Estonias 3D scan avslutat i kväll, hoppas de scannade det stora hemliga Håkan-hålet som Sjöfartsverket svetsade igen 4 dec 94

Friday, 27 May 2022 19:48

I kväll vid 17:30 tiden meddelade den estniska Haverikommissionen ESIB (OJK)  att 3D scanningen av Estonias vrak hade avslutats. Jag hade mejlat till Urban Lambertsson (överlevande som fick vara med ombord på VOS SWEET) och den svenska Haverikommissionen SHK följande om det s k Håkan-hålet:

 

Hålet som Sjöfartsverket svetsade igen dec 94 måste undersökas

Avsändare This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mottagare This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Datum ons 13:13 2022

 

Hej,

Jag har varit ombud för ca 1000 Estonia-anhöriga och överlevande. 2011 dokumenterade jag i min YTfilm "Estonias stora hemliga hål" med ca      130 000 visningar

https://youtu.be/cr1R7_EDiR0

att Sjöfartsverket den 2 dec 94 gick in med sin ROV på bildäck, för att filma där, genom ett mycket stort hål på styrbordssidan, som militärdykaren Håkan Bergmark också vittnade om. Sedan lät Sjöfartsverket svetsa igen detta stora hål den 3/4 dec 1994! Detta vet vi från whistleblåsaren Stefan Torssell som jobbade på Sjöfartsverket och Meyervarvets utredning.

Därför är det viktigt att ni kartlägger detta hål på styrbordssidan nära fören nu och visar också hur Sjöfartsverket svetsade igen hålet.

Har ni redan planerat för detta?

 

Med vänlig hälsning

 

White TV

Henning Witte

Tel: 0707278525

----------

Till min stora glädje svarade Jörgen Zachau som är med på VOS SWEET:

 

Re: Hålet som Sjöfartsverket svetsade igen dec 94 måste undersökas

Avsändare Jörgen Zachau < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Mottagare This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Kopia Jonas Bäckstrand < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >, info < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Datum ons 18:16 2022

 

Hej,

Vi räknar med att fotogrammetrin kommer att visa om det skett några sådana ingrepp du beskriver. Vi planerar att dokumentera allt, såväl eventuella hål som eventuella svetsjobb.

 

Jörgen Zachau | Haveriutredare och utredningsledare, Sjöfart | Senior Maritime Safety Investigator

--------

Klart och tydligt svar från SHK, som jag tackade för.

........

Bilden är från ofria Fria Tider som kom ikväll också med ett mycket bra Estonia-inslag, som WTV redan hade rapporterat om den 18 februari 2022:

"Haverikommissionen klippte bort Estonia-hålet ur officiella dykfilmen

Det misstänkta spränghål i Estonias för som har täckts över när Statens Haverikommission (SHK) filmar vraket denna vecka filmades av Sjöfartsverket redan i december 1994 – men klipptes bort. Det visar den oklippta originalfilmen som läckt och publicerats på Youtube av Fokus Estonia.

– Filmen klipptes före min tid, säger Ann-Louise Eksborg, tidigare generaldirektör för SHK, till Fria Tider.

Den oklippta filmen har hållits hemlig sedan 1994 men i år har någon försett den tidigare riksdagsledamoten Lars Ångström (MP), som utreder Estoniakatastrofen inom ramarna för sitt privata initiativ Fokus Estonia, med en kopia av det politiskt mycket känsliga filmmaterialet.

Vid en jämförelse mellan Sjöfartsverkets oklippta film och den version av filmen som släppts offentligt ser man att myndighetens kameraoperatör, som var inhyrd från dykföretaget Rockwater, filmade hela det omstridda hålet i fören redan den 3 december 1994.

Inga kvarlevor

Haverikommissionen, den myndighet som skötte klippningen av filmerna, har tidigare förklarat åtgärden med att det förekom döda människor på Rockwaters filmer och att myndigheten därför varit tvungen att klippa bort de sekvenser som visat avlidna. Men videon visar alltså att filmmaterial där inga döda förekommer har klippts bort – några kroppar syns inte alls på den bortklippta sekvensen utan bara det kontroversiella hålet.

...... har hålet täckts över inför den 3D-fotografering som Haverikommissionen och internationella experter genomför vid vraket denna vecka. När myndigheterna filmar vraket på nytt täcks hålet alltså helt av den tio ton tunga bogrampen, som påstås ha lossnat av sig själv, flutit iväg en bit och slutligen lagt sig perfekt över hålet någon gång mellan september 2019 och juni 2021. Därför räknar inte Haverikommissionen med att hålet går att fotografera nu.

"Det är tveksamt om det är möjligt", skrev myndighetens haveriutredare och utredningsledare Jörgen Zachau i ett mejl till Fria Tider på tisdagen."

Det som är nytt och där Fria Tider ska ha en stor eloge för, är att de konfronterade Ann-Louise Eksborg (generaldirektör för Statens Haverikommission 1997–2001) om detta brott skyddande av brottsling:

" .... undertecknade år 2000 det sista beslutet om att sekretessbelägga sekvensen som visar hålet, med motiveringen att sekvensen visade kvarlevor. När Fria Tider når henne på torsdagen påpekar hon att grunderna för beslutet i denna del utgörs av en hänvisning till ett tidigare beslut från 1995, då Olof Forssberg var generaldirektör.   .....

Men någon på SHK har ju tittat på filmen och avsiktligt klippt bort sekvensen med hålet med motiveringen att den visar kvarlevor trots att den inte visar några kvarlevor. Är det du som gjort det alltså?

– Nej. Besluten om vid vilka tidpunkter filmen skulle klippas fattades före min tid. Så den frågan måste du ställa till Olof Forssberg eller någon annan som var med då.

Uppgiften är korrekt. Forssberg undertecknade det första beslutet om att sekretessbelägga sekvensen med hålet, som fattades 1995, och motiverade det med att de bortklippta delarna visar kvarlevor. Eksborgs beslut hänvisar bara till 1995 års beslut.

Fria Tider har sökt Olof Forssberg, som idag är 84 år, för att fråga honom om han minns vem som skötte klippningen av filmen. Enligt hans fru har han dock alzheimers sjukdom och minns idag ingenting från tiden på Haverikommissionen."

-----

Fria Tider anser dock att hålet kanske inte är sprängd trots att fem utredningar ifrån Tyskland, USA och England bevisar detta till 100 %. De överväger även att hålet kan ha sprängts under vattnet efter förlisningen. Detta är också mörkläggarargument! Jutta Rabe frågade en av de engelska forskarna om detta och han svarade att det varit klart synligt, att syre från luft ingick i sprängningsförloppet. Dessutom hade marinen inte varit så dumma att låta en blindgängare ligga kvar på vraket om de hade sprängt efter förlisningen, det s k pink package, som är covern på min bok "M/S Estonia Sänktes".

Att bogvisiret under resan skulle ha fallit av p g a dålig konstruktion var den första falska flaggan som attentatsmännen hade byggt in. Därför var de tvungna att spränga bort visiret före förlisningen. Ping package, som lyckligtvis inte smällde av på babordssidan, är en engelsk militärbomb, hexakomposit, ett klockrent MI6 fingeravtryck! Attentatsmännen hade direkt efter massmordet informerat den misstänkte CIA-agenten och statsministern Carl Bildt som då samma dag gick ut och ljög för allmänheten att en dålig konstruktion av bogvisiret hade orsakat den största sjökatastrofen i modern tid. Flera överlevande, som Karl Erik Reintamm t ex , hade dock sett att bogvisiret hade ramlat av men hängde kvar på babordssidan. Ett resultat av att pink package på babordssidan inte hade tänt.

 

Detta hål som Fria Tider beskriver är inte det stora Håkan-hålet som jag bevisade med min film från 2010 med titeln "Estonias stora hemliga hål" utan det s k Jutta-hålet, som Jutta Rabe filmade augusti 2000 under expeditionen på One Eagle med Greg Bemis. De letade förtvivlad efter Håkan-hålet men kunde inte hitta det, då Sjöfartsverket hade i hemlighet svetsat igen det den 4 dec 1994.

Bortsett från dessa hål finns två som Henrik Evertsson upptäckte när de filmade en vecka före 25-årsdagen den 20 september 2019 för att kunna svartmåla Håkan och Jutta. Planen var att inte redovisa deras hål. Men vad varken MI6 eller Evertsson visste var att vraket hade rört sig ordentligt och därigenom blottat minst två nya hål på styrbord som det låg på tidigare. Dessa hål bör kallas för Evertsson-hål.

Dags att detta kartläggs nu med 3D scanning och fotogrammetri som börjar om en vecka. Ett jobb som borde naturligtvis ha gjorts redan för ett år sedan. Men då hade det för regeringen obekväma resultatet av undersökningarna redan kommit före valet!

 

Se även på WTV:

Chalmers Estonia-ljuger för hela världen; svensk vetenskap en hora;

Fokus Estonia visar hur svenska staten klippte bort film från stora spränghål i Estonia 1994;

Estland börjar 3D laser scanning på Estonias vrak den 22.05.22, tyst i media, Upd Håkan + Henning intervju 23.5.22;

 

https://youtu.be/INIQVB4UrdE

 

https://youtu.be/625guxToWnY


 

 

You must be logged in to comment.