Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters

2013-03-26 21:21

Här publiceras nu överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom, som ensidigt gynnar banksters och stryker den mest centrala meningen för svenska bankväsendet ur grundlagen, 9 kapitel 14 § regeringsformen andra satsen. Detta öppnar för misstanken, att banksters inte bara har kontroll över pengarna, media och politiken utan även över domstolarna, vilket sätter demokratin fullständigt ur spel. Hur kan det annars förklaras att en seriös domstol åsidosätter sin neutralitetsplikt på ett så grovt sätt?

Källa

EU-advokaten Henning Wittes överklagande sågar Norrköpings tingsrätts dom på 10 punkter:

1. Norrköpings tingsrätt har behandlat andra satsen i 9 kap 14 § regeringsformen,

Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag. Lag (2010:1408)” som om den inte fanns och därmed egenmäktigt ändrat i Sveriges grundlag till fördel för SEB.

2. Norrköpings tingsrätt har gjort en för snäv tolkning av vad ett förbjudet pyramidspel är enligt lotterilagens 3 § 3 punkt ”och liknande spel”.

 

3. Norrköpings tingsrätt har inte tagit hänsyn eller ens nämnt i sina domskäl klaganden Henning Wittes enda bevisning: ett utlåtande från Riksbanken som konstaterar, att privata banker tillverkar pengar genom utlåning och därmed blåser upp penningmängden i Sverige.

 

4. Norrköpings tingsrätt ger en missvisande och felaktig definition av kredit: ”utfästelser om infriande av betalning i slutändan med Riksbankens legitima betalningsmedel”.

 

5. Norrköpings tingsrätt tar inte hänsyn till vad lagliga betalningsmedel är.

 

6. Norrköpings tingsrätt förnekar att SEB tillverkat pengar genom utlåning.

 

7. Norrköpings tingsrätt påstår felaktigt, att av Riksbanken tillverkade sedlar och mynt inte är pengar.

 

8. Tingsrätten vägrar att uttala sig om hur kreditgivning fungerar i Sverige, trots att just denna fråga är den mest centrala i hela målet och har försetts med bevisning i form av ett intyg från Riksbanken, som tingsrätten dock inte tagit hänsyn till. Klaganden Henning Witte anser sig i det här målet icke skyldig att återbetala ett kreditkortslån.

 

9. Norrköpings tingsrätt påstår felaktigt, att SEB måste kunna infria kreditkortslån med kontanter gentemot de butiker, där klaganden har handlat med sitt SEB-kreditkort.

 

10. Norrköpings tingsrätt har felaktigt inte klassat målet som FT, trots att SEB enbart kräver 21 083 kr, vilket är mindre än halva basbeloppet för 2012.

 

Allvarligast är åsidosättandet av andra satsen i 9 kap 14 § regeringsformen. Sverige kan vara glad, att denna regel finns i grundlagen. I Tyskland t.ex. saknas den. Då är pilotmål mot vårt kriminella banksystem mycket svårare att genomföra.

 

Att finanssystemet är ett gigantiskt pyramidspel upptäcker allt fler. Se filmen i det här inslaget om Cypernkrisen eller filmen längst ner.

Det ända problemet med den filmen är att den gör en skillnad mellan kredit och pengar ifråga om digitala siffror på ett digitalt bankkonto. I pilotmålet mot SEB kom banken med samma invändning. Vi tillverkar inga pengar utan ger enbart ett lån. Juridiskt sätt är ett lån ett avtal där man ger ett föremål (ofta mot betalning) till någon annan och har sedan rätt att få det tillbaka efter en viss avtalat tid. Föremålet kan vara allt möjligt, pengar, böcker, bilar eller något annat. Man kan dock inte ge ett lån i sig, utan något föremål som fyller ut låneavtalet. Ett lån där pengar lånas ut kallas för kredit. Frågan är alltså om banken lånar ut befintliga pengar, som någon annan redan har tillverkat, eller om de själva gör pengarna som sedan lånas ut, vilket är det vanliga och skandalösa, därför att det är olaglig.

Filmen nedan är mycket sevärd och lärorik! Och helt ny!

 

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.