Visar alla artiklar i Historieförfalskning

Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 1)

2016-04-21 21:54

av Jan Erik Sigdell

Den hemliga sammansvärjningen

Historiskt förspel till denna konspiration

Hemliga sällskap och flyktingskrisen

Soros’ vansinnesplan

Duell Viktor Orbán – George Soros

Sionistisk flyktingsplan

.

Den hemliga sammansvärjningen

Flyktingskrisen är ett nytt slags krigföring och det med människor som ovetande vapen. Det är fråga om följande:

· Destabilisering av Europa och revolution med islamisering av befolkningen. Framför allt skall kristendomen men också alla icke-islamiska religioner och levnadsfilosofier förintas.

· Som nästa steg angrips sedan islam efter ”utfört arbete” och ersätts med en världsreligion som dyrkar Lucifer. Hela världen skall bli satanistisk. Detta är en nästan 150 år gammal plan som nu förverkligas.

Men det kan ju inte vara sant! Det är ju nonsens! Illvillig konspirationsteoretisk fantasi! Eller? Kunde det verkligen finnas någon sanning i det? Läs vidare…

”Det tredje världskriget måste underblåsas genom att utnyttja de konflikter som ’Illuminaternas agentur’ skapar mellan de politiska sionisterna och den islamska världens ledare. Kriget måste föras på ett sådant sätt att islam (den muslimska arabiska världen) och politisk sionism (staten Israel) förstör varandra. Medan detta pågår skall de andra nationerna som en gång var mera splittrade i frågan inskränkas till att kämpa tills de uppnår ett fullständigt fysiskt, moraliskt, andligt och ekonomiskt sammanbrott… Vi skall släppa loss nihilister och ateister, vi skall åstadkomma en fruktansvärd omstörtning som med all dess skräck klart skall visa resultatet av absolut ateism som ursprung för barbari och det blodigaste kaos. Då kommer medborgarna överallt att vara tvungna att försvara sig mot världens minoritet av revolutionärer och utrota civilisationens förintare. Massorna, besvikna med kristendomen och dess deistiska anda, kommer från det ögonblicket att vara utan ledning och riktning men söka ett ideal utan att veta vem de kan tillbedja och de erhåller då det sanna ljuset genom den universella manifestationen av Lucifers rena lära som äntligen framträder allmänt synlig. Denna manifestation kommer att uppstå ur den allmänna reaktionära rörelse som följer efter kristendomens och ateismens förstöring, samtidigt både besegrade och utrotade.” Albert Pike Aug. 15, 1871 (Letter to Mazzini.)

Vem var nu denne Albert Pike (se också här)? Han var advokat, soldat, författare och frimurare, född 1809 i Boston, Massachusetts. År 1840 blev han medlem av Odd Fellows och kort därefter medlem av Frimurarna, bland vilka han gjorde en högst ovanlig karriär. År 1859 blev han Sovereign Grand Commander of the Scottish Rite’s Southern Jurisdiction. Han dog 1891 (och vi vet inte i vilket helvete han nu rostas). År 1871 publicerade han sin bok Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry. Han betraktas ganska allmänt som satanist och sionist.

Ovanstående citat ur vad som sägas vara ett brev till Mazzini finns det delade meningar om. En del anser brevet vara en förfalskning. Å ena sidan påstås det att det en gång visades i British Museum och skulle ha varit katalogiserat där, vilket andra bestrider. Men vi kan så långt fastslå:

· Skulle brevet ha funnits och skulle det verkligen finnas en sådan hemlig plan, så är det självklart att man i motsvarande kretsar strävar efter att med alla medel bestrida detta faktum och därmed brevets existens.

· Det nämnda citatet överensstämmer än i dag så väl med världshändelserna att detta inte gärna kan vara en tillfällighet,

· för varifrån skulle annars förfalskaren ha informationer som fortfarande idag visar sig vara sanningsenliga.

Det är med detta på liknande vis som med ”Sions vises protokoll” eller The Protocols of the Learned Elders of Zion (eller Die Protokolle der Weisen von Zion). Man har allt sedan dessa blev kända ständigt och på olika vis sökt ”avslöja” dem som påhitt eller förfalskning, trots att världshändelserna till denna dag alltmera bekräftar dem.

Många vederläggningsförsök blir till bekräftelser … ju mera och med ju större bemödanden, desto tvivelaktigare och snarare övertygande för det som man vill bestrida.

Nu finns det dock några indicier för att planer av detta slag med hänvisningar till Pike beskrevs som ett ”hoax”, ett dåligt skämt, av Leo Taxil alias Dr. Bataille i hans 1896 utgivna bok Le Diable au XIXe siècle (se The Confession Of Leo Taxil) i avsikt att framställa frimureriet som absurt. Det är då återigen högst märkligt att mycket i texten överensstämmer med vad som händer i världen eller åtminstone förklarar det. Taxil vore inte den ende i världshistorien som senare förklarade sitt arbete vara ett ”hoax” för att värja sig mot kritiker, angrepp och kanske rentav hotelser … åratal av arbete som bland annat bestod i att skriva en bok med 1800 sidor (Le Diable au XIXe siècle in två band) med en mycket omfattande kritik av frimureriet. Så mycket möda för bara ett skämt? Kan det tänkas att han egentligen blev nödgad till ett avståndstagande från eget arbete? Också av kyrkliga kretsar (jfr. Confession ovan)?

Att Taxils ”erkännande” inte behöver tas på fullt allvar diskuteras i en artikel The Masonic Fairy Tale Known As The Leo Taxil Confession.

Senare har William Guy Carr in sin bok Satan, Prince of This World (1966) med hänvisningar till Pike utförligt beskrivet satanistiska illuminatplaner för det 3e världskriget. En omfattande diskussion av temat kan läsas här: Albert Pike to Mazzini.

Till ett dokumentärt video: “We Control Islam and We’ll Use It to Destroy the West.” (WW3) ges en komplettering på aktualiserande vis till Pikes (“påstådda”) brev till Mazzini:

”I denna korta dokumentär diskuterar vi Albert Pikes förutsägelser om de tre världskrigen. Det finns webbsidor med information om detta, men jag tror att den viktigaste aspekten i förutsägelserna är att Illuminaterna använder islam för att nå sina mål. Albert Pike sade öppet att islam skall bli en central komponent i ett krig mot västvärlden och att Illuminaterna skall leda islam till en direkt konfrontation med västvärlden. Vi har redan sett vad den Nya Världsordningen har gjort med islam, och det är att skapa en kris, leda miljoner av muslimer till europeiska nationer, sätta up shariadomstolar, angripa europeiska kvinnor med sexuella antastningar och våldtäkter samt att se hur attacker i Bryssel och Paris äger rum. Men allt detta har planerats för att förbereda ett 3e världskrig. Just så som de 1a och 2a världskrigen förbereddes. Efter att islam har använts för detta ändamål, kommer det att skjutas undan för att bereda vägen för ett religiöst system av ren luciferism. Alla muslimer kommer då att delta i ett nytt system som tillber Lucifer.”

Dessa bemödanden om att förklara Pikes brev till Mazzini som en förfalskning ger ett intryck av att man vill dölja någonting som i nutidens värld skulle stöta på invändningar. Aktuella världshändelser bekräftar ju faktiskt innehållet i det ominösa brevet…

Historiskt förspel till denna konspiration

Är detta bara en ”konspirationsteori” eller handlar det om en verklig konspiration? Det är inte svårt att begripa att en konspiration måste vare hemlig, för annars är den ju inte någon… Om någonting blir känt om konspirationsplaner så kommer man snabbt springande med det nedvärderande begreppet ”konspirationsteori”, varmed man vill suggerera att det hela bara är fantasi, en sinnesförvillelse utan sann bakgrund. Det har tyvärr inpräglat sig i befolkningen att en ”konspirationsteori” inte skall tas på allvar, utan bara som påhitt och förfalskning. Rätt betraktat handlar det dock om någonting som faktiskt kan vara sant men som av hemlighållningsskäl förnekas.

Denna konspirations historia föregås av Illuminaternas historia. Vilka är då dessa Illuminater (Illuminati)?

Denna orden grundades av Adam Weishaupt med stöd av Rotschild (som anses vara satanist). En plan med den orden var att förstöra kyrkan, förmodligen inspirerad av Voltaire, som i ett brev till kung Frederick II skrev: ”Till sist, när kyrkans hela kropp har tillräckligt försvagats och trolösheten har blivit tillräckligt stark, skall efter det slutgiltiga slaget med svärdet följa en obeveklig förföljelse, terrorns herravälde skall spridas över hela jorden …” Weishaupt var son till en judisk rabbi och han konverterade senare till kristendomen och blev präst. Av något skäl utvecklade han ett starkt hat mot jesuiterna och blev med tiden ateist.

Han skrev: Ordens stora styrka ligger i dess obemärkthet, låt den aldrig och ingenstans verka under sitt riktiga namn. … Denna orden skall vara hemlig och verka i stillhet.” Och: ”det mest beundransvärda är att stora protestanter och reformerade teologer … i vår orden verkligen tror sig i den se den äkta meningen med den kristna religionen.” Dock uppenbaras hemligheten i de högre graderna: ”… för att förstöra hela kristenheten, alla religioner, har vi förespeglat att vara den enda sanna religionen … och befria mänskligheten från all religion.”

Rotschildarna torde sedan ha använt sig av Illuminaterna för att etablera en världsomfattande finansiell makt. Orden förband sig snart med Frimurarna, infiltrerade och tog över dem. Däri ligger sambandet med Pike och med den politiska eliten i världen.

Den ovan nämnde Giuseppe Mazzini, en frimurare av 33e graden, blev efter Weishaupts död ny ledare för Illuminaterna.

Dessa informationer hämtades till större delen ur en intressant översikt: The Birth of Tyranny - the Illuminati* samt även A History of the New World Order.

Hemliga sällskap och flyktingskrisen

Så långt ser man allt mera att flyktingskrisen passar in i en plan som börjar med Illuminaterna och sedan fördes vidare av frimurare som Pike, Mazzini och Carr. Men hur ser det ut med detta idag? En särskilt ondskefull drivande kraft härvid är ungraren George Soros (György Soros, ungerskt uttal ”Shorosh”, ursprungligen György Schwarz, född 1930).

Denna man intervjuades i TV-programmet 60 Minutes (CBS) av Steve Kroft den 20e december 1998. Som bakgrund måste nämnas att när Adolf Eichmann kom till Ungern för att befatta sig med morden av de judar som levde där fick Soros – själv jude – hans uppdrag att konfiskera den judiska befolkningens egendomar. Kroft frågade i intervjun vilket som var hans ”lyckligaste år”. Här följer en översättning av denna del av samtalet:

”Kroft: Som jag förstår gick ni ut med denne er beskyddare, som hade svurit att ni skulle vara hans adopterade gudson.

Soros: Ja. Ja.

Kroft: Ni gick alltså faktiskt ut och hjälpte till med konfiskationen av den egendom som era judiska medmänniskor, vänner och grannar hade.

Soros: Ja, det stämmer. Ja.

Kroft: Det låter för mig som en erfarenhet som för flera år skulle sända många människor till en psykiaters soffa. Var det svårt?

Soros: Nej inte alls. Inte alls. Jag tyckte om det.

Kroft: Inga skuldkänslor?

Soros: Nej, bara känslor av absolut makt.

Dessa åtta sista fruktansvärda rader säger oss allt som vi behöver veta om Soros och ännu viktigare om "var och en som vill ha att göra med denna avskyvärda skurk", som enligt in mening skulle ha dömts för krigsförbrytelser.”

Soros är en Bilderbergare, medlem i Illuminati Committee of 300 och kollaborerar med sionismen. I bakgrunden har Soros nära förbindelser med Rotschildarna, kanske till och med som agent för dessa onda bankmän.

Här kan en utförlig analys av nätverket Soros, Rotschild och flyktingsinvasionen läsas: The Mastermind behind the Mass Invasion of Europe and His Plan in 8 Steps.

Soros’ vansinnesplan

Läs om detta vansinne: George Soros: Here’s my plan to solve the asylum chaos – en mordisk plan för fullständig ruin av såväl Europas ekonomi och finanser liksom den europeiska kulturen, vår definitiva ände och slutgiltiga islamisering. Om han med fullt förstånd menar allvar med detta, har han med sitt stöd av flyktingsinvasionen helt uppenbarligen avsikten att helt förinta Europa! Detta kan man bara beteckna som djävulskt … Hatar han oss? Skall vi gräva våra egna gravar? Se också här. Därtill även: Hungarian PM Slams Soros-Funded Advocacy Groups: They “Are Drawing A Living From The Immigration Crisis” – gör Soros detta för sin profit? George Soros funds Ferguson protests, hopes to spur civil action – han vill alltså ha folkresning, inbördeskrig. Vill han nu se detta också i Europa?

Ungarn: Orbán gibt US-Milliardär Soros Mitschuld an Flüchtlingskrise, Orbán Accuses Soros of Stoking Refugee Wave to Weaken Europe, Soros är uppenbarligen sionist och har medgivit att han väsentligt har bidragit till denna folkvandring: Soros Admits Involvement In Migrant Crisis: ‘National Borders Are The Obstacle’. Därmed framstår strategin med flyktingstsunamin i ett nytt ljus. Could George Soros Be Arrested For Crimes Against Europe?could? He SHOULD be!

Duell Viktor Orbán - George Soros

Redan tidigare har den ungerske presidenten Viktor Orbán i en internationellt beaktad intervju med investorn och miljardären George Soros, sänd över radiostationen Kossuth Radio, anklagat Soros för att vara en prominent medlem i en krets av ”aktivister” som försöker undergräva de europeiska nationerna genom att i främre Mellanöstern och andra regioner stödja den flyktingsvåg som väller in över kontinenten. Orbán sade: ”Dessa aktivister som stöder migrationen är, även om kanske snarare omedvetet, en del av ett nätverk för människosmuggling som opererar mot Europa.”

George Soros är sedan åratal verksam som ”filantrop” i Östeuropa, där han med sina stiftelser och det i Budapest grundade Central European University utöva politisk lobbying och i nyare tid finansiellt stödja organisationer som ger rättsunderstöd för asylanter. Soros förklarade i en reaktion på Orbáns intervju att han genom en av hans stiftelse publicerad sexpunktsplan skulle ”hjälpa att bevara europeiska värden”, medan Orbáns verksamhet skulle ”undergräva” dessa värden. ”Orbáns plan betraktar skyddet av nationella gränser som mål och flyktingarna som hinder. Vår plan betraktar däremot flyktingarnas skydd som mål och nationella gränser som hinder” enligt Soros. Och han skall vara ”filantrop”…

Soros vet tydligen att någonting ”stort” kommer att hända för han har för inte länge sedan sålt aktier för miljarder till billigt pris och investerat pengarna i guld … George Soros predicts Third World War – ja, han bidrar verkligen själv aktivt till det (se ovan)! Alltså vet han det – och vill ha det… Welcome to Europe! Soros Adding Fuel to the Fire of EU's Refugee Crisis.

Hans man rådgiver Merkel: Georg Soros’ Mann berät Bundeskanzlerin als Vordenker in Flüchtlingsfragen: ”Gerald Knaus är ledare för den ungersk-amerikanska multimiljardären Georb Soros’ Think Tanks ’European Stability Initiative’ (ESI) och sedan många månader rådgivare hos Angela Merkel om flyktingskrisen.”

Det är naturligtvis en superskandal att Angela Merkel effektiv är en agent för Soros!

Soros roll i detta horribla spel påminner om vad Dr. Mabuse sade i den berömda filmen av Fritz Lang från 1922: ”Ty den sista meningen med förbrytelser är att upprätta kriminalitetens oinskränkta herraväldet. Ett tillstånd av fullkomlig osäkerhet och anarki, uppbyggt på förstörelsen av denna världs ideal som är dömda till att gå under. När människorna behärskas av kriminalitetens terror och har blivigt vansinnig av fasa och skräck, när kaoset har blivit högsta lagen, då är stunden kommen för kriminalitetens herravälde.” Grunden för filmen var romanen Dr. Mabuse, spelaren av Norbert Jaques. Soros är också en spelare, men han spelar med finansmiljarder och är idag en av världens rikaste män, värre en så: hans spelar med befolkningar och människoliv … – och med Merkel och därmed med Europa…

Tydligen hade Fritz Lang insikt i vissa hemliga planer.

Sionistisk flyktingsplan?

Sionismen torde vara mera khazarisk än rent judisk och efterstävar som ”Endlösung” upprättandet av ett Stor-Israel, jfr. Greater Israel: The Zionist Plan for the Middle East och Eretz Israel HaShlema (”Det återupprättade landet Israel”). Detta område skall sträcka sig från Nilen i väster till Eufrats flod i öster samt från Turkiet i norr och ett gott stycke in i norra Saudiarabien. För detta mål måste naturligtvis främre orienten först avfolkas, dvs. hela den arabiska befolkningen skall bort. Detta kan bara uppnås i en långsam takt genom krig och folkmord (bl.a. utsvältande av Gaza och palestinska områden inom och angränsande till Israel). Nu kan man verkligen fråga sig om inte det aktuella fördrivandet av flyktingar är ett nytt, gement och människoföraktande men ”av ändamålet helgat” medel i denna avsikt. Det slutgiltiga målet är världsherravälde. Som nämns nedan har en stor mängd äkta judar en annan åsikt.

Vad är Sionism? Den internationella stavningen är Zionism. Den är en plan för återupprättandet av Israel, vilket ju sedan länge redan har skett. Men till planen hör alltså också ett långfristigt mål som kan sättas i samband med flyktingsinvasionen.

Om man befattar sig kritiskt med Sionismen blir man snabbt kallad ”antisemit”, vilket är en billig taktik utan en verklig grund. Man måste nämligen skilja mellan äkta judendom och sionism, En stor mängd judar är motståndare till Sionismen och då skulle ju dessa judar också vara antisemiter! Många av dem är också motståndare till staten Israel i sin nuvarande form, eftersom denna stat inte är verkligt judisk utan sionistisk. Sionismen är inte en religiös rörelse utan en sekulär (världslig, icke-religiös) politisk rörelse med mottot: ”Om inte Gud ger oss vårt land, tar vi det oss själva.” Nu har de ju sitt land, men detta är inte nog.

Judendomen är en hedervärd kultur, men om sionismen kan man ha en annan åsikt, som nämnt även inom judendomen. Man kan inte säga att judar är sionister och inte heller att sionister är judar, därför att till sionismen med sin sekulära natur hör många kollaboratörer i andra västerländska kulturer. Även om det skorrar illa för många, kan man faktiskt jämföra skillnaden mellan judar och sionister med skillnaden mellan tyskar och nazister, men bara som analogi.

Om man (oberoende av sionismen) kritiserar Israels politik, blir man också snabbt kallad antisemit. Detta är åter en ren strategi. Man kan ju mycket väl ha en äkta sympati för judendomen och dock vara kritiskt inställd till en viss militant rörelse. Ju värre och större, desto mera. Man har uppnått att ha ett sionistiskt land, som dock är väl litet för den stora befolkningen. Det togs till större delen från de tidigare invånarna palestinierna (visserligen med internationellt samförstånd) och nu vill man med folkmördande makt också ta resten av deras område. Därför skall alla palestinier fly eller dö och de ges skulden för detta, bara därför att de vågar att så långt det går försvara sig. Sedan skall det gå vidare enligt planen upprättandet av ett Stor-Israel. Sionisten George Soros har alltså för detta medverkat till en djävulsk plan, enligt vilken helst hela befolkningen i främre Orienten (fr.a. i Syrien, men också i angränsande länder) skall drivas till flykt (eller dö…) – och samtidigt Europa destabiliseras och drivas mot undergång.

Eftersom religioner spelar viktiga roller i detta satanistiska spel avser jag att återkomma till det temat i en andra del av denna artikel.

Frågor som då tas upp: Varför ingen kristendom? Varför inte heller ateism? Varför skulle bara islam duga? Men varför bara tillfälligt, tills den ersätts av satanism? Vad är egentligen dessa religioner?* Två kommentarer i denna text väcker min uppmärksamhet som missförstådda eller tvivelaktiga: att Manikéerna skulle ha befattat sig med magi och att 1600-talets äkta Rosenkorsare ryktesvis skulle ha offrat människor. Manikéerna var kristna och i vissa avseende parallella till de Gnostiska Kristna och de ursprungliga Rosenkorsarna har helt säkert aldrig utfört människooffer. Idag finns de inte längre men det finns rörelser som utger sig för att vara Rosenkorsare, av vilka AMORC torde vara en gren av Frimureriet. Max Heindels Rosicrucian Fellowship torde enligt min mening ligga någorlunda nära de äkta Rosenkorsarna och Jan van Rijckenborghs Lectorium Rosicrucianum snarare vara en pseudo-rosenkorsrörelse.

 

Experter om vår kosmiska historia med Simon Parkes och Alex Collier

2016-03-28 20:16

källa; Simon Parkes är en ovärderlig källa

Litet långdragen men senare spännande diskussion om vår kosmiska historia och vårt kosmiska arv.

Tack till den trogna White TV tittaren K för tipset!

Annat om vår hemliga historia på White TV:

Alex Collier berättar hur Drako-reptilerna ser ut;

Säg inget om reptiloiderna, Don't Mention The Reptiles - Credo Mutwa vittnar;

 

Hur oljeindustrin tog strypgrepp om världen

2016-02-29 19:39

Den första Rockefeller var en vidrig brottsling utan moral ...

 

Hemlig UFO-historia bevisar att andra har makten än de officiella, Roswell krasch genom skalärvapen

2016-02-16 21:46

Läkaren Dr. Steven Greer berättar den hemlighållna UFO-historien, som bevisar att våra politiker och andra officiella chefer inte har makten på jorden, utan andra, hemliga krafter i bakgrunden. Han ser mycket reptiloid ut och är kanske en av de mycket sällsynta varelser som har 50% mänskliga gener och 50% reptiloider, vilket vanligtvis ger dem möjligheten att växla mellan en människokropp och en reptil (s.k. shapeshifter). Kropparna är i alla fall bara ett hologram av skalärvågor. Dessa mycket begåvade varelser är ofta en del av de hemliga makthavarna, vilket skulle kunna förklara, varför Dr. Greer har så extremt högt uppsatta kontakter i USA.

Tack vare David Icke och många andra ljusa krafter har reptiloiderna numera blivit så pass trängda, att vissa har fått tillstånd att hjälpa människorna istället för att förtrycka eller äta dem. Steven Greer och Simon Parkes är sådana positiva riddare, som hjälper att befria oss från Prison Planet. Det skall de ha all tack för.

Den nästan 4 timmar långa föreläsningen är värd varenda minut. Det vimlar av scoops, t.ex.:

Marilyn mördad av den personifierade ondskan James "Jesus" Angleton den 5 aug 1962

1. Mossad och CIA höjdaren James Jesus Angleton gav den 3 augusti 1962 order att mörda Marilyn Monroe, då hon hotade prata om UFO-relaterade ämnen, för att få Kennedy tillbaka i sängen.

2. Kennedy ville också avslöja utomjordiska ämnen.

3. Nixon ville det, men slapp döden och fick bära hundhuvud för Watergate istället.

4. CIA-chefen William Colby ville hjälpa människorna på sin ålders höst. Sedan självmördades han och flöt på Potomac river.

5. USA hade redan i slutet av 1940-talet skalärvapen med Tesla-teknologi, som är snabbare än ljuset. Dessa sköt ner 3 UFO:s med små grå vid Roswell.

6. Walt Disney var en CIA-man som hjälpte till att förlöjliga UFO-fenomenet.

7. UFO:s, som Hitler redan hade (Vril och Haunebu serien), sätter gravitationen ur spel och flyger med fri energi.

8. SDI-programmet under Ronald Reagan handlade främst om skalärvapenteknologi. Reagan motiverades med utomjordisk hot mot oss.

9. Greer visar listor med underjordiska baser i USA, Deep Underground Military Bases = DUMB

10. Allt som är för oss sedan 70 år hemlighållen teknologi ligger under jorden eller i rymden.

11. Det amerikanska företaget EG&G tillverkar nanochips för mind control.

12. Mind control i USA på 1950-talet och senare. Att höra röster i huvudet är gammal teknologi och inte en sjukdom. Han går in på neurophone uppfinningen och neurocybernetics. Viktigt dokument 2 tim 54 min.

13. Google och YouTube skruvar ner siffrorna för oönskad information extremt mycket.

14. Bankerna ger pengar i hemlighet till svarta och därmed kriminella projekt.

Tack för tipset!

Denna kommentar kom 2016-02-21:

Hej! Jag såg på dr Steven Greer som låg ute på den här sidan och jag läste också det som stod skrivet i samband med detta. Steven Greer lär jobba för en speciell agenda som verkar väldigt vettig men för oss människor i slutänden är den kanske inte så nobel som den verkar. Det finns personer i andra länder som jobbar för samma agenda. Det sägs ha varit tre ufo:s som kraschade i New Mexico, en i Roswell i början av juli 1947, en annan i San Augustin samma vecka. En tredje ska hänt 25 mars 1948 i Aztec. Greer tog också upp Stan Romanek och att de utomjordingar som kidnappar oss är robotar och det är amerikanska militären som ligger bakom. Han sa att man kan se att de rör sig som robotar, detta stämmer ju tyvärr inte på alla aliens, de flyter fram. Dessutom har s k ufoabductions förekommit flera hundra tår tillbaka i tiden. Även s k cattlemutilations, det finns ett fall dokumenterat i England där ett antal får blev utsatta under 1700-talet. Stan Romanek sitter eller har suttit inne nyligen för barnpornografibrott, därför blev jag förvånad att Greer tog upp honom. Greer går som så många andra inom det här området ut med både information och desinformation. Det finns personer som har känt honom länge och säger att han på senare år verkar hotad på något sätt. Hans budskap är ju att alla utomjordingar är goda vilket förmodligen inte är sant. Det är också konstigt att CIA-chefen valde att bli "briefad" av honom, varför inte Stanton Freedman som har hållit på sedan 60-talet eller någon annan som har hållit på med det här längre än Greer. Är också konstigt att han inte har lyckats ta ett foto på sig själv tillsammans med de högt uppsatta personer han säger sig ha träffat, åtminstone någon av dem. Han talar också om hur mycket pengar han har förlorat på att sluta jobba som doktor men nästa stund talar han om hur mycket pengar han har lagt ner på projektet och jag tror han har en jättebelöning för den som kan bidra till att s k zeropointenergy blir verklighet. Det är ju ingen hemlighet att Lawrence Rockefeller har stöttat honom med pengar men han är ju död nu. Det jag egentligen vill framföra med den här kritiken är att man inte bara ska lyssna på en person, lyssna runt på många både ufo-researhers, visselblåsare och reportrar inom det här området, Linda Moulton Howe och Jim Marrs är reportrar som har hållit på väldigt länge. Jag kan också tipsa om att titta på Linda Moulton Howe Contact in the dessert från 2014, den är lång men intressant, jag tror att det är i slutet av den föreläsningen hon tar upp Anthony Sanchez bok Extraterrestial highway, i den får man också en bit av sanningen. Man får förhoppningsvis en bit sanning från alla och kan därmed så småningom få pusselbitarna att passa. Sist vill jag tipsa om en film på där man tar upp historiken i USA om ufo-fenomenet, ungefär som Greer gjorde men kanske lite mer neutralt, den är en knapp timme lång, den ligger på youtube på ufotv och heter UFOs, Kennedy, Nixon and the Alien Presence. Mvh A

 

Dresden Holocaust för 71 år sedan, ingen åtalad ännu

2016-02-13 19:42

Den 13 februari 1945 började den två dagar långa förintelsen av den mycket vackra mellantyska staden Dresden, som inte hade några tyska trupper längre. Dresden var ur militär synvinkel fullständigt ointressant. Därför hade ca. 1,2 miljoner kvinnor, barn, sjuka och gamla tagit sin tillflykt där ifrån den historiskt sett extremt grymma röda armén, som våldtog alla kvinnor och barn som kom i deras väg. Detta vidriga avsnitt av den röda arméns historia är fortfarande del av deras militära traditioner. Aldrig har en rysk våldtäktsman eller de som främjade detta ställts inför rätta. Krigsförbrytartribunalen i Nürnberg var ett hån mot rättvisan, där de flesta tyska åtalade hade fått sina testiklar söndermosade under den extrema tortyren från England och USA, för att pressa fram falska erkännanden. "Frukter" av denna "historieskrivning" lärs ut ännu idag!

Förmodligen är många av de flickor från öststaterna som nu faller offer för sextrafficking reinkarnationer av de sovjetiska våldtäktsmännen från Stalins armé.

När Hitler attackerade Polen den 1 september 1939 efter talrika polska massakrar mot tyskar, skulle Stalin också anfalla samma dag, för att ta den östra halvan av Polen enligt Molotov-Ribbentrop-pakten. Men Stalin anföll Polen först två veckor senare och tog "sin" del i Polen samt mördade 15 000 polska officerare i Katyn, vilket tyskarna hade vägrat, som jag nyss fick höra under min Polenresa.

Frankrike och England hade gett garantier till Polen oberoende vem som angrep. Men de förklarade enbart krig mot Tyskland den 3 september 1939 och inte mot Sovjetunionen, då Stalin hade gått bakom Hitlers rygg in i en hemlig allians med USA, England och Frankrike för att förinta Tyskland.

Därför började England att bomba tyska civila mål och städer redan 1939. Den 5 september 1939 bombades Wilhelmshaven och Cuxhaven. Den 12 januari 1940 flögs en engelsk bombattack på ön Sylts huvudstad Westerland. Den 20 mars 1940 kastades över 100 spräng- och brandbomber på Kiel och Hörnum, bl. a. mitt på ett militärt sjukhus.

Först den 14/15 november 1940 började Tyskland bomba industrimål i Coventry i England, efter att talrika tyska, icke militära mål, hade terroriserats av engelska bombflygplan. Churchill kände till den kommande attacken mot Coventry då de hade knäckt den tyska koden, men teg, för att inte avslöja detta. Vad betydde engelska offer för Churchill? Inget!

Hitler hade då ideligen försökt att sluta fred med England för att undvika ett stundande världskrig. Men England vägrade, de ville ha ett världskrig och bli av med konkurrenten Tyskland. De gillade inte att Hitler hade gjort sig oberoende av City of Londons och Wall Streets banker.

Brandbomberna på Dresden den 13 till 15 februari 1945 vållade en så extrem eldsvåda att minst 500 000 kvinnor, barn och gamla samt talrika djur brändes levande. Aldrig har så många människor bränds till döds som i Dresden för 71 år sedan. Därför Holocaust. Bombargeneralen Harris och Winston Churchill från England samt Roosevelt borde också ha ställts inför en krigsrätt, då deras terrorbombningar bröt mot krigsfolkrätten, men de blev istället hjältar i den förljugna historieskrivningen.

Chrchill krävde att de tyska flyktingarna skulle stekas:

"Holocaust over Dresden, known as the Florence of the North. Dresden was a hospital city for wounded soldiers. Not one military unit, not one anti-aircraft battery was deployed in the city. Together with the 600,000 refugees from Breslau, Dresden was filled with nearly 1.2 million people. Churchill had asked for "suggestions how to blaze 600,000 refugees". He wasn't interested how to target military installations 60 miles outside of Dresden. More than 700,000 phosphorus bombs were dropped on 1.2 million people. One bomb for every 2 people. The temperature in the centre of the city reached 1600o centigrade. More than 260,000 bodies and residues of bodies were counted. But those who perished in the centre of the city can't be traced. Appr. 500,000 children, women, the elderly, wounded soldiers and the animals of the zoo were murdered in one night. [2001] TERROR BOMBING: THE CRIME OF THE TWENTIETH CENTURY by Michael Walsh" skriver Whale.to

Läs även på rense.com:

Dresden - The Worst War Crime Of WWII - 600,000 Dead

Annat om de allierades massmord på oskyldiga civila på White TV:

Dresden Holocaust 13-15 feb 1945 glömd

Google har censurerat bort White TV:s inslag om detta! Google står tydligen på brottslingarnas sida.