Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen

Hong Kong's MyCoin Bitcoin börs stängd 387 milj USD borta

2015-02-13 21:04

White TV hade tidigt varnat för Bitcoin. Hong Kong's MyCoin Bitcoin börs har nu, 6.2.15, kollapsat med 387 miljoner USD som försvunnit. "For perspective, bitcoin's entire market cap today stands at around USD$3bn.

The issue came to light on Friday when about 30 people claiming to be victims of the company's actions petitioned a local member of the Legislative Council, Leung Yiu-chung." rapporterar CoinDesk.

"Ponzi scheme suspected

Adding to the mystery are reports the company never operated as a genuine bitcoin business at all. Testimonies from customers describe an operation more like a Ponzi scheme that used the veneer of bitcoin trading as its lure.

One local woman was quoted as saying:

"We were told by those at higher tiers [of the scheme] that we can get our money back if we find more new clients."

Adding to the business' pyramid-like feel were promises of cash prizes or Mercedes-Benz cars if customers could recruit new investors, said a report in Hong Kong's South China Morning Post.

Customers were never presented with receipts and were led to deposit their newly-acquired coins at a separate site to earn interest.

MyCoin had promised several months ago that it would soon be listed on the Hong Kong stock exchange, and according to photos posted online, also operated a bitcoin ATM.

Customers were promised returns of HK$1m in four months, and had been pressured into buying bitcoin-based contracts by real estate agents, insurance agents and law firm clerks. But after slowing down the release of payments and changing the rules to make it progressively more difficult to withdraw, the exchange's office boarded up its doors for "renovations" last month, the report says."

Varnas även här av White TV: Nya pyramidspel anklagelser mot Bitcoin = Ponzi Scheme;

Islands Auroracoin skall konkurrera ut Bitcoin och Fiat-money;

Bitcoin Ponzi Scheme kraschat igen;

Kryptopyramidspelet Bitcoin kan manipuleras+Bitcoinbank rånad på 1 M USD;

Bitcoin Ponzi Scheme bubble crashade;

White TV avråder från Bitcoin: luktar pyramidspel

 

Riksbanken borde köpa statsobligationer för 10 mjd på primärmarknaden och inte andrahandsmarknaden

2015-02-12 17:18

källa

Idag kom Riksbanken med det historiska beskedet om minusränta, att sänka reporäntan från 0 till minus 0,1 procent. Samtidigt skall Sveriges centralbank köpa enbart svenska statsobligationer för 10 miljarder kr.

1. Tro inte att Riksbanken kan styra privatbankernas räntor. De behöver inte låna hos Riksbanken för att kunna låna ut pengar till kunder eller köpa någonting själv till banken. De gör pengarna själva i sina datorer för 0 kr i kostnad tack vare sin oktroj. Enbart för att upprätthålla den falska tron att bankerna inte gör digitala pengar själva går de motvilligt med på att sänka sina räntor litet när Riksbanken gör det. De vill inte att vi vet vilken odemokratisk makt de har bakom kulisserna, genom att olagligen ha tillskansat sig möjligheten att göra mer än 90% av våra pengar. Kontanterna som Riksbanken har monopol på är mindre än 5 procent i dagens Sverige. Både kontanter och digitala pengar är pengar.

2. Riksbanken och Ingves dillar om att de vill få upp inflationen. Detta är svepskäl. Dels är det skandalöst att Riksbanken har som mål att skapa inflation. Detta har införts genom bakdörren för att dölja att inflation är det automatiska resultat av vårt banksystem, där privatbankerna kan göra pengar obehindrat, okontrollerad av folket och utan att ta hänsyn till samhället. Inflation gör pengarna mindre värda och är därmed stöld från spararna i smyg. Dessutom är inflationsstatistiken inte korrekt. Varför tas priser på bostäder inte med?

3. Det egentliga skälet med minusränta är att göra kronan oattraktiv. Därför gjorde danska och schweiziska centralbanken samma sak nyligen. Folk känner osäkerheten, att finanssystemet snart skall krascha och då söker de säkra hamnar, t.ex. genom att köpa den starka kronan. Sverige är dock ett av få länder som är extremt exportberoende. Då skall kronan vara svag så att utlänningar köper svenska varor billigt. Därför var Riksbankens minusräntebesked idag mycket bra för Sverige.

4. Det samma gäller köpet av svenska statsobligationer, inte utländska alltså. Med detta pressas avkastningen på dem så att de blir mer ointressanta. En statsobligation är ett papper där någon lånar pengar till svenska staten mot räntor. För att skydda valutan har allt fler statsobligationer fått en minusränta, vilket White TV nyligen fokuserade på. Detta är dödsryckningarna av ett sjukt och kriminellt finanssystem, som är ett avancerat pyramidspel. Alla pyramidspel måste krascha med matematisk nödvändighet, vilket den nya grekiska finansministern nyligen bekräftade. Alla pyramidspel är straffbara.

5. När man först hör eller läser att Riksbanken skall köpa statsobligationer blir man glad. Då kommer tanken att Riksbanken hjälper finansministern att få pengar för alla statliga projekt. Men icke sa Nicke! Detta är nämligen förbjudet enligt artikel 123 EUF-fördraget (sidan 53). Detta är alltså inte EU-fördraget utan en 344 sidors drake som ingen politiker någonsin har läst igenom. Där har bankerna, de egentliga och hemliga makthavarna, i smyg tillskansat sig rätten att parasitera på samhället genom att enbart de skall ha rätten att låna pengar till stater och inte centralbankerna, se den mycket viktiga filmen nedan. Om Riksbanken skulle kunna låna pengar till samhället, skulle räntorna tillfalla allmänheten och inte giriga banksters. I USA finns en statlig bank som får göra så, The Bank of North Dakota. Därför är den amerikanska delstaten North Dakota den enda som inte är skuldsatt med enorma samhällsproblem.

6. Riksbanken får genom EU-reglernas förbud inte köpa statsobligationer på den s.k. premiärmarknaden, som de privata bankerna, utan enbart på den s.k. andrahandsmarknaden. Även detta är omtvistat då det egentligen kringgår förbudet i artikel 123 EUF-fördraget. Vad Riksbanken idag skrev närmare om detta kan läsas här. I praktiken får alltså Sverige inga pengar genom dagens beslut om köp av statsobligationer utan enbart stora institutioner och privatbankerna, som vanligt. Om de i sin tur blir mera benägna att låna ut till kunder återstår att se. Det finns ju ingen direkt koppling, då bankerna själva kan producera pengar när de vill låna ut några.

7. Den praktiska effekten av Riksbankens köp av statsobligationer blir helt enkelt att skydda den svenska exportmarknaden genom att göra placeringar i svenska kronor mindre attraktiva. Inom ramen för vårt bestående finanssystem är Riksbankens beslut alltså mycket bra för Sverige!

8. Det bör dock startas en diskussion att artikel 123 i EUF-fördraget skall strykas, så att staterna kan finansiera sig själva, vilket är exakt det som den Vita Skolan i Nationalekonomi föreslår och vilket den kanadensiska centralbanken tidigare fram till 1974 gjorde för Kanada. Nyligen förlorade denna centralbank en häpnadsväckande process mot en advokat där domstolen tvingade den kanadensiska centralbanken att återgå till sin gamla vana att finansiera staten direkt genom att köpa statsobligationer på premiärmarknaden och inte sekundärmarknaden, dessutom utan räntor. Vi får se vad Kanadas högsta domstol säger till det. Grattis Kanada att ni vunnit mot bankerna!

Se även på White TV: Reporäntan till 0 procent bara spel för galleriet;

Negativ ränta på bolån, obligationer och hos centralbanker är dödsryckningarna av vårt kriminella finanssystem;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

Kontanter är lagliga betalningsmedel; bankernas fiat-pengar inte!;

Kommuner och landsting skall bilda egen sparbank;

 

Den amerikanska drömmen blev stulen av psykopater

2015-02-01 20:20

källa: http://www.davidicke.com/headlines/85509-psychopathic-kyriarchy-our-rulers-really-are-unempathic-predators/

källa

Den estnisk svenske publicisten Jüri Lina predikar, att vi bör införa ett psykopattest för alla ledande positioner i samhället. Visar testet att vederbörande är psykopat, får han/hon inte ta ämbetet eller anställningen. Enkelt!

Vad kan vi göra? Införa en bankreform som Ellen Hodgson Brown, Bill Still eller den Vita Skolan i Nationalekonomi föreslår.

Tack S J för tipset!

Plugga även på White TV: Kommuner och landsting skall bilda egen sparbank;

Bill Still kräver i Danmark nytt penningsystem för världen;

Henning Wittes juridiska råd mot kreditåterbetalningskrav från banker;

 

Negativ ränta på bolån, obligationer och hos centralbanker är dödsryckningarna av vårt kriminella finanssystem

2015-02-01 13:37

Negativ ränta betyder att långivaren måste betala pengar till låntagaren utöver själva lånebeloppet. I Danmark har Nordea börjat med negativ ränta för bostadslån. Ja, de betalar kunden en ränta för att den skuldsätter sig med huset hos danska Nordea:

"For første gang har et dansk realkreditinstitut, Nordea Kredit, udstedt et boliglån med en negativ rente, skriver Jyllands-Postens erhvervssite Finans.dk fredag.

Det betyder, at Nordea Kredit i denne uge har måttet betale renter tilbage i stedet for at opkræve dem til en god håndfuld kunder, fortæller boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann til Finans.

- Renten har balanceret omkring 0 i et niveau mellem minus 0,03 procent og plus 0,03 procent. De fleste har betalt en beskeden positiv rente, men der er altså nogle, som har fået en negativ rente. Det er en ganske usædvanlig situation, siger Lise Nytoft Bergmann." rapporterar Danmarks Radio DR.

För banken är en negativ ränta ändå en bra affär, då banken inte lånar ut pengar de har införskaffat av andra utan Nordea gör pengarna själva de lånar ut till kunden. Då bolånetagaren måste pantsätta huset kan det bli en riktig bra affär för Nordea, när huspanten får tas in i banken ifall lånet inte kan återbetalas. Då har kunden blivit av med huset och fått olagliga bluffpengar för huset, som hade ett riktigt värde.

Även obligationernas ränta har blivit negativa. Obligationer är lån till en stat. "Negativa styrräntor och obligationsräntor är inte helt nya begrepp på finansmarknaderna. Bland annat fanns det i Schweiz under delar av 1970-talet vissa negativa styrräntor då centralbanken ville förhindra en förstärkning av schweizerfrancen genom att göra den till en oattraktiv placering. Vad som däremot är nytt är mängden av obligationer globalt som handlas till negativ ränta och att vi nu också har negativa räntor på hemmaplan. Inom EMU finns det obligationer till ett värde av cirka 12 000 miljarder svenska kronor, som handlas till negativ ränta. I Sverige handlas den 2-åriga stats- benchmarkobligationen till negativ ränta (för den som följde svensk ekonomi och svenska finansmarknader under 1970- och 1980-talen måste detta framstå som en anomali).

ECB har en styrränta på 0,05 procent men en inlåningsränta på -0,20 procent. Då ECB genom obligationsköp och utlåning till banker inom EMU området har skapat en stor mängd euros som i ett slutet betalningssystem måste placeras på deras inlåningsränta, så är det inlåningsräntan som är den relevanta räntan där. I förra veckan lanserade ECB ett obligationsköpsprogram som kommer att innebära att mängden pengar som kommer att placeras på deras inlåningsränta kommer att öka med cirka 60 miljarder euro varje månad.

För banker inom EMU området kan det därmed framstå som attraktivt att köpa en tysk statsobligation med relativt kort löptid på, säg, -0,10 procent när alternativet är att placera pengarna hos ECB på -0,20 procent. Det här förklarar varför räntorna är negativa inom EMU området men hur ser kopplingen till svenska statsobligationer ut? Här kan man jämföra situationen med kronförsvaret 1992, inte i samma skala men principen är den samma. För att förhindra att kronan försvagades mot ECUn var Sverige tvungna att ha en högre ränta än ett ECU genomsnitt, för att göra kronan till en attraktiv placering.

När ECB nu ökar penningmängden så riskerar länder, som Sverige, som inte gör det eller inte sänker räntan till nivåer under ECBs en starkare växelkurs då utbudet av euros kommer att öka. En starkare krona skulle förmodligen inte välkomnas av Riksbanken som de senaste tre åren brottats med en alldeles för låg inflation i Sverige. Därför prisar nu marknaden in en sänkning av Riksbankens reporänta med cirka 0,10 procent ned till en nivå på -0,10 procent och ingen kan egentligen säga att reporäntan inte skulle kunna vara ännu lägre. Danmarks Nationalbank har till exempel just nu en inlåningsränta på -0,35 procent och den Schweiziska centralbanken SNB har en styrränta på -0,75 procent.

Då svenska statsobligationer, speciellt vissa lån, är en bristvara kan en köpare av dessa använda dessa som säkerhet för ett lån med en ränta som ofta ligger under reporäntan. För närvarande finns det svenska statsobligationer som kan finansieras på reporäntan -0,20 procent. För en aktör som lånefinansierar sina obligationsköp och förväntar sig en sänkt reporänta kan det absolut vara attraktivt att köpa svenska statsobligationer, speciellt med kort löptid, med negativ ränta." skriver Swedbank.

källa: danska centralbankens, Danmarks Nationalbanks, negativa räntor är idag -0,5%

Den europeiska, danska och schweiziska centralbanken har gjort sig ett namn genom negativa reporäntor. De vill göra valutan så oattraktiv som möjligt för att gynna exportbranschen. ECB påstår att de vill bekämpa deflationstendenser med sin negativa inlåningsränta på -0,20%. Det är dock ren lögn att inflationen skulle vara låg eller obefintlig. Det fuskas nämligen fruktansvärt med inflationsstatistiken. Priser på hus och fastigheter t.ex. räknas aldrig in. Det egentliga skälet för ECB:s negativränta är att de vill tvinga bankerna att låna ut så mycket pengar som möjligt istället för att parkera dem hos ECB: det är en slags Wörgl-tanke över det hela.

16% Of Global Government Bonds Now Have A Negative Yield: Here Is Who's Buying It

Det mörka banketablissemanget kör ett test med hela världen för att se hur länge vårt sjuka finanssystem kan hållas vid liv. Det är ett gigantiskt pyramidspel, som den nye grekiske finansministern nyligen bekräftade. Alla pyramidspel är olagliga och kriminella, och alla pyramidspel måste krascha med matematisk nödvändighet. Frågan är bara, när?

Svaret är förmodligen antingen, när det händer en delkollaps av en stor spelare som drar andra med sig, som Lehman Brothers sept. 2008, eller när systemet inte kan hitta tillräckligt många nya låntagare. Det är ju enbart genom lån att pengar kommer in i samhället. Därför har alla trösklar för att kunna ta lån sänkts den senaste tiden.

Räkna även på de här White TV inslag: Reporäntan till 0 procent bara spel för galleriet;

Islamic Banking överlägsen vårt banksystem;

Libor still manipulated and rigged;

 

Det nya Grekland närmar sig Ryssland

2015-01-28 16:34

Det var glädjande att det grekiska vänsterpartiet Syriza vann valet. Även i Sverige och Tyskland har Vänsterpartiet och Die Linke det bästa ekonomipolitiska programmet. Vänsterpartierna är ofta den enda oppositionen mot bankerna. Till skillnad från vad Marx vilseledde folket med så ligger faran inte i företagsledarna som skapar jobb utan i bankirerna som förstör jobb genom att de olagligen tillskansat sig makten att göra pengar ur tomma intet och därmed bedriva världens värsta pyramidspel.

källa; Greklands nya hjälte: finansministern Yanis Varoufakis (53) anser att vårt finanssystem är ett pyramidspel som måste braka ihop

Grekland har tur att ekonomiprofessorn Yanis Varoufakis (53) blev Greklands nya finansminister. I en intervju med Deutsche Wirtschafts Nachrichten svarar han på frågan om Eurons framtid: "Pyramidspel brakar förr eller senare ihop under sin egen hybris. Och detta scheme (från Ponzi scheme) kommer också att kollapsa." (fet stil + () genom White TV.)

Han betonar även att antingen får Grekland rättvisa eller så slutar Euron med en fet smäll. Laughing

Det vore bäst för Grekland att lämna Euron fortast möjligt för då kan de åtminstone göra sina egna pengar igen, utan att vara beroende av ECB-draken Dragi (tidigare Goldman Sachs). De har redan blockerad en skuldavskrivning för de 240 miljarder EUR som Grekland är skyldig dem, vilket vore på tiden.

Skuldavskrivningen ger dock inte snabb lättnad, då Greklands lån brukar ha långa löptider och räntetrycket är jämförelsevis lågt, ca 4% av BNP. Att stoppa sparåtgärderna som kastat folket till en fruktansvärd fattigdom, som svenskarna inte kan föreställa sig, och makten över de egna pengarna är det som hjälper fortast.

Det är också glädjande att den nya Syriza regeringen stoppar utförsäljningen av statlig egendom, som hamnen i Piräus.

Ett riktigt smart drag är närmandet gentemot Ryssland. Den nya Tsipras-regeringen funderar högt över ett EU-veto mot nya Rysslandsanktioner. EU-Observern rapporterar: "The new far-left government in Greece dropped a bombshell on its first day in office by abjuring an EU statement on Russia.

It said in a press communique on Tuesday (27 January): “the aforementioned statement was released without the prescribed procedure to obtain consent by the member states and particularly without ensuring the consent of Greece”.

“In this context, it is underlined that Greece does not consent to this statement”.

It added that its new PM, Alexis Tsipras, expressed “discontent” in a phone call to EU foreign relations chief Federica Mogherini.

The EU statement on Russia, published on Tuesday morning, claimed all 28 leaders had agreed Russia bears “responsibility” for a rocket attack on the Ukrainian city of Mariupol, which killed 30 people"

Den nya grekiska regeringen har alltså också förstått att det inte var Ryssland utan Kiev som är ansvarig för den senaste massakern i Mariupol, Ukraina.

Den första tjänstehandlingen som regeringschefen Tsipras gjorde var ett besök hos Rysslands ambassadör i Grekland, Andrey Maslov, skriver Zero Hedge: "And, sure enough, Greece's new premier Tsipras did hint with his initial actions that Greece may indeed pivot quite aggressively away from Europe and toward Russia in general and the Eurasian Economic Union in particular (as a tangent recall "Russia's "Startling" Proposal To Europe: Dump The US, Join The Eurasian Economic Union")."

Ryssland hade även lockad med att häva jordbrukssanktionerna bara mot Grekland, om staterna kommer varandra närmare. Även det ett smart drag som båda har nytta av.

Om ECB, EU och IMF torkar ut Grekland finns alltid en möjlighet att närma sig BRICS-länderna:

"An alternative such as the BRIC Bank for example. Recall that the "BRICS Announce $100 Billion Reserve To Bypass Fed, Developed World Central Banks."

And yes, the BRIC are going through their own share of pain right now as a result of plunging crude prices, but remember: crude is only low as long as the US shale sector is still vibrant. Once this marginal producer of crude with a $80 cost-breakeven is out of the picture, watch as Saudi Arabia tightens the spigots and Crude surges to $100, $150 or more. The question is whether Saudi FX reserves can outlast the Fed's ZIRP, which is the only reason - think idiots junk bond investors desperate for any ounce of yield - why the bulk of unprofitable and cash flow-bleeding US shale can still operate with WTI at $45.

Which naturally means that now Russia (and China) are set to become critical allies for Greece, which would immediately explain the logical pivot toward Moscow."

Grekland kallas redan för Rysslands trojanska häst inom EU: ".... please don't remind Brussels that point 40 of Syriza's 40 Point Manifesto, aka the "nuclear option", is "Closure of all foreign bases in Greece and withdrawal from NATO." skriver Zero Hedge med förtjusning.

Bankernas hämnd har redan startat: Greklands flygplan ramlar från himlen, landet svartmålas som terroristbo och börsen brakar ihop, med naken blankning förmodligen som explosivt drivmedel, samt att statspapperen rusar iväg.

Grattis Grekland till den nya regeringen!

Se även på White TV: Intervjun med F. William Engdahl: Europe's future lies in the East;

Uttagsanstormning Bankrun i Grekland, igen;

Stackars Grekland torteras av Euron;

Greklands Papandreous finansskandal;

Bankrun I Grekland 2011;