Visar alla artiklar i Historieförfalskning

Ny röst om Martin Bormanns samarbete med England efter 1945

2016-05-17 22:26

källa

Trogna White TV tittare vet redan att även Martin Bormann (Hitlers ställföreträdare och chef för Reichskanzlei) fick överleva slutet av andra världskriget för 71 år sedan tillsammans med alla höga nazister med undantag av Himmler och Göring, som försökte göra en liknande kohandel som Hitler och Bormann med de allierade, men bakom Hitlers rygg. Straffet blev att de inte fick lämna Tyskland som fria män.

Goebbels hade alltid sagt, att han inte vill överleva WWII ifall Tyskland förlorar. Det har hittills inte kommit upp några bevis att familjen Goebbels inte begick kollektivt självmord i Führerbunkern i Berlin under slutet av april 1945. Här stämmer den förljugna historieskrivningen för en gångs skull.

Radiointervjun nedan med en journalist från Argentina bekräftar att den brittiska underrättelsetjänsten MI6 under kommandot av Ian Flemming räddade Martin Bormann under de allierades förföljelser med hjälp av Operation James Bond den 1 maj 1945. John Ainsworth-Davis alias Christopher Creighton var Flemmings agent som genomförde operationen på plats i Berlin, där en tysk krigsfånge från Kanada kallblodigt mördades för att låtsas att han var Bormann som dött. Ainsworth-Davis blev förebilden för James Bond filmerna.

Bormann fick sedan asyl i England och som motprestation överlämnade han all stulen guld, konst och pengar, som nazisterna hade kapat åt sig under sina ockupationer av andra länder. Guldet som Tyskland alltid hade ägd fick nazisterna obehindrat ta med ner till Argentina, dit även Hitler flydde.

Nere i Argentina vet alla att Hitler, Bormann, Mengele och alla de andra höga nazisterna hade överlevt slutet av andra världskriget.

Även Bakom Kulisserna tog uppämnet: http://www.nyapolitiken.biz/int_politik/Hitlers_flykt_ut_ur_Berlin.pdf

Annan forskning om Martin Bormanns flykt på White TV:

Även Martin Bormann fick överleva;

 

NATO:s hemliga Stay Behind arméer är kanske vår räddning idag

2016-05-14 20:43

källa

Forskningen om Palmemordet har visat att NATO på 1950-talet byggde upp en hemlig armé i alla länder väster om järnridån, även i de neutrala länderna Finland, Sverige, Schweiz och Österrike. Den gemensamma beteckningen är Stay Behind, då dessa tuffa soldater skulle låta sig överrullas av Sovjet för att sedan kunna agera bekom fiendens linjer. I Italien heter Stay Behind grenen Gladio och i Sverige Arla Gryning.

NATO anlitade gärna militärer på högerkanten, då de visste hyr grymt Sovjetsystemet var, i motsats till vänsternissarna, som bara daltade med den kommunistiska ondskan. Ibland fick även äkta nazister uppdraget att säkra sina länder ifall katastrofen skulle bli ett faktum.

I vissa länder som Italien, Turkiet, Belgien eller Luxembourg (Jean Claude Juncker inblandad) missbrukades Stay Behind senare för terrordåd mot civila, i Tyskland enbart en gång på Oktoberfest 1980, där en av mina bästa vänner knappt undkom döden, då jag pluggade i München. Ansvarigt var Gundolf Köhler från Wehrsportgruppe Hoffmann.

I Sverige har Arla Gryning aldrig deltagit i terrordåd mot oskyldiga civila, men varit aktiv i att lotsa Palmes mördare in i landet och ut igen. På den tiden fanns många misstankar mot Olof Palme, vilket medför att medhjälp till mordet måste bedömas annorlunda än ett terrordåd. De trodde att göra en bra sak för Sverige.

Idag har Sverige och Tyskland stort behov av Arla Gryning och Wehrsportgruppe Hoffmanns efterföljare, då de bildar en motvikt till den insmugglade ISIS-armén. Förmodligen har deras vapendepåer inte förstörts ännu. Då Sveriges försvar har totalförstörts av främmande makt (Mossad) är Arla Gryning den enda motvikten tillsammans med de icke korrumperade delarna av svensk polis.

Ingen av dessa kämpar kunde ana, att de en dag skulle behöva strida mot islamister, som deras regeringar frivilligt släppt in och t.o.m. betalt för denna trojanska häst på skattebetalarnas bekostnad. Vilket landsförräderi i denna dekadenta värld.

EU:s Jean-Claude Juncker: "Jag knullar var, vem och när jag vill"

Nya bevis: NATO + deras Stay Behind tentakler är ett terroristnätverk;

Den andra filmen nedan har redan nästan 10 miljoner tittare!

Den 15 maj 2016 kom följande kommentar:

Sa stay behind och isis jihaddister kommer fran USAs CIA sa hur tanker du da, trodde vi hade genomskadat NWOs tes antites syntes??? Eller! Bade tjänar samma herre? Sen har vi problemet med kalla krigets logner som skapades av stay behind och medvetna logner om ryssland fran usas allierade. Du verkar ta dessa som fakta sa hur tänker du egentligen. Bekämpa isis med staybehind isis och tag cias logner om ryssland som fakta ??? Nej ska vi besegra isis jihaddister och deas vanner nazisterna sa far vi nog vanda oss till dom enda som bekampar dom i syrien och i ukraina. Men da far vi ju förstås reda ut fakta från propaganda.

 

White TV:s svar: Kritiken är fullt berättigad. Jag hoppas att det inom Arla Gryning finns många patrioter som har vaknad under tiden och vägrar lyda order från kriminella kretsar i USA när det gäller att skydda Sverige från ISIS-terrorister.

Idag finns knappast några nazister kvar hos Arla Gryning. Även där har skett ett vaknande.

 

Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 3)

2016-05-03 18:02

Nya informationer!

Av Jan Erik Sigdell

Se också Del 1 och Del 2.

Vart är vi på väg med den Nya Världsordningen? Som visades i de två tidigare delarna väntar oss ett religionskrig med avsikten att i en långvarig process utrota andra religioner än Islam och tvångsomvända oss till den senare. Men bara som ett mellanled. När Islam har gjort sitt, ”tackar” man dem för vad de har gjort genom att omvända också dem – till satanismen! Varför man vill ha Islam som ett mellanled visades också. Bakom detta står satanistiska rörelser av frimurartyp, till vilka också sionismen hör.

Sedan några år uppstår en nygestaltad stat i Kazakstan. En stat med islamska element och med mycket som erinrar om frimureriets symboler. Huvudstaden heter Astana och den förbereds för att bli huvudstaden för den kommande världsregeringen. Detta världsherravälde med en religion samt sträng kontroll och totalitär övervakning av individen baseras på principer som har fastlagts i Agenda 21, men: What Is Agenda 21? After Watching This, You May Not Want to Know. För att ”bevara natur och omgivning” skall ett världssamhälle uppstå där “vanliga” människor skall leva ghettoiserade i särskilda enklaver, så som vi har sett i filmserien The Hunger Games samt i Huxleys Brave New World (filmen från 1982 tycker jag är mycket bättre än i den alltför nyskrivna ”remake-versionen” från 1998, som kanske avsiktligt missar en del punkter Huxleys budskap). Bara eliten skall ha tillgång till naturen och leva lyxliv där samt i egna stadskomplex, de övriga skall snarare förslavas.

Se följande:

The New World Order Has Created its First Capital City Headquarters in Astana Kazakhstan

Astana, Kazakhstan - A New Masonic Capital

Astana The Future New World Order City Capital of Kazakhstan

Har du nu märkt det redan? Astana – Satana – … I landet finns också ett enormt pentagram: Huge Devil Pentagram in Kazakhstan on Google Maps! Nu vill man förstås bortförklara detta som en fornlämning från en tidigare kultur: Mysterious Pentagram on Google Maps Explained. Det är då märkligt att man 1) i gamla tider med ”primitiva” metoder har fått till en så perfekt och stor symmetrisk figur som 2) bara kan ses ovanifrån. Pentagrammet är ju som bekant både en frimurarsymbol och en figur som används i rituella magiska sammanhang, framför allt satanistiska. Om denna figur skulle vara från en gammal kultur med motsvarande inriktning, så ser det ut som om man i likartat intresse vill bevara den…

Figuren påminner litet om de gåtfulla figurerna i Nazca i Peru. De är likaledes perfekt ”ritade” på den ökenartade marken och kan också bara ses från ovan. Varför har man gjort sådana? De ”vetenskapliga” förklaringarna håller inte alls. Man skulle till exempel ha sopat stenar åt sidan längs linjerna så att bara ökensanden syns där och linjerna skulle bildas av den senare. Jag har själv varit där och inte sett de stenhopar som i så fall skulle ligga på sidorna. Var skulle då de ”undansopade” stenarna ha hamnat? Många figurer påminner om sådana som ritas i en sammanhängande linje med en laserstråle. Har de ”ritats” uppifrån på något motsvarande sätt? Och varför kan man bara se dem ovanifrån? Det finns informationer (som naturligtvis genast förkastats av den så kallade vetenskapen) som tyder på att de markerar en landningsplats för utomjordiska besökare som kom dit för några årtusenden sedan… Skall figuren i Kazakstan ha en liknande uppgift? I så fall: för vilka utomjordingar? Reptiloider? Anunnaki?

Det där med utomjordingar är ju någonting som många reagerar allergiskt mot, rädda för att göra bort sig med att tro på sådant. Men när nu (vetenskaplig uppskattning) universum har trillioner planeter vid en motsvarande mängd olika solar (stjärnor), hur stor är då sannolikheten för att vår planet är den enda befolkade? En enda av trillioner? Den är så nära noll att det faktiskt är omöjligt. Men de är i så fall så långt borta att de aldrig kan komma hit – eller hur? Vi vill ju så gärna inbilla oss att vi är högst utvecklade av alla, med vår primitiva stenåldersmoral att använda teknologier mest till krig och förstöring. Det måste rimligtvis finnas åtskilliga därute som teknologiskt är mera utvecklade än vi (fast kanske inte alltid moraliskt). Även här är sannolikheten mycket liten för att det inte skulle vara så. Att vi inte kan föreställa oss att de inom en rimlig tid kan ta sig hit betyder inte att de inte vet hur de kan göra det. Vår fysik vet faktiskt idag att så kallade ”maskhål” (worm holes) är möjliga, som via andra dimensioner överbryggar tid och rum, men vi vet inte vad vi kan göra med dem. Det finns nog andra som vet det. Man har för övrigt nyligen experimentellt gjort ett litet och kort ”maskhål” i ett laboratorium i Barcelona.

I Del 2 nämndes ett utomjordiskt ingripande på vår planet som bland mycket annat har lett till monoteistiska religioner med en gud som vi kallar JHVH eller Allah, ursprungligen Enlil. Är det kanske honom som de bereder sig för att ta emot här igen?

I Jerusalem rekonstrueras Salomons tempel som skall stå berett när Messias kommer. Enlil? Den som hatar Kristus och därmed är en verklig Antikrist (se Del 2) och har en karaktär som egentligen kan betecknas som satanisk?

Det är nog ingen tillfällighet i detta sammanhang att Kazakstan var en del av det gamla khasariska riket och att beteckningen khasarisk tycks ha ett etymologiskt samband med namnet ”Kasakstan”, även om ingen tycks vilja tala om detta. Khasarernas omvändning till judendomen ledde ju till en ny strömning inom den senare som resulterade i sionismen och i att Israel inte är en verkligt judisk stat, utan en sionistisk (se Del 1). Är det egentligen sionismen som ligger bakom tempelrekonstruktionen i väntan på någon? Kan det vara den som också tycks eftersträva någonting som liknar en rekonstruktion av ett kasariskt rike i Kazakstan?

Nu vill jag här åter framhålla (se Del 1) att det är en stor och egentligen radikal skillnad mellan antisionism och antisemitism! Ett stort antal judar är ju antisionister… Att påstå någonting annat är bara en billig taktik. Jfr. Judaism And Zionism Are Not The Same Thing.

Kommentar till Del 1

Beträffande Pikes brev till Mazzini och annat som han lär ha skrivit har man invänt att där skulle förekomma ord som han inte kunde ha känt till, som ”Staten Israel”, fascism och nazism. Men dels tycks årtionden senare författare som Carr och Rodriguez med hänvisning till Pike ha tolkande använt vissa numera kända beteckningar som Pike inte nödvändigtvis måste ha skrivit så och dels kan de redan ha funnits i hemliga planer som ännu inte hade realiserats. Till exempel var ju staten Israel redan planerad av sionismen på Pikes tid. Dessutom lär Pike från en dunkel andevarelse ha fått visioner som hade med framtiden att göra. Någonting i stil med Crowleys Aiwass?

Jfr. Freemasonry Watch about Albert Pike, Who was Albert Pike? och Albert Pike and Three World Wars.

 

The Huge Secret That Princess Diana Knew

2016-04-29 00:00

källa

David Icke har sammanställt mycket bra forskning hur mordet på den engelska prinsessan Diana gick till. Han fick många vittnesmål att hon visste att den engelska kungafamiljen inte är vanliga människor utan hybrider med 50% mänsklig DNA och 50% reptiloid, vilket ger dem makten att kunna byta kropp (shapeshift), växla mellan reptil- och människokropp, en fantastisk prestation, som är resultatet av universums mästare i genetik, Drakoreptilerna.

Vår smala lycka är att underhuggarna, shapeshiftarna, nu gör uppror mot sina mästare, de vita Drakoreptilerna. Formväxlarnas trumfkort är att de ser ut som människor och att de därför kan agera mera obehindrat på jorden än mästarna.

YouTube text till filmen nedan:

This is only a fractional part of a very long document [Note: I’ve posted the full document. 

http://369news.net/huge-secret-prince...

about the parasitic murdering reptiles known as the Royal Family of England and what princess Diana discovered about them. Some people may find this totally unbelievable and shocking! Huge Secret Princess Diana Knew

While researching this book I was introduced to Christine Fitzgerald, a brilliant and gifted healer, who was a close friend and confidant of Diana for nine years. Because of Christine’s understanding of the esoteric, Diana was able to talk to her about matters she would not dare to share with anyone else for fear of being dubbed crazy. It is clear that Diana knew about the true nature of the royal family’s genetic history and the reptilian control. Her nicknames for the Windsors were “the lizards” and “the reptiles” and she used to say in all seriousness: “They’re not human”. There is a very good reason for Diana using this description of the Windsors.

Mer om mordet på Lady Di på White TV:

Prinsessan Diana blev mördad av MI6;

Prinsessan Diana mördad i satanistisk ritual;

Prinsessan Diana mördad med Mind Control;

 

Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 2)

2016-04-27 16:17

av Jan Erik Sigdell

Hur de monoteistiska religionerna uppstod

En kort kristendomshistoria

De monoteistiska religionernas babyloniska ursprung

Första satsen i Bibeln

Var kan vi nu finna hopp?

Kan vi också finna hopp någon annan stans?

Det tredje världskriget är till en väsentlig del ett religionskrig som redan har börjat.

I del 1 visades att det finns en gammal konspiratorisk plan för omstörtning av världssamhället som nu befinner sig i en fas där kristendom och andra icke-muslimska religioner samt ateism skall utrotas. Dessa skall ersättas av en allmän tvångskonversion till islam och när detta har ägt rum i tillräcklig omfattning skall även islam omvandlas och ersättas med en satanisk världsreligion där den ende ”guden” som gäller är Lucifer.

Varför skall då kristendomen undanröjas? Och varför skall just islam utnyttjas för detta ändamål? Därför att den med grym makt tvingar alla sina anhängare till total hjärntvättad lydnad vilket är ett effektivt vapen för att förinta allt annat. Varför skall även ateismen utrotas? Därför att den för många är ett alternativ till alla religion, även islam, och den senare skall ju ha all makt i en övergångsperiod. När praktiskt taget alla har blivit muslimer har man dem alla under en totalitär kontroll och kan ta nästa steg. För hela mänskligheten presenteras då Lucifer som den verklige guden och den som Allah verkligen är. Eller som Mahdi, islams motsvarighet till Jesu återkomst som alla kristna väntar på. Muslimerna väntar på Mahdi. Men liksom vi i Nya Testamentet är varnade för att innan Kristi budbärare återkommer blir vi vilseledda av Antikrist – av en falsk Jesus eller en falsk Kristi budbärare – så kommer islam att vilseledas av Dajjal (Mashi ad-Dajjal), en falsk Messias. Är det då denne som egentligen är Lucifer?

Hur de monoteistiska religionerna uppstod

I min bok Die Herrschaft der Anunnaki har jag ganska grundligt befattat mig med denna aspekt av religionshistorien. Våra nuvarande tre monoteistiska religioner har ursprunget i de mesopotamiska kulturerna, så som de har bevarats för oss i de kilskrifttavlor som babylonier, sumerer, assyrier och akkader har efterlämnat. En särskild betydelse har härvid den babyloniska skapelseberättelsen Enuma Elish (starkt förkortad på svenska här).

Men innan jag går närmare in på detta vill jag först beskriva kristendomens verkliga historia som en del av den monoteistiska religionshistorien. Denna historia börjar naturligtvis med Jesus, en budbärare som sändes till oss av Kristus.

En kort kristendomshistoria

Det fanns två kretsar omkring Jesus: 1) den yttre kretsen av människor som hörde honom tala offentligt och 2) den inre kretsen av hans lärjungar och honom närstående personer. Av Joh 16.12 framgår tydligt att det fanns mycket som han inte sade i den yttre kretsen men utan tvivel sade i den inre: ”Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det.”

Ur den inre kretsen uppstod den Gnostiska Kristendomen som föregick den Paulinska Kristendomen. Som det står i den gnostiska texten Sanningens evangelium (jfr. The Gospel of Truth) blev JHVH vred över det som Jesus lärde och lät spika honom på ett kors (eller träd). Se Yaldabaoth and the Gnostic texts där det visas att ”Jaldabaoth” är de Gnostiska Kristnas namn för JHVH och där det förklaras varför JHVH i Sanningens Evangelium kallas för ”villfarelse” (”error”, ”Irrtum”, se länken ovan – en del andra svenska texter, till exempel denna, har missat denna väsentliga punkt i översättningen!). Varför blev då JHVH vred? Eftersom han – enligt Pistis Sophia (en annan gnostisk text) – berättade att JHVH inte är den sanne guden och rentav talade om hur vi kan räddas undan honom! JHVH är Gamla Testamentets gud, vanligen uttalat Jahve(h) men också Jehova(h). Hans namn skrivs i den hebreiska bibeln med endast konsonanter, utan vokalisering: ????.)

JHVH väntade sig att Jesu läror skulle glömmas med tiden men det blev tvärtom. Jesu offer gav dem större kraft och de bars vidare av de gnostiska kristna. Därför ville JHVH, som en ny strategi, ersätta den ursprungliga kristendomen med en ny som skulle tjäna hans syften. Han inspirerade Paulus till att upprätta en sorts ”kristendom light” som inte innehåller de djupare sanningar som lärdes i den inre kretsen, men andra saker som JHVH ville att vi skulle tro. Se Jesus’ main mission.

På detta vis blev den ursprungliga kristendomen med tiden ersatt av den paulinska kristendomen. JHVH manipulerade sedan Konstantin till att i konciliet i Nicaea år 325 förkasta den gnostiska kristendomen och den paulinska kristendomen blev till grund för den kyrka som sedan utvecklade sig.

Enligt Apostlagärningarna berättas om Paulus:

9.4: Och han föll ned till jorden och hörde då en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”

9.5: Då sade han: ”Vem är du, Herre?” Han svarade: ”Jag är Jesus, den som du förföljer.”

9:6 (Då skalv han och bävade och sade: Herre! Vad vill du att jag skall göra? Sade Herren till honom:) ”stå nu upp och gå in i staden, så skall där bliva dig sagt vad du har att göra.”

(Texten inom parentes är hämtad ur den svenska bibeln utgiven 1829 och överensstämmer med översättningar till andra språk, men saknas märkligt nog i en del senare svenska översättningar.)

Kom detta verkligen från Jesus eller från JHVH som utgav sig för att vara Jesus? Låt oss först jämföra med en annan ”inspiration”. Det berättas att Konstantin hade en vision (en del källor talar om en dröm) i vilken han såg ett kors och hörde: ”I detta tecken kommer du att segra.” Då lät han måla kors på soldaternas sköldar och vann krigen. Kom detta verkligen från Jesus? Han lärde oss ju ”Du skall inte döda”, ”Älska era fiender” och ”Den som tar till svärdet skall förgöras med svärdet”, i direkt motsägelse mot Konstantins vision. Jesus skulle ha uppmanat honom till fred och försoning med sina fiender! Därför kan denna vision inte ha kommit från honom. Kom den från JHVH som ville ha en skenbart kristen kyrka som verktyg för sin makt? För att manipulera och kontrollera människor? Om det är så, så väcker detta tvivel även om Paulus’ vision…

Man må då också i samma anda fråga sig vem det egentligen var som i Luk 4.1-13 frestade Jesus. Var det kanske JHVH – i försök att få honom att överge sin mission?

Men den gnostiska kristendomen försvann inte helt – där man för övrigt visste besked om reinkarnationen och lärde denna. Några gnostiker blev kvar i Balkan, ungefär där nu Bulgarien är, och spred sig senare till södra Frankrike, där katarerrörelsen uppstod. Katarerna (”de rena”) efterlevde Jesu lära så grundligt att de var vegetarianer och aldrig dödade ett djur – just: ”Du skall inte döda!” Också de visste besked om reinkarnationen och lärde den. Under 1200-talet utrotades denna gemenskap helt i ett folkmord, en veritabel holocaust mot dem, och det av kyrkans män! En extremt okristen gärning! En av kyrkans stora synder – förutom inkvisitionen, som grymt handlade så som det torde passa JHVH… Jfr. About Jesus and Mary Magdalene.

Vad gäller reinkarnationen kan man förmoda att den också hör till det som antydes i Joh 16.12.

De gnostiska texterna förstördes i avsikt att förinta rörelsen. Lyckligtvis hittades en mängd av dem i Nag Hammadi i Egypten 1945, så att vi idag åter har tillgång till större delen av denna skatt med mycket viktig information.

Därmed är det uppenbart att kyrkans kristendom inte är den sanna kristendomen utan en skenkristendom som skulle ersätta Jesu ursprungliga lära. Nu vill den nämnda planen förinta kristendomen. Den nu rådande skenkristendomen? Så är det tydligen, men inte för att ersätta den med den sanna kristendomen! Det vore för mycket av det goda… Det går i en annan riktning. Med tidens lopp har utomkyrkliga rörelser utvecklats, av vilka en del mera eller mindre närmar sig den sanna kristendomen. Det är nog klart att det är framför allt dessa som man vill bli av med. Det skall inte finnas någon kristendom alls…

Mera om detta tema: Is Yahweh an Anunnaku? Jag rekommenderar också följande bok: Nathaniel J. Merritt: Jehovah Unmasked!

Men nu åter till de monoteistiska religionernas allmänna historia, som så att säga bildar ramen kring denna historia om kristendomen.

De monoteistiska religionernas babyloniska ursprung

I den babyloniska skapelseberättelsen Enuma Elish skildras hur universum skapades av den högste guden Apsu tillsammans med hans kvinnliga (skapande, ”födelsegivande”) motpart Tiamat. På sätt och vis kan man nog betrakta dem tillsammans som en androgyn varelse. Ett släkte av väsen – skapade varelser – uppstod som kallas Anunnaki. Dessa vände sig sedan mot skaparparet – vilket beskrivs så att Anunnaki dödade dem, men därmed skulle de ju ha förintat skapelsen och sig själva, vilket naturligtvis är omöjligt. Betydelsen kan bara vara att de vände sig bort från dem för att existera vidare som om de inte funnes. Detta var ”fallet” i skapelsen.

Man måste nog också förstå detta så att det i skapelsen också fanns (och finns) andra skapade väsen – ”gudar” – som inte vände sig bort från skaparparet. Sådana regioner i skapelsen nämns dock inte därför att Enuma Elish är en berättelse om Anunnaki. I skapelsen uppstod materiella världar och jorden är en av dem. Här uppstod med tiden levande varelser och senare befolkades vår planet med människor. Mycket senare kom Anunnaki till vår jord för att etablera sig här och också hämta mineralier, för vilket de behövde arbetare. Med hjälp av genetiska ingrepp gjorde de av jordiska livsformer en ny människoras som skulle arbeta för dem (jfr. kilskrifttexten Atra Hasis). Senare drog sig Anunnaki tillbaka och de av dem ”skapade” människorna utvecklade sig själva vidare, dock inte utan osynlig uppsikt och inverkan av Anunnaki. Två för detta ändamål utsedda var bröderna Enki och Enlil. Enlil blev till jordens verkställande gud (fastän officiellt Marduk egentligen var vår planets och Babylons gud).

Hur skulle då sådana väsen kunna osynligt övervaka och oss och ha inflytande över oss? Vår nutida fysik har inga tvivel om att universum är flerdimensionellt. Det har mycket mera än ”våra” tre dimensioner, men vi saknar varseblivelseorgan für andra dimensioner. Om det till exempel finns femdimensionella varelser, kan de lätt göra sig osynliga för oss.

Ståthållaren Enlil föraktade jordemänniskorna och försökte utplåna dem med en syndaflod, vilket inte lyckades helt. De utvecklade sig på nytt. Det finns så många paralleller mellan denna skapelseberättelse och den i Första Moseboken att etnologer och språkforskare till en stor del betraktar Enuma Elish (tillsammans med andra kilskrifttavlor) som ursprunget till den bibliska historien, fastän teologer och rabbiner värjer sig massivt mot detta… Ur jämförelser ser man ganska tydligt att Enlil är den som i Bibeln kallas JHVH.

JHVH är liksom Enlil blodtörstig och grym. Detta visar Gamla Testamentet i övermått. När hebréerna kom från Egypten till det ”utlovade landet” var de besvikna. Landet var ju inte fritt! Där bodde människor i städer. Då befallde JHVH (via Moses) att alla dessa människor skulle dödas och varken ett barn, en kvinna eller en gammal man skonas (5Mos 32.25), så att de skulle kunna bo i ”stora och vackra städer, som du icke har byggt, och hus, fulla med allt gott, vilka du icke har fyllt, och uthuggna brunnar, som du icke har huggit ut, vingårdar och olivplanteringar, som du icke har planterat – när du då äter och bliver mätt” (5Mos 6.10-11) Då ägde en veritabel holocaust rum, i vilken de angrep den ena staden efter den andra och ”lät ingen undkomma”, som livligt beskrivs på de blodiga sidorna i Josua, Domarboken och andra böcker i Bibeln. Efter detta folkmord hade de till sist stulit landet från dess ursprungliga innevånare för att ha det för sig själva. De enda som man ibland skonade var jungfrur som man vid olika tillfällen tog som krigsbyte (Dom 21.12). För vad då? Säkert inte för hushållstjänst utan för sexuella ”tjänster”! Jämför med vad ISIS idag gör i besatta områden…

Se här ett urval av de många grymheterna i Bibeln: a choice of the many cruelties. Är detta en kärleks- och fridfull gud som den som Jesus kallar sin ”fader”? Denna blodtörstiga, hämnande, hatande och i övermått straffande ”gud”? Så kan det naturligtvis inte vara! Redan i gamla tider betraktades han därför av många som en djävul… I detta sammanhang kom mig en dag för flera år sedan en ingivelse, intuitionen till följande text: Confessions of an aging god.

Den som Jesus kallade sin ”fader” kan inte vara JHVH utan är en högre gud än JHVH som kallas El Elyon, se Jesus’ main mission, for which he had to die.

Nu kan det knappast finnas tvivel om att JHVH och Allah är en och densamme, också eftersom Koranen bekräftar detta genom olika hänvisningar till (bland andra) Abraham (Ibrahim), Maria (Maryam) och Jesus (Issa). I Koranen uppträder han lika blodtörstig och mördande som JHVH i Bibeln. Det kan nog bara vara så att JHVH i längden inte hade den framgång med kyrkan som han hade räknat med. Därför framträdde han under en ny beteckning för att skapa en ny religion med vilken han kan ha sina troende i ett mycket fastare grepp. Det torde också knappast finnas tvivel om att JHVH har inverkat i hemliga sällskap som Illuminaterna och Frimurarna (efter att de senare hade kapats av Illuminaterna), för att ha också dem till verktyg för sin makt. Nu vill han alltså ersätta kristendomen men sin nya makt och till sist, när detta har skett, uppenbara sig som den han verkligen är: Lucifer…

Första satsen i Bibeln

Jag vill också nämna att den första satsen i bibeln enligt min mening är avsiktligt fel översatt: ”I begynnelsen skapade Gud himmelen och jorden.” På hebreiska: ”Bereshit bara elohim et ha-shamajim vet ha-arez.” Nu är odiskutabelt ”elohim” pluralisformen av ”eloah” som betyder gud. Rätt översatt alltså ”gudar”! Därför vill många se det som: ”I begynnelsen skapade gudarna…”, men det går inte ihop eftersom verbet ”bara” (skapade) har singularisform. Men min goda hebreiska ordbok ger dock en annan möjlighet för översättningen (som jag har prövat i tjocka ordboksluntor i universitetsbibliotek). Man kan också förstå ”bereshit” som ”den allra första” i skapelsen! ”Shamajim” är även den en pluralisform: himlar. Så kan vi alternativt översätta så här, vilket på inget vis passar teologer och rabbiner: ”Den allra första [som fanns] skapade gudarna, himlarna [de kosmiska världarna] och jorden.” Då passar det faktiskt bra ihop med Enuma Elish! Men det får ju inte lov att vara sant…

Var kan vi nu finna hopp?

Uppenbarligen inte i de traditionella monoteistiska religionerna! För deras gud är för grym, för blodtörstig, för hatande och bestraffande, för mördande! Den som framträdde emot denne gud för att förklara detta för människorna var Jesus. Man talar om ”Jesus Kristus” som om Kristusanden hade inkarnerat sig som Jesus. Mycket mera sannolikt är dock att Jesus var Kristi budbärare och därför bekämpades med alla medel av JHVH-Allah-Jaldabaoth-Enlil. Att hans lära sedan av JHVH förvreds till en skenkristendom är en annan sak.

Vem är då Kristus? Det skulle föra för långt att också diskutera detta här utan jag vill bara hänvisa till vad den Gnostiska Kristendomen lärde om honom, som de kallade Autogenes (ung. ”den som uppstod ur sig själv”). Se framför allt den gnostiska skriften The Apocryphon of John (också kallad The Secret Book of John och The Secret Revelation of John).

Det verkliga hoppet kan vi då endast finna hos Kristus! Nämligen utanför JHVHs makt. Hos den sanne Kristus och inte kyrkans skenkristus…

Då det i allt detta onda som sker i världen uppenbarligen rör sig om en kamp mellan å ena sidan Kristus och ”urskaparen” El Elyon (eller Bereshit – se ovan) och å andra sidan de ondskefulla makterna JHVH och Satan är vi faktiskt tvungna att välja sida! Den som själv lever ondska genom egoism, våld, elakhet, hjärtlöshet, girighet, snålhet, intriger, bedrägeri, avundsjuka och så vidare har redan valt, om han/hon ville eller ej…

Kan vi också finna hopp någon annan stans?

Många människor frågar sig: varför låter de allt detta ske? Varför ingriper inte Kristus eller den högste skaparen? Eller åtminstone välvilliga utomjordingar? Ja, hur skulle de då ingripa? Om så många människor bär ont inom sig (se ovan)? Då skulle väl först de förintas… Kanske är det detta som det är frågan om. Men hur? I ett 3e världskrig? Som den verkligt onda eliten håller sig undan ifrån… Och skulle ett 3e världskrig inte bli ett atomkrig med ännu mycket värre vapen än som hittills har funnits? Hur skulle världen se ut efter det? Stora nukleärt hårt kontaminerade områden som egentligen vore obeboeliga. Strålningsskador av alla de slag: kräfta och andra sjukdomar, födelsemissbildningar, vanställda barn… Ingen säker näring… Det vore ju ett helvete! Men kanske ett som mänsklighetens karma har lett till.

Ett annat slag av en förmodligen oundviklig förstörelse skulle kunna ske genom naturkatastrofer. Dessa träffar mera rättvist: fattiga och rika på samma sätt, härskande elit och folket. Och de skulle kunna omfattande förstöra militära anläggningar. I april 2016 började ganska plötsligt en enorm ökning av jordbävningarna i världen, i antal och intensitet, och även i antalet aktiva vulkaner längs ”eldringen” runt Stilla Havet. Det är tvivelaktigt om flera människor skulle dö i naturkatastrofer än i ett världskrig med atomvapen. Antagligen vore det snarare tvärtom och det skulle snarare finnas betydligt mindre nukleär kontamination (mest bara från förstörda atomkraftverk). Den överlevande mänskligheten vore då sannolikt friare! Fri från den nuvarande satanistiska elitens herravälde. Vore det inte också ett hopp?

Människor skulle dö i massor på det ena eller det andra sättet. Men döden finns ju inte! Det enda som finns är att själen lämnar kroppen och går vidare. Kan det kanske vara så att en massiv ökning av jordbävningar och vulkanutbrott är just det sätt på vilket man ingriper ”från ovan”? Vad skulle du annars vänta dig? …