Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > White School of Economics

Rysslands mäktigaste vapen mot USA och EU är en bankreform med 100% kapitaltäckning

2014-08-25 20:02

Det kalla kriget mellan USA/EU och Ryssland är i full gång. Risken för ett hett krig är stor och önskad från USA. Då är det föga förvånande att Ryssland nyligen genomförde sin största militärövning sedan Sovjet Unionens kollaps. Över 160 000 soldater, 1 000 stridsvagnar, 70 krigsfartyg och 130 flygplan, inklusive ett okänt antal Tu-95MS-atombomsplan. Inom kort startar den största centralasiatiska militärmanövern i modern tid med Kina, Ryssland och det inre Mongoliet.

Handelskriget slår hårt mot Ryssland och EU, men inte USA och Kanada. Värst drabbat är de östra staterna inom EU som Finland, Balticum, Polen. Men även i Tyskland hotas 50 000 arbetsplatser. För bönderna i Holland var Rysslands importförbud mot grönsaker och frukt droppen, som låter konkursbägaren snart att rinna över i de redan hårt ansträngda tiderna. I Spanien bränner bönderna sin skörd i protest mot de idiotiska Rysslandsanktionerna. Frankrikes regering snubblar och Bryssel är mycket orolig för en ny recession.

Nyligen startade BRICS-länderna med Kina och Ryssland i spetsen för USA farliga konkurrenter till den korrupta IMF och Världsbanken. Rysk olja och gas handlas alltmer i andra valutor än petrodollarn.

Ryssland har flitigt köpt guld som tillsammans med valutareserverna utgör 511 miljarder USD i dagsläge. Guld är pengar inom etablissemanget och därför stärker Ryssland och Kina sin makt med stora guldköp. Men en ny guldmyntfot skulle låta de gamla makthavarna sitta kvar, då de roffat mest åt sig.

källa

Men det för USA och EU farligaste verktyg har Ryssland hittills inte använt: en bankreform enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi. Förmodligen har Putin inte tillräckligt med makt för att köra över bakgrundsdrakarna i Ryssland.

1. Men en höjning av privatbankernas kapitaltäckningsgrad till 100%, så att de inte längre kan skapa pengar ur tomma intet (fractional reserve banking) vore det första viktiga steget.

2. De andra vore att den ryska centralbanken emitterar samtliga rubel, inte bara kontanterna utan även de digitala. Viktigt är här att rubel inte tillverkas som skuld, utan ränte- och återbetalningsfria pengar. Rubeln skall backas upp med arbete och inte skulder eller guld.

3. Då den penningutgivande makten är den mäktigaste i samhället, som idag ligger helt okontrollerat hos privatbankerna, bör folket rösta fram vilka som styr den ryska centralbanken (Monetative)

Med ett sådant ärligt penningsystem, skulle Ryssland inte ha någon arbetslöshet, ingen inflation (idag nere i 6,5% jämfört med 36,5 % 1999 innan Putin tog över), ingen statsskuld (idag 8% av BIP, 1999 78%), nästan inga skatter och pengar i överflöde till pensioner, forskning, studenter och hela infrastrukturen. Det skulle bli paradisiska förhållanden.

Skatter behövs i stort sett enbart för att staten skall få in valutor. Men det flesta kan staten köpa med själv producerade pengar, utan skuldsättning. Det blir ett överflöde av pengar och brist på bra arbetare i stället.

Ryssland behöver då knappt låna pengar på marknaden och blir därmed helt oberoende av Wall Street. De extremt låga skatterna gör, att företag kommer att flocka att producera i Ryssland. En mycket nödvändig domstolsreform med betydligt högre och därför mutsäkra löner skulle också kunna genomföras, vilket skulle öka förtroendet för utländska investerare ännu mera.

Genom att privatbankerna inte längre kan parasitera på samhället, har landet en extremt stor fördel jämfört med resten av världen, som har kvar sina virus i finanssystemet, som är det värsta pyramidspelet i mannaminne och som måste kollabera med matematisk nödvändighet.

Visserligen behöver Ryssland importera viktiga saker från Euroland och Dollarland, men de enorma naturtillgångarna kommer alltid att garantera en strid ström med nödvändiga utländska valutor till Ryssland.

Den enda risken är att USA försöker med vapenvåld att förstöra en så befriande bankreform. Men det vapenhotet måste Ryssland ju redan idag leva med.

Om sedan samtliga BRICS-stater reformerar sina banksystem enligt den här föreslagna modellen, skulle USA och EU enbart spela en underordnad roll i världen och så småningom följa efter, då de förlorat all konkurrenskraft.

Se även på White TV: Rysslands centralbank planerar nytt valutasystem mot dollarn;

Olja för guld, nya guldbörser och en konkurrent till SWIFT knäcker USA;

BRICS länderna planerar egen valutafond;

 

Journalister och banker kommer att få stryk i Sverige

2014-08-14 22:00

Den 18 augusti 2014 hålls första måndagsmötet i Sverige, i Norrköping, med Cornelia som organisator; se närmare inslaget hos Kristoffer Hell:

JÄRNRIDÅN PÅ VÄG ATT KOLLAPSA OCKSÅ I SVERIGE – NÄSTA MÅNDAGSMÖTE I NORRKÖPING DEN 18:e AUGUSTI 2014

källa

Dessutom organiserar Katalin två manifestationer för en bankreform, som föreslås av den Vita Skolan i Nationalekonomi,

den 30 augusti 2014 kl. 16.00 - 19.00 i Stockholm på Norrmalmstorg

och

den 7 september 2014 kl. 16.00 - 19.00 i Stockholm på Medborgarplatsen

Carl Norberg och Henning Witte kommer att delta vid samtliga tillställningar.

Kan Tyskland, kan Sverige:

Se även på White TV: Upprop till måndagsmöten runtom i Sverige!

 

Schweizisk folkomröstning om ärligt penningsystem

2014-06-08 21:12

källa: davidicke.com

Tyskland har i Nationalekonomiprofessorn Joseph Huber en lysande stjärna när det gäller att avskaffa bankparasiterna och introducera ett ärligt penningsystem, vilket i stora drag överensstämmer med den Vita Skolan i Nationalekonomi (att backa upp pengar med arbete har man dock missat). Han kallar ärliga pengar ( = kontanter och digitala pengar enbart från centralbanken) för Vollgeld, fullpengar, vilket syftar till att pengarna skall ha full täckning, genom att höja privatbankernas kapitaltäckningskrav från 8 till 100 %.

I Schweiz har nu nationalekonomiprofessorn Hans Christoph Binswanger, statsrättsprofessorn Philippe Mastronardi och professorn för vetenskapsetik Peter Ulrich från föreningen Monetäre Modernisierung startat en namninsamling för Schweiz, som skall med minst 100 000 underskrifter starta en bindande folkomröstning att införa ett ärligt penningsystem i Schweiz enligt deras grundlag. Den bestämmer redan att enbart den schweiziska centralbanken, Nationalbank, skall ha rätten att emittera pengar, inte längre privatbankerna genom fractional reserve banking.

Man skall förstatliga pengarna men inte bankerna!

Schweiz är precis som Sverige mycket lämpad att vara först i världen att införa ett ärligt banksystem, då de inte är med i Euron och har en grundlag som redan bestämmer, att enbart centralbanken har rätten att göra pengar. Schweiz har dock fördelen att det finns flera vettiga professorer på området. I Sverige har inte en enda professor vaknat! Sorgligt!

Se även på White TV: Den Vita Skolan i Nationalekonomi;

IMF:s och Ulf Dahlstens reformkrav: förbjud banker att göra pengar;

Full sysselsättning ENBART genom bankreform;

 

Bill Still kräver i Danmark nytt penningsystem för världen

2014-02-01 22:38

Bill Still är känd för sin mycket sevärda och populära (ranking plats 25) dokumentär The Money Masters, se längst ner, som är från 1996. Han är därmed en av de moderna pionjärerna som kräver ett nytt finanssystem. I talet som han höll på Open Mind Conference i Skanderborg, Danmark, sept 2012, går han även in på sin mycket intressanta bakgrund, som ökar hans trovärdighet. Han kommer även med intressanta nyheter om Nixons Watergate.

källa, USA:s privatägda centralbank FED driver ett kriminellt pyramidspel

Han har dock trots den långa forskningstiden inte fullt ut genomskådat penningsystemet, vilket visar hur listigt det är konstruerat. Bill Still säger att dagens finanssystem är baserat på två pelare som måste reformeras:

1. Staten lånar pengar, vilket måste förbjudas.

2. Privata banker har makten att tillverka pengar, fractional reserve system, vilket måste förbjudas. Staten skall istället tillverka pengar.

Med dessa reformkrav blir mycket bättre, men han lämnar en dörr öppen för att förslavningen av människor genom penningsystemet kan fortsätta. Han säger nämligen inget om att pengar inte skall födas som lån. Med hans lösning skulle staten kunna tillverka pengar genom att låna ut dem till samhället. Då skulle den inbyggda bristen för räntorna finnas kvar, vilket då driver till nya bubblor samt skuld- och ränteslavar. Pyramidspelet skulle vara kvar. Även om staten skulle ge ut räntefria lån, skulle en förslavning finnas kvar, då alla som måste ta lån inte är fria. Som Göran Persson sade: Den som är satt i skuld är icke fri!

Bill Still säger ingenstans att vårt penningsystem är ett pyramidspel. Han säger inte rakt ut, att samtliga pengar föds som skulder. Detta är en mycket allvarlig och livsfarlig brist i Bill Stills arbete. Han borde kräva att pengar inte längre backas upp med skuld eller guld, utan med arbete. Annars är viruset kvar i banksystemet.

Han säger under anförandet att bubblorna i finansvärlden beror på fractional reserve banking, att privata banker kan göra pengar ur tomma intet, fiat money. Detta kan leda till bubblor, om bankerna pytsar in mer pengar i samhället än vad befolkningen har arbetat (BNP), vilket oftast är fallet, men det måste inte leda till bubblor. Den mycket viktigare anledningen till bubblor, som medför överhettningar med tvingande nödvändighet, är skandalen, att alla pengar tillverkas som lån, t.o.m. Riksbankens kontanter. Detta medför med matematiskt tvingande nödvändighet att penningmängden för räntorna inte finns, då den inte skapades; som i spelet hela havet stormar (musical chairs). Bristen på pengar för räntorna tvingar alltid några inom samhället att skuldsätta sig ånyo, för att kunna komma åt pengarna för räntorna. I samma sekund som ett nytt lån tas, kräves nya räntor, som inte finns och som efter en tid kräver en ny skuldsättning o.s.v..

Bristen på pengarna för att kunna betala räntorna ökar exponentiellt och detta är huvudorsaken till våra ständiga bubblor, just nu extremt i Sverige på bostadsmarknaden och i västvärlden på aktiemarknaden.

Det är mycket bra att Bill Still angriper Ron Paul, som vägrade att möta och diskutera med Bill. Han kritiserar alla som förespråkar en guldmyntfot, de som kallas libertarians och/eller anhängare av den Österrikiska Skolan. De har poppat upp med sina Ludwig von Mises Institut världen över. Bill Still kommer här med en mycket avslöjande omständighet: i USA är det Rockefeller Foundation som finansierar dessa Mises-Institut. Den Vita Skolan i Nationalekonomi överensstämmer helt med Bill Still, att den Österrikiska Skolan är kontrollerad opposition av storbankirerna som Rockefeller och Rothschild, för att där ha en reservlösning, när dagens system kollapsar.

Vad Still borde ha tillagt är att de regerande banksters naturligtvis redan har kapat åt sig de största guldmängderna, vilket skulle medföra att de skulle få behålla sin odemokratiska makt. Bill borde dessutom ha nämnt att guldmyntfoten också smygexproprierar, men åt andra hållet. Den vållar en deflation istället för dagens inflation, då det har visat sig, att det jämt fanns för litet guld för att matcha BNP. Se närmare om detta i Henning Wittes bok Den Vita Skolan i Nationalekonomi, som alla kan ladda ner gratis här .

Bill Still borde i sina filmer och föreläsningar visa att dagens penningsystem smygexproprierar folk på sju olika nivåer, vilket medför att klyftorna mellan fattiga och rika blir allt större. Han borde i sitt reformprogram därför kräva att de rika skall återlämna rånbytet till de fattiga, som Den Vita Skolan gör.

Bill Still borde också närmare säga hur staten skall ge ut pengar. Man kan tolka honom så att han tycker att parlamentet eller regeringen skall få penningmakten. (I Sverige ägs Riksbanken av staten i motsats till USA:s FED). Men detta är en föråldrad åsikt. När den amerikanska författningen skrevs var det en stor nyhet, att Montesquieu hade krävt en uppdelning av makten på tre pelare. Idag, 250 år senare, bör vi vänja oss vid tanken, att det är meningsfullt att skapa en fjärde maktpelare, penningutgivningen, i Tyskland kallat för Monetative (efter ekon prof Bernd Senf). Man skall helt enkelt låta Riksbanken ge ut pengar, vilket de ju redan gör idag. Det skall dock inte vara Riksdagen som bestämmer Riksbankens styrande organ utan folket, genom extra val, vart 6. år förslagsvis.

Tack Fritenk, att ni grävde upp Bill Stills danska föreläsning!

 

Nobelpristagarna 2013 i ekonomi missar två viktiga omständigeheter

2013-12-10 18:13

Årets nobelpristagare i ekonomi (utgiven av Riksbanken) är tre amerikanska ekonomer som har fått priset för sin trendspaning på finansmarknader. "Det är omöjligt att säga om priserna på aktier och obligationer ska gå upp eller ner nästa dag eller vecka. Men det är fullt möjligt att i grova drag förutse kursutvecklingen över en längre tid på, exempelvis, tre till fem år. Dessa upptäckter, som kan verka både förvånande och motsägelsefulla, har gjorts och analyserats av årets ekonomipristagare Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller." skriver Nobel-kommittén. "Pristagarna har lagt grunden till dagens forskning om tillgångspriser. Idag ses priserna som bestämda dels av variationer i risk och riskattityd, dels av psykologiska faktorer och marknadsfriktioner."

Det är inte enbart White TV som är litet förundrad över utvalet av pristagare. "Considering the almost never-ending list of major economic catastrophes that afflict the planet, it would seem that the Riksbank Prize (Nobel) committee should consider suspending their award out of sheer embarrassment.  I mean, what exactly must go further wrong before they decide that maybe, just maybe, the folks they have been giving the prizes to are crazy.

Well, it didn't happen this year.  They managed to find some more neoliberal crackpots that have managed to hide their bullshit beneath some fancy-sounding theories and good-looking math.  This is apparently enough (according to the Riksbank jurors) to make folks forget that their economics will lead to neofeudalism, slavery, child labor, massive unemployment, environmental catastrophes and the rest of lovely manifestations of backward economic thinking.

The whole Riksbank / Nobel charade was designed to single out economics as somehow more scientific than the rest of the social sciences.  This is clearly a lie—real science recognizes errors and seeks to correct them.  This is why science makes progress while other forms of thinking do not.  How any thinking that deliberately seeks to bring back 19th century capitalism can been considered scientific is a mystery.  But then, the Riksbank Prize isn't designed to reward scientific progress—it is designed to put a "scientific" gloss on some ugly and evil ideology.  The prizes of 2013 do just that.
" undgör sig bloggen real economics.

Det skall alltså vara faktorerna risk och riskattityd, dels av psykologiska faktorer och marknadsfriktioner, som bestämmer priset på aktier etc. För den som bedriver ärliga ekonomistudier blir det omedelbar uppenbart, att minst två viktiga faktorer saknas:

1. att mäktiga marknadsdeltagare fuskar med prissättningen genom bl.a. naken blankning (t.ex. aktierna på Lehman Brothers sänktes på det viset i september 2008)

2. att banksystemet är ett pyramidspel som med tvingande nödvändighet leder till bubblor i aktiemarknaden, bostäder etc. (Kondratiev cyklus)

Fusk i prissättningen är mycket vanligt och har lyckligtvis avslöjats i allt större omfång som LIBOR-skandalen etc. nyligen.

Att en dramatisk ökning av penningmängden jämfört med bruttoinlandsprodukten leder till prisökning kan t.o.m. ett litet barn begripa. Att bubblorna är ett negativt resultat av vårt finanssystem har även många ickeekonomer fattat nuförtiden.

I intervjun nedan frågar CNBC's Rick Santelli hur quantitative easing (QE), d.v.s. FED:s utpumpande av pengar i det amerikanska samhället med flera billioner, kan påverka prissättningen. Det häpnadsväckande svaret från  Fama är inte alls: "it's basically a neutral event... It's No Big Deal!". Journalisten blir med all rätt inte nöjd med svaret. Eugene Fama är inte värd Nobelpriset! Dags att flera vågar kritisera Nobelpris-utdelningen.