Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen

2013-04-25 17:36

Pilotmålet som EU-advokaten Henning Witte driver mot Wallenbergarnas SEB skall utmana det privata bankväsendet i Sverige. Enbart genom en bankreform kan landet få vettiga ekonomiska villkor. Norrköpings tingsrätt och Göta hovrätt har orättvist ställt sig på SEB:s sida. Nu står hoppet till Högsta domstolen:

"
PRÖVNINGSTILLSTÅND Yrkas

Detta mål är ett av de i särklass viktigaste tvistemål som någonsin förts i Sverige, viktigare än Neurosedyninmålet på 1960-talet. Aldrig tidigare har det privata banksystemet utmanats juridiskt på deras ömmaste punkt: att bankerna tillverkar pengar själva och dessutom utan stöd i lagen. De flesta tror att det är enbart Riksbanken som gör pengar och att de privata bankerna lånar ut pengar de redan har, antingen genom inlåning eller att de själva lånat pengar hos Riksbanken eller annan.

De privata bankernas i smyg tagna privilegium att själva kunna producera pengar (det är därför en oktroj är så dyr), medför stora skador för samhället. Inte bara att det möjliggör en smygexpropriering på sju olika nivåer, det orsakar massarbetslöshet, inflation, höga skatter statsskulder, onödigt dyra produkter och mycket mer.

Om enbart Riksbanken hade möjlighet att tillverka pengar, skulle alla dessa samhällsproblem inte finnas, då det enbart skulle finnas lagliga betalningsmedel i omlopp.

Att en domstol fastslår, att de digitala pengar som privatbankerna tillverkar, är olagliga betalningsmedel, och därför inte återbetalningsbara, är av central vikt för det svenska samhället som helhet och kan vara startpunkten för en penningreform som inför stabila och ärliga förhållanden i Sverige.

Det är av synnerligen stor vikt för ledningen av rättstillämpningen att detta mål prövas av Högsta domstolen, därför att privatbankernas olagliga sätt att emittera pengar jämte Riksbanken skadar och skakar hela samhället i sina grundvalar.

Dessutom beror Norrköpings tingsrätts dom på ett grovt misstag, då tingsrätten behandlar den för bankerna mest centrala regeln i grundlagen som om den inte finns. En tingsrätt får inte ta sig friheten att ändra svensk grundlag!

I ett av de mest centrala tvistemål som någonsin förts i Sverige får Göta hovrätt inte vägra prövningstillstånd. Målet har redan rönt stor uppmärksamhet på Internet." skriver Henning Witte i sitt överklagande till Högsta domstolen.

Skriv på uppropet, att HD skall pröva målet här!

Dennis Kucinich makes a speech on the House of Representatives floor on New Year’s Day 2013 calling for monetary reform with HR 2990;

samma gäller för Sverige:

Se även på White TV:

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna:

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

 

Kommentarer  

 
#3 Henning Witte fredag 03 maj 2013
Banker skapar visst pengar när de lånar ut dem, när de ger en kredit.
En kredit är ett lån på pengar. Man kan även låna ut andra saker,
t.ex en bil. Man kan dock aldrig enbart skapa ett lån utan innehåll.
Detta är juridiskt omöjligt.
När en bank lånar ut pengar så kommer de antingen i från Riksbanken,
en annan privat bank eller mestadels just från den långivande banken.
Titta på White TV på Riksbankens svar till mig 2010-07-08
:http://www.whitetv.se/sv/white-school-of-economics/94-den-vita-skolan.html
Där bekräftar Riksbanken att privata banker gör pengar när de lånar
ut dem. Andreas Cervenka gör samma bedömning i sin bok ”Vad Är
Pengar”, sidan 19.
SEB försökte också gömma sig med argumentet att de enbart lämnat en
kredit. Argumentet är vilseledande då man menar med kredit att låna ut
just pengar. Att detta begrundar en skuld är riktigt. En skuld kan precis
som ett lån ha olika innehåll: en skuld på leverans på en bil, aktier
eller pengar. En skuld i sig utan innehåll är meningslöst. Likaså att
ställa begreppen pengar och krediter mot varandra. Det är som att
jämföra äpplen med päron!
Så bankerna har inget kryphål här och därför nonchalerade
Norrköpings tingsrätt 9:14 Regeringsformen . Annars hade de varit tvungna
att ge mig rätt istället för SEB.
 
 
#2 Henning Witte torsdag 02 maj 2013
Detta är nonsens. De privata bankerna tillverkar pengar. Annars skulle man inte kunna köpa något för dessa pengar. Man kan inte köpa något för en skuld.
Se närmare mina argument på Kristoffers hemsida.
Henning Witte
 
 
#1 Sverker Ödesjö söndag 28 april 2013
OBS, detta kan kanske vara något som gör att bankparasiterna glider ur greppet?
Saxat ifrån Kristoffer Hells kommentarsfält:

Har med stort intresse följt Wittes ”David mot Goliat” kamp mot SEB. De han gör är helt rätt och av yttersta vikt men jag undra om han inte missar en viktig detalj, en detalj som kan vara till hans nackdel och är bankernas kryphål. Vad är det han missar då? Jo nämligen att bankerna ALDRIG har skapat några pengar, varken fysiska eller digitala. Utan vad de privata bankerna skapar är SKULDER på pengar och inte svenska kronor! Det är fortfarande endast Riksbanken som skapar våra svenska kronor och inte de privata bankerna!
Och är det inte just detta kryphål som bankerna kan nyttja i detta målet eftersom de sannolikt inte omfattas av grundlagen 9:14 regeringsformen ?

Resultatet av bankernas skuldutlåning är dock helt riktigt det som beskrivs i texten ovan!
 

Du måste logga in för att kunna kommentera.