Viewing all articles in Practical conspiracies > The sinking of M/S Estonia

Estonias 3D scan avslutat i kväll, hoppas de scannade det stora hemliga Håkan-hålet som Sjöfartsverket svetsade igen 4 dec 94

Friday, 27 May 2022 19:48

I kväll vid 17:30 tiden meddelade den estniska Haverikommissionen ESIB (OJK)  att 3D scanningen av Estonias vrak hade avslutats. Jag hade mejlat till Urban Lambertsson (överlevande som fick vara med ombord på VOS SWEET) och den svenska Haverikommissionen SHK följande om det s k Håkan-hålet:

 

Hålet som Sjöfartsverket svetsade igen dec 94 måste undersökas

Avsändare This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mottagare This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Datum ons 13:13 2022

 

Hej,

Jag har varit ombud för ca 1000 Estonia-anhöriga och överlevande. 2011 dokumenterade jag i min YTfilm "Estonias stora hemliga hål" med ca      130 000 visningar

https://youtu.be/cr1R7_EDiR0

att Sjöfartsverket den 2 dec 94 gick in med sin ROV på bildäck, för att filma där, genom ett mycket stort hål på styrbordssidan, som militärdykaren Håkan Bergmark också vittnade om. Sedan lät Sjöfartsverket svetsa igen detta stora hål den 3/4 dec 1994! Detta vet vi från whistleblåsaren Stefan Torssell som jobbade på Sjöfartsverket och Meyervarvets utredning.

Därför är det viktigt att ni kartlägger detta hål på styrbordssidan nära fören nu och visar också hur Sjöfartsverket svetsade igen hålet.

Har ni redan planerat för detta?

 

Med vänlig hälsning

 

White TV

Henning Witte

Tel: 0707278525

----------

Till min stora glädje svarade Jörgen Zachau som är med på VOS SWEET:

 

Re: Hålet som Sjöfartsverket svetsade igen dec 94 måste undersökas

Avsändare Jörgen Zachau < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Mottagare This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Kopia Jonas Bäckstrand < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >, info < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Datum ons 18:16 2022

 

Hej,

Vi räknar med att fotogrammetrin kommer att visa om det skett några sådana ingrepp du beskriver. Vi planerar att dokumentera allt, såväl eventuella hål som eventuella svetsjobb.

 

Jörgen Zachau | Haveriutredare och utredningsledare, Sjöfart | Senior Maritime Safety Investigator

--------

Klart och tydligt svar från SHK, som jag tackade för.

........

Bilden är från ofria Fria Tider som kom ikväll också med ett mycket bra Estonia-inslag, som WTV redan hade rapporterat om den 18 februari 2022:

"Haverikommissionen klippte bort Estonia-hålet ur officiella dykfilmen

Det misstänkta spränghål i Estonias för som har täckts över när Statens Haverikommission (SHK) filmar vraket denna vecka filmades av Sjöfartsverket redan i december 1994 – men klipptes bort. Det visar den oklippta originalfilmen som läckt och publicerats på Youtube av Fokus Estonia.

– Filmen klipptes före min tid, säger Ann-Louise Eksborg, tidigare generaldirektör för SHK, till Fria Tider.

Den oklippta filmen har hållits hemlig sedan 1994 men i år har någon försett den tidigare riksdagsledamoten Lars Ångström (MP), som utreder Estoniakatastrofen inom ramarna för sitt privata initiativ Fokus Estonia, med en kopia av det politiskt mycket känsliga filmmaterialet.

Vid en jämförelse mellan Sjöfartsverkets oklippta film och den version av filmen som släppts offentligt ser man att myndighetens kameraoperatör, som var inhyrd från dykföretaget Rockwater, filmade hela det omstridda hålet i fören redan den 3 december 1994.

Inga kvarlevor

Haverikommissionen, den myndighet som skötte klippningen av filmerna, har tidigare förklarat åtgärden med att det förekom döda människor på Rockwaters filmer och att myndigheten därför varit tvungen att klippa bort de sekvenser som visat avlidna. Men videon visar alltså att filmmaterial där inga döda förekommer har klippts bort – några kroppar syns inte alls på den bortklippta sekvensen utan bara det kontroversiella hålet.

...... har hålet täckts över inför den 3D-fotografering som Haverikommissionen och internationella experter genomför vid vraket denna vecka. När myndigheterna filmar vraket på nytt täcks hålet alltså helt av den tio ton tunga bogrampen, som påstås ha lossnat av sig själv, flutit iväg en bit och slutligen lagt sig perfekt över hålet någon gång mellan september 2019 och juni 2021. Därför räknar inte Haverikommissionen med att hålet går att fotografera nu.

"Det är tveksamt om det är möjligt", skrev myndighetens haveriutredare och utredningsledare Jörgen Zachau i ett mejl till Fria Tider på tisdagen."

Det som är nytt och där Fria Tider ska ha en stor eloge för, är att de konfronterade Ann-Louise Eksborg (generaldirektör för Statens Haverikommission 1997–2001) om detta brott skyddande av brottsling:

" .... undertecknade år 2000 det sista beslutet om att sekretessbelägga sekvensen som visar hålet, med motiveringen att sekvensen visade kvarlevor. När Fria Tider når henne på torsdagen påpekar hon att grunderna för beslutet i denna del utgörs av en hänvisning till ett tidigare beslut från 1995, då Olof Forssberg var generaldirektör.   .....

Men någon på SHK har ju tittat på filmen och avsiktligt klippt bort sekvensen med hålet med motiveringen att den visar kvarlevor trots att den inte visar några kvarlevor. Är det du som gjort det alltså?

– Nej. Besluten om vid vilka tidpunkter filmen skulle klippas fattades före min tid. Så den frågan måste du ställa till Olof Forssberg eller någon annan som var med då.

Uppgiften är korrekt. Forssberg undertecknade det första beslutet om att sekretessbelägga sekvensen med hålet, som fattades 1995, och motiverade det med att de bortklippta delarna visar kvarlevor. Eksborgs beslut hänvisar bara till 1995 års beslut.

Fria Tider har sökt Olof Forssberg, som idag är 84 år, för att fråga honom om han minns vem som skötte klippningen av filmen. Enligt hans fru har han dock alzheimers sjukdom och minns idag ingenting från tiden på Haverikommissionen."

-----

Fria Tider anser dock att hålet kanske inte är sprängd trots att fem utredningar ifrån Tyskland, USA och England bevisar detta till 100 %. De överväger även att hålet kan ha sprängts under vattnet efter förlisningen. Detta är också mörkläggarargument! Jutta Rabe frågade en av de engelska forskarna om detta och han svarade att det varit klart synligt, att syre från luft ingick i sprängningsförloppet. Dessutom hade marinen inte varit så dumma att låta en blindgängare ligga kvar på vraket om de hade sprängt efter förlisningen, det s k pink package, som är covern på min bok "M/S Estonia Sänktes".

Att bogvisiret under resan skulle ha fallit av p g a dålig konstruktion var den första falska flaggan som attentatsmännen hade byggt in. Därför var de tvungna att spränga bort visiret före förlisningen. Ping package, som lyckligtvis inte smällde av på babordssidan, är en engelsk militärbomb, hexakomposit, ett klockrent MI6 fingeravtryck! Attentatsmännen hade direkt efter massmordet informerat den misstänkte CIA-agenten och statsministern Carl Bildt som då samma dag gick ut och ljög för allmänheten att en dålig konstruktion av bogvisiret hade orsakat den största sjökatastrofen i modern tid. Flera överlevande, som Karl Erik Reintamm t ex , hade dock sett att bogvisiret hade ramlat av men hängde kvar på babordssidan. Ett resultat av att pink package på babordssidan inte hade tänt.

 

Detta hål som Fria Tider beskriver är inte det stora Håkan-hålet som jag bevisade med min film från 2010 med titeln "Estonias stora hemliga hål" utan det s k Jutta-hålet, som Jutta Rabe filmade augusti 2000 under expeditionen på One Eagle med Greg Bemis. De letade förtvivlad efter Håkan-hålet men kunde inte hitta det, då Sjöfartsverket hade i hemlighet svetsat igen det den 4 dec 1994.

Bortsett från dessa hål finns två som Henrik Evertsson upptäckte när de filmade en vecka före 25-årsdagen den 20 september 2019 för att kunna svartmåla Håkan och Jutta. Planen var att inte redovisa deras hål. Men vad varken MI6 eller Evertsson visste var att vraket hade rört sig ordentligt och därigenom blottat minst två nya hål på styrbord som det låg på tidigare. Dessa hål bör kallas för Evertsson-hål.

Dags att detta kartläggs nu med 3D scanning och fotogrammetri som börjar om en vecka. Ett jobb som borde naturligtvis ha gjorts redan för ett år sedan. Men då hade det för regeringen obekväma resultatet av undersökningarna redan kommit före valet!

 

Se även på WTV:

Chalmers Estonia-ljuger för hela världen; svensk vetenskap en hora;

Fokus Estonia visar hur svenska staten klippte bort film från stora spränghål i Estonia 1994;

Estland börjar 3D laser scanning på Estonias vrak den 22.05.22, tyst i media, Upd Håkan + Henning intervju 23.5.22;

 

https://youtu.be/INIQVB4UrdE

 

https://youtu.be/625guxToWnY


 

 

Estland börjar 3D laser scanning på Estonias vrak den 22.05.22, tyst i media, Upd Håkan + Henning intervju 23.5.22

Friday, 20 May 2022 23:38

En del av Estonias bogramp som kriminella element har omplacerat nyligen för att täcka över några hål efter sprängningar

 

"3D laser scanning survey of the wreck of MS Estonia is scheduled to start on 22 May, with the surveys planned to last approximately 4 to 5 days, depending on the weather and underwater visibility conditions. To conduct the 3D laser scanning surveys of the wreck of MS Estonia, the ESIB organised a public procurement, which was won by consortium consisting of ESC Risk Management OÜ and Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock Gmbh as the main contractors and Kraken Robotics will deliver the 3D laser scanner service." rapporterar den estniska Haverikommissionen.

“The investigation of the wreck of MS Estonia has reached the next stage, where we are commencing the main surveys,” stated Rene Arikas, the director of the Estonian Safety Investigation Bureau. “During the preliminary assessment of MS Estonia, which started last summer, extremely thorough work and preparations have been carried out for the main surveys, which include 3D laser scanning of the wreck, a photogrammetric and ferromagnetic survey, and various simulations with the vessel’s digital twin.”

“The first order of business is to survey the car deck, so as to obtain as detailed an overview as possible of the condition of the car deck and the objects present there.   ....

The second step, according to Rene Arikas, is to conduct a survey of the wreck and the seabed, which will involve precision scanning of the wreck. “Then, the third stage of the plan is to investigate high-priority areas where external damage to the wreck has been identified during previous investigations: the bow section, including the ramp, ramp opening, locks, and hinges; damage to the starboard side and damage to the stern and port side at deck 6 level,” Arikas explained. .....

The 3D laser scanning of MS Estonia will be carried out on VOS Sweet, a research vessel flying the Dutch flag. The survey team is an international one, as it includes experts from Estonia, Sweden, Germany, and Poland. From the Estonian Safety Investigation Bureau and the Swedish Accident Investigation Authority there will be all together three investigators to participate in the surveys. The team will be working around the clock during the surveys at sea."

Director of ESIB briefed Memento Mare representatives on the surveys to be launched at the M/S Estonia wreck site

"Next, a photogrammetric survey will be conducted in the beginning of June which is expected to take approximately two weeks. Both the 3D laser scanning survey and the photogrammetric survey will be carried out on VOS Sweet, a research vessel flying the Dutch flag." VOS Sweet är just nu 21.5.2022 kl 04:23 på väg till Danzig i Polen.

Den ständigt ljugande svenska Haverikommissionen SHK har gömt samma uppgifter på sin hemsida som en svårhittad uppdatering av en gammal text. Det är tydligen viktigt för SHK att folk inte blir informerad.

https://youtu.be/Sb6_6r78y1I

.......

Se även på WTV:

Estonias 3D scan avslutat i kväll, hoppas de scannade det stora hemliga Håkan-hålet som Sjöfartsverket svetsade igen 4 dec 94

.......

 

"Estlands officiella Estonia-utredare, förre statsåklagaren Margus Kurm, var i förra veckan i Trondheim och träffade professor Jørgen Amdahl på Trondheims universitet. Inom någon månad kommer resultatet efter att Almdahl har gått igenom filmerna av hålet och visiret utifrån Kurm-expeditionens dykningar. Kurms expedition genomfördes av gruppen SA Mare Liberum, som drivs av anhöriga till offer för Estoniakatastrofen.

En marinexpert i Singapore tittar dessutom på helheten och även hans resultat blir färdigt inom några månader." skriver Ruben Agnarsson. (Fet stil genom WTV)

......

Intervju från Linus Noremalm med Håkan Bergmark och Henning Witte om senaste Estonia-nytt Update 23.5.22:

 

https://youtu.be/INIQVB4UrdE

......

Packet på SR har under alla år hjälpt Estonia-massmördarna att komma undan. Värst och med från början den 28 september 1994 är deras reporter Erik Ridderstolpe, kusin till Johan Ridderstolpe, som var min, Henning Wittes, tekniska rådgivare under flera år och som nu ingår i forskargruppen Fokus Estonia med Lars Ångström i spetsen.

Inslaget nedan sändes bara på lilla Gotland den 6 maj 2022, men inte rikstäckande!

 

Äntligen har Margus Kurm släppt skandalbilder från Estonia via Fokus Estonia, och Sverige fördröjer nya bilder

Saturday, 23 April 2022 14:00

Foto med bombskador från frontskottet tagen under Jutta Rabes dyk augusti 2000

Margus Kurm var statsåklagaren i Estland som undersökte om det hade smugglats vapen på Estonia efter SVT:s avslöjanden till 10-årsdagen av Estonia-massmordet 2004.

Han samlade förra sommaren 800 000 EUR för en ny privat dykaktion på Estonias vrak i september 2021, då han hade kommit på den estniska, men framförallt den svenska staten, att skydda massmördarna systematiskt.

Han bröt dock löftet att publicera filmerna. Inte ens Juri Lina har lyckats lista ut varför även Margus Kurm börjat mörklägga Östersjöns värsta sjökatastrof i vår tid.

Jüri och jag, Henning Witte, misstänker starkt att Kurm har utsatts för hot. Men nu har han i alla fall släppt några explosiva bilder från fören till Fokus Estonia med Lars Ångström.

Den svenska Haverikommissionen vägrade filma under vatten sommaren 2021 med det lögnaktiga argumentet att sikten skulle vara för dålig. Esterna motbevisade dem direkt. Den 10 januari 2022 lovade Bäckstrand i Sverige Radio att den svenska Haverikommissionen skulle börja med sina undervattens-filminspelningar mars 2022. Nu är snart april slut och inga planer på nya filmningar offentliggjordes på kommissionens hemsida.

Tack vare Fokus Estonias insats kände mörkläggarkommissionen sig hågad att åstadkomma följande TT-inslag:

Nya undersökningar av Estonia

 

https://youtu.be/5YcHjtZPYuU

 

Fokus Estonia visar hur svenska staten klippte bort film från stora spränghål i Estonia 1994

Friday, 18 February 2022 13:12

ett av talrika hål som den svenska staten lät försvinna 1994

Fokus Estonia (Myndigheten för psykologiskt försvar saboterar länkningen till www.fokusestonia.se) lyckades komma över det oklippta filmmaterialet som den kriminella svenska staten lät filma 1994 i december av Estonias vrak. Därför kan Lars Ångström och hans kollegor nu visa hur statens haveri kommission och andra systematiskt klippte bort bilder som visade stora hål i skrovet. Detta är extremt brottsligt.

 

https://youtu.be/BayAajUGBsA

 

 

Skandalöst Estonia-besked från Hovrätten i Göteborg: tingsrätten ska använda den ogiltiga Dykförbudslagen!

Tuesday, 15 February 2022 10:40

De åtalade Estonia-forskare undersökte vraket strax före 25-årsdagen från det tyska forskningsfartyget Fritz Reuter, men tjuvhöll bilderna i över ett år


I förmiddags kom Hovrätten för Västra Sverige med en återförvisning till Göteborgs tingsrätt av brottmålet mot de svenska Estonia-dykarna Henrik Evertsson och Linus Andersson, som felaktigt åtalades av Helene Gestrin, som själv borde blivit åtalat för misskötsel av Estonia-fallet.

https://www.expressen.se/nyheter/ny-dom-idag-om-dykningar-vid-estonia/

Länken går inte att inbädda då den nya Myndigheten för psykologiskt försvar saboterar min hemsida som vanligt!

"Vi har kommit fram till att Estonialagen är tillämplig även fast dykningen har skett från ett tyskflaggat fartyg, och att det här inte strider mot folkrätten, säger hovrättspresident Anders Hagsgård.

– Det här handlar om svenska medborgare och Sverige har en väldigt långt gående rätt att lagföra sina egna medborgare, tillägger Hagsgård." skriver SvD

Göteborgs tingsrätt hade ogillat Gestrins skandalösa åtal med två huvudargument:

1. Dykningarna skedde ifrån ett tyskt fartyg och Tyskland har inte skrivit på det olagliga dykförbudsavtalet, bl a tack vare att jag som ombud för nästan 1 000 Estoniaanhöriga intervenerade framgångsrikt hos det tyska Justitiedepartementet.

2. Göteborgs tingsrätt ansåg med all rätt att den svenska staten får inte lagstifta på öppet hav! Detta strider mot folk- och naturrätten och den urgamla regeln att havet är fritt.

Sverige stiftade Dykförbudslagen och förmådde andra stater att skriva på bilaterala folkrättsliga avtal att respektera den, för att främst förhindra en ny undersökning av vraket, även om en officiell haveri kommission, åklagare eller domstol bestämmer det. Detta strider mot grundlagen och folkrätten då framtagandet av vad som hände när nästan 1 000 människor dog väger högre än den svenska statens intressen att mörklägga Sveriges då värsta massmord genom tiderna.

Jag har sedan 1996 letat efter vägar att få Estonia-dykförbudslagen till fall, men eftersom Sverige inte är en rättsstat så fanns och finns inga vettiga regler att ogiltigförklara en lag som strider mot högre rätt. Hög tid att Sverige får en författningsdomstol!

Nu vill alltså Hovrätten i Göteborg att tingsrätten dömer efter den ogiltiga Estonia-lagen vilket är en stor rättsskandal! Evertsson och Andersson är helt oskyldiga!

 

Se även på WTV:

Estonia-åklagaren Helene Gestrin bör åtalas för tjänstefel, ville beslagta filmmaterialet från nya Estonia-filmen;

Discoverys Estonia-filmteam fortsätter att mörka massmordfakta, undanhåller film för allmänheten och anhöriga;

Kritisk analys av den nya Estonia-filmen som rörde om i ankdammen Sverige;

Fokus Estonia visar hur svenska staten klippte bort film från stora hål i Estonia 1994;

Det prisbelönta Estonia-filmteamet har tjuvhållit info om de stora sprickorna i Estoniaskrovet som fokuserades på idag;

Bra att tyska dykfartyget Fritz Reuter stör Estonias "gravfrid";

 

https://youtu.be/VPUXWBKm9C8