Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > Gigantiskt pyramidspel

Oscarsbelönade dokumentären Inside Job avancerad mörkläggning

2013-08-08 20:59

Ikväll kl. 21.00 visade SVT 1 den 2010 Oscarsbelönade dokumentären Inside Job igen. Filmen är välgjord och uppgifterna i sig stämmer och är värda att dras fram till ljuset. Det talas t.o.m. om pyramidspel. Men det ges ingen vettig förklaring varför.

Filmen ger intrycket att giriga banksters och bristande regleringar (politiker) orsakade den stora finanskrisen i sept 2008. Detta är inte helt fel. Men sanningen är att krisen hade kommit ändå, då den är inbyggd i systemet, eftersom det handlar om ett pyramidspel av värsta sorten. Systemfrågan ställs dock aldrig. Den skulle ju beröva banksters deras makt.

Om regissören till Inside Job hade varit ansvarsfull, hade en kritik av själva systemet byggts in i filmen. Det visar sig vid närmare granskning att regissören Charles Henry Ferguson är en del av det amerikanska etablissemanget. Han var tidigare rådgivare åt Vita Huset och som medlem i Council on Foreign Relations (CFR), frotterar han sig med tillika medlemmar som Timothy Geithner, Henry Paulson, Alan Greenspan, Paul Volcker, och Robert Zoellick, då Världsbankens president. Ja, just det, samma folk som han kritiserar hårt i sin film "Inside Job". Vore jag i Fergusons kläder, skulle ha lämnat CFR under högljudd protest.

källa

Varför är finanssystemet ett avancerat pyramidspel?

Därför att bankerna har rätten att göra pengar själva med hjälp av det s. k. fractional reserve banking. De kan skapa pengar ur tomma intet. Förr fick de hålla vissa små reserver. Idag behövs det inte längre. De kan emittera hur mycket pengar som helst, bara de hittar en låntagare, därför att de kan enbart producera pengar genom att låna ut dem.

Pyramidspel, d.v.s. smygexpropriering, blir det hela genom att bankerna tar säkerheter för sina lån. Ett pantsatt hus, bil eller företag är äkta värden, medans banken inte gav äkta värden när de lånade ut pengar. De arbetade aldrig för dessa pengar utan skrev lånesumman enbart in i sina datorer och bokföring.

Sammanlagt vållar fractional reserve lending sju nivåer av smygexpropriering. Systemet suger alltså äkta värden från befolkningen in i banksystemet. Detta är det egentliga skälet varför mindre än en procent av befolkningen blir allt rikare och resten allt fattigare. I ett pyramidspel blir teoretiskt sett i slutändan enbart en kvar som har allt: bankhuset Rothschild! Just därför introducerade de systemet.

Den andra pyramidspel-faktorn som Inside Job borde ha nämnt är, att samtliga pengar enbart föds som lån. Men till alla lån hör räntekrav. Pengarna för räntorna skapas aldrig. De föds ju som lån och icke som ränta. Därför tävlar ett samhälle ständigt om för litet pengar. Alla skall ju återbetala lån plus ränta, men penningmängden räcker enbart till lånen, då pengarna för räntorna aldrig emitterades. Det är som i spelet hela havet stormar. Stolen för räntorna finns inte.

I sin nöd måste folket försöka att komma över nya pengar. Det ända sättet är en ny skuldsättning, då detta är enda vägen att nya pengar kommer i omlopp. Men de nya lån medför nya räntekrav också. Bristen på räntepengar växer därför med en exponentiell hastighet, vilket leder till finanssystemets kollaps, med matematiskt tvingande nödvändighet. Då alla är tvungna att delta i detta pyramidspel, handlar den om den värsta sortens ponzi scheme.

Filmen "Inside Job" rekommenderar att finansödlorna bestraffas (Gordon Gekko), vilket naturligtvis är bra, men något som inte löser grundproblemet med pyramidspelet. Detta kan bara få sin lösning, om man förbjuder andra än centralbanker att tillverka pengar, och att pengar samtidigt inte tillåts skapas i form av lån, utan endast genom engångsbetalningar, s.k. arbetspengar. I ett sånt system skulle pengars bakomvarande värde, inte täckas med skuld eller guld, utan med arbete. Dessutom måste ett 100%-system införas, där privatbanker, bara tillåts låna ut så mycket pengar, som de redan innehar. Deras rätt att tillverka (trycka) pengar, måste avskaffas.

De tillgångar som smygexproprierats från folken, måste också återföras. Alla som har berikat sig på medborgarnas bekostnad, skall återbetala detta till de bestulna. Enligt all rättsordning, är nämligen pyramidspel straffbart .

Banksters som Rothschild och Rockefeller vet att deras pyramidspel måste krascha. Då de är kontrollfreaks har de låtit systemet kollapsa under kontrollerade former. De offrade Lehman Brothers med flit, eftersom den anrika investmentbanken hade mest affärer med Europa. Så kunde krisen snabbast spridas över hela världen.

Allt detta borde Inside Job ha berättat om. Men då hade de inte fått pengar till produktionen eller en Oscar; och bankvänliga SVT hade naturligtvis inte visat filmen heller.

 

 

DOCUMENTAL INSIDE JOB from juliovillano on Vimeo.

 

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart

2013-06-23 17:00

EU-advokat Henning Witte hade anmält lagmannen från Norrköpings tingsrätt, Henserik Romeling, rådmannen Girion Blomdahl och Ida Olsson för grovt tjänstefel till Justitiekanslern, JK. De har skrivit en  dom till fördel för SE-banken genom att behandla den mest centrala bankregleringen i svensk grundlag som om den inte funnits, andra satsen i 9 Kap. 14 § regeringsformen. I praktiken betyder det att Norrköpings tingsrätt tog sig friheten, att ändra Sveriges författning. Denna regel hade åberopats av Henning Witte för att slippa återbetalning av ett kreditkortslån från SEB.

Regeln kräver en lag för allt som har med penningväsendet att göra. Eftersom en privatbank tillverkar digitala pengar genom att bevilja en kredit, behöver banken en lag, som legitimerar penningproduktionen. Själva emitteringen av pengar är det mest väsentliga i penningväsendet och det kan därför inte råda någon tvivel, att det krävs en lag som legitimerar privata banker att producera pengar när de beviljar lån. Det finns enbart lagar som berättigar Riksbanken att göra pengar. SEB:s ombud blev frågat under rättegången om hon kunde nämna en lag som legitimerar SEB att göra pengar. Hon kunde inte nämna en sådan lag!

Avsaknaden av lag samt en skrivelse från Riksbanken visade tydligt, att SE-banken hade lånat ut olagliga pengar till Henning Witte. Därför borde Norrköpings tingsrätt ha dömt till Henning Wittes fördel. Men tingsrätten nonchalerade inte enbart grundlagen utan även den ingivna bevisningen från Riksbanken i en mycket lömskt skriven dom. En utomstående, som inte följd rättegången, måste få intrycket, att Henning Witte kunde vara en rättshaverist, om man enbart läser domen. De viktigaste pusselbitarna fattas nämligen i domen.

Målet är av central betydelse för hela det svenska samhället, då privatbankernas trots mot grundlagen kastar hela samhället i inflation, fattigdom, ekonomiska kriser, höga skatter, statsskuld och massarbetslöshet, se närmare Henning Wittes bok om Den Vita Skolan i Nationalekonomi, som alla kan ladda ner gratis  här.

Källa; Justitiekanslern JK

Men JK prövade inte ens fallet, som om det vore en oviktig småsak.

JK:s avslag är föga överraskande. Så här står det på JK:s hemsida: "JK:s huvuduppgifter är

• att ha tillsyn över myndigheter och domstolar
• att företräda staten i tvister i domstol
• att reglera skadeståndsanspråk mot staten
• att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål
• att vara regeringens juridiska rådgivare
"

JK får alltså företräda staten i tvister i domstol och samtidigt reglera skadeståndsanspråk mot staten! Det är uppenbart för varje lekman att JK sitter på två stolar samtidigt. Varje advokat som skulle ha i sina villkor att han tar sig rätten att företräda en klient men samtidigt också åta sig uppdrag från andra mot samma klient skulle åka ut ur Advokatsamfundet kvickare än fort. JK är per definition jävig och många har påpekat detta, t.ex. bankrättsföreningen, men inget händer, då JK är en perfekt grindvakt för etablissemanget.

Den största brottslingen i det svenska samhället är den svenska staten och JK är en av dess många beskyddare.

Därför skall JK avskaffas omedelbart. Uppsikten över staten skall utföras av förvaltningsdomstolarna, vars kapacitet måste minst tredubblas (JK har också alldeles för litet personal för sina gigantiska uppgifter). För mål mot brottsliga poliser, åklagare och domare skall en specialdomstol skapas, där andra jurister (t.ex. brottmålsadvokater) än de nyss nämnda dömer tillsammans med utvalda journalister som nämndemän. Sverige skall dessutom införa en författningsdomstol, FD, som i USA och Tyskland, som skall ha sista ordet, när det är fråga om statens brott.

Att JK är lika med rättsröta har numera även Gammelmedia förstått. Kolla på SVT Play Uppdrag Gransknings inslag om JK:s agerande i Thomas Quick härvan:

http://www.svtplay.se/uppdrag-granskning

Skriv gärna på uppropet, att Högsta domstolen skall granska pilotmålet mot SEB.

 

Goldman Sach’s Whistleblower Greg Smith: casinon är bättre reglerad än banker

2013-06-22 18:23

Greg Smith fick nog av Goldman Sach's omoraliska företagsklimat och hoppade av. Kritiken mot världens mäktigaste bankstermonster publicerar Greg Smith i boken Why I Left Goldman Sachs: A Wall Street Story. I filmen nedan är de första 43 min intressanta, där Smith sammanfattar viktig information om bankstervärlden.

Källa, Government Sachs whistleblower Greg Smith från Sydafrika

Tre avgörande regeländringar genomfördes i USA (mest under president Clinton), som gav bankerna ännu större makt:

1. Upphävningen av Glass-Steagall-Act (GSA) 1999 genom Gramm-Leach-Bliley-lagen. GSA kom till under Roosevelt i början av 1930-talet efter den stora börskraschen 1929 (iscensatt bl.a. för att knäcka Ivar Kreuger) för att tukta bankerna. Den förbjuder att en bank får spekulera med sina egna pengar och samtidigt ge råd till sina kunder, som lagt in pengar på banken. Benägenheten är då stor att banken råder sina kunder till en produkt som gynnar banken, men skadar kunden. När banken har två konkurrerande kunder, kan info om dessa missbrukas till bankens fördel.

2. Införandet av Commodity Futures Modernization Act (CFMA) år 2000. Clinton tillät, att farliga finansiella instrument som derivaten etc. inte längre skulle handlas under börsens tillsyn, utan svart, helt utan kontroll. Derivat marknaden anses idag vara den största bubblan av alla, med en enorm explosionspotential.

3. Öppning i Net Capital regeln. Krav på bankens egna kapital blir ännu mera slapphänta. På en dollar som banken äger, kan minst 40 nya produceras. På så sätt produceras allt mer pengar som inte har en motsvarighet i den verkliga ekonomin, som alltså inte backas upp av arbete. Följden blir en våldsam inflation och smygexpropriering av den breda allmänheten.

Intressant är också, att president Obama utnämnde en f.d. advokat från Wall Street som chef för den amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission (SEC). Mary Jo White blev känd för sina tricks att hjälpa Wall Street banksters. Så Obama gjorde bocken till trädgårdsmästaren, eftersom han är bara en bankmarionett. Som tack missade SEC 75% av alla deadlines för införandet av tuffare bankregler, som Obama hade 'lovat'.

Obamas finansreform ledde till att USA:s fem största bankerna nu har blivit ännu större än före kraschen 2008 och bonusflöden blivit ännu rikligare.

 

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet

2013-06-12 19:12

STORT TACK till alla goda själar som redan har skrivit på uppropet att HD skall pröva pilotmålet mot SEB hos Kristoffer Hell, och extra TACK till honom och hans modiga upplägg. I skrivande stund har redan 1084 skrivit på med sina fulla namn, vilket är mycket för Sverige. I bokbranschen brukar man säga att man nått ett bra resultat, om man lyckades sälja över 1 000 böcker. Här texten från Kristoffer och sedan länken, så att alla de som hittills inte skrivit på får en möjlighet att göra det. HD har små domarresurser, enbart 16 justitieråd. Många av dem extraknäcker som skiljedomare istället för att sköta sina uppgifter inom HD. Sedan prioriterar de gärna brottmål framför tvistemål. Så risken är överhängande, att HD inte beviljar prövningstillstånd, trots att detta mål är extremt viktigt för Sverige och även resten av världen, då vårt kriminella banksystem finns i nästan alla länder nuförtiden. Varje gång någon skriver på uppropet går ett mejl till samtliga justitieråd och div. politiker och gammeljournalister, som hittills konstant vägrat att rapportera om målet. Effektiv bankcensur! Men Nya Tider vågade göra ett bra inslag.

Århundradets upprop – bankparasitmålet till Högsta Domstolen

Ponera att någon plötsligt kom på hur en av det svenska samhällets mest fundamentala grundbultar – en av de pelare på vilket hela det svenska samhället vilar – är en gigantisk lögn och ett ännu större lagbrott.

Ponera sedan att samma person, mot alla odds, lyckas skapa en situation där ”grundbulten” prövas i domstol.

Den här personen finns.

Hans namn är Witte, Henning Witte.

 

Klanen Wallenbergs via Dolorosa

Henning Wittes genidrag var att låta klanen Wallenbergs flaggskepp SEB, med sedvanlig banksterarrogans, sommaren 2012 dra honom inför domstol i Norrköping i ett rutinartat betalningsärende rörande en obetald ränta på ett plastkort.[1]

I sitt överklagande till Högsta Domstolen förklarar Witte vad tvisten egentligen handlar om:[2]


Detta mål är ett av de i särklass viktigaste tvistemål som någonsin förts i Sverige, viktigare än Neurosedyninmålet på 1960-talet.

Aldrig tidigare har det privata banksystemet utmanats juridiskt på deras ömmaste punkt: att bankerna tillverkar pengar själva och dessutom utan stöd i lagen.

De flesta tror att det är enbart Riksbanken som gör pengar och att de privata bankerna lånar ut pengar de redan har, antingen genom inlåning eller att de själva lånat pengar hos Riksbanken eller annan.

De privata bankernas i smyg tagna privilegium att själva kunna producera pengar (det är därför en oktroj är så dyr), medför stora skador för samhället. Inte bara att det möjliggör en smygexpropriering på sju olika nivåer, det orsakar massarbetslöshet, inflation, höga skatter, statsskulder, onödigt dyra produkter och mycket mer.

Om enbart Riksbanken hade möjlighet att tillverka pengar, skulle alla dessa samhällsproblem inte finnas, då det enbart skulle finnas lagliga betalningsmedel i omlopp.

Att en domstol fastslår, att de digitala pengar som privatbankerna tillverkar, är olagliga betalningsmedel, och därför inte återbetalningsbara, är av central vikt för det svenska samhället som helhet och kan vara startpunkten för en penningreform som inför stabila och ärliga förhållanden i Sverige.

Det är av synnerligen stor vikt för ledningen av rättstillämpningen att detta mål prövas av Högsta domstolen, därför att privatbankernas olagliga sätt att emittera pengar jämte Riksbanken skadar och skakar hela samhället i sina grundvalar.


De som vill stödja advokat Henning Witte i att ”bankparasitmålet” tas upp i HD kan gå med i uppropet nedan:[2]

Länk till uppropet där ni kan skriva på, här.

Ett av Henning Wittes argument i målet mot SEB är, att de bedriver ett olagligt pyramidspel. Att många delar den åsikten nuförtiden, framgår av den första lilla filmsnutten nedan; den andra är från AB, Vi vill ha det mer rättvist, och visar inkomstklyftorna i Sverige, som resulterar ur detta pyramidspel, som Henning Witte / SEB-målet vänder sig emot:

 

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel

2013-05-19 19:20

White TV har ingående rapporterat om det s.k. bankparasitmålet som EU-advokaten Henning Witte för mot Wallenbergarnas flaggskepp SE-banken. Målet förlorades, då Norrköpings tingsrätt tog sig friheten, att skriva om grundlagen, närmare bestämt att stryka andra satsen i 9 Kap.14 § regeringsformen, som är den mest centrala regleringen i den svenska författningen för privata banker.

Göta hovrätt gynnade SEB, som vanligt, genom att vägra prövningstillstånd. Så nu ligger målet i HD och risken är stor, att Wallenbergarnas långa arm även sträcker sig dit. Därför har Kristoffer Hell startat en namninsamling med syftet att påpeka för HD, att det finns ett stort intresse från allmänhetens sida att Sveriges Högsta domstol prövar detta pilotmål.

Henning Witte har nu även anmäld de tre domarna, med lagmannen Hanserik Romeling i spetsen, som författade den skandalösa domen, till JK. Brottsmisstanken: grovt tjänstefel. Anmälan kan laddas ner här eller läsas nedan:

Stockholm 2013-05-10

 

Justitiekanslern

Box 2308

103 17 Stockholm

Lagmannen i Norrköpings tingsrätt och ytterligare två domare misstänkta för grovt tjänstefel

 

 

Anmälan riktar sig mot lagmannen Hanserik Romeling, rådmannen Girion Blomdahl och Ida Olsson från Norrköpings tingsrätt. De var eniga i domen SEB ./. Henning Witte T 2379-12, meddelad i Norrköping 2013-02-07.

 

Tvisten gällde den viktiga principfrågan om samhället skall acceptera, att privata banker i smyg tagit sig friheten att tillverka pengar när de ger lån, utan att ha stöd för det i lagen. Denna okända och okontrollerade penningproduktion leder till inflation, massarbetslöshet, bubblor och smygexproprieringar på många nivåer i det svenska samhället.

 

Undertecknad, Henning Witte, är EU-advokat, specialiserad på bankjuridik sedan 25 år. Han har vägrat att återbetala ett kreditkortslån från SEB med argumentet, att SEB har emitterat olagliga pengar genom långivning.

 

Som stöd har Henning Witte åberopat dels ett intyg från Riksbanken som bekräftar att banker tillverkar digitala pengar jämte Riksbanken och dels den för bankväsendet mest centrala regeln i svensk grundlag: 9 kap. 14 § regeringsformen. Den består enbart av två satser:

 

Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.”

Under rättegången blev ombudet för SEB tillfrågat av Henning Witte, om hon kunde nämna en lag som enligt andra satsen 9:14 regeringsformen gav SEB rätt att tillverka pengar. Hon kunde inte nämna en sådan lag av det enkla skälet, att en sådan lag inte existerar.

Den juridiska matematiken är således enkel. Grundlagen kräver att bestämmelser om penningväsendet meddelas genom lag. Den viktigaste biten i penningväsendet är själva tillverkningen av pengar. Det finns enbart en lag som ger Riksbanken och ingen annan tillstånd att göra så, nämligen att tillverka sedlar och mynt (kontanter), vilka är ca. 4,2 % av alla svenska kronor som är i omlopp, samt digitala pengar.

Det finns dock ingen lag som bemyndigar privata banker som SEB att tillverka pengar. Ändå gör dem det och Riksbanken intygar också att så är fallet. De tillverkar dock enbart digitala pengar och inte kontanter.

Man behöver alltså inte ha läst juridik för att förstå att det saknas lagstöd för privata bankers emitterande av digitala pengar.

Henning Wittes trumfkort i målet mot SEB är därför den andra satsen i 9:14 regeringsformen: ” Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.”

Denna regel har uttryckligen och tydligt åberopats i målet, senast på sidan 4 längst upp i inlagan 2012-11-20. Ändå skriver de tre anmälda domare en dom som helt förtiger denna för bankerna så centrala regel i svensk grundlag. De vilseleder läsaren av domen som om det enbart fanns den första satsen i 9:14 regeringsformen, som reglerar sedlar och mynt. De utgår i sina domskäl enbart från denna regel och avvisar målet med argumentet: ”Sammantaget saknar den lagstiftning som avser Riksbankens sedel- och myntmonopol helt stöd för Henning Wittes uppfattning att Riksbanken har något monopol även för skapandet eller användandet av monetärt värde som sådant.

Detta stämmer i och för sig, men det lömska i domarnas vilseledande av allmänheten är att Henning Witte aldrig har åberopat denna regel för att vinna målet. Han har åberopat den andra regeln, den andra satsen i 9:14 regeringsformen: Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.”

Norrköpingstingsrätt går över huvud taget inte in på denna regel. Domarna med lagmannen i spetsen nonchalerar helt enkelt den svenska grundlagen; eller skriver om den genom att stryka den andra satsen i 9:14 regeringsformen helt. Bevisningen från Riksbanken tas inte heller hänsyn till.

 

Då domen i övrigt är mycket skickligt skriven och det syns tydligt att domarna har tagit sig tid för att argumentera och författa domen, finns enbart en slutsats: de har med fullt uppsåt tagit bort andra satsen i 9:14 regeringsformen ur avvägningen i domen. De har aldrig skrivit in grundlagstexten i sakframställan heller, utan enbart rent allmänt hänvisat till 9:14 regeringsformen i sin dom, så att en okunnig läsare av domen, som inte känner till att regeln består av två olika satser, inte kan förstå Henning Wittes argumentation i målet.

 

Med sådant fusk i domen är det lätt att förstå att Henning Witte förlorade målet mot SEB. Men en domare får inte missbruka sin makt och nonchalera eller ändra i den svenska grundlagen för att gynna en bank gentemot en konsument och dessutom vilseleda allmänheten i en sådan för hela samhället central fråga.

 

Detta är det mest förkastliga sättet en domare kan uppföra sig på och därför skall dessa tre domare dömas för grovt tjänstefel. Domen är inte enbart grovt orättvist gentemot Henning Witte utan vållar stor skada för hela samhället, då privatbankernas okontrollerade emittering av pengar i smyg vållar inflation, massarbetslöshet, fastighets- och aktiebubblor och en ständig omfördelning från befolkningen till en liten klick superrika bankirer.

 

Henning Witte EU-advokat