Visar alla artiklar i Historieförfalskning

Donetsk flygplats har utsatts för krig av den Ukrainska armén under 8 år!

2022-05-26 16:59

Källa;

Dontesk flygplats (bilden ovan är från december 2014!!!) har varit under attack av den Ukrainska Horrorstaten sedan åtta år tillbaka. Under dessa år mördade den Ukrainska armén ca 14 000 rysktalande ukrainska medborgare, bara för att de var ryssar. Ca en tredjedel var barn! Sedan dess är ryska språket förbjudet i Ukraina. Vilken rasiststat USA har kuppat till makten där!

 

https://youtu.be/Sa6DBkvNNLk


Se även på WTV:

Skandal att många Ukrainska militärer har de gula mördararmbindlar! Ukrainas regim kriminell;

 

 

David Icke fyller 70! Grattis! Tack för att du öppnade mina ögon!

2022-04-30 22:49

 

Spjutspetsen i det andliga uppvaknandet på den här fängelseplaneten är David Icke. GUD har placerat honom i England, då Reptilernas överjordiska huvudbas ligger där, i City of London.

Sedan har de många baser i jordskorpan, ofta under oceanernas havsbotten.

 

Se även på WTV:

David Icke on Reptiles and Archons, AI the biggest danger;

Bästa Reptiloid-video från David Icke sedan evigheter;

 

 

https://youtu.be/JLtn7Co3GfY

 

https://youtu.be/EyqB_wMZY0M 

USA torterade rysk pilot grovt under 12 år i US-fängelse

2022-04-29 13:38

USA är i motsats till Ryssland en extremt kriminell stat, som hela tiden ljuger om och döljer sina horribla brott mot mänskligheten:

 

 

Klimatlögnen ska dölja solens neutrinostrålning som höjer vårt medvetande, Global Warming är alltså positiv, befriande

2022-04-22 04:16

Källa

Vi vet från Prof. Meyls forskning att Vintergatans svarta hål förser alla solar med neutrinostrålning snabbare än ljuset, med skalärvågor. Vår sol anpassar sedan sin strålning till jorden så att hon och alla vi som lever på henne kan höja vårt medvetande.

Denna snabbare vibration, som också vållar uppvärmning, ska vi inte känna till, då den kommer med fri energi i form av neutrinostrålning och då den befriar oss från de negativa krafterna från den 4. dimensionen, Reptiloiderna.

Eftersom de inte är resonans med GUD har de inte tillgång till fri energi som vi. Därför stjäl de denna energi, loosh-energy, från oss och håller den hemlig då detta är deras Akilleshäl.

 

Se även på WTV;

Jorden växer med fri neutrinoenergi som klimatdårarna (Greta) förtiger;

Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe;

 

Från min 09:20:

https://youtu.be/jhuDKOMiqLo


Från min 35:

https://youtu.be/QyCvQDKEMqg

 

Knapptryckarna och andra småpartier kräver folkomröstning om NATO-medlemskap 11.9.2022

2022-04-21 11:07

Folkomrösta om NATO; 3 partier kräver detta och det gör också Frihet Sveriges Elisabet, Marianne och Ingemar


NATO är världens värsta terrororganisation! Se bara vilka eländen de lämnade i Afghanistan, Irak eller Libyen! Irak och Libyen förstördes då deras ledare ville inte sälja sin olja i petrodollar utan i EUR eller gulddinar.

Frihet Sverige kommer nu med följande uppmaning:

"Folkomröstning om NATO

Det pågår just nu en Nato-vänlig dialog i regering och riksdag och som lutar åt ett svenskt medlemskap. Detta får inte ske utan medborgarnas röst! Vi kräver därför att det i Sverige genomförs en folkomröstning om huruvida Sverige fortsatt ska vara alliansfritt eller om Sverige ska tillhöra Atlantpakten NATO.

En sådan folkomröstning skulle lämpligtvis kunna ske i samband med Valdagen den 11 september 2022. Dessförinnan uppmanas Public Service media att frikostigt låta representanter för de båda ståndpunkterna komma till tals så att svenska medborgare förstår innebörden av vad ett medlemskap kontra fortsatt alliansfrihet faktiskt skulle innebära.

Vi som undertecknar detta krav om folkomröstning utgörs av partier och organisationer som anser att det vore helt oförsvarbart att enstaka riksdagsledamöter kan ta egna beslut i frågan, inte minst då dessa i flera fall inte har stöd för ett sådant beslut i sina egna partier. Det är också så att det är hela svenska folket som får bära eventuella negativa konsekvenser oavsett beslut.

Sveriges landområde har varit befriat från krigshandlingar alltsedan freden med Norge i Moss 1814 och Paris freden 1815. Däremot har Sverige under FN-flagg deltagit i flera militära operationer utomlands. Sverige har också i två fall deltagit i direkta krigsoperationer där FN inte varit initiativtagare utan där Sverige deltagit i allianser med andra NATO-stater. Dels i bombningarna av Libyen 2011, dels övergick den ursprungliga rent sjukvårdande ISAF-styrkan i Afghanistan, också till rena krigsinsatser. Detta trots att Sverige ska förhålla sig neutralt och alliansfritt.

Vi kräver att i denna fråga måste hela svenska Folkets röst få bli gällande."

 

Läs även denna mini-bok:

https://blueshift.nu/doc/DanieleGanser_Terrorism_in_Western_Europe.pdf

 

Se även på WTV:

Gold Dinar och Islamic Banking bakom Libyens revolution?;

Ingen bryr sig längre om Libyen och NATO:s brott mot mänskligheten där;

USA ondskans supermakt: 50 skrämmande skäl;