Viewing all articles in Financial crisis - way out > The 100% system

IT-attacken mot Coop och andra visar hur viktigt kontanterna är. Israels Talpiotteknologi bakom?

Saturday, 03 July 2021 16:03

Nu är det panik hos försvarsministern och MSB. Förmodligen främmande makt har attackerat centrala delar av Sverige IT-system. Folk kunde inte handla på Coop, SJ och vissa apotek.

Men den närliggande slutsatsen att förstärka kontanterna drar det korrupta politiker- och journalistpacket inte. Sverige spelar ingen roll för dem, bara deras plånböcker blir fetare.

Naturligtvis pekas Ryssland direkt ut som syndabock. Mer närliggande är Israel som med sin Talpiot teknologi har nästlat in sig i hela världens datateknologi.

Se nedan den viktiga intervjun som Jesper Johansson gjorde med kontantkramaren Anders Sydborg.

https://youtu.be/_GpKMb8kSrE

 

Finansinspektionen gynnar stora och skadar små bankerna, sparka generaldirektören Erik Thedéen!

Tuesday, 21 June 2016 22:43

källa; FY FI !

Bra att SvD hade modet att publicera allvarlig kritik mot Finansinspektionen FI. Det är en stor skandal att FI inte har kritiserat Nordea för länge sedan för sina optimistiska felbedömningar av riskerna för företagskrediter. Detta fusk har gjorts för att ge banken mer kapital för aktieägarutdelningar, vilket i sin tur ökar värderingen på börsen. Men det ökar å andra sidan bankens konkursrisk i nästa finanskris, som väntar runt hörnet, då det egna kapitalet i Nordea är alldeles för litet.

Om vi hade ett ärligt banksystem, så som den Vita Skolan i Nationalekonomi kräver det, hade FI krävt en kapitaltäckning på 100%. Då hade banken varit krissäker och sluppit misstänkt bedrägliga värderingar av sina kreditrisker. Det är också helt sjukt, att bankerna själva får göra sina riskbedömningar. Ett sådant system bjuder ju in till fusk. Varför har FI aldrig kritiserat detta?

Sedan är det också en stor skandal att FI vetat länge om Nordeas misstänkta fusk och inte bara tigit och låtit banken fortsätta, utan även hemlighållit utredningen om Nordeas allvarliga kapitalbrist. Därmed skadas allmänheten, då Nordeas aktier handlas på börsen. SvD har den 22 juni publicerat det hemliga FI-dokumentet.

Sedan borde det vara förbjudet att anställda på FI kan värvas till bankerna med bättre betalda jobb. Detta bjuder naturligtvis till slapphänthet hos bankernas enda kontrollorgan i samhället, FI.

Det är mycket avslöjande att FI plötsligt nu har kallat till krismöte, efter SvD:s avslöjanden. FI borde haft krismöte redan 2015 när de första larm om Nordeas felvärderingar kom. FI borde dessutom ha kontaktat ekobrottsmyndigheten, då misstankar för bedrägerier i stor omfattning föreligger.

Därför är det hög tid att ge FI:s generaldirektör Erik Thedéen sparken omedelbart. Han har blivit ohållbar!

Jag har själv haft flera klienter, som inte hade råd med 50 miljoner kr för en banklicens, oktroj, utan ville bygga upp en mindre typ av bank, t.ex. en sparkassa eller ett betalinstitut, en slags Internetbank. Mina klienter av den typen fick en extra tuff och insnärjande behandling av FI, så att vi sedan länge haft misstanken, att FI vill hjälpa de stora bankdrakarna genom att rensa bort små konkurrenter.

Dags att regeringen agerar!

Studera även på White TV:

IMF:s och Ulf Dahlstens reformkrav: förbjud banker att göra pengar;

 

Uttagsanstormning Bankrun i Grekland, igen

Thursday, 15 January 2015 23:38

källa från 2012

Nu är det förmodligen igen dags att Grekland skakas av en uttagsanstormning, bankrusning eller bank run. Det anges två skäl bortsett från det ständigt instabila läget i Greklands finanser. EU-domstolen har signalerat att de just i Greklands fall inte skall vara möjligt att EU:s centralbank ECB köper grekiska statspapper, trots att domstolen i princip har en positiv attityd till det, vilket är märkligt, då det strider mot Lissabonfördraget. Men ECB var med i trojkan (Världsbanken och IMF) som 'hjälpte' Grekland med stora lån tidigare. Det knöts så omänskliga villkor till dessa lån att EU-domstolen anser att ECB fick en direkt styrning över Greklands ekonomi. Därför skall det nu vara förbjudet att hjälpa Grekland med det nya tricket att köpa grekiska statspapper.

Det andra skälet anses vara att den schweiziska centralbanken idag oväntat slutade med att knyta Franken till Euron. Detta har orsakat viss kaos på den schweiziska börsen och i Grekland.

Som utväg har två stora grekiska banker nu ansökt om Emergency Liquidity Assistance (ELA) hos ECB. Detta är främst regler för de enskilda EU-ländernas centralbanker att "trycka" egna pengar i nödsituationer. men dessa volymer är mycket begränsade och i Greklands fall uttömda för länge sedan. Här ser man hur sjukt hela Euro-systemet är. Om Grekland hade blivit utanför Euron hade deras centralbank kunnat trycka så många Drachmer som de behövde. Visserligen hade då valutan devalverats, men detta hade gynnat exporten och landet hade i alla fall kunnat försörja sig med pengar innanför de grekiska gränserna. Nu kan Grekland de facto gå i konkurs. Grekland borde naturligtvis lämna Euron fortast möjligt, som alla andra idiotstater som nyligen (Litauen) hoppade på det sjunkande Euro-skeppet.

Om vi hade ett ärligt banksystem, där pengarna på banken tillhör bankkunderna och inte banken och där pengarna skulle ligga på ett konkurssäkert klientmedelskontot samt där banken måste ha 100% kapitaltäckning, då skulle det aldrig finnas en risk för en bank run. Med 100% systemet skulle bankerna i praktiken förlora sin möjlighet att tillverka pengar själva och därmed sin odemokratiska makt.

Se även på White TV: Stackars Grekland torteras av Euron;

Greklands Papandreous finansskandal;

Bankrun I Grekland 2011;

Bankrusning 2014 i Bulgarien mjölkar EU:s skattebetalare;

 

 

G20 och Financial Stability Board (FSB) vill stjäla dina besparingar och pensionspengar

Sunday, 04 January 2015 06:47

Som vanligt när det gäller för oss farliga delar av banksystemet, så har vi aldrig fått höra talas om det. Vem vet vad Financial Stability Board (FSB) är för något? Det är ett finansiellt styrinstrument utan demokratisk legitimation eller kontroll. Financial Stability Board (FSB) styrs av Mark Carney, Gouverneur av Bank of England, alltså den brittiska centralbankschefen. Redan det är illa varslande då den stora finansiella konspirationen styrs ifrån England, närmare bestämt den självständiga dvärgstaten City of London. Organisatoriskt sitter FSB i Basel hos BIS, Bank for International Settlements, centralbankernas centralbank som dikterar EU Basel III reglerna. BIS var banken som hjälpte Hitler att stjäla guldet från de erövrade länderna.

På senaste G20 mötet i Brisbane, Australien, kom FSB med en anvisning hur de stora bankerna skall räddas i nästa kris. Gissa vem som skall luggas? Du! Sverige är genom EU med i G20.

Som vanligt gäller moral hazard: bankerna kan spekulera utan risk. Går det bra, får de behålla vinsterna, går det dåligt, skall allmänheten betala. Tidigare hette receptet bail out, d.v.s. skattebetalarna rycker in, som i Sverige i början på 1990-talet, när konkursen av Finans AB Nyckeln drog med alla banker utom Handelsbanken. Under finanskrisen 2008, när Lehman Brothers låtits kollapsa, fick skattebetalarna rädda bankerna igen.

källa: bankrån à la Cypern

Nu skall detta döljas mera och man testade på Cypern 2013 att låta bankkunderna betala notan direkt för bankernas girighet, bail in. När större protester uteblev genom de korrumperade gammelmedia beslöt EU samma år att detta skall gälla för hela EU från 2018. FSB vill nu att det gäller i hela världen från 2019. Fram till början av februari 2015 skall synpunkter och konkretiseringar av de nya bail in reglerna ha lämnats in.

Man säger naturligtvis inte att bankkundernas insättningar och besparingar samt pensionspengarna skall stjälas utan formulerar det så krångligt, att gärningsmännen knappast själva förstår vad som menas:

"In a recent update to the G20 Leaders, the Financial Stability Board (FSB) stated that it would seek international agreement on a new, set level of "total loss-absorbing capacity" (TLAC) to be held by global systemically important banks (G-SIBs) that are subject to resolution measures. This is to ensure that large financial institutions can be resolved without recourse to taxpayer funds (by setting a minimum amount of loss-absorbing capital they must hold which can then be written off in a resolution situation), and effectively end the concept of banks that are "too big to fail". To that end, the FSB (in conjunction with the Basel Committee on Banking Supervision) has issued a Consultative Document which proposes: (i) a set of principles on the adequacy of loss-absorbing capital and the recapitalisation capacity of G-SIBs in resolution; and (ii) a detailed "term sheet" on TLAC which sets out the concrete proposals for the key features of the TLAC, including its objective, minimum requirement, eligible instruments, relationship with capital requirements, minimum maturity and priority. The critical proposal is that (subject to final calibration in 2015) the TLAC requirement would be a Pillar 1 requirement to hold 16-20% of risk-weighted assets, and at a minimum, twice the Basel III leverage requirement (which is expected to be 3%), such that G-SIBs with a TLAC requirement could be expected to hold an overall 19.5-25% of risk weighted assets as capital, even before factoring in any of the additional buffers. An "internal TLAC" amount would effectively be distributed to "material" subsidiaries of the G-SIB and in proportion to their size and risks. An "external TLAC" amount (i.e. that held by external creditors) would be written down and/or converted to equity, with losses absorbed according to the applicable creditor hierarchy." "klargör" Baker & McKenzie.

Med external creditors menas du och jag samt alla bolag. I vårt sjuka banksystem är det nämligen så att vi inte äger "våra" pengar på banken, utan banken äger dem. Detta gäller även sparkonton! "Våra pengar" ingår i bankernas balansräkning. Går banken i konkurs märks detta tydligt. "Våra" pengar blir då del av konkursmassan och vi har enbart en oprioriterad (utan säkerhet) fordran mot konkursförvaltaren. I ett ärligt banksystem hade bankkundernas pengar placerats på ett klientmedelskonto som är konkurssäkert.

Vi har i dagens system alltså enbart ett krav på banken att de skall utbetala de pengar som finns på vårt konto, m.a.o. banken har en civilrättslig skuld till oss att ge oss "våra" pengar. Detta skandalösa tillstånd skall nu alltså missbrukas ytterligare genom att banken i en kris skall få behålla det de redan har kapat åt sig, bail in. "in" därför att pengarna är ju redan inne hos banken och juridiskt sett deras.

Nu kommer kanske ett ljushuvud och säger att "våra" pengar är ju garanterat genom insättningsgarantin på 100 000 EUR. Detta gäller dock enbart pengar på ett sparkonto. Dessutom räcker garantin inte för alla i en stor krasch. Konstigt nog är garantin kopplat till EUR. Om EUR kursen är riktigt dålig, vilket står att förmoda i nästa kris, minskas beloppet man får ut i svenska kronor.

Men även om de flesta har ett visst skydd genom insättningsgarantin, så skyddas alla bolag som hanterar våra pensionspengar inte alls (100 000 EUR är då en piss i Mississippi). De kommer att åderlåtas på ett fruktansvärt sätt. I praktiken kan man säga att pensionspengarna kommer att försvinna vid de planerade bail in i nästa finanskris.

Alla som läser detta bör därför protestera hos sina lokala politiker och EU-kommissionen att bail in vansinnet stoppas innan det är för sent. Kontakta lokala media, där är bankernas censur ibland litet svagare.

Se även på White TV: EU:s bail-in/bankräddning en bluff;

Hemliga planer på tvångsskatt för bankkonton i andra Euroländer;

The City of London är en egen stat inom England;

På jakt efter nazisternas guld och Hitlers hemliga Alpenfestung;

 

Rubeln attackerad av Wall Street med kriminella medel

Tuesday, 16 December 2014 23:06

källa

Att rubeln sjunkit så extremt idag förklaras med sjunkande oljepriser och sanktionerna mot Ryssland därför att Ukraina sköt ner Malaysias passagerarplan MH-17 i somras. Detta är dock inte hela sanningen. Det största skälet är Wall Streets kriminella metoder att manipulera priser på allt som handlas. Att LIBOR är riggat har nu alla förstått. Många av de stora bankdrakarna fick redan böta för det. Samma med guldprismanipulationen. White TV rapporterade nyligen att schweiziska UBS skall böta för det.

Sedan länge är det också känt att valutamarknaden är extremt riggad. "Valutamarknaden är rena vilda västern", säger James Mc Geehan till nyhetsbyrån Bloomberg. "Spotmarknaden för valutor är dock till stor del oreglerad, vilket gör risken för åtal på grund av manipulation av marknaden mindre sannolik", skriver Bloomberg.

New York Mercantile Exchange (NYMEX) och dess systerbörs i London är störst och bestämmer därför priset för rubeln. Ingen kontrollerar dem i praktiken. De kan sätta vilka priser de vill. Naturligtvis missbrukas det politiskt. Hela tiden! "London's dominance in the market, determines a currency's quoted price, which is usually the London market price." skriver vineyardsaker.

Det är därför föga förvånande att the "currencies of many energy exporters, eg: Venezuela, Iran, Malaysia, Indonesia, Russia, and Ecuador have dropped sharply against the US Dollar." Prismanipulationer är en del av USA:s krigföring och utrikespolitik.

Därför klagade Putin häromdagen: "Russian authorities promised a crackdown on what President Vladimir Putin described as a speculative attack on the ruble Thursday, but the currency still continued to slide.

“The authorities know who the speculators are and have the tools to influence them. The time has come to use these tools,” Mr. Putin told parliament, without elaborating on what this might involve.

Later in the day, the country’s central bank said it would launch an investigation if it sees “manipulation” of the currency, which has dropped by around 40% against the dollar this year in a shift that threatens to pump up inflation through sharply higher import costs"

Med speculators menas de som gör naken blankning, naked short selling. Dessa gigantiska Wall Street aktörer säljer rubel de inte har och trycker därmed ned priset. Detta är inget annat än bedrägeri.

Samma maffiatrick använde de mot rubeln 1998, som utlöste en mycket större kris i Ryssland. Bankerna stängde och uttagsanstormningar oroade. Idag är Rysslands läge stabilare. Lyssna inte på den omstridde Wolfgang Hansson från AB. Han slickar USA jämt.

Banksters kör hela tiden samma trick: att handla med något som inte finns. De lånar ut pengar som inte finns och de spekulerar med rubel eller guld som inte finns.

Det enda som hjälper Ryssland är en bankreform enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi. Rubeln måste förstaligas, men inte bankerna som under Sovjet-tiden. Kapitaltäckningskravet måste höjas till 100%, inte en procent mindre, för då är viruset kvar i banksystemet. Naturligtvis har Ryssland samma katastrofala finanssystem som resten av världen.

Rubeln skall knytas till arbete, inte till en skuld som idag eller guld som förr.

Då kommer skattetrycket sänkas i Ryssland med ca. 80%, inflationen försvinner, ingen har brist på pengar och det råder full sysselsättning. Priserna för ryska varor blir billigare, då inga räntekostnader finns längre inbakat i köpeskillingen. Under sådana förhållanden lockas många utländska företag till Ryssland.

Dessutom måste Putin bestraffa naken blankning och arrestera alla som har med det att göra när han kan komma åt dem. Deras förmögenheter skall beslagtas. Ryssland skall kräva inom FN att bannlysa naken blankning i hela världen. Merkel har det redan delvis fått igenom inom EU.

(Det fanns tyvärr ingen aktuell film som passar till ämnet.)

Se även på White TV:

Rysslands mäktigaste vapen mot USA och EU är en bankreform med 100% kapitaltäckning;

Även Valutamarknaden är manipulerad;

Rysslands centralbank planerar nytt valutasystem mot dollarn;

USA förstörde Rysslands industri under 1990-talet men Putin stoppade det;

Hur Rothschild stal den ryska oljan och gas;

Naked Short Selling is a Huge Crime;

UBS-banken skall böta för guldprismanipulation;

Olja för guld, nya guldbörser och en konkurrent till SWIFT knäcker USA;

Libor still manipulated and rigged;

USA har stulit Tysklands guld för att manipulera guldpriset;

Rothschild, sluta manipulera guldpriset!;

Guld-, silver- och andra marknader ständigt manipulerade;