Förbjud tvångsomhändertagande av barn. Socialtjänst och psykiatri primitiva i Sverige

Monday, 13 February 2017 17:42

källa AB; flicka som föll offer för svenska kvacksalvare

Ett stort TACK till Aftonbladets Kerstin Weigl och hennes team för dagens avslöjande om en 14 -årig flickas skrämmande öde, som sitter inlåst bakom pansarglas efter 33 omplaceringar i Sverige. Historien är så hjärtskärande att man mår extremt illa. Jag hade svårt att hålla tårarna tillbaka.

Kerstin Weigls utredning ger tyvärr inte den fulla bilden av händelsen, i synnerhet inte när allt startade.

"Bara drygt ett år gammal omhändertogs Josefin första gången. Utredningen visade att hon hade “stora svårigheter att kommunicera”. Hon placerades i familjehem i förhoppning om att barnet skulle utvecklas väl.

Men Josefin mådde allt sämre, blev allt mer utagerande."

Av filmen nedan framgår att flickan fick diagnosen anknytningsstörning.

White TV har tack vare Expressens, Claes Peterssons, arbete kunnat ansluta sig till protesten, att socialen tvångsomhändertar barn på extremt lösa boliner, som t. ex. svårigheter att anknyta, som kallas IAS, Intervju om anknytningsstil där kvacksalvaren Karin Lundén spelar en skrämmande roll med hemligstämplade IAS-manualer.

Barn stjäls från sina föräldrar bara för att någon klåpare på socialen eller psykiatrin anser att de anknyter dåligt. Ingen vet exakt vad som menas med detta. Det finns ingen substantierad vetenskaplig forskning som ligger till grund för påståendet att någon har svårigheter att anknyta. Den enda forskaren som hänvisas till i Sverige är Karin Lundén, som har avslöjats av utländska och svenska experter som kvacksalvare. Detta är horribelt. Hundratals barndomar förstörs genom kvacksalveri i Sverige. Hundratals föräldrar är förtvivlade, skadade för livet, och de korrupta förvaltningsdomstolarna ger nästan alltid socialtjänsten rätt.

Om det vill sig ännu värre, är folk från socialen, psykiatrin eller domare med i satanistiska och/ eller pedofila nätverk, som kidnappar barn med hjälp av myndigheter för att utnyttja dem sexuellt.

När jag läste juridik i München i slutet på 1970-talet fick jag genom svenska studievänner redan där nere höra hårresande historier hur lätt och felaktigt svenska barn tvångsomhändertagas. Jag har sedan dess följt ämnet.

Ett skrämmande exempel blev också Alf Enerströms son, som tvångsomhändertogs av ett socialdemokratiskt nätverk på uppdrag av Olof Palme, för att tysta hans farligaste konkurrent, den mycket begåvade läkaren Alf Enerström. Det slutade med att sonen dog strax innan han skulle återförenas med sin far efter att de inte fick ses på åratal!

Fallet med den 14-åriga Josefin (namnet ändrades av AB) visar också på extremt stora brister inom psykiatrin, som White TV sedan länge har pekat på, då jag själv haft klienter som var inlåsta där på lösa boliner och falska grunder.

Av Kerstin Weigls film nedan framskymtar eventuellt, att Josefin har multipla personligheter, multiple personality disorder (MPD) enligt psykiatrins bibel DSM. Hon uppträder under många olika namn och talar olika språk ibland. Multipler personligheter uppstår ofta efter extrem grym tortyr, t. ex. smärtsamt sexuellt missbruk som mycket litet barn. Barn med multipler personligheter används gärna inom mind control. De olika personligheter kan programmeras för olika ändamål, t. ex. spionage eller morduppdrag, även självmord, som Josefin försökte minst 17 gånger.

För att mörklägga det avslöjande sambandet mellan mind control och multipla personligheter, har flera oseriösa psykiatriker under senare tid påstått, att det inte finns MPD längre. Den nya fejkdiagnosen kallar de för dissociative identity disorder (DID). Ibland förnekas fenomenet helt.

Dagens psykiatri gör fem väldigt grundläggande fel, som oftast slutar i felaktiga diagnoser och/eller medicinering:

1. Man lär inte ut att en människa har flera kroppar i olika dimensioner och att dessa kroppar har en själ. Till själen är karmalagen knyten, som kan spela en väsentlig roll vid bedömningen.

2. Psykiatriker riskerar att förlora jobbet, om de forskar efter änglar (positiva varelser ifrån ljusets världar) och demoner (negativa varelser från den djävulska hierarkin). Demoniska / reptiloida besittningar eller överstyrningar är ofta det egentliga skälet för psykiska sjukdomar, som t. ex. schizofreni. Josefins ritningar kan även vara demoner. Många kan se dem. Förr brändes de som häxor.

3. Svenska psykiatriker kan stängas av, ifall de använder homeopati eller annan frekvensmedicin resp. övrig alternativmedicin.

4. Psykofarmaka förbättrar bara kortsiktigt, men försämrar i längden. Många öppnar för demoner. Den bittra erfarenheten fick min mor göra, innan jag stoppade det.

5. Många psykiska symptomer orsakas av mind control teknologi. Patienterna är då friska men offer för hemlig militär teknologi. Då Sverige är ett av världens ledande försöksländer för tankekontroll, drabbas ovanligt många friska människor av torterande psykiatrisk behandling.

Facit av Kerstin Weigls fall med Josefin visar att det hade varit bättre att låta henne vara kvar hos sin far än att hon nu sitter bakom pansarglas med åtta vårdare som ger henne rädsla i stället för kärlek.

Socialen och psykiatrin är så primitiva i Sverige att allt tvångsomhändertagande av barn bör förbjudas. Istället skall övervakare skickas in i familjen, om så behövs. Bandet mellan barn och föräldrar är det heligaste som finns och kärnfamiljen är den viktigaste länken i samhällets kedja.

Mycket talar för att Josefin inte alls är psykiskt sjuk utan bara protesterar hela tiden mot tortyren som de övermäktiga vuxna utsätter henne för genom socialen, psykiatrin och förvaltningsdomare, som Weigl tyvärr knappt nämner. Och om Josefin skulle vara psykiskt sjuk, så blev hon det genom den hjärtlösa behandlingen som ett-åring eller senare.

Kerstin Weigls film nedan är bra och viktig, men tyvärr ganska ytlig. Ingen info om modern, den viktigaste människan i livet, eller annan nära släkt omkring flickans föräldrar, knappt någon info, varför hon omhändertogs som ett-åring och aldrig ordet kärlek i filmen, den största bristen i hennes liv. Barnet saknar framförallt kärlek och någon hon kan lita på, någon som är ankaret i hennes liv.

Mer om samhällets krossande av familjer på WTV:

Pedofiler och satanister styr tvångsomhändertagande av barn med olagliga medel;

IAS kvacksalvaren Karin Lundén torterar barn + föräldrar. Socialtjänsten gör mer skada än nytta;

Psykiatrins bibel DSM är kvacksalveri;

Psykiatri är avancerat kvacksalveri, nya rön från Dr. Breggin;

Dr. Joanna Moncrieff: inga kemiska läkemedel/neuroleptika inom psykiatrin!

Tortyr-maffia har alltid styrd psykiatrin;

SSRI Paxil och Seroxat (Paroxetine) farliga varnar New York Times;

BUP vill elchocka ännu fler barn;

Boken Pillerparadoxen visar att psykofarmaka vållar psykiska sjukdomar istället för att bota dem;

Reclaim The Brain med Jari Rourali Eskilstuna;

AB:s film Flickan bakom pansarglaset gick inte att inbädda: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/209276