Mikael Willgert / SWEBBTV förnekar valfusk, typisk kontrollerad opposition

Sunday, 16 September 2018 12:08

Mikael Willgert från Svensk Webbtelevision (SWEBBTV) är ett klassiskt fall av kontrollerad opposition i Sverige. Det har redan blivit tydligt under Lars Bern intervjuerna, där banksystemet skyddas genom att inte peka på att bankerna bedriver ett kriminellt pyramidspel, genom att skapa digitala pengar ur tomma intet utan stöd i grundlagen eller lagen. När WTV:s Henning Witte kritiserade detta blev det bara en oförskämt kommentar från Mikael Willgert.

Nu efter fuskvalet 2018 ger Willgert och SWEBBTV nya belägg att de är kontrollerad opposition genom att förneka valfusk. Tydligast blir det i intervjun med AfS' Lennart Matikainen, en mycket bra och modig resurs, som AfS lyckades värva. Mikael Willgert avstyr direkt från början av intervjun att det märkliga valresultatet skulle kunna vara resultatet av ett gigantiskt valfusk. Vilka belägg har SWEBBTV att det inte handlar om extremt valfusk?

Att valfusk föreligger visar de från tidigare undersökningar extremt avvikande valresultat, att valmyndigheten ändrade sin hemsida under hösten 2017 och valresultatet 2014 ändrades, att deras och länsstyrelsernas hemsida låg nere under valnatten, att valresultaten ändrades knappast trots att ca hälften av valdistrikten inte var inrapporterade, att det kom in rekordmånga anmälningar om valfusk, att Google nedsorterar alla som misstänker valfusk och placerar de som bekämpar misstanken längst upp, att fulmedia inte låter komma valfuskaktivister till tals och att sionistkontrollerade SD också tiger om valfusket.

En bra lackmustest om svensk alternativmedia är någorlunda oberoende är om de vågar ta upp Jüri Lina och hans böcker. Willgert har aldrig bett Jüri Lina om en intervju. Bara Nya Tider vågade, men tyvärr inte om alla hans böcker.

WTV är väldigt ensam bland svenska media att ge utrymme för Jüri Linas viktiga och banbrytande forskning.

Hur kan det komma sig att nästan samtliga alternativmedia är kontrollerade? Mind control!

Och Mind control kontrolleras i Sverige av landets fiende nr 1: Mossad, som seglar under falsk judisk flagga som bankhuset Rothschilds och de vita drakoreptilernas direkta maktarm på jorden.

 

Se även på WTV:

Sverige-svikaren Mikael Willgert kickade Jesper Johansson från SwebbTV med omedelbar verkan;

 

 

You must be logged in to comment.