Viewing all articles in Practical conspiracies > The sinking of M/S Estonia

Haverikommissionens Jonas Bäckstrand ljuger svenska folket rakt in i ansiktet att JAIC:s Estoniautredning kan vara korrekt!

Saturday, 10 July 2021 11:20

"Det är ju inte säkert att den förklaringen är felaktig" sade Haverikommissionens Jonas Bäckstrand igår till TV4 och SVT och menade den gamla JAIC-undersökningen om varför M/S Estonia förliste. SVT har klippt bort dessa ord från Aktuellt 9 juli 2021 efter att de sändes.

JAIC kan inte ha rätt! Detta är en fet lögn då JAIC:s förklaring med bortslitet bogvisir under resans gång som gjorde att vatten kom in på bildäck som sänkte Estonia strider mot naturlagarna. Estonias bildäck på däck två var så konstruerat att inget vatten kunde rinna ner. Bara i mitten på bildäck längs med kölen var öppningar via hissar och trappor ner till däck 1 och 0. Om det skulle tränga in vatten på bildäck så får Estonia slagsida och vattnet samlas på den sidan färjan lutar emot. Men då är mittenöppningarna ner så pass höga att vattnet inte hinner ner.

Om det blir för mycket vatten på bildäck blir slagsidan så pass kraftig att bilfärjan kapsejsar och slår runt med kölen uppåt som Harald of Free Enterprise gjorde i den engelska kanalen eller Jan Heweliusz utanför den polska kusten. Hon drev flera dygn på den instängda luften under bildäck. Men Estonia sjönk inom loppet av 45 minuter!

JAIC-RAPPORTEN stred alltså mot naturlagarna. Dessutom har jag filmteckniskt kunnat bevisa ett stort hål nära fören på styrbord, som Sjöfartsverket dock lät svetsa igen efter förlisningen för att mörklägga Estonia-massmordet. Dessa bilder från Sjöfartsverkets och JAIC:s officiella dykningar december 1994 är klockren teknisk bevisning att hålet finns, som dock är ett annat och mycket större än de som nu ger anledning till de nya undersökningarna. Att det stora hålet har svetsats igen bevisar Meyer-varvets utredning. Man hittade bl a svetsstavarna på havsbotten precis nedanför hålet.

En annan fet Estonia-lögn är att bogrampen skulle varit öppen efter att bogvisiret fallit av.

Denna skiss är från JAIC:s lögnrapport från besättningsmannen Henrik Sillaste på vad han såg efter den stora slagsidan till höger. Rampen var stängd, bara litet vatten forsade in längs sidorna, vilket betyder att vattnet kom in i Estonia under bildäck, under vattenlinjen, genom hål där. Styrbordssidan är som en Schweizer ost!

Dessutom finns filmbevis på flera hål i fören runt bogrampen där visiret ansluter. Dessa filmer är dels från de officiella dykningarna december 1994 och från Jutta Rabes expedition augusti 2000. Lars Ångström skrev den 9 juli 2021 en bra debattartikel om dessa outtredda hål som också bevisar att JAIC-RAPPORTEN är totalt ohållbar, då de varken nämnde eller undersökte dessa hål. Tråkigt bara att Ångström och/eller Expressen visar bilder från Jutta Rabe utan att nämna henne. Mina hålbevis förtiger Ångström också.

Ångström borde dessutom ha nämnt att Jutta Rabe svetsade loss metallbitar från dessa håls kanter och lät dem undersöka hos fem olika institut världen över. Alla kom fram till att metallbitarna hade utsatts för en sprängning.

Sådant förtiger Jonas Bäckstrand naturligtvis. Jag polisanmälde Haverikommissionen för skyddande av brottsling när de i juni 2021 offentliggjorde att de inte ska undersöka de två nya hål nu, utan först på våren 2022. Nu säger Haverikommissionen att sikten under vattnet är bättre under våren, vilket jag starkt ifrågasätter. Men om det nu är så, varför startade de inte med filmningar redan under våren 2021? De nya hål publicerades till 26-årsdagen av sänkningen den 28 september 2020. Hade de bett regeringen att tidigarelägga lagändringen hade det inte varit ett problem. Men regeringen vill inte att den stora Estonia-skandalen briserar före valet och därför fördröjer den misstänkt kriminella Haverikommissionen utredningen med fula tricks.

Se även på NyTeknik:

Jakten på svar om Estonias förlisning i gång

Se även på WTV:

8 juli 2021 nya Estonia-dykningar, Jonathan Linström ute och Estonia-cyklar, update 9.7.21

Detta visste vi redan 1999 om Estonias hål på däck 0;

 

https://youtu.be/GRHSBSWVhjM


https://youtu.be/RSH4_dHOWqA

 

8 juli 2021 nya Estonia-dykningar, Jonathan Linström ute och Estonia-cyklar, update 9.7.21

Tuesday, 06 July 2021 17:14

Jutta Rabes filmning av bombskador vid Estonias för.

Den 8 juli 2021 startar de nya undersökningar av M/S Estonias vrak efter nästan 27 år av lögn.

Här länkas till en Estonianhöriges blogg där en DN-artikel granskas kritiskt.

"Den 20 juni 2021 skrev Dagens Nyheter en artikel där Jonathan Linström försvarade haveriutredningens resultat (JAIC:en).

https://www.dn.se/varlden/estoniaanhorig-forsvarar-haveriutredningens-resultat/

Elisabet brukar inte kommentera men denna gången kunde jag inte låta bli eftersom jag fick samma känsla som när jag läste artikeln som de 10 tunga journalisterna publicerade 2020-12-17. Se inlägg 97. Det centrala i journalistiken är väl att söka sanningen?

Jag hade sådan tur att jag blev tipsad om ett Twitterinlägg som Peter Axelsson skrivit. Jag tog kontakt med Peter och fick godkännande att publicera bilderna här på min blogg.

Det är givetvis bra att Dagens Nyheter skriver om M/S Estonia. Men som Peter Axelsson påpekar så innehåller artikeln några brister som säkert är glömda av de flesta. Dessa behandlar han så här (med lite hjälp av mig) – så häng med:"

Läs mer på Bettans blogg.

 

"Update 8 July 2021

The safety investigation authorities of Estonia and Sweden will carry out a pre-survey at the accident site on 8-18 July 2021.

The work primarily includes examination of the seabottom and the vessel with various forms of sonar instruments. Some photographic documentation with ROV (remotely operated underwater vehicle) will also be done.

Among the measures that are planned can be mentioned:

Multibeam sonar with equipment mounted on ships driving over the area.

Sidescan sonar with equipment towed by a ship through the water.

Scanning sonar (Mesotech) with equipment that is lowered and placed around the wreck.

The pre-survey will be carried out by the Estonian multipurpose icebreaker EVA 316 and the Swedish research vessel ELECTRA af ASKÖ.

Most of the surveys will be conducted by Stockholm University. The data collected is extensive and it will take a few months after the operation before the entire amount of data has been processed.

The vessels depart from their respective ports on 8 July. On July 9, a memorial service will be held at the accident site with the participation of the Estonian, Swedish, Finnish and Latvian churches. Subject to the influence of the weather, the survey work is then expected to be carried out until 18 July."

skriver Statens Haverikommission i ett inslag från 2 oktober 2020 på ett undangömd ställe på sin hemsida, och bara på engelska. Den svenska texten hittas först efter att jag klickade på den engelska.

M a o svenska statens mörkläggning av Estonia-massmordet fortsätter. Hade den polisanmälda Haverikommissionen haft ärligt uppsåt hade denna historiska händelse fått ett eget inslag med egen rubrik på första sidan på deras hemsida. Användandet av ordet accident visar också att kommissionen vill mörka massmordet.

De flesta svenska media tiger också i motsats till de estniska, vilket Jüri Lina idag kunde meddela WTV.

De flesta anhöriga och de ärliga experterna har krävt nya undersökningar av Estonia sedan 24 år!

Update 9.7.

SVT Aktuellt idag säger Haverikommissionens utredningsledare Jörgen Zachau att den slutliga utredningen tidigast kan väntas under hösten 2022, d v s efter valet. Detta är en jätteskandal då forskningsresultatet kunde vara klart redan denna höst, om kommissionen inte hade haft det kriminella uppsåtet att fördröja undersökningen så mycket som möjligt. Kärringen från SVT ställer naturligtvis underdånigast inga kritiska följdfrågor.

Alla reportrar vill ge oss det felaktiga intrycket att många anhöriga är emot nya undersökningar. Jag som har haft ca 1000 anhöriga och överlevande som klienter känner ingen. Enligt vad jag vet vill ca. 90% av de anhöriga ha nya undersökningar och nästan ingen litar på den gamla JAIC-undersökningen.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/369WE9/uppdrag-undersok-halen-i-estoniavrakets-skrov

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-inleds-nya-dykningar-vid-estonia

 

Se även på WTV:

Haverikommissionens Jonas Bäckstrand ljuger svenska folket rakt in i ansiktet att JAIC:s Estoniautredning kan vara korrekt!

KU:s och Haverikommissionens senaste mörkläggningbrott om Estonia-massmordet

https://youtu.be/MKicHdb8NHU

https://youtu.be/3Pu-vkRoK3c

https://youtu.be/Ftu0PUHJwTw

https://youtu.be/GRHSBSWVhjM

 

KU:s och Haverikommissionens senaste mörkläggningbrott om Estonia-massmordet

Sunday, 20 June 2021 23:27

Här kommer Jesper Johanssons intervju med militärdykaren Håkan Bergmark och Estonia-ombudet Henning Witte om svenska statens senaste försök att skydda Estonia-massmördarna. Den togs den 17 juni 2021 på eftermiddagen.

Mer på Nya Tider:

https://www.nyatider.nu/estonia-var-ett-massmord-trots-uppgifter-om-sprangladdningar-ku-haver-inte-atalsimmunitet/

Se även på WTV:

Kommer KU fortsätta att skydda Estonia-massmördarna?

 

https://youtu.be/MKicHdb8NHU

https://youtu.be/oE7F_-A2NOw

 

 

Kommer KU fortsätta att skydda Estonia-massmördarna?

Monday, 07 June 2021 18:26

engelsk militär sprängladdning, hexakomposit, som inte detonerade i fören på M/S Estonia, förmodligen ditsatt av MI6

 

Läs Lars Ångströms debattartikel från idag.

 

https://youtu.be/6TxsbDIoYaU

-

Det som Ångström dock icke nämner är att chefen för Svea hovrätt, Johan Hirschfeldt, har förstört allt utredingsmaterial som låg till grund för hans lögnaktiga rapport.

Vi får hoppas att KU bringer mer klarhet i Estonia-massmordet i morgon och inte själv begår brott!

 

 

Bara Sverige, Finland och Estland får undersöka Estonias vrak, kroppar får inte tas hem

Saturday, 05 June 2021 12:52

engelsk sprängladdning hexakomposit, förmodligen från MI6, som inte smällde av vid Estonias för

https://youtu.be/Ur0AwBRUrHU


-
Regeringens proposition till Riksdagen som nu blivit antagen:
-
På sidan 12 talar Regeringen om en olycka. Det korrekta ordet är dock katastrof då ett attentat inte kan uteslutas. "... endast gälla sådan verksamhet som bedrivs av en
myndighet i Estland, Finland eller Sverige eller på uppdrag av en sådan
myndighet. Undantaget gäller dessa länders myndigheters anställda och
uppdragstagare oavsett medborgarskap. För svenska myndigheters
vidkommande omfattar det nya undantaget i första hand åtgärder som
vidtas av eller på uppdrag av Statens haverikommission men det medger
även att undersökningar utförs av andra myndigheter för angivna syften,
t.ex. med anledning av vad Statens haverikommissions undersökningar
visar. Mot bakgrund av vad som konstateras i avsnitt 5.1 gör regeringen
bedömningen att ett så formulerat undantag även är förenligt med
Estoniaöverenskommelsens kriminaliseringskrav. ...
Det nya undantaget omfattar verksamhet som avser att utreda
förlisningen, vilket innefattar såväl orsaken till förlisningen som dess
förlopp. Även utredningsåtgärder som sker för att utreda eventuella
rättsliga konsekvenser av förlisningen omfattas av undantaget. Som
exempel på sådan verksamhet som ryms inom undantaget om den sker för
att utreda förlisningen kan nämnas t.ex. undersökning och dokumentation
av fartygets skrov, särskilt av befintliga skador i skrovet, inklusive sådana
som tidigare inte dokumenterats. Detta kan innefatta friläggning av delar
av skrovet som täcks av bottensediment. Det kan också innebära att
fartygets insida i anslutning till skador i skrovet dokumenteras. Vidare kan
undantaget innefatta dokumentation av havsbottnen runt vraket,
provtagning av material i skrovet, t.ex. av metallen i anslutning till skador
för vidare analyser, provtagning av havsbottnen för vidare analyser samt
bärgning av mindre delar från fartyget eller lösa delar som ligger på
havsbottnen."
-
Den nya lagen är bristfällig av minst två anledningar:
1. De anhöriga som vill bärga kropparna av sina närstående borde få göra det.
2. Andra stater, som t ex Frankrike där jag hade min stora Estonia-rättegång borde också få undersöka förlisningsorsaken.