Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen

Amerikanska Centralbanken Federal Reserves (FED) utbetalningssystem kraschade

2021-02-25 16:00

Entire Federal Reserve payment system CRASHES due to 'operational error' freezing $3trillion in daily transactions including paychecks, tax refunds and bill payments

 

  • All Federal Reserve settlement services suffered disruptions on Wednesday
  • The key banking systems were offline for more than three hours
  • Fed says that the massive outage was caused by an 'operational error'
  • Systems affected form the backbone of US banking and financial sector
  • Fedwire is used by banks to transfer an average of $3.3 trillion every day
  • FedACH handles smaller transactions such as paychecks and tax refunds
skriver Daily Mail idag.
Vet ej om det kan hänga ihop med Gesara/Nesara.
 

Vidrigt beskatta elen som alkohol eller tobak, skatt behövs inte, förtryckarinstrument! El ska vara gratis!

2021-02-06 07:44

https://www.expressen.se/debatt/sa-mycket-av-din-elrakning-ar-skatt/

Skatt behövs inte i ett ärligt banksystem. Där förbjuder man privatbanker att göra digitala pengar, vilket de redan idag inte har rätt till. Riksbanken ska ha monopol på dem precis som på kontanterna. Riksbanken ska sedan producera de digitala och kontanta pengar som staten behöver. Dessa Riksbankspengar ska sedan inte spridas i form av lån till samhället utan i form av bidrag, betalningar som inte krävs tillbaka av folket och som inte är räntebelastade, s k arbetspengar, då de enbart kopplas till folks arbete.

Då blir det varken inflation eller deflation, då pengarna från Riksbanken tas för att avlöna folk. Penningmängden backas upp med arbete, BNP. Det är privatbankernas derivatmarknad, det extrema casinospelet, som driver upp inflationen.

Riksbanken ska alltså göra de pengar som behövs för att sätta folket i arbete. Då kan de behålla pengarna de har arbetat för. Skatt behövs inte längre. Skatten har uppfunnits för att förtrycka folk.

Avskaffa det extremt kriminella och ruttna Skatteverket! Packet behövs inte!

Se närmare min bok Den Vita Skolan i Nationalekonomi, som kan laddas ner gratis här och som bl a ledde till en motsvarande folkomröstning i Schweiz 2018.


Dessutom ska elen naturligtvis vara gratis och inte utvinnas ur förstörda älvar eller farlig atomkraft, för att inte tala om belastande olje- och kolkraft. Elen kan utvinnas gratis ur kosmos med Tesla teknologi, som också förtrycks av de kriminella bakgrundskrafterna. De fula elledningar måste försvinna, de är extremt ineffektiva och tappar energi. Elen ska istället utvinnas ur kosmos med Teslaspolar och Teslaantenner och sedan transporteras  genom luften med elektriska skalärvågor.


 

Rothschild och Vatikanen i ohelig allians, båda pedofil besudlad

2021-01-18 13:23

 

EU:s 750 Corona-miljarder EUR skall rädda bankernas pyramidspel och införa EU-skatt

2020-07-20 11:57

De fem sparsamma länderna Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna och Österrike har helt rätt i sina krav att sänka bidragsdelen till EU:s fattigare länder. Varför skall Sverige avbetala lån så att andra länder skall få bidrag?

Ingen ställer som vanligt den viktigaste frågan i penningsammanhang: varifrån skall de 750 miljarder EUR komma? Enligt tyska ARD (motsvarar SVT) är det huvudsakligen tre källor: ESM, den stabiliseringsfond som EU-länderna bildade 2012, den Europeiska Investeringsbanken samt EU-kommissionens kassa för korttidsarbete, som härstammar till stor del från privatbankernas lån till EU:s medlemsstater. Många av de EUR som inbetalades till ESM kom också ursprungligen från privatbankerna.

Problemet är nämligen att den största penningmängden, de digitala pengarna, är skapad genom utlåning av privata banker och inte ländernas centralbanker eller ECB i Frankfurt. De får enbart producera kontanter men inte finansiera staterna eller EU enligt artikel 123 i ett biavtal till det stora Lissabon-kontraktet, som förbjuder direkt statsfinansiering så att privatbankerna har i praktiken monopol på att producera våra pengar.

Den som har makten att producera pengar har också den politiska makten i smyg så att demokratierna i samtliga EU-länderna är satt ur spel. Därför kunde också den extremt skandalösa Art. 123 smugglas in i Lissabon-avtalen. Av denna anledning är det ett ruttet hyckleri att Nederländernas Mark Rutte nu attackerar Ungerns Viktor Orban för att inte ha en rättsstat i Ungern. Inget EU-land är en rättsstat. Så detta krav som villkor för utbetalningar till Ungern eller Polen är en stor skandal.

Bara den EU-ägda Europeiska Investeringsbanken från 1958 har möjligheten att finansiera EU direkt med lån, inte bidrag. ECB fuskar och finansierar EU-länderna med indirekta köp av statsobligationer. Men kruxet är att alla ger lån och ingen producerar penningmängden för räntorna. Denna brist gör vårt banksystem till världens värsta pyramidspel som måste krascha, som alla Ponzi-scheme.

Det behövs hela tiden nya lån för att betala räntorna för de gamla. Enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi och partiet Populisterna skall därför enbart centralbankerna få göra digitala pengar i form av bidrag (arbetspengar) och inte i form av lån så att återbetalnings- och räntekrav faller bort.

Så egentligen är krav på bidrag den bättre vägen, men inte i andra ledet av penningskapandet utan det första.

Dagens EU-möte, som nu är i det fjärde dygnet, handlar tyvärr enbart om att förlänga privatbankernas olagliga pyramidspel och skall öppna upp för direkta EU-skatter. Så skall bank- och skatteslaveriet förtrycka oss ännu mera!

 

 

Engelsk domstol tjuvhåller Venezuelas guld som behövs mot Corona med lögnargument

2020-07-04 11:25