Viewing all articles in Practical conspiracies > The sinking of M/S Estonia

8 juli 2021 nya Estonia-dykningar, Jonathan Linström ute och Estonia-cyklar, update 9.7.21

Tuesday, 06 July 2021 17:14

Jutta Rabes filmning av bombskador vid Estonias för.

Den 8 juli 2021 startar de nya undersökningar av M/S Estonias vrak efter nästan 27 år av lögn.

Här länkas till en Estonianhöriges blogg där en DN-artikel granskas kritiskt.

"Den 20 juni 2021 skrev Dagens Nyheter en artikel där Jonathan Linström försvarade haveriutredningens resultat (JAIC:en).

https://www.dn.se/varlden/estoniaanhorig-forsvarar-haveriutredningens-resultat/

Elisabet brukar inte kommentera men denna gången kunde jag inte låta bli eftersom jag fick samma känsla som när jag läste artikeln som de 10 tunga journalisterna publicerade 2020-12-17. Se inlägg 97. Det centrala i journalistiken är väl att söka sanningen?

Jag hade sådan tur att jag blev tipsad om ett Twitterinlägg som Peter Axelsson skrivit. Jag tog kontakt med Peter och fick godkännande att publicera bilderna här på min blogg.

Det är givetvis bra att Dagens Nyheter skriver om M/S Estonia. Men som Peter Axelsson påpekar så innehåller artikeln några brister som säkert är glömda av de flesta. Dessa behandlar han så här (med lite hjälp av mig) – så häng med:"

Läs mer på Bettans blogg.

 

"Update 8 July 2021

The safety investigation authorities of Estonia and Sweden will carry out a pre-survey at the accident site on 8-18 July 2021.

The work primarily includes examination of the seabottom and the vessel with various forms of sonar instruments. Some photographic documentation with ROV (remotely operated underwater vehicle) will also be done.

Among the measures that are planned can be mentioned:

Multibeam sonar with equipment mounted on ships driving over the area.

Sidescan sonar with equipment towed by a ship through the water.

Scanning sonar (Mesotech) with equipment that is lowered and placed around the wreck.

The pre-survey will be carried out by the Estonian multipurpose icebreaker EVA 316 and the Swedish research vessel ELECTRA af ASKÖ.

Most of the surveys will be conducted by Stockholm University. The data collected is extensive and it will take a few months after the operation before the entire amount of data has been processed.

The vessels depart from their respective ports on 8 July. On July 9, a memorial service will be held at the accident site with the participation of the Estonian, Swedish, Finnish and Latvian churches. Subject to the influence of the weather, the survey work is then expected to be carried out until 18 July."

skriver Statens Haverikommission i ett inslag från 2 oktober 2020 på ett undangömd ställe på sin hemsida, och bara på engelska. Den svenska texten hittas först efter att jag klickade på den engelska.

M a o svenska statens mörkläggning av Estonia-massmordet fortsätter. Hade den polisanmälda Haverikommissionen haft ärligt uppsåt hade denna historiska händelse fått ett eget inslag med egen rubrik på första sidan på deras hemsida. Användandet av ordet accident visar också att kommissionen vill mörka massmordet.

De flesta svenska media tiger också i motsats till de estniska, vilket Jüri Lina idag kunde meddela WTV.

De flesta anhöriga och de ärliga experterna har krävt nya undersökningar av Estonia sedan 24 år!

Update 9.7.

SVT Aktuellt idag säger Haverikommissionens utredningsledare Jörgen Zachau att den slutliga utredningen tidigast kan väntas under hösten 2022, d v s efter valet. Detta är en jätteskandal då forskningsresultatet kunde vara klart redan denna höst, om kommissionen inte hade haft det kriminella uppsåtet att fördröja undersökningen så mycket som möjligt. Kärringen från SVT ställer naturligtvis underdånigast inga kritiska följdfrågor.

Alla reportrar vill ge oss det felaktiga intrycket att många anhöriga är emot nya undersökningar. Jag som har haft ca 1000 anhöriga och överlevande som klienter känner ingen. Enligt vad jag vet vill ca. 90% av de anhöriga ha nya undersökningar och nästan ingen litar på den gamla JAIC-undersökningen.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/369WE9/uppdrag-undersok-halen-i-estoniavrakets-skrov

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-inleds-nya-dykningar-vid-estonia

 

Se även på WTV:

Haverikommissionens Jonas Bäckstrand ljuger svenska folket rakt in i ansiktet att JAIC:s Estoniautredning kan vara korrekt!

KU:s och Haverikommissionens senaste mörkläggningbrott om Estonia-massmordet

https://youtu.be/MKicHdb8NHU

https://youtu.be/3Pu-vkRoK3c

https://youtu.be/Ftu0PUHJwTw

https://youtu.be/GRHSBSWVhjM

 

KU:s och Haverikommissionens senaste mörkläggningbrott om Estonia-massmordet

Sunday, 20 June 2021 23:27

Här kommer Jesper Johanssons intervju med militärdykaren Håkan Bergmark och Estonia-ombudet Henning Witte om svenska statens senaste försök att skydda Estonia-massmördarna. Den togs den 17 juni 2021 på eftermiddagen.

Mer på Nya Tider:

https://www.nyatider.nu/estonia-var-ett-massmord-trots-uppgifter-om-sprangladdningar-ku-haver-inte-atalsimmunitet/

Se även på WTV:

Kommer KU fortsätta att skydda Estonia-massmördarna?

 

https://youtu.be/MKicHdb8NHU

https://youtu.be/oE7F_-A2NOw

 

 

Kommer KU fortsätta att skydda Estonia-massmördarna?

Monday, 07 June 2021 18:26

engelsk militär sprängladdning, hexakomposit, som inte detonerade i fören på M/S Estonia, förmodligen ditsatt av MI6

 

Läs Lars Ångströms debattartikel från idag.

 

https://youtu.be/6TxsbDIoYaU

-

Det som Ångström dock icke nämner är att chefen för Svea hovrätt, Johan Hirschfeldt, har förstört allt utredingsmaterial som låg till grund för hans lögnaktiga rapport.

Vi får hoppas att KU bringer mer klarhet i Estonia-massmordet i morgon och inte själv begår brott!

 

 

Bara Sverige, Finland och Estland får undersöka Estonias vrak, kroppar får inte tas hem

Saturday, 05 June 2021 12:52

engelsk sprängladdning hexakomposit, förmodligen från MI6, som inte smällde av vid Estonias för

https://youtu.be/Ur0AwBRUrHU


-
Regeringens proposition till Riksdagen som nu blivit antagen:
-
På sidan 12 talar Regeringen om en olycka. Det korrekta ordet är dock katastrof då ett attentat inte kan uteslutas. "... endast gälla sådan verksamhet som bedrivs av en
myndighet i Estland, Finland eller Sverige eller på uppdrag av en sådan
myndighet. Undantaget gäller dessa länders myndigheters anställda och
uppdragstagare oavsett medborgarskap. För svenska myndigheters
vidkommande omfattar det nya undantaget i första hand åtgärder som
vidtas av eller på uppdrag av Statens haverikommission men det medger
även att undersökningar utförs av andra myndigheter för angivna syften,
t.ex. med anledning av vad Statens haverikommissions undersökningar
visar. Mot bakgrund av vad som konstateras i avsnitt 5.1 gör regeringen
bedömningen att ett så formulerat undantag även är förenligt med
Estoniaöverenskommelsens kriminaliseringskrav. ...
Det nya undantaget omfattar verksamhet som avser att utreda
förlisningen, vilket innefattar såväl orsaken till förlisningen som dess
förlopp. Även utredningsåtgärder som sker för att utreda eventuella
rättsliga konsekvenser av förlisningen omfattas av undantaget. Som
exempel på sådan verksamhet som ryms inom undantaget om den sker för
att utreda förlisningen kan nämnas t.ex. undersökning och dokumentation
av fartygets skrov, särskilt av befintliga skador i skrovet, inklusive sådana
som tidigare inte dokumenterats. Detta kan innefatta friläggning av delar
av skrovet som täcks av bottensediment. Det kan också innebära att
fartygets insida i anslutning till skador i skrovet dokumenteras. Vidare kan
undantaget innefatta dokumentation av havsbottnen runt vraket,
provtagning av material i skrovet, t.ex. av metallen i anslutning till skador
för vidare analyser, provtagning av havsbottnen för vidare analyser samt
bärgning av mindre delar från fartyget eller lösa delar som ligger på
havsbottnen."
-
Den nya lagen är bristfällig av minst två anledningar:
1. De anhöriga som vill bärga kropparna av sina närstående borde få göra det.
2. Andra stater, som t ex Frankrike där jag hade min stora Estonia-rättegång borde också få undersöka förlisningsorsaken.
 

Säpo förföljer partiet Populisterna med kriminella medel

Sunday, 23 May 2021 12:36

Partiet Populisterna har idag tre frontfigurer: Håkan Bergmark som ordförande, Fritjof Persson och jag, Henning Witte. Fritjof lade igår på sin facebooksida ut anklagelser mot Säpo att de skulle ha förstört hans laptop med Talpiotteknologi från Israel.

Inom mindre än 24 timmar kommer då ett anonymt meddelande till honom och Håkan Bergmark med följande lydelse:

"James Neal


Hej

Jag har ett mycket viktigt meddelande att dela

Det gäller dig och andra personer i populisterna

Jag har arbetat för KSI och Säpo

Jag vill inte berätta vad jag egentligen heter eller hur gammal jag är, men jag har arbetat där i över 10 år och slutat pga att jag förstod att jag inte ville befatta mig med den aktiviteten

Samtliga i populisterna är under övervakning

Vad jag vet är att attacken på Witte, Bergmark och dig var alla koordinerade av SÄPO

Man mutade personer inom polis och domstolsväsendet i Wittes och Bergmarks fall med stugan och båten. Dessutom koordinerades attacken på Bergmark där ett gäng som är under SÄPOs kontroll överföll Bergmark

Det stämmer det du skriver i ditt inlägg. Din dator blev attackerad av SÄPO.

Se upp framöver. De kommer använda sig av samma strategi."

Viktigt i sammanhanget är att denna reaktion på Fritjofs anklagelser mot Skräpo kommer inom mindre än 24 timmar. Detta indikerar att tipset inte kommer från Säpo utan en positiv sinnad människa. Inom en underrättelsetjänst ageras ytterst sällan så snabbt, då agenterna först måste förankra och få godkänt sitt agerande längre upp i den djävulska maktpyramidstrukturen.

När Håkan ville lägga upp filmen nedan på YouTube stängdes hans kanal plötsligt så att detta viktiga förföljelse-meddelande inte kunde nå ut! Skräpo och YT har alltså ett tät samarbete som på censurfronten är så väl insmort och rutinerat att det inte behövs ett godkännande längre upp i hirarkin.

Min analys att Mossad hade organiserat de tre attackerna mot Håkan Bergmark var alltså korrekt, eftersom Säpo kontrolleras av Mossad sedan länge:

Se närmare på White TV:

Mossad-operation mot Håkan Bergmark, 3 attacker på en dag;

Henning Witte behöver 250 000 kr för att inte bli hemlös, Skatteverket kriminell;

Sabotage mot White TV och vårt nya parti;

 

https://rumble.com/vhgbej-ett-brev-frn-spo.html?mref=6zof&mrefc=2

https://rumble.com/vhhp8z-youtube-censurerar-igen.html?mref=6zof&mrefc=4