Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen

I morgon får bankslickaren Anna Kinberg Batra stryk för utredningen “Statens roll på betalningsmarknaden”

2023-04-11 13:53

Källa

 

Utredning om kontanter ett beställningsjobb från bankerna

skriver Björn Eriksson från Kontantupproret.

Den 31 mars 2023 "presenterade Anna Kinberg Batra utredningen om framtidens betalmarknad. Utredningen har ett digitalt perspektiv och konkreta åtgärder för att säkra kontanterna saknas helt. Det kan bara beskrivas som ett beställningsjobb från bankerna, menar Kontantupproret.

....

Utredningen kommer nu att hanteras i finansdepartementet och skickas ut på remiss. Kontantupproret ser ett starkt folkligt stöd för kontanterna och hoppas att flera av riksdagspartierna ser de större perspektiven i frågan

- Utredningen verkar ha arbetat i en bunker under de senaste två åren. Kriget i Ukraina har visat att vi inte kan göra oss beroende av digitala system. Det måste finnas både digitala och analoga betalmedel, något som alla våra grannländer förstått. Från Kontantupproret kommer vi nu tillsammans med våra medlemsorganisationer att samtala med riksdagens partier, närmast vid ett stort seminarium i Riksdagen 12 april. Utredningens förslag måste ändras, säger Björn Eriksson.

Kontantupprorets förslag

En lagreglering likt den som finns i Danmark och Norge. Där är alla butiker och serviceställen skyldiga att acceptera kontanter som betalning, med vissa specificerade undantag. Det innebär att fastän digitala betalningar är klart vanligast så kan alla invånare sköta sina betalningar som de önskar. Läs mer här.

Länk till utredningen: https://regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/03/sou-202316/

och

Carolina Sundell skriver samma dag:

Staten är uträknad, länge leve bankregimen!

"..... Utredaren Anna Kinberg Batra försöker inte ens ge sken av att representera statens intresse, trots att hon varit utredare för statens egen utredning. Likt en systembevarare har hon i tre år försinkat och nu lämpat över sitt egentliga uppdrag till Riksbanken.

Riksbankens möjligheter att utfärda digitala pengar som skulle stärka statens maktposition har blivit undanskuffad av en utredare som visar förakt gentemot staten, bara ägnar sig åt kosmetikan och lämnar den skeva maktfördelningen mellan staten och affärsbankerna oförändrad. Detta är ett fult rävspel som spelar affärsbankerna i händerna och tillåter dem att fortsätta åtnjuta en orubbad maktposition som de verkliga regenterna över landets valuta, svenska kronan, och staten förblir underordnad.

Utredaren Anna Kinberg Batra uppmanar inte till någon systemförändring som kan bidra till att svenska kronans ställning stärks och att kontanthanteringen i landet ökar. ....

Den som inte förstår skillnaden mellan privat utgivna pengar och statligt utgivna pengar kan ha svårt att förstå hur betydelsefullt det skulle vara om vår stat, i form av Riksbanken, utfärdar digitala pengar, vilka skulle kallas för e-kronor. Storbankerna har idag en monopolställning på penningskapandet då det är deras betalningsmedel, digitala affärsbankspengar, som landets penningmängd består av. Detta har underminerat Riksbankens ställning och haft avsevärda konsekvenser på samhällsekonomin.   ...

Betänkandet för “Statens roll på betalningsmarknaden” är en lunta som hör hemma på historiens soptipp. I sin utformning har den skymfat allt som skulle kunna vara allmännyttigt och tagit för givet att befolkningen godtar privatiseringen av penningen, som bara kan leda till en ökad skuldsättning för framtida generationer. Det måste vara skrämmande för landets befolkning att statens utredningsorgan ännu en gång inte lyckats producera en samhällsnyttig rapport som leder till nödvändiga reformer. Hoppet vilar i denna stund enbart i att ett upprop skapas som gör gällande att penningväsendet skyndsamt måste demokratiseras, och en medföljande namninsamling till en folkomröstning. Folkviljan måste få bestämma om staten eller vinstmaximerande företag ska styra över penningen, inte en enskild persons utlåtande."

Enligt min gratisbok Den Vita Skolan i Nationalekonomi ska vi förstatliga även det digitala pengarna men inte privatbankerna. Då behöver staten inga skatter längre och inflation resp deflation försvinner eftersom de statliga pengarna backas upp med arbete och inte skulder som idag eller guld som förr.

 

 

USA har förlorat sin världsdominans då petrodollarn är död, Kina köper nu med sin egen valuta

2023-04-03 03:10

Symbolisk petrodollar som hånar USA

 

Kina är en av världens största oljekonsumenter och köper nu olja av Saudiarabien med sin egen valuta och inte med dollar längre. Detsamma med oljeköp från Ryssland och Iran. Detta betyder att petrodollarn är död! Så skönt!

Den Djupa staten ville göra USA till världsdiktaturen genom att tvinga in dem med lögn i första och andra världskriget. 1944 beslöts i amerikanska New Hampshire det s k Bretton Woods avtalet där en smygguldstandard infördes igen. I motsats till vad som var brukligt, att alla människor kunde gå till sin bank och kräva guld för sina pengar, kunde nu enbart nationer komma till USA och kräva guld för sina pengar. Nixon svek och drog sig ensidigt ut ur detta den 15 augusti 1971 då guldet inte räckte för Vietnamkriget, Fiat pengar behövdes. För att förstärka USA:s världsherravälde tvingade USA världen istället att all gas och olja ska handlas i dollar, petrodollarn, vilket medförde att alla andra länder fick först köpa dollar för att sedan kunna köpa olja och gas.

Länder som ville sälja gas och olja i Euron, som Saddam Hussein 2003 eller gulddinarer, Muammar al-Gaddafi 2011, invaderades och ledarna torterades till döds (även med Sveriges hjälp!) som ett avskräckande exempel.

Tack till Kent för tipset av filmen.

 

Se även på WTV:

Frankrikes president de Gaulle varnade för dollarpyramidspelet;

Olja för guld, nya guldbörser och en konkurrent till SWIFT knäcker USA;

Gold Dinar och Islamic Banking bakom Libyens revolution?;

Hugo Chávez vill ersätta Dollarn med ny valuta: Sucre;

USA misstänks mördad Hugo Chavez då cancer kan induceras med strålningsvapen;

 

 

https://youtu.be/wrVbr76pCxg

 

https://youtu.be/TN47BLFlRKw

 

 

Reptiloiderna har förhäxat pengar, denna svarta magi ska fixera homo sapiens på pengar för att förslava oss

2023-03-29 06:33

Simon Parkes, en av mina största idoler och läromästare, är tyvärr idag bara en skugga av hans forna jag. Det skedde smygande efter att radio show hosten JayPee förråde Simon februari 2018 då JP smutskastade honom utan skäl, ställde in showen och tog alla sändningar från nätet. Detta var en enorm förlust för mänskligheten då Simon Parkes info ofta avslöjade stora hemligheter från Reptil-världen, mycket bättre än David Icke.

Från min 1:31:50 i filmen från den 5 mars 2017 berättar Simon om att Reptiloiderna har försett pengar med en svart magisk förhäxning med hjälp av teknologi från en planet i vårt solsystem. Vitsen är att fixera människor, även barn, på pengar så att de jagar efter dem och värderar allt annat lägre. Ett mycket effektivt förslavningsinstrument.

https://paranormal.se/topic/gitternat.html

Av samma skäl byggs eller köps det flesta banker på viktiga energipunkter, ofta där Curry- och Hartmann-linjer korsas. De är jordens meridianer där den fria energin flöder. Det finns positiva och negativa Curry-kryss. Naturligtvis sitter bankerna på de negativa som akupunktur-nålar för att kunna sprida negativ energi och info runt hela jorden med detta också hemlighållna nätverk.

Ett annat halvhemligt nätverk som knyter ihop världens banker är den extrema derivatmarknaden.

 

https://youtu.be/62YMesxnGoA

 

 

Bankexperten Ellen Brown varnar för 1 quadrillion dollar derivater som bankbomb! Köp guld + silver! Töm ditt bankkonto!

2023-03-23 11:19

Källa

Jag, Henning Witte, har lärt mig mycket av den amerikanska advokaten och bankexperten Ellen Brown, som jag hade den stora äran att få möta personligen i Stockholm för ca 10 år sedan. Att hon är farlig för den Djupa staten märks bl a på att Google har tagit bort hennes hemsida från sökresultaten.

Ellen Brown varnar nu att de finansiella massförstörelsevapen bankderivater förstärker dagens bankkris värre än vad de gjorde 2008. Ingen vet hur många derivatkontrakt som finns hos världens banker, därför att de får hemlighålla detta, de behöver inte tas med i bankernas bokföring och korrumperade balansräkningar! Snyggt, de farligaste finansinstrument som driver på inflationen och som är som ett casinospel på en travbana kan hemlighållas! Detta strider mot alla berörda lagar. Men eftersom bankerna har makten genom att de okontrollerad får producera pengar utan kostnad, Fiat pengar, så kan de göra vad de vill.

Ellen Brown skriver under rubriken:

The Looming Quadrillion Dollar Derivatives Tsunami

"Technically, the cutoff for SIFIs (systemrelevanta banker) is $250 billion in assets. However, the reason they are called “systemically important” is not their asset size but the fact that their failure could bring down the whole financial system. That designation comes chiefly from their exposure to derivatives, the global casino that is so highly interconnected that it is a “house of cards.” Pull out one card and the whole house collapses. SVB held $27.7 billion in derivatives, no small sum, but it is only .05% of the $55,387 billion ($55.387 trillion) held by JPMorgan, the largest U.S. derivatives bank.  ....

Meanwhile, this column focuses on derivatives and is a followup to my Feb. 23 column on the “bail in” provisions of the 2010 Dodd Frank Act, which eliminated taxpayer bailouts by requiring insolvent SIFIs to recapitalize themselves with the funds of their creditors.  .....

“Financial Weapons of Mass Destruction”

In 2002, mega-investor Warren Buffett wrote that derivatives were “financial weapons of mass destruction.” At that time, their total “notional” value (the value of the underlying assets from which the “derivatives” were “derived”) was estimated at $56 trillion. Investopedia reported in May 2022 that the derivatives bubble had reached an estimated $600 trillion according to the Bank for International Settlements (BIS), and that the total is often estimated at over $1 quadrillion. No one knows for sure, because most of the trades are done privately.

As of the third quarter of 2022, according to the “Quarterly Report on Bank Trading and Derivatives Activities” of the Office of the Comptroller of the Currency (the federal bank regulator), a total of 1,211 insured U.S. national and state commercial banks and savings associations held derivatives, but 88.6% of these were concentrated in only four large banks: J.P. Morgan Chase ($54.3 trillion), Goldman Sachs ($51 trillion), Citibank ($46 trillion), Bank of America ($21.6 trillion), followed by Wells Fargo ($12.2 trillion). A full list is here. Unlike in 2008-09, when the big derivative concerns were mortgage-backed securities and credit default swaps, today the largest and riskiest category is interest rate products.  .....

Like at a race track, players can bet although they have no interest in the underlying asset (the horse). This has allowed derivative bets to grow to many times global GDP and has added another element of risk: if you don’t own the barn on which you are betting, the temptation is there to burn down the barn to get the insurance. The financial entities taking these bets typically hedge by betting both ways, and they are highly interconnected. If counterparties don’t get paid, they can’t pay their own counterparties, and the whole system can go down very quickly, a systemic risk called “the domino effect.” .  ....

Risks Hidden in the Shadows

Derivatives are largely a creation of the “shadow banking” system, a group of financial intermediaries that facilitates the creation of credit globally but whose members are not subject to regulatory oversight. The shadow banking system also includes unregulated activities by regulated institutions. It includes the repo market, which evolved as a sort of pawn shop for large institutional investors with more than $250,000 to deposit. The repo market is a safe place for these lenders, including pension funds and the U.S. Treasury, to park their money and earn a bit of interest. But its safety is insured not by the FDIC but by sound collateral posted by the borrowers, preferably in the form of federal securities. .....

While it is true that banks create the money they lend simply by writing loans into the accounts of their borrowers, they still need liquidity to clear withdrawals; and for that they largely rely on the repo market, which has a daily turnover just in the U.S. of over $1 trillion. British financial commentator Alasdair MacLeod observes that the derivatives market was built on cheap repo credit. But interest rates have shot up and credit is no longer cheap, even for financial institutions.

According to a December 2022 report by the BIS, $80 trillion in foreign exchange derivatives that are off-balance-sheet (documented only in the footnotes of bank reports) are about to reset (roll over at higher interest rates). Financial commentator George Gammon discusses the threat this poses in a podcast he calls, “BIS Warns of 2023 Black Swan – A Derivatives Time Bomb.”

 

Se även på WTV:

Alarm: Bankomater i centrala Stockholm begränsade till 2000 kr, bankerna räds uttagsanstormning, bank run;

Bankernas pyramidspel farligt nära kollaps och bail in efter Silicon Valley Banks crash Upd 13.3.;

G20 och Financial Stability Board (FSB) vill stjäla dina besparingar och pensionspengar;

 

Intervjun nedan är saboterat på SwebbTube när man använder Google Chrome. Ta Firefox eller titta på Gab:

https://gab.com/Nordic_Awakening/posts/110063103726810517

 

Alarm: Bankomater i centrala Stockholm begränsade till 2000 kr, bankerna räds uttagsanstormning, bank run

2023-03-13 18:17

En god vän bjöd mig idag på fika i centrala Stockholm. Därefter ville han med sitt utländska Visa debitkort ta ut 5000 kr i kontanter på en Bankomat från Handelsbanken. Han fick bara ut 2000 kr. Det fanns över 30000 kr på kortet. Sådana begränsningar har aldrig funnits i Sverige tidigare! Bankerna är skiträdda för en uttagsanstormning!

 

Amerikanska banker störtdök på börsen idag.

 

P.S. jag kunde inte ladda ner denna bild från smset till Google foto på min Android därför att det kriminella Google-packet vill utpressa mig att köpa lagringsutrymme hos Google som jag inte vill ha. Vilka svin!

Jag fick ta en skärmdump istället.

 

Se även på WTV:

Alecta misstänks ha offrat svenska pensioner för att rädda SVB! Fick ledningen personliga kick backs? Med i nya bankhärvor i USA Upd 13.3.;

Bankernas pyramidspel farligt nära kollaps och bail in efter Silicon Valley Banks crash Upd 13.3.;

 

https://youtu.be/H2g1OLRMUyI