Dr. Joanna Moncrieff: inga kemiska läkemedel/neuroleptika inom psykiatrin!

Saturday, 31 May 2014 22:29

källa

Psykiatrikern Dr. Joanna Moncrieff från USA har skrivit en uppmärksammad bok: The Myth of the Chemical Cure: A Critique of Psychiatric Drug Treatment. Hon ansluter sig till en stor skara läkare som anser att kemiska läkemedel, framförallt i form av neuroleptika, i längden inte gör psykiska sjukdomar bättre, utan sämre. Jag har samma erfarenhet från Risperdal, som min mor fick i över tio år mot depressioner. Det som hjälpte henne slutligen var en skalärvågssändare från det amerikanska företaget QuWave. Skalärvågorna blockerade depressionen genom destruktiv interferens. Hon behövde inga neuroleptika längre under resten av livet.

källa

Dagens psykiatri befinner sig fortfarande på en mycket primitiv nivå. Den kan inte ens definiera vad en psykisk sjukdom är. DSM-IV, katalogen som beskriver över trehundra olika psykiska sjukdomar och som därför av många kallas för psykiatrins bibel, konstaterar: “… although this manual provides a classification of mental disorders, it must be admitted that no definition adequately specifies precise boundaries for the concept of ‘mental disorder.’ The concept of mental disorder, like many other concepts in medicine and science, lacks a consistent operational definition that covers all situations." Psykiatrikern Dr. Thomas S. Szasz har därför skrivit boken: The Myth of Mental Illness.

Psykiatrin vet inte orsaken till en psykos eller depression. Man har enbart testat sig fram att neuroleptika i början kan åstadkomma en förbättring hos vissa personer, men långt ifrån alla. Trots att man inte vet hur förbättringen åstadkommes låtsas psykiatrin om motsatsen. Man dillar om kemiska obalanser i hjärnan, som aldrig kunnat påvisas, och att man observerat ett överskott av informationsbäraren dopamin under en psykos t.ex..

Docent Eva Lindström, Psykos- och rehabiliteringskliniken/Akademiska sjukhuset fantiserar så här:

"Att neuroleptika hade antipsykotiska egenskaper var till att börja med en klinisk iakttagelse och det var oklart vetenskapligt vad det var hos neuroleptika som ledde till symtomförbättring hos individer med psykotiska sjukdomar. Idag har man identifierat en mängd olika signalämnen i det centrala nervsystemet, men endast för en bråkdel av dessa har verkningsmekanismerna och utbredningsområdena börjat kartläggas.

Dopamin är ett signalämne som tillhör de mest kartlagda. Dopamin har betydelse för bland annat känslolivet, intellektet, motorisk koordination och kroppsrörelserna.

Neuroleptika fäster på dopaminreceptorer, främst dopamin-D2-receptorer, och har därigenom en antipsykotisk effekt. Den antipsykotiska effekten kan förmodligen inte helt förklaras av dopaminblockaden, men alla idag registrerade antipsykotiska läkemedel har förmåga att blockera dopaminreceptorer."

I hennes resonemang fattas beviset att en psykos orskas av dopaminöverskott. Hon förklarar inte hur signalämnen hänger ihop med en psykos. Hon hoppar plötslig från ett ämne, psykotiska sjukdomar, till ett annat, signalämnen i det centrala nervsystemet, utan att redogöra för sambandet mellan dessa två begrepp. Anledningen är enkel: det finns inga vetenskapliga belägg för sambandet. Det hela är ett slags kvacksalveri på hög nivå.

Det är därför extremt ansvarslöst av psykiatrin och lagstiftaren att tvångsmedicinera patienter (LPT) med neuroleptika utan att veta hur en psykotisk sjukdom (eller andra) orsakas i människan. Vad värre är, neuroleptika har hemska biverkningar som t.ex. personlighetsförändringar, dåsighet, övervikt, minskning av hjärnan etc.. Neuroleptika vållar eller förstärker psykiska sjukdomar och orsakar ofta att en patient begår självmord. Dessutom görs patienten inte sällan beroende av dessa "läkemedel" efter en längre behandling. När intag av psykofarmaka då stoppas, är det ofta abstinenseffekten som vållar psykiska bekymmer, som sedan feltolkas som nya psykiska sjukdomar utan samband med den felaktiga medicineringen.

Det ligger därför till hands att testa alternativa medicinska metoder, som inte arbetar med kemi (dopaminblockaden) utan med fysik, med vågor, närmare bestämt med magnetiska skalärvågor, som är kroppens viktigaste informationsbärare. Vågor kan med destruktiv interferens åstadkomma mycket mer än kemin med sina molekyler. Dessutom vet vi från frekvensmedicinen/SCIO att kroppen i vanliga fall är så intelligent, att den enbart träder i resonans med de vågor, som den behöver, vilket minskar problemet med biverkningar avsevärt.

Se även på White TV: Tortyr-maffia har alltid styrd psykiatrin;

Psykiatrins bibel DSM är kvacksalveri;

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor;

Junk DNA no Junk at All!;