Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > White School of Economics

Island intends monetary reform only the state makes money

2015-04-02 10:47

"Iceland's government is considering a revolutionary monetary proposal - removing the power of commercial banks to create money and handing it to the central bank" reports The Telegraph.

31 March 2015 Island was first in the world to publish a monetary reform, which is very healthy for the whole society, to take the right to issue money from the private banks and give it only to the state, the Central Bank:

"The report considers various reform proposals and concludes that the Sovereign Money proposal could provide a sound basis for effective reform in Iceland.According to the Sovereign Money proposal, the state owned Central Bank would become the only creator of money in the economy. Furthermore, the power to allocate money would be separated from the power to create new money. The Central Bank would handle creation of money while Parliament would vote on how new money is allocated. The proposal aims to reduce the risk and instability of the monetary system, reduce debts substantially and direct the income from creating money to the state instead of commercial banks."

source

The brain behind this reform proposal is Frosti Sigurjonsson, Member of the Parliament of Iceland and Chairman of the Committee for Economic Affairs and Trade. Lets hope and pray that they don't murder him.

"The prime minister of Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, said: "I am very pleased to receive this new report on monetary reform. The findings will be an important contribution to the upcoming discussion, here and elsewhere, on money creation and monetary policy."
Frosti Sigurjonsson MP, author of the report, said: "Iceland, being a sovereign state with an independent currency, is free to abandon the present unstable fractional reserves system and implement a better monetary system. Such an initiative must however rest on further study of the alternatives and a widespread consensus on the urgency for reform.
"

The full report: Monetary Reform - A better monetary system for Iceland

Further information:
Frosti Sigurjonsson MP
Tel: +354 8974060
e-mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

 

För finansklåparen Magdalena Andersson är inte alla väljare lika mycket värda

2014-12-05 14:18

Magdalena Andersson (S) är en klåpare som finansminister. Hon har ingen aning om finansvärlden, hur bankerna fungerar. Hade hon haft det, skulle hon delat åsikt gällande Vänsterpartiets blygsamma bankreformförslag, som införandet av Glass-Steagall-Act (investmentbanker skiljs åt från vanliga affärsbanker för att ta bort intressekonflikten), skyddet av kontanterna samt höjning av bankernas kapitaltäckningskrav, som idag ligger runt löjliga 8%.

Enbart genom en bankreform kan vi få full sysselsättning. Grundaren av den Vita Skolan i Nationalekonomi, White TV:s Henning Witte, bjöd in Magdalena Andersson till sin föreläsning Full Sysselsättning ENBART genom bankreform 2013, när hon fortfarande satt på den hårda oppositionsbänken. Men arrogant som hon är gav hon inte ens ett eko på inbjudan.

Vårt nuvarande banksystem är med flit konstruerat så, att bankerna parasiterar på folket. Det är därför vi har inflation, arbetslöshet och mycket annat samhällsskadligt. Så länge bankernas makt att producera pengar inte ändras kommer ingen politiker att lyckas med sin finanspolitik. Vänsterpartiet och Miljöpartiets Annika Lillemetz är i alla fall på god väg att ställa systemfrågan, precis som många engelska parlamentsledamöter.

Källa: "Borg och Andersson lallar på samma visa"; båda är lika goda kålsupare när det gäller att krama bankerna

Magdalena Andersson förolämpade idag SD: "Det är ett parti som inte står för grundläggande värderingar om att alla människor är lika mycket värda". Hon kallar dem för ett ”nyfascistiskt parti”. I praktiken är det tvärtom:

För Magdalena Andersson är inte alla väljare lika mycket värda. För henne gör det inget att nonchalera SD:s väljare. För henne är det helt OK att nedvärdera dem. De röstade ju bara på SD.

Skönt att hon i praktiken fick sparken av de människor som hon inte tycker är lika mycket värda.

Av samma skäl är det helt odemokratiskt och nedvärderande för minst 13% av Sveriges befolkning, att regelverket ändras i syfte att eliminera SD:s inflytande i Riksdagen skall elimineras.

"Magnus Isberg är docent i stats­vetenskap och tidigare kanslichef i riksdagens konstitutionsutskott. Han varnar för att blanda ihop form och innehåll. Det talas om nya formella regler men handlar i praktiken om att kunna regera landet utan att behöva ta hänsyn till SD.

–?Det är klart att den här diskussionen har kommit upp på grund av Sverigedemokraterna. Skulle man ge sig in och skapa en sådan här reglering, då får man verkligen tänka sig för så att man inte ställer till det för framtiden, säger Magnus Isberg.

Reglerna måste enligt honom vara neutrala i förhållande till politiken. Det vore mycket problematiskt att utforma ett system som egentligen går ut på att stänga ute ett visst parti, menar Isberg.

–?Så kan man inte hantera det här. Det skulle vara allvarligt om man använde beslutsreglerna i riksdagen till att hindra dem att agera. Deras mandat är ju lika mycket värda som andras.
(fet stil genom White TV)

Vill man få SD ur vägen måste det ske med politiska medel, exempelvis genom att besegra dem i ett val, anser Magnus Isberg.
" varnar DN idag.

Se även på White TV: Riksdagens Annika Lillemets (MP) kräver debatt om 100% bankkapitaltäckning och public banking;

Politiker och journalister för dumma att ställa viktigaste jobbfrågan: varifrån kommer pengar?;

Sensationell bankreform debatt i engelska parlamentet;

I debatten nedan har Oscar Sjöstedt (SD) bättre argument än Magdalena Andersson (S), men tyvärr saknar han förmåga att tänka utanför lådan, dvs. han saknar förmåga att ifrågasätta hela finanssystemet. Ingen tänker på varifrån pengarna kommer ursprungligen i sådana viktiga ekonomidebatter.

 

Sensationell bankreform debatt i engelska parlamentet

2014-11-27 18:46

Den 20 november 2014 debatterade det brittiska parlamentet nödvändigheten för en bankreform. Aldrig har en liknade parlamentsdebatt förts i den moderna världen. Alla parlamentariker var eniga att någonting är allvarligt fel med vårt banksystem. Vilket under, äntligen ställer de systemfrågan och inte bara detaljfrågor som t. ex dillandet om Glass-Steagall Act.

Det var glädjande att se att även de konservativa politikerna som deltog i debatten kritiserade banksystemet i sig och krävde en reform. I Sverige var det enbart två ensamma röster från miljöpartiet (Annika Lillemets) som försökt få igång en liknande debatt men misslyckades genom mothugg från arroganta moderatpolitiker som Jörgen Andersson t. ex. Moderaterna är nog det värsta partiet i den svenska Riksdagen. Skönt att de är borta nu.

källa

Utmärkt var också att flera politiker refererade till Positive Money rörelsen, som har vettiga reformförslag. De flesta krävde att den engelska centralbanken, Bank of England, skall ha monopol inte bara på kontanterna, som idag, utan även för de digitala pengarna, som är mer än 95% av dagens pengar. Kontrollen skulle utövas av speciella kontrollorgan. Detta är utmärkta argument. Bättre vore det dock om styrelsen i Bank of England skulle röstas fram i allmänna val, för att ha direkt folklig kontroll över pengarna, en s.k. monetative.

Politikerna hade dock inte helt tänkt igenom reformen. Ingen knöt arbetslösheten ihop med dagens bankstersystem. Ingen såg att pengar aldrig skall emitteras som lån, eftersom penningmängden för räntorna fattas då, hela havet stormar och stolen för räntorna finns inte. Ingen kom på idén att knyta pengar till arbete och på så sätt få en måttstock för hur mycket pengar centralbanken skall tillverka, för att undvika inflation resp. deflation.

Men man kan inte heller begära för mycket av politikerna. De var alla rörande överens om att de själva visste för litet om penningsystemet och att det var dags att plugga på. Vilken härlig debatt!

Det var enbart mot slutet en kvinna från finansdepartementet som ställde sig försiktigt på bankerna sida, men inte en enda från Parlamentet. Helt otroligt! Om vi bara kunde ha samma mognad i den svenska Riksdagen.

De brittiska politikerna kom i sina förbättringsförslag mycket nära det som den Vita Skolan i Nationalekonomi i Sverige också förespråkar.

Se även på White TV: Riksdagens Annika Lillemets (MP) kräver debatt om 100% bankkapitaltäckning och public banking;

 

 

Politiker och journalister för dumma att ställa viktigaste jobbfrågan: varifrån kommer pengar?

2014-10-07 19:26

Under valrörelsen ältade politiker och journalister valets viktigaste fråga: hur får vi nya jobb? Hur bekämpar vi arbetslösheten?

Svaren som gavs exempelvis:

- höja skatten, så att staten har mer pengar att göra nyanställningar och jobbsatsningar.

- sänka skatten så att företagen har mer pengar att nyanställa

- öka skuldsättningen av staten

- utvidga Riksbankens målsättning till sysselsättning

- förbättra utbildningen

- lärlingssystem

- tvinga unga att gå till skolan längre

källa

I praktiken vidtas många åtgärder att gömma arbetslösheten med fusk i statistik, långtidssjukskrivningar, förtidspension eller skoltvång. Riktigt illa är också att man gynnar och hyllar idiotiska nationalekonomer (t.ex. Milton Friedman) som påstår, att samhället måste ha en viss grad av arbetslöshet: Non-Accelerating Inflation Rate-of-Unemployment (NAIRU) eller jämviktsarbetslöshet.

Vilket barn som helst kan begripa att jobb hänger ihop med pengar. Utan pengar inga jobb. Då ligger det väl nära till hands att ställa den centrala frågan: varifrån kommer pengarna?

Denna extremt avgörande fråga ställer varken politiker eller journalister. De flesta är så obildade att de inte ens vet varifrån pengarna kommer. De flesta tror från Riksbanken, men det är fel, därifrån kommer enbart kontanterna, ca. 4,2% av våra pengar, samt litet digitala pengar (RIX), alltså mindre än 90% av alla svenska kronor.

Genom att ställa frågan varifrån kommer pengar rör man nämligen vid privatbankernas ömmaste punkt: att de i smyg tillskansat sig makten att göra pengar, trots att detta är olagligt enlig 9:14 Regeringsformen i den svenska grundlagen.

Frågan belyser också att privatbankerna gör pengar, digitala kronor, på ett väldigt egoistiskt sätt: enbart genom att låna ut pengar. Ja, alla pengar som finns i omlopp föddes genom utlåning (även kontanterna). Om alla skulle återbetala sina lån, skulle inte en krona finnas kvar i omlopp, då pengar försvinner, så snart de blivit återbetalda till banken. Därför är alla amorteringskrav dödliga för vårt nuvarande penningsystem. Då skulle det vara ännu mindre pengar hos folket.

Privatbankernas sätt att göra pengar är så till den milda grad egoistiskt att den vållar inflation, bubblor, höga skatter, statsskulder, dyra produkter och ARBETSLÖSHET! Hur det närmare hänger ihop kan ni se i föreläsningen nedan, som bankrättsexperten Henning Witte höll i april 2013 och som spridit sig bra på nätet. Han bjöd in politiker och fackpampar, även finansministern Magdalena Andersson. Men de var så arroganta, att de inte ens svarade.

ENBART en bankreform kan ge oss full sysselsättning, vilket lätt kan åstadkommas om man verkställer förbudet i grundlagen mot privatbankerna att tillverka pengar. Om enbart Riksbanken skulle emittera dem och ge pengar till arbetarna utan att låna ut dem, utan att kräva tillbaka dem med ränta, då kommer vi ha paradisiska förhållanden. Då har vi ingen brist på pengar längre utan brist på duktigt folk. Pengar är nämligen inget annat än en motprestation för samhällsnyttigt arbete, som alla har enats om. Pengar skall därför backas upp med arbete och inte en skuld som idag, eller guld som förr. Pengar skall förstatligas, men inte bankerna.  Se närmare Den Vita Skolan i Nationalekonomi.

I filmen längst ner visas hur någon censurerar hos Google White TV:s inslag om full sysselsättning. Kontrollen gjordes av en slump i samband med Uppdrag Gransknings inslag nyligen om jämviktsarbetslöshet.

Se även på White TV: De hemlighållna skälen för bankernas kontantdödande;

Kontanter är lagliga betalningsmedel; bankernas fiat-pengar inte!;

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Pengar föds enbart som skuld;

Stoppa bankernas olagliga penning utgivning genom kapitaltäckning på 100%;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

Riksdagens Annika Lillemets (MP) kräver debatt om 100% bankkapitaltäckning och public banking;

 

Bankmarionetten Michael Thudén från Ett nytt penningsystem har allvarligt skadat många bankoffer

2014-09-09 00:00

När White TV gick online i mars 2011 fanns många inslag som hade skrivits under det sista halvåret innan, om Estonia-, Palme-, Lindh- och Kreugerkonspirationen. Mannen bakom bloggen Ett nytt penningsystem var då den första som gratulerade direkt dagen efter:

Hej! Jättebra initiativ. Jag har själv en blogg där jag tar upp penningsystemet och jag håller med dig om att 100% reserve banking är rätt väg att gå. Jag tror du kommer finna min bloggartikel intressant som tar upp en del saker som inte är riktigt som du beskriver i din papper gällande t.ex multiplikatormodellen där inlåning blir utlåning som blir inlåning osv i en fallande geometrisk serie. Det är faktiskt värre än så. I bloggen finns länkar till ekonomiprofessor Steve Keen som visar detta samt bl.a refererar till de två "nobel"pristagarna (detta då "nobel"priset i ekonomi inte är ett nobelpris)Kydland och Prescot. I blogginlägget finns också en exempelräkning (samt länk där denna kan laddas ner på Riksbanken) som Ingves gjorde där han visar hur bankerna utgående från Basel2 endast behöver ha 2 800 kronor i eget kapital för att hitta på 1 miljon kronor i skulder/krediter till "lån" (av vadå?)till bostäder.Jag tror du kommer finna blogginlägget informativt. http://parasitstopp.wordpress.com/ingves-om-den-vansinniga-skuldsattningen/ Ska försöka delta och "promota" ditt initiativ så gott jag kan. Ha det gott! Michael

Michael Thudén lade också ut White TV:s introduktionsvideo. Ingen kritik mot de andra ämnen.

Bankernas trojanska häst, Michael Thudén alias Lincoln (vänster), inne i bankreformrörelsen


Sedan blev det tyst under många år. Inte ett knyst om Henning Wittes juridiska kamp mot SEB, som alla ärliga bloggare och veckotidningen Nya Tider rapporterade om.


Henning Witte hade alltid varit kritisk till Thudéns blogg Ett nytt penningsystem, då huvudbudskapet är att svenska banker inte lånar ut kronor utan något som han kallar för ”kontokludd”.  "Det sk betalsystemet som bankerna håller i blir överkomplicerat då bankernas konton INTE är kronor. Bankernas konton är bankernas skulder till kontoinnehavarna på  kronor" skriver han 2013-12-30 under titeln Inte ens bankerna ser sina "pengar" som pengar.


"Lögnernas faller som dominobrickor om man bara petar omkull den första – att banken lånar ut något. Sanningen är den motsatta – banken lånar inget ut alls." skriver Thudén 2014-08-26.


Henning Witte har noggrant kontrollerat frågan. Inte bara Riksbanken utan även Andreas Cervenka bekräftar att privata banker gör pengar genom utlåning. En skuld kan inte lånas ut. Thudén har tydligen ingen aning vad en skuld är, då han har läst matematik och inte juridik. Han verkar ha med facit i hand uppdrag att förvirra.

Det är ren nonsens och desinformation att påstå att banker lånar ut en skuld och inte pengar. Det är juridiskt omöjligt att låna ut enbart en skuld. En skuld relaterar alltid till en sak eller en prestation. Man kan ha en skuld att lämna tillbaka en lånad bil eller en prestation, t.ex att laga bilen. Betalningsplikten för detta är också en skuld.

En skuld efter att man lånat pengar har ett särskilt namn: kredit eller penninglån.

När man får ett penninglån från banken kan man ju gå och köpa något där priskravet är i svenska kronor. Bara det bevisar att banken har lånat ut pengar. En annan fråga är om de hade rätt till det. Jag kan inte köpa en lunch för en skuld men för 100 kr. Dessutom har Riksbanken bekräftat att banker skapar pengar genom utlåning . Det är ju därför vi har så stora inflationsproblem.

När banken beviljat ett lån står det tydligt på kontot att beloppet är svenska kronor. De kan direkt användas att växlas till Euros eller dollar. Om bankerna inte skulle låna ut kronor, skulle hela valutahandeln inte fungera.


Riktigt är att kundernas pengar på bankkontot inte ägs av kunden utan av banken. Därför är det korrekt att säga att banken har en skuld till kunden, en civilrättslig skuld. En skuld kan inte vara utan innehåll, den måste relatera till något annat än en skuld. När det gäller banker så är det andra helt enkelt pengar, i digital form.


Man skall också ha klart för sig att de pengar banken lånar ut inte funnits hos banken innan utan skapats av banken själv genom en digital bokföringstransaktion, ur tomma intet. Banken gör alltså pengarna först själv för att sedan låna ut dem, vilket resulterar i en skuld från banken till kunden på utbetalning (glöm inte att pengarna ägs av banken, så länge de inte utbetalas till kunden eller tredje man) och en skuld från kunden till banken på återbetalning.


Vad bankerna och deras marionetter med Thudén i spetsen gärna vill invända är att de bara givit en kredit, inga pengar, därför att de är rädda för den svenska grundlagen. Där står i Regeringsformen 9:14: Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.

Detta betyder för jurister att det krävs en lag för att ge ut pengar. Till bankernas stora förtryt finns inte en sådan lag. Därför bedriver de en mörkläggning och utnyttjar att de flesta inte riktigt vet vad en skuld är. De fokuserar bara på bankens skuld men inte vad skulden innehåller: pengar, i Sverige närmare bestämt svenska kronor och inget annat, i synnerhet inte något kontokludd!


I slutet på maj 2014 vände sig ett bankoffer till Henning Witte och frågade om han kunde hjälpa till utan att ta betalt i ett bankärende, då offret inte hade några pengar. Henning Witte svarade ja, men under villkoret att Michael Thudén inte lade sig i längre med sin argumentering, att banken inte lånar ut kronor utan ”kontokludd”.


Det tog inte ens en timme då publicerade Michael Thudén sin första hetsartikel mot Henning Witte. Han kunde omöjligt ha skrivit den själv i så kort tid. Den måste ha legat i väntan på "rätt" moment. Bankoffret bad Thudén ihärdigt att ta bort smutskastningsartikeln, för det kulle ju kunna skada offret på många områden, men Thudén vägrade hårdnackat.

Utan att Thudén själv har någon kompetens på de ämnen han angriper Henning Witte för, så instämmer han i etablissemangets skitsnack, som t.ex. att 9/11 inte var en falsk flagga. Han smutskastar Estoniaexperten Henning Witte för sina bevis att M/S Estonia sänktes med flit. Han har naturligtvis inga bevis på motsatsen. Bara den vanliga propagandan som bankernas etablissemang gärna vill sprida.


Inom penningdiskussionen anklagar han Witte på följande punkter, som nedan direkt besvaras i violett:


1) Han hävdar att kontanter alltid är skuld / nej, utan att även kontanter föds som skuld vilket är en stor skillnad

2) Witte gör ingen åtskillnad mellan kronor och bankernas skulder på kronor / det precis vad han gör; Thudén är den som tar bort skillnaden, se ovan

3) Witte klargör inte att punkt 2) innebär att bankerna INTE ”lånar ut” kronor till konton då det enda bankerna kan ”låna ut” till kontona är bankernas egna skulder / juridisk rappakalja, se förklaringen ovan, som gör att folk förlorar sina processer med denna argumentation (se nedan)

4) Witte kallar kronorna och bankernas skulder på kronor (kundens konoinnehav) gemensamt för fiat (alternativt ”pengar”) – ibland säger han dessutom att bankerna ”lånar ut” kronor till konton. Hopblandningen skapar mer förvirring än klarhet. / det är Thudén som förvirrar, se ovan

5) Witte verkar inte förstå att det spelar ingen roll om bankerna skapar skuldsedlar på kronor eller på guld. I båda fallen lånar bankerna ut sina skulder – antingen på guld eller på kronor  – bankerna lånar inte ut varken kronor eller guld till konton. / Det är en mycket stor skillnad. Under guldmyntfoten kunde man gå till banken och kräva guld för skuldsedeln, guld som alltid har ett värde i sig, ett intrinsiskt värde. Idag kan vi bara få papperslappar i bankomaten, som inte har ett värde i sig och som utsätts för inflation. Genom att det enbart finns begränsat med guld, kan det inte bli inflation under en guldmyntfot, dock evt. deflation
Det har visat sig att många som har tagit över Michael Thudéns argumentering att banken inte lånar ut kronor/pengar utan kontokludd, har råkat mycket illa ut inför olika tingsrätter runtom i landet. Domarna har med rätt klassat sådana invändningar som juridisk nonsens, med konsekvensen att bankoffren förlorade, trots att de hade ett bra case.


I vissa fall har tingsrätten t.o.m. gått så långt, att de inte erkände svaromålet. De ansåg att argumentet med utlånad kontokludd var så hårresande idiotiskt, att de valde att inte behandla svaromålet som existent. Konsekvensen blev att domstolen sade till bankoffret, du har inte kommit med ett svaromål (trots att offret ju hade kommit med ett), så att banken fick vinna målet utan förhandling genom en s.k. tredskodom, som ges när en part inte försvarar sig eller inte infinner sig i rätten.


Henning Witte har i sin 25åriga domstolspraxis i Sverige aldrig varit med om sådana fall, då domstolen valde att inte erkänna ett svaromål, vilket är helt ok enligt Rättegångsbalken.


Här ser ni hur bankmarionetten Michael Thudén har allvarligt skadat godtrogna människor, som inte hade tillräckligt med kunskap, att genomskåda hur Thudén går bankernas ärenden. Det är inte lätt, då Thudén annars skriver mycket bra saker och har gedigen sakkunskap på ämnet penningsystem. Så arbetar de mörka krafter alltid. Man skapar sin egen "opposition" genom skickligt folk, men i de avgörande punkterna ljuger man. Som ovan visat är 9:14 i Regeringsformen bankernas akilleshäl. Den kan de enbart komma runt genom att ljuga och påstå att de inte lånar ut kronor/pengar till sina bankkunder.


Henning Witte ställde Michael Thudén till svars för sitt skadliga beteende när de möttes första gången på Norrmalmstorg den 30 augusti 2014. Han hade hittills gömt sig i anonymitet under namnet Lincoln. Detta ledde till en ny smutskastningsartikel från Thudén där han bl. a. skriver följande:


"Witte svarade då att bankerna ”lånade ut” kronor. till konton

Jag påpekade då att kontona omöjligt kan innehålla kronor och hänvisade till Bank of Englands skrift som klart och tydligt skriver att bankernas konton är bankernas skulder och att bankerna inte kan ”låna ut” dessa (men gör det ändå)., citat:

“Bank deposits are simply a record of how
much the bank itself owes its customers. So they are a liability
of the bank, not an asset that could be lent out.”

Översatt:

“Kontoinnehav är helt enkelt en sammanfattning av vad banken är skyldig sina kunder. De är en skuld banken har, inte en tillgång som kan lånas ut.”

Detta citat är korrekt, dock taget ur sitt sammanhang. En klassiker för desinformatörer. Bank of Englands rapport om pengar från 2014 är häpnadsväckande klar och tydlig. Centralbanken skriver inledningsvis:

" This article explains how the majority of money in the modern economy is created by commercialbanks making loans.

• Money creation in practice differs from some popular misconceptions — banks do not act simply as intermediaries, lending out deposits that savers place with them, and nor do they ‘multiply up central bank money to create new loans and deposits."

Tydligare går det inte. Bank of England bekräftar att privata banker gör pengar och inte kontokludd! I England gör de brittiska pund och i Sverige svenska kronor.

Thudéns citat finns på sidan 3 i rapporten. Här kommer hela texten i sitt sammanhang:

" This description of money creation contrasts with the notion

that banks can only lend out pre-existing money, outlined in

the previous section. Bank deposits are simply a record of how

much the bank itself owes its customers. So they are a

liability of the bank, not an asset that could be lent out. A related

misconception is that banks can lend out their reserves.

Reserves can only be lent between banks, since consumers do

not have access to reserves accounts at the Bank of England.

(2"

 

I texten menar Bank of England att privatbanker inte har de pengar som lånas ut från någon annan (asset) utan skapar dem först själva. Det betyder naturligtvis inte att bankerna inte lånar ut pengar. På en så sjuk idé kan enbart trängda banker och deras hantlangare Michael Thudén komma. Han fortsätter sin svartmålning:

 

"Witte bekräftade att han företrädde tyska banker men inte var anställd av dem och vände på klacken och gick.

Wittes agenda:

Se till att få rättsfall och företräda klienter som skuldsatts av bankerna genom kontopåhittande  och FÖRLORA  dessa fall. Dessa förlorade rättsfall skulle ge ett prejudikat inför kommande liknande rättsfall. Det som talar för det är, som sagt, att han inte alls beskriver hur penningsystemet fungerar (se tidigare länk)."

 

Texten på Wittes hemsida är tio år gammal. På den tiden företrädde han tyska banker. Enbart det bekräftades för Thudén. Men när Witte publicerade sin Vita Skola i Nationalekonomi var det slut med denna viktiga inkomstkälla. Bankerna har svartlistat honom mycket fort och effektivt, vilket han räknade med. Thudén och Carl Norberg som sprider Michaels desinformation flitigt borde tacka Henning Witte att han offrade en viktig inkomstkälla för att avslöja det kriminella banksystemet. Han är i viss mån en whistleblower.....

 

Att Witte vände på klacken berodde på att Thudén blev aggressiv. Mötet med honom, i synnerhet med hans ögon, blev mycket obehagligt.

 

Det enda fallet som Henning Witte fört genom alla instanser mot en bank är hans eget mot SEB. Då faller Thudéns anklagelser om en bankvänlig processstrategi på sin egen orimlighet.


Att Michael Thudén är en slags bankagent bekräftas även att han alltid har bloggat anonymt och att han inte har ett officiellt telefonnummer. Ärliga människor skyltar med sin identitet när det gäller en så viktig sak som penningreformen.

 

Nedan kommer en mycket kort film hur Google-konspirationen mot Henning Witte ser ut, när man googlar hans namn. Direkt efter Wikipedia och de båda hemsidorna kommer smutskastningsartikeln från Michael Thudén. Detta är mycket märkligt, då både White TV och Vaken nyligen kom med inslaget: Henning Witte presenterar den Vita Skolan i nationalekonomi på Norrmalmstorg. De har betydligt fler besökare än Thudén, som har så extremt få, att han inte ens fått en rankningsplats för Sverige hos Alexa, se andra filmen.

 

Detta indicerar ett samarbete mellan Michel Thudén och någon av säkerhetstjänsterna som har teknologin att ändra och censurera på Google. Märkligt i sammanhanget är också att YouTube-filmen med Henning Witte på Norrmalmstorg inte dyker upp alls under Google-sökningen.

 

Föreläsningen med Stephen Zarlenga nedan betonar också att bankerna gärna vill blanda ihop begreppet pengar och kredit.