatsu: “The reason for suspecting a vaccine campaign rather than an individual carrier is due to the fact that the Ebola contagion did not start at a single geographic center and then spread outward along the roads. Instead, simultaneous outbreaks of multiple cases occurred in widely separated parts of rural Guinea, indicating a highly organized effort to infect residents in different locations in the same time-frame…The simultaneous eruptions of this filovirus virus in widely separated zones strongly suggests that the virulent Zaire ebola strain (ZEBOV) was deliberately introduced to test an antidote in secret trials on unsuspecting humans.

"Shimatsu states: “The earliest breakout in Guinea coincided with three major vaccine campaigns conducted by the World Health Organization (WHO) and the UN children’s agency UNICEF. At least two of the vaccination programs were implemented by Medicins Sans Frontieres (MSF, or Doctors Without Borders), while some of those vaccines were produced by Sanofi Pasteur, a French pharmaceutical whose major shareholder is the Rothschild Group.”

The plot thickens. Here is what Shimatsu has dug up from his investigations:

- The MSF-WHO project administered the anti-cholera vaccine Shanchol. The drug producer (Shanta Biotechnics in Hyderabad, India) is a wholly owned subsidiary of Sanofi Pasteur based in Lyon, France. Formerly known as Sanofi Aventis, the pharmaceutical is controlled by major shareholders L’Oreal and the Rothschild Group.

  • - The oral polio vaccine drive funded by UNICEF was based on a pathogen seed strain developed by this Rothschild-owned corporation, which operates the world’s largest polio vaccine production facility.

  • - The meningitis vaccine MenAfrVac was produced by the Serum Institute of India, owned by tycoon Cyrus Poonawalla, under development funding from the Bill and Melinda Gates Foundation. In 2013, a UNICEF drive in Chad with the same drug resulted in 40 child deaths from vaccine-linked symptom. MSF participated in the West African anti-meningitis project.

  • Dr. Broderick adds some extra names to these institutions and organizations indicted by Shimatsu: The UK’s GlaxoSmithKline, a Canadian pharmaceutical company called Tekmira, the US Center for Disease Control (CDC), The US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID), a well-known center for bio-war research, located at Fort Detrick, Maryland, and Tulane University, in New Orleans, USA, “winner of research grants, including a grant of more than $7 million the National Institute of Health (NIH) to fund research with the Lassa viral hemorrhagic fever.”  .....

There are two potential cures for Ebola issued by biotech companies ZMapp and Tekmira. “Whichever company gains approval from an FDA, ready to overlook the possibility of driving mutations, will be sure to win huge supplier contracts from the WHO and the US Department of Defense”, Shimatsu writes. “The dark horse in the foot race to profit from the Ebola panic is Sanofi Pasteur. .

Läs hela inslaget:

 

Sätt press på den amerikanska ambassaden i Stockholm att de organiserar botemedel mot Ebola. De har mycket dålig karma inte minst då de organiserade vapensmugglingen ombord på M/S Estonia samt mörkläggningen av Estonia-massmordet.

Obs: Alla som inte sprider detta inslag, som kan rädda liv, visar därmed att de är kontrollerad opposition. Kontrollen sker antingen genom deras obildning, mind control eller korrupthet (typ gammeljournalister).

P.S. Enligt gammelmedia har det sedan visats att fallet i Enköping inte handlar om Ebola. Vi kan dock inte lita på denna info, då den kommer från gammelmedia.

Annat om Ebola och AIDS på WTV:

Ebola är ett amerikanskt biovapen;

Dr. Leonard Horowitz världens mäktigaste läkare om GUDs språk, bibelkoden och Bio Spiritual Warfare;

AIDS är ett amerikanskt biovapen;

 

According to Shimatsu: “The reason for suspecting a vaccine campaign rather than an individual carrier is due to the fact that the Ebola contagion did not start at a single geographic center and then spread outward along the roads. Instead, simultaneous outbreaks of multiple cases occurred in widely separated parts of rural Guinea, indicating a highly organized effort to infect residents in different locations in the same time-frame…The simultaneous eruptions of this filovirus virus in widely separated zones strongly suggests that the virulent Zaire ebola strain (ZEBOV) was deliberately introduced to test an antidote in secret trials on unsuspecting humans.”

Read More: http://www.trueactivist.com/evidence-mounts-ebola-made-in-the-usa-by-big-pharma-dept-of-defense/

Dr. Leonard Horowitz: Emerging Viruses AIDS & Ebola - Nature, Accident or Intentional? from Revolution Television on Vimeo.

 

Med växande dystopi. Sommarbrev 2018 av Jan Erik

Wednesday, 11 July 2018 21:39

Den kristna läran, som alltmera perverteras i praktiken, är visserligen officiellt baserad på kärleken, men ”älska dina fiender” har blivit ”underkasta dig dina fiender” och ”om någon slår dig på ena kinden, så vänd den andra till” har blivit ”om någon vill döda dig, så låt honom göra det”, resp. ”om någon vill knulla dig…” eller ”… ta från dig vad du äger…”

Islam” sägs betyda ”fred”… Om alla fiender har dödats så har vi faktiskt en sorts fred, en skenbar fred… Ordagrant betyder dock det arabiska ordet ”underkastelse”! I praktiken – och faktiskt uttryckligen på väsentliga ställen i Koranen – får man alltför lätt ett intryck av att denna religion skulle vara en hatets religion (och egoismens), så som en del uppför sig mot andra. Men nuvarande rättspraktik vänder på detta och vill straffa dem som därtill anför bevisbara fakta för just ”hate-speak”…

Denny Abrahamsson, 71, pressades hårt av polisen till att erkänna hatbrott: ”Du får inte skriva det du tycker och tror”: https://samnytt.se/denny-abrahamsson-71-kallas-till-polisen-igen-du-far-inte-skriva-det-du-tycker-och-tror/

De ena får lov att ”hata” men inte de andra… framför allt om fakta värderas om från sanning till hat… Den som försvarar sig kan straffas och den som angriper kan gå fri.

Detta har alltmera fått inflytande i politiken. Vänsterpolitiken uppfattades tidigare av många som en sorts ”hjärtats politik” men den har nu övertagit den extrema högerpolitikens metoder och lärt sig mycket om taktik av nazism och fascism! Polariteten har omvänts. Många som nu värnar om kristna värden liknas med nazister! Blandar man rött och grönt så blir det faktiskt brunt…

Våld tolereras och är snarare straffritt på ena sidan men åtgärdas på andra sidan – ibland rentav extremt. Rödgrönt handgripligt våld är OK men inte ens muntligt ”våld” i mitten av skalan (den extrema högern spelar ju kvantitativt en obetydlig och minimal roll även om vänstern taktiskt överdriver värderingarna ordentligt). Till vänster får man göra vad man vill och i skalans mitt får man inte ens säga vad man vill…

Schweden: Ein Land am Abgrund: http://www.anonymousnews.ru/2018/07/07/schweden-ein-land-am-abgrund-dank-sozis-und-gruenen/.

Schwerstverbrecher erhalten bevorzugten Schutz der BRD: http://brd-schwindel.ru/einfach-nur-noch-krank-schwerstverbrecher-erhalten-bevorzugten-schutz-der-brd/ och inte bara i Tyskland…

Våldtog och hotade döda minderårig flicka – döms till några veckors samhällstjänst och slipper utvisning: https://samnytt.se/valdtog-och-hotade-doda-minderarig-flicka-doms-till-nagra-veckors-samhallstjanst-och-slipper-utvisning/.

Varning för inbördeskrig i Sverige: https://www.youtube.com/watch?v=WBty-OMMhIE

Vad ligger då bakom allt detta? Den ”Nya Världsordningen”! Se denna text, som är nedskriven efter vad som Lawrence Dunegan återgav av en presentation om Nya Världsordningens detaljerade planer, given av Richard Day år 1969: http://www.citizensnewswire.org/files/NWORichardDay.pdf.

Inspelningen av Dunegans fyra timmar långa rapport om denna presentation kan höras här: NWO Insider Reveals Entire NWO Plan in 1969 http://video.beforeitsnews.com/nwo-insider-reveals-entire-nwo-plan-in-1969_419e98167.html. ”Needless to say” dog både han och Richard Day en sannolikt inte helt naturlig död en tid efter att detta kom ut någon gång i början av 2000-talet…

Återblick på svensk politisk utveckling

En österrikisk bekant till mig levde länge i Sverige och studerade vid KTH. I början av 60-talet kom han med i en statistisk utfrågning bland högskole- och universitetsstudenter om deras sociala bakgrund. Resultatet var nedslående för de svenska socialisterna, för det visade sig, att andelen av bonde- och arbetarbarn var lika låg som före andra världskriget. Andelen var alldeles för låg för ett socialistiskt land (i vilket oppositionen talade om en ”demokratur”). De svenska socialisterna trodde sig ha gjort allt för att ge ungdomen lika chanser till en akademisk utbildning. Men de fick nu se, att akademiska studenter till större delen kom från akademiska familjer och drog slutsatsen, att yrkesvalet påverkades starkt av föräldrarna. Därför sade man ungefär så här: ”Vi måste göra någonting, så att föräldrarnas inflytande på barnen minskar.” Framför allt skulle inte elitära föräldrar ha elitära barn, så att det blir lika chanser. Detta ledde till en rad riktlinjer för skolorna samt till åtgärder som skulle ”tvinga ut” hemmafruarna på arbetsmarknaden, så att barnen därigenom skulle uppfostras på daghem, där de kan bli politiskt indoktrinerade.

Och så blev det… Som tur är var det dock stor brist på politiskt skolade daghemsmammor. Men de svenska barnen blev s.k. ”nyckelbarn”, som efter skolan gick in i våningen med en egen nyckel, eftersom ingen var hemma. Modern måste ju arbeta. För kärlek och gemenskap i familjen hade modern efter en lång arbetsdag inte mycket ork över när hon kom hem. Man behöver därför inte förvånas över att till exempel våldet ökade i skolorna och att alkoholmissbruk blev ett växande problem bland ungdomen.

Under 70-talet infördes en antiauktoritär skola utan betyg. Resultatet blev en katastrofal nedgång i bildning och kunskaper, som än i dag har påfallande efterverkningar i Sverige. Förr kunde man med studentexamen tas in direkt på Chalmers. Nu måste man först gå ett förberedande år för att kompletterande lära sig vad man numera inte lär sig i skolan…

Detta ägde rum under Palmes regering. Palme var en visionär med stora idéer och en storartad politiker, som dock inte hade mycket förståelse för bl.a. ekonomi. För honom tycks industri- och företagsekonomin mest ha varit en mjölkko för statsfinanserna. Hans regering förlorade ett val på att han ville ta ifrån människorna deras rätt att äga sin mark. Deras hus och sommarstugor skulle inte längre tillhöra dem själva, utan staten, medan de istället skulle få en nyttjanderätt som inte kunde ärvas. Det är ju helt klart, att partifunktionärer snart skulle få nyttjanderätten till de bästa platserna för sommarstugor och egna hem. Då vann oppositionen nästa val men fick bara sitta kvar en valperiod, därför att de tidigare oppositionspartierna ägnade sig mera åt inbördes strider än statsärenden. Då kom Palme tillbaka.

Under hans långa regering gick den svenska kronan i botten. Före hans regeringstid fick man för en krona nästan 90 tyska Pfennige, efter hans tid knappt 19 Pfennige… När jag en gång var i Sverige på 80-talet såg jag i TV en direktsändning, som visade en intervju med en svensk politiker, som just hade avgått med pension. Det var efter det skamliga Palme-mordet. Hade det inte varit en direktsändning, så hade man nog klippt bort följande yttrande. Han satt nu där och sade inför det svenska folket, att finansminister Gunnar Sträng mot slutet av 70-talet hade sagt till Palme: ”Fortsätter vi så här med ekonomin så går skutan i sank.” Palme skulle då ha förbjudit Sträng att tala om detta. Och skutan gick nästan i sank… Efter den TV-sändningen syntes inte den minsta kommentar i medierna. Saken tegs uppenbarligen ihjäl. Man jag hade ju sett och hört det själv.

Astrid Lindgren (som f.ö. ett år fick betala mera i skatt än hon hade tjänat – en hämnd för följande?) skrev en gång, att den svenska politiken hade blivit så förfärligt ”hård i nyporna” och berättade bl.a. om ett pensionärspar, som bad om stöd för att ha råd att bo kvar in sin lilla stuga. De blev tillsagda: ”Sälj stugan och res upp pengarna, sedan kan ni få så mycket stöd ni behöver” – ”Det gamla paret gick ut och grät”…

Sedan dess och framför allt genom EU-anslutningen har uppenbarligen den svenska ekonomin och folkhushållningen förbättrats väsentligt, men vissa gamla politiska synder har fortfarande efterverkningar. Och efter att migrationspolitiken blev vad den nu är, vacklar man vid avgrundens brant efter att ha offrat de förbättringar som först uppnåddes.

De tre världskrigen

För över 100 år sedan beskrev den amerikanske frimuraren Albert Pike en plan som innefattade tre världskrig. Se Albert Pike and Three World Wars: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm. Enligt den skulle ett tredje världskrig innebära att kyrkans kristendom ersätts med Islam och därefter Islam i sin tur ersätts med ”Lucifers sanna lära”. Islamiseringen av västvärlden äger ju just nu rum! Precis som förutsagt av Pike. Men när detta har skett duger inte heller Islam, som då ersättas med öppen satanism. Den skulle bara utgöra ett övergångsstadium. Nu har man naturligtvis velat invända att Pikes plan vore ett ”hoax”, ett ondskefullt skämt. Då vill jag dock se förklaringar om hur det kommer sig att hans förutsägelser för de första och andra världskrigen stämmer ganska bra, och hur hittills förutsägelsen om det tredje världskriget kan passa så till dagens världssituation, som den faktiskt gör. Jag förmodar att negativa krafter i världen som satanism och demoniska inflytanden inspirerade honom till sådana framtidsvisioner. Den som inte tror att sådant finns och är möjligt får skylla sig själv när den möjligheten i en inte alltför avlägsen framtid uppenbaras för mänskligheten och därmed också oförberett överraskar även den egna personen.

Den Nya Världsordningen passar också ihop med Pikes intuitivt profetiska planer. Enligt Dunegan och Day avser man att vid lämpligt tillfälle – alltså bland annat när den kyrkliga kristendomen har tillräckligt försvagats och mestadels Islam härskar – att överfalla mänskligheten med en helt ny ordning. En passande fredag proklameras då att all verksamhet i samhället skall upphöra inför veckoslutet. Alla firmor, butiker, köpcentra och så vidare stängs helt. Så långt möjligt också icke akut sjukvård, polisverksamhet och till exempel brandkårsberedskap. Ingen privat trafik tillåts. Inga trafikplan flyger. Offentliga transportmedel står stilla. Radio och TV slutar sända. Detta torde deklareras som en ”övning” inför en möjlig krissituation. Sedan vaknar vi måndag morgon upp med meddelanden överallt, i högtalare, omstartade medier, flygblad och vad det vara må, att nu gäller den nya världsordningen samt dess bestämmelser och regler, och allt är förbi som gällde tidigare.

Enligt Pikes vision kommer detta att inleda det tredje världskriget för att i det kaos som uppstår ”återupprätta ordningen” – ordo ab chao.

En särskild aspekt på elitens tydliga strävan efter ett tredje världskrig är en drastisk befolkningsreduktion. Planer på att minska världsbefolkningen till väl under en miljard diskuteras redan sedan många år i alternativa medier och stämplas naturligtvis som ”konspirationsteori”. Men vad är en konspirationsteori? Beteckningen skapades för flera årtionden sedan av CIA för att bortförklara informationer om aktiviteter i världen och i samhället som vi inte skall tro på. Så vad är då en konspiration? En aktionsplan som naturligtvis skall vara hemlig och man inte skall tro på, för annars vore den ju den inte en konspiration! Ett antal sådana ”konspirationsteorier” har under årtiondenas lopp visat sig vara sanna, andra inte. Alltså är det ju ganska klart att begreppet har skapats bara för att främja hemlighållandet och att vad som betecknas som ”konspirationsteori” mycket väl kan vara sant! Vi bör alltså ta i betraktande att varje sådan ”teori” kan vara sann, men också fel. Framtiden kommer att visa det.

Ett tredje världskrig skulle ju, med dagens vapenteknologi, leda till en mycket dramatisk och omfattande minskning av världsbefolkningen. I detta sammanhang kan man då spekulera om dagens migrationspolitik. Inte bara den infödda befolkningen utan också den invandrade befolkningen sitter då i samma båt och man kan, så att säga, slå ”två flugor i en smäll”… Man blir av med kanske dubbelt så många människor än det hade varit om inte en migration hade ägt rum… Migranter har då lockats i en grym fälla! Jfr. min artikel: En djävulsk plan? Skickas „migranter“ hit för att dö med oss? http://www.whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/1824.html.

Om sådana saker och mera därtill har jag skrivit i mina två senaste böcker (på tyska):

Die Herrschaft der Anunnaki: https://www.amazon.com/DIE-HERRSCHAFT-ANUNNAKI-Manipulatoren-Weltordnung-ebook/dp/B018W34WPU/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1531074567&sr=8-10&keywords=sigdell

Der Geheime Krieg der Anunnaki: https://www.amazon.com/GEHEIME-KRIEG-ANUNNAKI-Bevölkerung-manipulieren-ebook/dp/B0769XPGZM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1531074679&sr=8-2&keywords=sigdell

Den första av dessa två böcker kommer den 11/9/2018 ut i en engelsk översättning i USA:

The Reign of the Anunnaki: https://www.amazon.com/Reign-Anunnaki-Manipulation-Spiritual-Destiny/dp/1591433037/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531074812&sr=8-1&keywords=sigdell

I dessa böcker har jag också utförligt diskuterat den kyrkliga ”kristendomen” i förhållande till den ursprungliga kristendomen och visat att Jesu ursprungliga lära har förvanskats av Paulus för att bilda grunden till en kyrka som inte representerar Jesu sanna lära, utan är en konstruktion som tjänar kyrkliga maktintressen.

Det finns mycket annat mygel som döljs i politiken. Bland annat lär talet om förbud mot dieselfordon (som en del gröna, åtminstone i Tyskland, gärna vill se utvidgat till bensinfordon) vara ett första steg till ett allmänt förbud mot privat biltrafik. Man skall istället anlita kommunala och statliga trafikmedel. Då kan man också ha en bättre kontroll på folk och övervakning av dem. Se också min tidigare artikel Är ”Politiskt korrekt” ursprungligen en marxistisk form av tankekontroll?: http://www.whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/1810-politiskt-korrekt-aer-en-marxistisk-bluff.html

Skriver man om sådana delvis starkt kontroversiella saker så är det kanske inte helt hälsosamt… Många journalister och en del författare har mördats för vad de har skrivit (bl.a. genom ”bilolyckor”). Man får inte gräva för djupt efter sanningen, för det kan komma fram saker som man inte får veta. I Sverige blev enligt min mening sannolikt Stieg Larsson mördad för sina romaner, som ju var ”faktabaserade fiktioner” och på det viset indirekt avslöjade en mörk del i Sveriges politiska historia. Han arbetade ju på en fjärde bok som möjligen hade kunnat avslöja sådant som palmemordet. Originalmanuskriptet till den boken har gömts undan någonstans och bara en nedbantat version har blivit tillgänglig. Det där med att hissen inte fungerade i huset där han dog verkar inte trovärdigt. Den var nog avstängd för att tvinga honom att gå uppför trapporna. Vad som hände på vägen upp vet man ju inte. Men när han kom upp dog han av hjärtsvikt. Medicinskt är det inget problem att framkalla t.ex. en infarkt. Detta torde också vara förklaringen till den tyske journalisten Udo Ulfkottes död efter att han hade avslöjat hur journalister sätts under politiskt tvång (jfr. English Translation of Udo Ulfkotte’s “Bought Journalists” Suppressed?: https://www.globalresearch.ca/english-translation-of-udo-ulfkottes-bought-journalists-suppressed/5601857). Det är bekant att CIA har utvecklat en iskulepistol som kan avfyra en mycket liten iskula med sådan kraft att den tränger in genom huden, där den smälter och frisätter ett medikament som orsakar en verklighetstrogen infarkt, medan den på huden efterlämnar något som bara liknar ett myggbett.

På senaste tiden har ett par läkare hittats döda efter att de har kritiserat vaccinationsprogram. Detsamma har hänt amerikanska läkare som företrädde naturmedicinska metoder. Nyligen hittades en man död som arbetade på en metod att driva bilar med vatten genom att utvinna vätgas ur det (förmodligen elektrolytiskt) och tydligen förbinda den och kanske också syret i vattnet med kvävgas till en explosiv blandning genom någon sorts högfrekvensurladdning (om jag har förstått detta rätt). Milton William Cooper och Phil Schneider dödades för att bl.a. ha avslöjat vad man inte får veta om amerikanska kontakter med utomjordiska civilisationer, som trots bemödanden om förlöjligande består som ovannämnda ”konspirationsteorier”.

Men detta skall inte hindra att meddela insikter och upptäckter av väsentlig betydelse. Det finns ju ingen död. Man går vidare som själ till nya uppgifter. En väg är reinkarnation, men det finns kanske också andra. När det gäller reinkarnationsfrågan rekommenderar jag att se denna nya video:
Amazing Things Kids Have Said About Past Lives That Even Skeptics Can't Explain
https://www.youtube.com/watch?v=VYkwguBK8EA

Eftersom jag nyligen blev 80 lönar det sig nog inte att hålla tyst om sådant som känns viktigt bara för att kunna stanna kvar några få år till…

Ha det bra! Så gott det går i denna omvälvande tid…

Jan Erik

 

 

Jim Marrs om fjärrsyn som upptäckte utomjordingar och ufos

Thursday, 28 June 2018 20:31

källa

White TV har haft några inslag om fjärrsyn, remote viewing (RV), en teknik där spionen lämnar sin tredimensionella kropp för att resa med sin eterkropp i nolltid på astronomiska distanser för att se vad som pågår. Sedan återvänder hen i sin 3d kropp och ritar/berättar vad som sågs.

Jim Marrs var en känd och pålitlig alternativjournalist som tyvärr gick bort aug. 2017. Hoppas att det inte var mord, därför under 2017 och 2018 mördades många alternativa som t.ex. Bechir Rabani, Dr. Udo Ulfkotte eller der Honigmann.

Jim Marrs hade mycket kontakt till det amerikanska fjärrsyn-gänget och berättar i denna spännande föreläsning om att de även sett olika utomjordingar som de små grå eller reptiloider samt deras farkoster, ofta klassiska ufos.

I Sverige vet Lars Adelskogh mycket om fjärrsyn. Han gav tidigare kurser om det. Enligt Lars hade ryssarna en mera avancerad teknologi för remote viewing än vad jänkarna hade.

Liknande på WTV:

Fjärrsyn, Remote Viewing, nyttigt verktyg;

Hemlig UFO-historia bevisar att andra har makten än de officiella, Roswell krasch genom skalärvapen;

 

 

Psykiatri professor Richard Gallagher bekräftar att demoner kan ta besittning över en människa

Monday, 18 June 2018 22:32

Min mor och jag har alltid haft en mycket kärleksfull relation. Jag har förmodligen haft en av världens bästa mödrar. Men när hon blev gammal, runt 80, så blev hon allt mer negativ emot mig. Hon hade försämrats gradvis, var inte samma gamla mamma länge. Jag visste bl. a. från bibeln och koranen samt andra källor att demoner finns och att de kan ta besittning över folk.

Så jag beslutade att ta mor till en kvinna i närheten som påstår att hon kan se demoner och ta bort dem med andlig kraft. Vi gick alltså inte till en kyrklig exorcist, som ofta använder våld och gör mer skada än nytta (därför att den katolska kyrkan kontrolleras av demoner och reptiloider senast sedan det andra konciliet i Konstantinopel år 553, då reinkarnationsläran avskaffades.)

Kvinnan kunde se flera demoner kalasa på mammas livsenergi. När människor blir äldre försvagas deras aura och demoner har lättare att ta plats. Kvinnan strök med sina händer över mamma utan att röra henne. Efter ca. 20 minuters behandling fick vi åka hem. Priset för behandlingen var förvånansvärd lågt. (Min erfarenhet: ju billigare dess bättre)

När vi kom hem var mor som utbytt, den gamla fina och kärleksfulla personen igen. Min far och andra närstående kunde också bevittna det. Detta var för mig det bästa beviset att demoner verkligen finns.

Många psykiska sjukdomar vållas av demoner. Psykofarmaka är specialdesignat för att öppna för demoniska besittningar. Därför begår så många självmord eller mord under inflytande av psykofarmaka, som ofta gör patienterna t.o.m. beroende, för att inte tala om att deras hjärnor minskar som ett resultat av psykofarmaka.

Nu vågar äntligen en mycket välrenommerad psykiatriprofessor, Dr. Richard Gallagher, att ta bladet från munnen och bekräfta att demoner finns och att de kan ta kontroll över en människa.

"Dr. Richard Gallagher, who boasts degrees from both Princeton University and Yale University, says that, despite conflicting opinions within mainstream medical science, demonic possession is both real and rampant.

With 25 years of experience under his belt as a private psychiatrist that compliments his two teaching positions at both New York Medical College and Columbia University, Dr. Gallagher believes he holds a unique vantage point in discerning between human and non-human, or satanic, behavior.
" rapporterar David Icke, som kommer till Stockholm den 6 oktober 2018.

" .... Having evaluated hundreds of cases of possible demonic possession towards this end, Dr. Gallagher is certain that the phenomenon is legitimate and pressing.

He insinuated to The Telegraph (United Kingdom) during a recent interview that demons know full well how to trick human beings because they possess far more advanced cognitive faculties. They routinely use these mental “smarts” to control the humans they possess, causing many of them to commit atrocities and other evils against other people and lifeforms.
' "

Bilda dig även på det här inslaget med WTV:

Simon Parkes bekräftar att andar, jinn och demoner finns;