Stoppa bankernas olagliga penning utgivning genom kapitaltäckning på 100%

Tuesday, 29 April 2014 08:21

källa: Katalin Szabó

Nätverket mot bankernas skapande av pengar ur luft hade en demonstration emot att bankerna skapar pengar ur tomma intet den 26 april 2014 kl. 14.00 på Medborgarplatsen i Stockholm. Arrangör var Katalin Szabó.

Allt fler människor vaknar och kräver ett förbud mot privatbankernas maktmissbruk att göra pengar ur tomma intet. Detta är förbjudet enligt Sveriges grundlag (9:14 Regeringsformen). Vi kräver därför att kapitaltäckningskravet höjs från låga 8% (ibland t.o.m. lägre) till 100%. Då måste bankerna låna pengar från Riksbanken eller kunder som sätter in pengar hos banken, för att i sin tur kunna låna ut till högre ränta. Att så sker tror de flesta idag, men det är fel.

Räntan i sig är inte problemet, även om ett system utan ränta är bättre. Problemet är att penningmängden för räntorna aldrig skapades, då samtliga pengar kommer in i samhället i form av lån och inte ränta. När räntor betalas till banken tas de från den penningmängden som egentligen är till för att återbetala lånet. För att komma åt pengar för räntebetalningen krävs ny skuldsättning, då detta är enda vägen att få in nya pengar i omlopp. Då uppstår ett nytt underskott för de nya räntekrav osv.. Bristen på räntepengarna utvecklas med exponentiell hastighet.

Pengar skall därför förstatligas och komma under demokratisk kontroll genom att Riksbankens fullmäktige röstas fram i allmänna val, precis som Riksdagen. Riksbanken skall få monopol att inte bara ge ut de 4,3% kontanter, som idag, utan även samtliga digitala pengar. Dessa pengar får inte ges ut som lån. De skall ges ut utan krav på återbetalning eller ränta, s.k. arbetspengar. Därför att pengar är motprestationen för arbete, som alla är överens om. Detta betyder att pengar skall backas upp med arbete och inte skuld, som idag, eller guld, som förr. När penningmängden motsvarar bruttonationalprodukten har vi varken inflation eller deflation. När staten gör pengarna finns ingen statsskuld längre, skatterna blir extremt låga och arbetslösheten försvinner, då staten tillhandahåller pengar för alla som vill arbeta. Det blir aldrig brist på pengar utan på duktiga arbetare.

Se närmare Henning Wittes bok om den Vita Skolan i Nationalekonomi, som alla kan ladda ner gratis här.

Se även på White TV: Riksdagskvinna (MP) kräver bankreforms diskussion;

Henning Wittes pilotmål mot Wallenbergarnas SEB;

IMF:s och Ulf Dahlstens reformkrav: förbjud banker att göra pengar;

Pengar föds enbart som skuld;

 

You must be logged in to comment.