Haverikommissionens Jonas Bäckstrand ljuger svenska folket rakt in i ansiktet att JAIC:s Estoniautredning kan vara korrekt!

Saturday, 10 July 2021 11:20

"Det är ju inte säkert att den förklaringen är felaktig" sade Haverikommissionens Jonas Bäckstrand igår till TV4 och SVT och menade den gamla JAIC-undersökningen om varför M/S Estonia förliste. SVT har klippt bort dessa ord från Aktuellt 9 juli 2021 efter att de sändes.

JAIC kan inte ha rätt! Detta är en fet lögn då JAIC:s förklaring med bortslitet bogvisir under resans gång som gjorde att vatten kom in på bildäck som sänkte Estonia strider mot naturlagarna. Estonias bildäck på däck två var så konstruerat att inget vatten kunde rinna ner. Bara i mitten på bildäck längs med kölen var öppningar via hissar och trappor ner till däck 1 och 0. Om det skulle tränga in vatten på bildäck så får Estonia slagsida och vattnet samlas på den sidan färjan lutar emot. Men då är mittenöppningarna ner så pass höga att vattnet inte hinner ner.

Om det blir för mycket vatten på bildäck blir slagsidan så pass kraftig att bilfärjan kapsejsar och slår runt med kölen uppåt som Harald of Free Enterprise gjorde i den engelska kanalen eller Jan Heweliusz utanför den polska kusten. Hon drev flera dygn på den instängda luften under bildäck. Men Estonia sjönk inom loppet av 45 minuter!

JAIC-RAPPORTEN stred alltså mot naturlagarna. Dessutom har jag filmteckniskt kunnat bevisa ett stort hål nära fören på styrbord, som Sjöfartsverket dock lät svetsa igen efter förlisningen för att mörklägga Estonia-massmordet. Dessa bilder från Sjöfartsverkets och JAIC:s officiella dykningar december 1994 är klockren teknisk bevisning att hålet finns, som dock är ett annat och mycket större än de som nu ger anledning till de nya undersökningarna. Att det stora hålet har svetsats igen bevisar Meyer-varvets utredning. Man hittade bl a svetsstavarna på havsbotten precis nedanför hålet.

En annan fet Estonia-lögn är att bogrampen skulle varit öppen efter att bogvisiret fallit av.

Denna skiss är från JAIC:s lögnrapport från besättningsmannen Henrik Sillaste på vad han såg efter den stora slagsidan till höger. Rampen var stängd, bara litet vatten forsade in längs sidorna, vilket betyder att vattnet kom in i Estonia under bildäck, under vattenlinjen, genom hål där. Styrbordssidan är som en Schweizer ost!

Dessutom finns filmbevis på flera hål i fören runt bogrampen där visiret ansluter. Dessa filmer är dels från de officiella dykningarna december 1994 och från Jutta Rabes expedition augusti 2000. Lars Ångström skrev den 9 juli 2021 en bra debattartikel om dessa outtredda hål som också bevisar att JAIC-RAPPORTEN är totalt ohållbar, då de varken nämnde eller undersökte dessa hål. Tråkigt bara att Ångström och/eller Expressen visar bilder från Jutta Rabe utan att nämna henne. Mina hålbevis förtiger Ångström också.

Ångström borde dessutom ha nämnt att Jutta Rabe svetsade loss metallbitar från dessa håls kanter och lät dem undersöka hos fem olika institut världen över. Alla kom fram till att metallbitarna hade utsatts för en sprängning.

Sådant förtiger Jonas Bäckstrand naturligtvis. Jag polisanmälde Haverikommissionen för skyddande av brottsling när de i juni 2021 offentliggjorde att de inte ska undersöka de två nya hål nu, utan först på våren 2022. Nu säger Haverikommissionen att sikten under vattnet är bättre under våren, vilket jag starkt ifrågasätter. Men om det nu är så, varför startade de inte med filmningar redan under våren 2021? De nya hål publicerades till 26-årsdagen av sänkningen den 28 september 2020. Hade de bett regeringen att tidigarelägga lagändringen hade det inte varit ett problem. Men regeringen vill inte att den stora Estonia-skandalen briserar före valet och därför fördröjer den misstänkt kriminella Haverikommissionen utredningen med fula tricks.

Se även på NyTeknik:

Jakten på svar om Estonias förlisning i gång

Se även på WTV:

8 juli 2021 nya Estonia-dykningar, Jonathan Linström ute och Estonia-cyklar, update 9.7.21

Detta visste vi redan 1999 om Estonias hål på däck 0;

 

https://youtu.be/GRHSBSWVhjM


https://youtu.be/RSH4_dHOWqA

 

You must be logged in to comment.