Veckans Brott förtiger misstankar om tankekontroll i Thomas Quick skandalen

Tuesday, 26 November 2013 23:27

Veckans Brott SVT hade ikväll ett tvåtimmars specialinslag om Sveriges största rättsskandal: att Thomas Quick/Sture Bergwall blivit oskyldigt dömd för åtta mord. En stor rättsskandal är också att dåvarande Justitiekansler (JK) Göran Lambertz inte agerade trots alla alarmerande varningstecken och att han fortsätter att skydda skandalens förövare. Som belöning för sin mörkläggning blev Lambertz justitieråd, en av landets högsta domare i Högsta domstolen, där han som väntat fortsätter att skjuta den svenska rättsstaten i sank.

Leif GW Persson och Camilla Kvartoft har igen producerat en mycket sevärd show och det var utmärkt, att SVT avsatt två centrala timmar för det omskakande Ouickärendet. Tack för det!

källa, Thomas Quick fick diagnosen multipla personligheter, MPD

Trots detta hade informationen om Quickhärvan inklusive Dan Josefsson dokumentärfilm Kvinnan bakom Thomas Quick en markant brist: det förtegs systematiskt att Thomas Quick fick i början av 1990-talet diagnosen multipel personlighetsstörning, multiple personality disorder (MPD) enligt psykiatrins bibel DSM. Detta är ett välkänt fenomen inom psykiatrin sedan 1700-talet och tankekontrollforskningen (Cathy O'Brien). Det är också välkänt sedan MK-Ultra utredningen i USA på 1970-talet att mind control utövas bakom psykiatrins skyddande murar (t.ex. på Mc Gill universitet i Kanada)

Veckans Brott belyste noggrant och övertygande hur psykiatrin på Säter planterade felaktiga minnen hos Thomas Quick. Bevisföringen baseras främst på Hannes Råstams fantastiska forskningsarbete. Man kritiserade Säters metod att dra fram bortträngda minnen som idiotier och överbevisade detta med Elisabeth Loftus' forskning, att det är möjligt och ofta förekommande att minnesbilden förfalskas hos människor. För en lekman är Loftus' forskning mycket övertygande, men detta utesluter ju inte att det finns bortträngda minnen också och att man kan dra fram dem. Det berömda fallet med Cathy O'Brien bevisar detta tydligt. Många targeted individuals, offer för mind control / hjärntvätt, har bevisat, att deras bortträngda minnen kom tillbaka. Då blev de en fara för kontrollanterna och de fjärrstyrda blev mördad kvickare an fort.

White TV misstänker att de som är ansvariga för mind control i Sverige försöker att vilseleda allmänheten på ett skickligt sätt genom att blanda ihop ämnen bortträngda minnen, flera personligheter i en kropp med att plantera falska minnen. Bortträngda minnen finns, vilket inte automatiskt, men kan leda till flera personligheter i en kropp, uppsplittrade personligheter finns och det förekommer dessutom plantering av falska minnen. Det andra, multipla personligheter, är tät förknippat med tankekontroll, då många offer torteras som barn (Monarch Project) så grymt (Michael Jackson t.ex.), att de splittrar upp sin personlighet, multiple personality disorder (MPD), ibland kallade multipler, som Thomas Quick. I varje uppslittrat personlighet kan en trigger byggas in, som kan utlösa ett programmerat beteende, t.ex att mörda eller begå självmord. Hos Quick är det dock inte klarlagt för allmänheten, hur hans personligheter Ellington, Nana och Cliff kom till stånd.

Det finns en tydlig tendens inom mörkläggningen av tankekontrollteknologin att förneka multipla personligheter, för att försvåra att avslöja dessa vidriga brott. Det börjar med att urvattna diagnosen från MPD till dissociative identity disorder (DID) och slutar i total förnekelse. Att Veckans Brott gav bred utrymme åt Elisabeth Loftus men förteg att Thomas Quick fick tidigt diagnosen MPD visar, att SVT och Leif GW Persson systematiskt mörklägger ämnet tankekontroll i Quick- och andra härvor (t.ex. Knutby, där Leif G W bodde när det hände). De hjälper och skyddar därmed konspiratörerna bakom människoförsöken med mind control, som har härjat i Sverige sedan 1948,

Att idolen Hannes Råstam med stor sannolikhet mördades med skalärvapen hör till bilden.

Till detta passar även att justitieministern Ask nu har tillsatt en Quick-kommission. Samtliga kommissioner som svenska regeringar har tillsatt i omskakande händelser (Palme, u-båtar, M/S Estonia ) har ljugit för svenska folket. Meningen med alla kommissioner varit att mörklägga de riktigt känsliga bitarna, som skulle ha avslöjat den dolda maktens förtryckarinstrument. White TV:s Henning Witte var som ombud för nästan 1 000 Estonia offer med i Peter Örns Estonia-kommission och hoppade av i protest, då massmordet på Estonia skulle mörkläggas.

Den nya Quick-kommissionen skall nu förmodligen mörklägga att Thomas Quick fallit offer för den lömska tankekontroll teknologin, som med stor sannolikhet redan har drivit honom till sina första brott, innan han hamnade på Säter. White TV anser att Thomas Quick är helt oskyldig även till de första brott han påstås ha begått.

Se även på White TV: Blev idolen Hannes Råstam mördad?;

Mind Control nyckeln till Thomas Quick Gåtorna;

Mind Control Child Abused Cathy O'Brien;

Human Guinea Pigs: History of US Mind Control;

Scientology sekten CIA:s hemliga mind control arm?;

Tankekontroll/Mind Control introduktion av Lars Drudgaard;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;