Sverige har återinfört livegenskap i Lettland som dödar barn

2011-09-20 21:36

I Sverige har familjen Wallenberg sedan deras delaktighet i mordet på Ivar Kreuger den 12 mars 1932 makten bakom de kulisser som uppvisas för de svenska medborgarna. Deras största maktinstrument är SE-Banken. Genom att låna ut pengar de inte har är det lätt att förslava människor. Banken behöver enbart skriva in lånesumman i sin dator: och vips har de producerat pengar. Kapitaltäckningskravet ligger mellan 0 och 2%, d.v.s. nästan ingenting. Låntagaren däremot måste jobba för sina pengar för att betala räntor och amortering. När det pantsatta huset eller bilen tas av banken kan denna tillskansa sig reala värden för sina bluffpengar. Det är så man förslavar folk.

Lettland utgör ett bra exempel. Genom hänsynslös kreditgivning har SEB indirekt återinfört 'livegenskap' och elände i Lettland. Landet går på knäna. Skolor och sjukhus har stängds. Många barn och andra oskyldiga dör. Många tvingas till utvandring.

Lettlands BNP har minskat med en fjärdedel. De offentliganställdas lönerna har dragits ner med över 30%. Arbetslösheten är högre än 15%, men i praktiken betydligt högre, då den offentliga statisken är falsk. Den producerande delen av industrin ligger på ynka 10%. Lettland står inför hotet att förintas av svenska banker. Många tycker att det var bättre under sovjetvåldtäkten, då hade man i alla fall jobb och ibland litet mat.

Det sägs att de svenska bankerna inte har tagit lärdom av den svenska finanskrisen i början på 90-talet. Detta stämmer inte. Tvärtom har de lärt sig att det är helt okey att ta stora risker. Skattebetalarna finns ju alltid till hands för att i slutändan rädda dem (moral hazard). They are to big to fail (de är allt för stora för att tillåtas gå i konkurs)*  Dessutom utökar bankerna sin makt, eftersom makt alltid går före pengar!

*(femte nivån av smygexpropriationen, läs mer om det hos den Vita Skolan i Nationalekonomi).

Att Sverige i stort sett, hittills klarat sig undan skadeverkningarna av den tredje vågen i den ekonomiska krisen, beror mycket på Göran Perssons välskötta finanspolitik, men också på den i Lettland av de svenska bankerna nypåförda 'livegenskapen'. Lettlands småfolk tvingas nu att betala räntor och valutaskiljnader till de svenska bankerna som i sin tur avlastar de svenska skattebetalarna.

Att framställa Lettland som ett mönsterland som sköter sin ekonomi och har kommit på fötterna är ett cyniskt hån av imbecilla journalister som går bankirernas ärende.

Ekonomiprofessorn Anders Åslunds agerande har hjälpt svenska bankerna, inte Lettland. Ett tecken på vilkas tjänster Åslund går, ges i att hans nya bok publicerades av Petersen-institutet som finansieras av bankerna. Till detta kommer dessutom att Åslund genomgått tolkskolan, varför det inte kan uteslutas att han är spion. Säkerhetstjänsterna tar order av storkapitalet och därför blev en bror till chefen för Lundin Oil, chef för KSI hos MUST, den hemligaste delen av svensk militärspionage som är djupt insylat i M/S Estonia-massmordet.

Lettlands regering borde ha lyssnat på minia råd att reformera bankväsendet.  Läs mitt brev till dem här (engelska) . Men som vanligt styrs politikerna av storkapitalet....

Jag ansluter mig till nedan formulerat upprop, att bojkotta SEB och de andra svenska banker, som har förslavat Lettland och i stället överföra kapital till t. ex. Handelsbanken, som var den enda banken som inte behövde skattebetalarnas stöd under den svenska finanskrisen.