Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > Kommuner och landsting startar egna banker

EU-dom tillåter ECB:s indirekta statsfinansiering genom OMT-programm

2015-06-16 10:43

http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-EY960_ECJ101_G_20141013033258.jpgkälla

Den Europeiska unionens domstol kom idag med en ganska positiv dom: det är inget regelbrott mot Art.123 st 1 Lissabonkontraktet i Europas regelverk, som förbjuder centralbankerna i Europa att ge pengar till staterna, att ECB ger pengar ändå till staterna via privatbankerna, den s.k. sekundärmarknaden för statsobligationer. ECB hade döpt sitt program till Outright Monetary Transactions (OMT), vilket i praktiken struntar i förbudet av direkt statsfinansiering.

Anledningen till domen var att den bayerske politikern Peter Gauweiler hade klagat hos den tyska författningsdomstolen och ville ha ett förbud mot ECS:s kringgående av centrala europeiska bestämmelser. Den tyska författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht, kom med en preliminär bedömning (mål nr: 2 BvR 1390/12) den 7 februari 2014, att ECB gör fel och bryter mot europeisk lag, men kopplade in den Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) som idag dömde till ECB:s fördel, att OMT-programmet är förenligt med unionsrätten.

Domen är positiv och ett steg i rätt riktning, att staten skall låna pengar hos statliga banker och inte privata, så att räntorna kommer folket tillgodo. Den stora skandalen är Art.123 st 1 AEUV som förbjuder att staten lånar pengar hos sin centralbank. Vi vet från den statsägda banken Bank of North Dakota (BND) att denna amerikanska delstat är den enda med ordnade statsfinanser, tack vare att delstaten kan låna pengar från sin egen bank.

Att vi i Europa har ett förbud mot detta är resultatet av att privatbankerna har makten bakom kulisserna, då de nästan har monopol på att göra digitala pengar, vilket är den största delen av dagens pengar.

Naturligtvis gynnar dagens EU-dom även de privata bankerna. De kan nu utan risk köpa statsobligationer, tjäna pengar på det och sedan får de sälja skroten till den Europeiska Centralbanken.

Men domen visar tydligt, att det finns ett stort praktiskt behov och fördelar, att en stat finansierar sig själv, under folkets kontroll och inte via privata intressen.

Se även på White TV:

Riksbanken borde köpa statsobligationer för 10 mjd på primärmarknaden och inte andrahandsmarknaden;

ECB:s stödköp av statsobligationer är bra, men inte lösningen;

Kommuner och landsting skall bilda egen Sparbank;

 

Kommuner och landsting skall bilda egen sparbank

2014-02-08 08:11

källa

Ellen Hodgson Brown kom med den lysande idén att alla offentliga inrättningar som landsting, kommuner, universitet (och varför inte det svenska försvaret?) etc. skall skaffa sina egna banker för att lösa penningkrisen. Den amerikanska delstaten North Dakota gjorde detta sedan 1919 och det var utvandrade svenskar som låg bakom det. North Dakota är därför den enda amerikanska delstaten som fortfarande har god ekonomi.

De använder privatbankernas eget trick: att göra pengar ur tomma intet, Fiat Money. Kommunerna, landsting etc. skall genom nya interna regelverk tvinga alla som är skyldiga pengar till dem, att betala pengar enbart till den kommunägda banken. De skall uppmana samtliga kommuninvånare att ta ut sina pengar från andra banker och sätta in dem i den kommunala banken. Ju större pengar kommunbanken har i potten, desto fler pengar/lån kan de skapa.

Kommuner och landsting borde starta sparbanker och inte vanliga banker, då deras oktroj enbart kostar 1 milj EUR istället för 5 milj EUR för en normal banklicens.

Detta skall dock enbart göras under en övergångsperiod då räntebärande Fiat Money utan att ha täckning i arbete förstör samhället på lång sikt. Genom att en bank beviljar lån tillverkas nya digitala pengar. Dessa lån brukar ha ett räntekrav på sig vilket leder till att samhället hamnar i situationen hela havet stormar. Stolen för räntorna finns inte, då pengar tillverkades som lån och inte som räntor. Bristen på räntepengarna märks inte i början, då inget lån skall återbetalas direkt med 100% nästa dag. Men efter ett tag märks i samhället, att samtliga räntebetalningar som folk och bolag gjorde, togs från fel penningmängd, den som egentligen är till för att återbetala lånet. När man betalar räntor med dessa lånepengar kommer frågan, med vilka pengar skall sedan alla lån återbetalas?

Då det enbart finns en väg enligt dagens finanssystem att komma åt nya pengar för räntebetalningarna, nämligen en ny skuldsättning, så ökar detta dilemmat. Det är som att släcka en eld på en bensinmack med att sprutan in ny bensin. En ny skuldsättning innebär nya räntekrav, d.v.s. pengarna för de nya räntefordringarna skapas inte heller. Bristen på dessa pengar för räntorna stiger då med exponentiell fart. Utvecklingen i samhället, BNP, kan på sikt dock inte ske med exponentiell hastighet, då vi enbart har begränsade resurser på jorden, som vi dessutom inte skall slösa med. Alltså måste några människor eller företag kollapsa med matematiskt tvingande nödvändighet, oberoende hur duktiga de är. Banksystemet är byggt så att några alltid måste gå under, då penningmängden för räntorna aldrig skapades. Samtidigt smygexproprierar detta bankparasitsystem oss på sju olika nivåer, se närmare den Vita Skolan i Nationalekonomi här. Därför blir allt fler fattiga och allt mindre mycket rikare.

Men innan vi har fått ett ärligt och lagligt finanssystem så löser kommuninterna banker de akuta penningbehoven i den offentliga sektorn. Norrköping har t.ex. redan en sådan lösning. Bättre att betala ränta till samhället än privata Wallenbergbukar!

Se även på White TV: pengar skapas som lån; North Dakota State Owned Bank;

Nya delstatsbanker i USA på väg;

 

Minnesota bankrutt

2011-07-07 17:34

Den amerikanska delstaten är på obestånd. Budgetförhandlingar mellan den demokratiske guvernören Mark Dayton och den republikanska majoriteten i kapitolet i delstaten har brutit ihop. 22 000 anställda skall stanna hemma utan lön. Nationalparker och djurparker är stängda trots högsäsongen. Vägbyggen har ställts in. Många hjälporganisationer har fått ställa in sitt arbete.

De skulle göra som grannstaten North Dakota, starta en egen bank för delstaten och utnyttja bankprivilegiet att producera pengar för sig själva.

 

 

Nya delstatsbanker i USA på väg

2011-02-02 16:54

Den amerikanska advokaten Ellen Hodgson Brown rapporterar att flera amerikanska delstater nu övertar det enormt framgångsrika konceptet från North Dakota (Bank of North Dakota/BND) med en egen bank. Först ut är delstaten Washington som lanserat motsvarande lagförslag i båda kammare den 18 januari 2011: »House Bill 1320« och  »Senate Bill 5238«. Banken skall heta Washington Investment Trust (WIT) och hjälpa det lokala näringslivet i delstaten. Delstatens pengar har hittills legat i  Bank of America som har tjänat grova pengar på det genom fractional reserve banking, d v s  att skraffa pengar ur toma intet. Politikerna i Washington tycker nu att det är dags att folket själv "trycker" (tjänar) dessa pengar. Dessutom kommer den statsägda banken inte spela med riskfyllda finansinstrument och avstår från bonusar till banktjänstemännen.

Flera amerikanska delstater är på samma väg: Illinois, Virginia, Hawaii, Massachusetts, Maryland, Florida, Michigan, Oregon och Kalifornien.

Mer info finns på hemsidan Public Banking Institute.

 

North Dakota State Owned Bank

2010-10-07 12:05

Ellen Hodgson Brown kom med den lysande idén att alla offentliga inrättningar som landsting, kommuner, universitet (och varför inte det svenska försvaret?) etc. skall skaffa sina egna banker för att lösa penningkrisen. Den amerikanska delstaten North Dakota gjorde detta sedan 1919 och det var utvandrade svenskar som låg bakom det. North Dakota är därför den enda amerikanska delstaten som har mycket god ekonomi.

De använder privatbankernas eget trick: att göra pengar ur tomma intet, Fiat Money. Kommunerna, landsting etc. skall genom nya interna regelverk tvinga alla som är skyldiga pengar till dem, att betala pengar enbart till den kommunägda banken. De skall uppmana samtliga kommuninvånare att ta ut sina pengar från andra banker och sätta in dem i den kommunala banken. Ju större pengar kommunbanken har i potten, desto fler pengar/lån kan de skapa.

Kommuner och landsting borde starta sparbanker då deras oktroj enbart kostar 1 milj EUR istället för 5 milj EUR för en vanlig banklicens.

Detta skall dock enbart göras under en övergångsperiod då Fiat Money utan att ha täckning i arbete förstör samhället på lång sikt. Men det löser de akuta penningbehov i den offentliga sektorn. Bättre att betala ränta till samhället än privata girigbukar!

https://youtu.be/od-vUb-fo2Y

 

Bank of North Dakota brilliant example