SSRI Paxil och Seroxat (Paroxetine) farliga varnar New York Times

Friday, 06 November 2015 19:35

Paroxetine säljs under märket Paxil eller Seroxat och är ett antidepressivum i form av en SSRI ( selective serotonin reuptake inhibitor). När t.o.m. gammelmedia med sitt flaggskepp New York Times varnar för detta psykiatriska medikament då är det illa, då borde den svenska mediamaffian ha hakat på. Men det blev knäpptyst som vanligt. Enbart ett alternativt medium, Newsvoice, hade tidigare varningar mot Paxil och Seroxat. Newsvoice är ledande i Sverige när det gäller varningar inför skolmedicinen.

New York Times refererar till en ny studie som publicerades i medicintidskriften bmj för ca. två månader sedan. "This paper is alarming, but its existence is a good thing,” said Brian Nosek, a professor of psychology at the University of Virginia, who was not involved in either the original study or the reanalysis. “It signals that the community is waking up, checking its work and doing what science is supposed to do — self-correct.

Resultatet är egentligen ingen nyhet om man följt rapporteringen på Newsvoice:

"Glaxo ljög för sitt försäljnings-team och talade om för det att studie 329 visade ”uppseendeväckande effektivitet och säkerhet”. På samma gång medgav företaget i interna handlingar att studien inte visade att Paxil var effektivt. Studien var negativ för effektivitet i alla 8 protokollförda effekter och den visade tydligt negativa effekter. Dessa obestridliga fakta spolades bort genom omfattande datamanipulationer.  ....

Den opublicerade interna rapporten, som var tillgänglig vid tiden för stämningen, visade att minst 8 barn blev självmordsbenägna på Paxil kontra 1 på placebo. Det var totalt 11 allvarliga skadeverkningar hos sammanlagt 93 barn som behandlades med Paxil, mot 2 bland 87 barn som behandlats med placebo. I artikelns avslutning kunde vi dock läsa: Paroxetin tolereras i allmänhet väl och är effektiv vid depression hos vuxna.

Det här exemplet utgör inledningen till kapitel 18 i Peter Gøtzsches bok bok ”Deadly Medicine and Organised Crime” (Dödlig medicin och organiserad brottslighet). I resten av kapitlet, som handlar om antidepressiva medel, följer han upp med ett dussin exempel på samma skumraskaffärer och i övriga 21 kapitel, som täcker resten av medicinen, fyller han på med hundratals ytterligare exempel, därav många värre än detta. Allt är exakt dokumenterat ned till minsta detalj.

Boken är – eller borde vara – ett bombnedslag i vårt hälsorike. För vad han beskriver är ett internationellt fenomen, som inte heller lilla Norge (eller Sverige, övers. anm.) stå utanför."

Även The Guardian hakade på: "An influential study which claimed that an antidepressant drug was safe for children and adolescents failed to report the true numbers of young people who thought of killing themselves while on it, re-analysis of the trial has found

Study 329, into the effects of GlaxoSmithKline’s drug paroxetine on under-18s, was published in 2001 and later found to be flawed. In 2003, the UK drug regulator instructed doctors not to prescribe paroxetine – sold as Seroxat in the UK and Paxil in the US – to adolescents.

But experts who have obtained the original data say the study is still referred to in the medical literature and needs to be retracted."

Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, ges ofta av psykiatrin mot depressioner. "I hjärnan och i resten av nervsystemet finns så kallade signalsubstanser som förmedlar budskap mellan hjärnans olika celler. Samspelet mellan de olika signalsubstanserna påverkar en persons sinnesstämning, känslor och tankar. Vid en depression kommer signalsubstanserna och deras samspel med andra celler i hjärnan i obalans.

Några av de signalsubstanser som är inblandade vid depression är serotonin, noradrenalin och dopamin. Det är ämnen som bland annat påverkar hur man upplever sorg, ångest och oro. De spelar även roll bland annat för sömn, aptit, initiativförmåga och sexlust." skriver Vårdguiden 1177. Detta är dock lögn och kvacksalveri!

SSRI läkemedel baseras alltså på teorin om kemisk obalans i hjärnan och att selektiva serotoninåterupptagshämmare därför kan bota depression då de återställer den kemiska balansen i hjärnan.

Problemet är dock att ingen har kunnat visa på ett vetenskapligt sätt att kemiska obalanser finns i hjärnan när folk drabbas av depressioner. Det hela är inget annat än ren och skär kvacksalveri! Detta kan visas lätt genom att dessa läkemedel har mer nackdelar än fördelar. De har ofta enbart i början en depressionslindrande effekt men inte i längden. Många är beroendeframkallande och/eller driver patienterna till våldshandlingar både mot sig själva och/eller andra.

Förmodligen är huvudsyftet med antidepressiva läkemedel att göra det lättare för demoner att kontrollera en människa, men detta kan naturligtvis inte bevisas ännu.

Vi vet från mind control forskningen att vår hjärna arbetar först och främst med magnetiska skalärvågor som sprider information, signaler, och energi snabbare än ljuset. Hjärnan arbetar alltså främst med fysik, med vågor. Alla kemiska reaktioner är enbart en följd av vad som utspelade sig först på magnetiskt skalärvågsnivå!

Därför botas depressioner bäst med fysik och inte kemi. Min mor led årtionden av depressioner och hennes psykiatriska läkemedel gjorde saken på sikt enbart värre. Hon kontrollerades till slut av många olika demoner samtidigt, som vi drev bort med ett medium som hade den psykiska kraften att göra så. Vilken lättnad det blev för henne och hela familjen!

källa

Sedan skänkte jag henne en skalärvågssändare, Harmonizer, från QuWave mot depressioner, som hon hängde runt halsen. Då försvann depressionerna helt och hon slapp kvacksalverimedicinen från psykiatrin för resten av livet.

Fler bevis att psykiatrin håller på med avancerat kvacksalveri på White TV:

Psykiatri är avancerat kvacksalveri, nya rön från Dr. Breggin:

BUP vill elchocka ännu fler barn;

Förbjud elchocksbehandlingar (ECT) omedelbart: kvacksalveri och misshandel!;

Boken Pillerparadoxen visar att psykofarmaka vållar psykiska sjukdomar istället för att bota dem;

Psykiatrin avancerat kvacksalveri;

Psykedeliska droger kan bota psykiska sjukdomar;

Dr. Joanna Moncrieff: inga kemiska läkemedel/neuroleptika inom psykiatrin!;

Psykiatrins bibel DSM är kvacksalveri;

Tortyr-maffia har alltid styrd psykiatrin;

FDA = Serial Killer;

 

You must be logged in to comment.