Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer

Lars Ångstöm (MP) modig politiker

2010-10-03 00:23

 

Baltic Storm mobbades

2010-10-02 23:41

Då Jutta Rabes 14 dokumentärfilmer inte gav resultatet att en ny dykundersökning av Estonias vrak genomfördes eller sanningen på annat sätt kommit fram, fick jag, Henning Witte, idén, att göra som Molière: skriva en teaterpjäs, vilket med dagens teknologi är en spelfilm. Jutta och jag började skriva treatment dec 97 och hon lyckades sedan att få ihop 90 milj kr för att producera "Baltic Storm" med hennes lilla filmbolag i Potsdam Babelsberg, Tysklands film Mekka.

Filmen nobbades och mobbades systematiskt av de skandinaviska massmedia, tv-bolag och biograferna (undantag: Kvarters Biografen på Söder med Renné Reiss) trots att den blev en succé i Estland. Jutta och jag förlorade mycket pengar pga av den praktiska konspirationen mot filmen. Kjell Sundvall kallade oss för tyska parasiter. Tänk om han hade sagt "judiska parasiter". Då hade han fått det hett om öronen, men mot tyskar får man vara rasistiskt i Sverige.

Se även: Baltic Storm utsatt för svensk konspitation,

 

Filmbevis bortklippt

2010-10-02 21:04

Här finns ytterligare ett ROV video där film saknas när kameran närmar sig det stora hålet på styrbordssidan.

Filmen visar tiden löpande. Vid kl 14:16:45 klipps bilden och den fortsätter 14:17:35. Det fattas nästan en minut.

Dessutom ser man att de kunde filma i färg om de ville. Filmkvalitén har hållits mycket dåligt av mörkläggningsskäl. Jutta Rabes bilder från aug 2000 visar hur bra man kan filma under vatten om fru har ett ärligt uppsåt.

Det stora repet som kommer ur bildäcket (som inte fanns där på tidigare bilder) och går upp till ytan väckar misstankar att JAIC manipulerade någonting på bildäck som inte är redovisat för allmänheten. Senare denna dag, 4 dec 1994, kommer det massor med luftbubblor ifrån bildäcket som inte bubblade där de tidigare dagarna och rampen är förändrad.

 

 

Jutta Rabes dykbevis

2010-10-02 19:33


Jutta Rabes lyckades med den bästa bevisningen att Estonias bogvisir sprängdes bort:

Hon svestade loss två metallbitar i fören och lät dem genomgå flera av varandra oberoende metallurgiska undersökningar (som fingeravtryck i metallen). Alla kom fram till att metallbitarna hade utsatts för en sprängning. BAM's undersökning var ett politiskt beställningsjobb med ett lögnaktigt resultat.

Det var redan innan bevisat att visiret hade sprängts bort genom en engelsk undersökning av skadebilderna som visas i det offentliga videomaterialet från JAIC. JAIC själv hade undersökt om visiret sprängts bort men använt en metod som var dömt att misslyckas: en färganalys. Efter tre veckor som visiret låg under vatten hade vattnet naturligtvis skjölt bort sådana spår......

 

Estonia Mayday rop kanal 16

2010-10-01 21:15

Då en rysk störsändare och förmodligen även andra förhindrade att Estonia kunde sända hjälpropet Mayday (refererar till Illuminaternas 1 Maj 1776 då de grundades) var besättningen tvungen att använda den ovanliga kanal 16 för sin nödrop som fördröjdes i Finland men lyckligtvis beaktades på Ålandsöarna som startade räddningspådraget.

Med "black out" menade de förmodligen inte bara att nödfrekvensen var blockerad utan även annan viktig elektronik som ger färjans position. Silja Europa vände först efter ca en timme då de mottog nödropet för att hjälpa Estonia. Detta är ett allvarligt brott som aldrig diskuterades eller beivrades. Planen var förmodligen att ingen skulle överleva för att slippa obekväma vittnen.

 

Silja Europa säger till fartyget Anette att de inte vet Estonias position trots att Estonia precis hade meddelat sin position till Silja Europa, se första delen ovan. Ville de fördröja hjälpen???

 

Bilder på den fina färjan, Estlands stolthet Tidigt nyhetsinslag