Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen

Pengar föds enbart som skuld

2011-05-21 23:09

Anarchos förlagets hemsida finns en svensk översättning av den amerikanska filmen Money as Debt, som redan togs in på White TV i början av april 2011.

Det är viktigt att förstå att privata banker har rätten att producera pengar utan motprestation, ur tomma intet. Många säger att de trycker pengar men det korreketa uttrycket är att skapa pengar i datorer. De producerar en betydligt större penningmängd än Riksbanken.  Då de enbart ser till sin egen fördel och inte samhällets får vi inflation, då penningmängden vida överstiger bruttonationalprodukten. Om penningmängden anpassas direkt till hur mycket vi har arbetat får vi ingen inflation. Därför skall pengar knytas till arbete och inte till en skuld, som idag, eller till guld eller annat: se den Vita Skolan i Nationalekonomi. Ladda ner texten   den vita skolan i nationalekonomi_rev1.1.doc på enbart 29 sidor.

Riksbankens styrinstrument, reporäntan, är alldeles för avtrubbat. Det sker en viss styrning, då alla pengar föds som krediter, skuld, men det är ändå upp till de privata bankerna hur mycket de vill riskera, hur mycket egna lån de vill skapa. Reporäntans direkta styrning är ju enbart den lilla penningmängden som privata banker lånar hos Riksbanken. En betydligt större penningmängd skapar bankerna själva genom fractional reserve banking.

För att avskaffa privatbankernas smygande förstörelse av samhället skall det utfärdas ett förbud mot att privata banker får producera pengar utan motprestation. Detta skall enbart Riksbanken få göra, precis som de har monopol att trycka sedlar och mynt, som dock enbart är en litetn bråkdel av dagens penningmängd.Tekniskt genomförs förbudet genom att höja bankenas kapitaltäckningskrav från 2 till 100 %. I England höjdes det till 9% efter finanskrisen, men det räcker inte. På så sätt kan bankerna enbart låna ut pengar de verkligen har och ingen behöver befara en uttagsanstormning (bank run). Staten behöver då inte längre garantera spararnas pengar. Då avskaffar vi de privata bankernas möjlighet att kamma hem vinster och bonusar själva men låta skattebetalarna stå för riskerna (moral hazard).

 

 

 

Gold Dinar och Islamic Banking bakom Libyens revolution?

2011-05-19 19:32

Stora evenemang i världen har ofta en finanspolitisk bakgrund. Efter att Saddam Hussein bestämde att irakisk olja skulle handlas i Euro och inte längre i dollar så invaderade USA Irak 2003. 1991 hade USA:s president Bush (papa) sett till att General Schwarzkopf (till dennes stora förtret) inte skulle gripa Hussein trots alla ohyggliga brott han begått. Man lät honom fortsätta att slakta och tortera hundratusentals människor.

Men plötsligt, 2003, dög Saddams omoral och hot mot människor som skäl för invasionen. Massförstörelsevapen hittades på som krigsgrund.

Libyens diktator Gaddafi hade 1996 och efter millennieskiftet stora afrikanska konferenser att arabstaternas olja inte längre skulle handlas i dollar utan i guld dinar (äkta guld), vilket skulle ha bragt välstånd till större delar av Afrika. Han ville införa en konkurerande valuta till Euron och dollarn: Gold Dinar.

En sådan åtgärd hotar US dollarn som världsledande valuta vilket ha gett USA den största makten, större än alla vapen. De kunde producera dollarn utan ett värde i sig och handla äkta värden i hela världen. Då de fortsatte att ohämmad ”trycka” värdelösa dollar blåste de upp dollarmängden så att dollarn blir allt mindre värd i en rasande fart, vilket kan mätas i guldpriset, som skenbart gått upp. Egentligen har det varit ganska stabilt men dollarn har rasat i värde genom den ansvarslösa uppblåsningen av dollarmängden utan att knyta den till bruttonationalprodukten. (Se den Vita Skolan i Nationalekonomi)

 

På så sätt har USA systematiskt och medvetet lurat alla som sålde något för dollar. China och Japan är de länder som lurades mest då de sitter på de största dollarreserverna som blir allt mera värdelöst.

 

Ett annat skäl för USA:s inblandning är att Libyens Central Bank inte ligger under kontrollen av centralbankernas centralbank, Bank for International Settlements, (BIS). Syrien, Sudan, Somalia och Iran gör inte heller det. USA will via BIS helst styra alla länders centralbanker.

 

Den tredje triggern för de nordafrikanska revolutionerna är Islamic Banking. Detta skäl tas inte upp i nedanstående film från Russian Television (varför jag inte delar åsikten att det hela enbart gäller Libyen; det gäller alla länder där Islamic Banking är stark; oljan spelar naturligt också en roll samt Chinas allt större aktiviteter).

 

De banker som följer Sharialagen har en mycket bättre moral än de västliga, ”kristna” bankerna. De får inte ta ränta på sina lån för att folk inte skall hamna i ränteslaveriet som vi utan deras banker skall dela på riskerna när de går in med pengar i ett projekt. (Ränteförbudet fanns tidigare i kristendomen också). Går det bra, får de islamska bankerna utdelning på sina lån, går det dåligt, så förlorar de sina pengar. Den dödliga exponentiella utvecklingen med ränta på ränta finns inte heller hos Islamic Banking. Därför har deras banker överlevt finanskrisen mycket bättre än Goldman Sachs (Government Sachs) och J.P. Morgan bankerna, d.v.s. Wall Street storfinansen som privat äger den amerikanska centralbanken Federal Reserve och som regerar USA utan att de blivit valda åtminstone sedan 1913 när de kuppade in Federal Reserve Act. I USA finns ingen opposition utan bara en opposame. Det är en och samma kraft som styr både det republikanska och det demokratiska partiet. Därför blev det inte heller någon påtaglig ”change” när Obama tog över.

 

Irland stjäl privata pensionspengar

2011-05-11 19:48

Irland fick i höstats 85 miljarder kr från IMF och EU som räddningspaket. Pengarna gick åt fortare än önskad för att rädda privatbankernas sjuka pyramidspel. Moody's ratade nyligen ner till  "Baa3", samma nivå som Tunisien. Nu plundrar regeringen de privata pensionsspararna för att undvika att ansöka om ett nytt räddningspaket. Detta ökar risken att Irland aldrig kommer att betala tillbaka sina utlandsskulder. Irland har redan flaggat att de inte ens är kappabla ätt betla de ca. 5,8 % ränta på det senaste räddningspaketet. Något som skall tas upp när EU:s finansministrar skall träffas den 16 och 17 maj 2011. Irlands bristande förmåga att sköta sina lån drabbar även Sverige som deltog i räddningspaketet trots att folket röstade nej mot Euron.

 

 

Bankrun I Grekland

2011-04-16 21:46

Uttagsanstormning (Bankrun) i Grekland

 

Oredovisat av de censurerade massmedia har det pågått en uttagsanstormning mot Greklands banker sedan ca. två veckor på flera miljarder Euro, rapporterar Kopp-Online. Senast en sådan bankrun hände var för ett år sedan i april 2010.

 


 

Etablissemanget vill inte att denna info sprids i rädslan för smitta. En uttagsanstormning kan spräcka hela banksystemet då bankerna bara innehar en liten bråkdel av samtliga besparingar och andra innestående medel, då de tillåts att låna ut andras pengar flera gånger om. Dags att höja kapitaltäckningskravet till 100%. Då skulle en run vara helt ofarlig. Se härtill mina reformförslag i Den Vita Skolan i Nationalekonomi.

 

Grekland är snubblande nära en statsbankrutt. Den 15 april 2011 steg räntan för tvååriga grekiska statsobligationer till extremt höga 18,3%. Samma dag antydde IMF att Greklands borgenärer måste räkna med fordringsförluster inom en snar framtid. De miljarder som EU garanterade i sin räddningspaket kommer att bli aktuella, vilket även kommer att drabba de svenska skattebetalarna trots att de röstade nej till Euron. Tackar Anders Borg!

 

Greklands sjuk- och pensionskassa går på knän trots miljardtillskott från Bryssel. Sjukhus stängs över natten eller helt. Försäkringsbolag kollapsar. Telefonbolag drabbas av extrema förluster.

 

Det ända som stiger är arbetslösheten och dumma kommentarer emot svenska kvinnor.

 

Money Supply created by Federal Government

2011-04-05 00:01

The former US Treasury analyst Richard C. Cook tells us in this film, part six of six, that money should only be created/born by the Federal US Government through direct spending and lending of money as was done with the Greenbacks from Abraham Lincoln, which has been  the reason why the banksters murdered him.

I personally would prefer that creating new money is not done by the Government but only  the Central Bank  which should be State owned, as in North Dakota,  independent from the Government and controlled by the people by direct elections every five years. If the Government gets the power over the money they could be tempted to missuse it in order to get reelected. The elections for the Central Bank have a controlling function, and I think people will understand that.