Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > White School of Economics

Även Svenska Regeringen bankernas marionett

2012-02-17 21:36

Finansminister Anders Borg sägs sätta press på bankerna, att de skall sänka räntemarginalen, d v s skillnaden mellan räntan som bankerna måste betala ifall de lånar pengar och räntan som banken kräver från sina kunder. Men Anders Borg är en hycklare. Han kunde nämligen ha använt sin makt över statliga bolåneinstitutet SBAB att sänka räntemarginalen. Han sviker bolånekunderna.

"Finansmarknadsminister Peter Norman borde se till att få en representant i Nordeas styrelse. Där sviker han sitt och regeringens ansvar i Nordens största finansföretag."

Det är med andra ord precis som i USA och Tyskland (båda artiklar "Government Sachs Sucks" och  "Deutsche Bank dikterar tysk finanspolitik" är från White TV) : storfinansen styr politiken. Mycket klarare än idag, kan bevisen för detta odemokratiska elände inte påvisas.

Se TV4 Nyheter från fredagen, den 17 februari 2012 kl. 22.00 efter 4,45 minuter: Borg börjar stamma när han måste ge en idiotisk förklaring, på varför han inte tvingar SBAB att sänka boräntan.

http://www.tv4.se/nyheter/   Klicka sedan på Nyheterna

 

Europakten - rena rama galenskapen

2012-01-27 20:32

Att Sveriges regering just nu kämpar med näbbar och klor för att vi skall gå med i den s.k. Europakten, är ett alarmerande tecken för vilken grad av brist på demokrati som nu existerar. Den sannolika anslutningen (på Brysselmötet i morgon) innebär en rungande örfil mot alla som röstade emot Euron, mig själv inbegripen. Den officiella anledningen till pakten är att stärka Euron och faran är nu överhängande att Sveriges politiker, i än högre grad än tidigare kommer att kasta in de svenska skattebetalarnas besparingar, i det mörka svarta hål som nu benämns Euro.

Att kärnan i Eurostödet, ESM (Europeiska stabiliserings mekanism) är ett kriminellt regelverk som inför en finansdiktatur har White TV redan varnat inför med inslaget: EU blir Finansdiktatur med ESM.

Men de sk. räddningsförsöken av Euron, innebärande nya lån, är ren galenskap. Det är som att släcka lågorna på en brinnande bil, genom att kasta bensin på densamma. En viktig orsak till Eurons fall, är att EU-länderna har överbelånat sig själva. Statsskulderna har idag nått så sjukligt höga nivåer, att det inte längre ens finns utrymme för att betala räntorna på lånen och med ytterligare skuldsättning, blir räntetrycket än värre. Samtidigt låter man tryckpressarna* gå  för att tillverka mer Euro, vilket skapar inflationen, eftersom då penningmängden i Euro, inte längre motsvarar värdet på den mängd varor och tjänster som existerar på marknaden.
* I dag skapas merparten av alla pengar elektroniskt, genom knapptryckningar på data-tangentborden i sk. centralbanker och alla privata banker.

Inget EU-land, möjligen med undantag av Sverige (läs ang. Göran Persons insats), har en chans att återbetala sina skulder redan idag, och detta även med bättre budgetdisciplin.

Det finns bara en möjlighet att rädda Euron och hitta en väg ut ur finanskrisen: att i grunden stöpa om det sjuka och kriminella finanssystem, som idag i realiteten är ett pyramidspel. Detta görs genom att avskaffa det regelverk som i dag gör systemet till ett gigantiskt pyramidspel:

1. Avskaffa regeln att pengar tillåts födas som skuld.
Den nuvarande ordningen medför att penningmängden för räntorna fattas, när nya pengar skapas, då samtliga pengar är gjorda som lån. Detta i sin tur medför att det blir matematiskt omöjligt att samtidigt återbetala både ränta och lånekapital på ett lån. För att skaffa nya pengar för räntebetalningar, måste nya lån tas eftersom detta är enda sättet till hur pengar skapas och kommer i omlopp. Detta genererar i sin tur automatiskt nya räntekrav, som nödvändiggör för låntagaren el. landet ifråga, att ta nya lån. Detta kan ses som ett väl utvecklat slavdrivar-system.

2. Avskaffa privatbankernas möjlighet att föda pengar.
Detta kan göras genom att höja kapitaltäckningskravet till 100%. Bankerna fråntas då möjligheten att "trycka" nya pengar och tvingas att enbart låna ut pengar som de redan har. (Enbart Riksbanken skall ha monopol på att producera pengar). Privatbankenas privilegium att göra pengar leder till en smygexpropriation på sex olika nivåer, se närmare mitt inledande anförande i White TV och min bok om finansreformen, som är mycket kort och kan laddas hem gratis här.

3. Återför de rånbyten som tidigare stulits i smyg, till folket.

4. Täck pengar genom arbete; och inte genom skulder, som idag, eller guld, som förr.

Vaken.se hänvisar i en aktuell inlaga till en LaRouche artikel om Europakten. Man misstänker att Håkan Ljugholts nej till Europakten, var den egentliga anledningen till hans fall. Jag tvivlar. Som jag ser det så fanns det tillräckligt med andra anledningar och dessutom har hans ekonomiske talesman Waidelich, ingen aning om dagens viktiga ekonomiska frågor. Thomas Östros är mycket skickligare inom detta område.

Sveriges för tillfället främsta politiker inom ämnet ekonomi, är kommunisternas Jonas Sjöstedt. Detta utgör en paradox, eftersom kommunisterna alltid suttit i knäet på storkapitalet. Karl Marx skrev det kommunistiska manifestet på uppdrag av bankstern Rothschild (se Rakowski-protokollet) och förföljde i England alla professorer i ekonomi som ville stoppa bankirernas maktmissbruk. Kommunisterna lade med flit fokus på de "onda" företagarna, för att skydda bankirerna.

LaRouche kommer också med ett reformförslag: återinförandet av Glass-Steagall lagen, dvs. att bankerna som tidigare under den lag som tillkom under Roosevelt, separeras i dels penning in-/utlåning och spekulation i värdepappershandel och dyl.. Detta är bättre än inget, men löser definitivt inte problemet, eftersom pyramidspelet med dess 'utmärkt' dolda möjligheter till 'rån', även med Glass-Steagall regeln finns kvar. Folket hos LaRouche-rörelsen är extremt begåvat, vilket leder till misstanken, att även de sitter i knäet på storkapitalet...

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=4932216

 

Sverige har återinfört livegenskap i Lettland som dödar barn

2011-09-20 21:36

I Sverige har familjen Wallenberg sedan deras delaktighet i mordet på Ivar Kreuger den 12 mars 1932 makten bakom de kulisser som uppvisas för de svenska medborgarna. Deras största maktinstrument är SE-Banken. Genom att låna ut pengar de inte har är det lätt att förslava människor. Banken behöver enbart skriva in lånesumman i sin dator: och vips har de producerat pengar. Kapitaltäckningskravet ligger mellan 0 och 2%, d.v.s. nästan ingenting. Låntagaren däremot måste jobba för sina pengar för att betala räntor och amortering. När det pantsatta huset eller bilen tas av banken kan denna tillskansa sig reala värden för sina bluffpengar. Det är så man förslavar folk.

Lettland utgör ett bra exempel. Genom hänsynslös kreditgivning har SEB indirekt återinfört 'livegenskap' och elände i Lettland. Landet går på knäna. Skolor och sjukhus har stängds. Många barn och andra oskyldiga dör. Många tvingas till utvandring.

Lettlands BNP har minskat med en fjärdedel. De offentliganställdas lönerna har dragits ner med över 30%. Arbetslösheten är högre än 15%, men i praktiken betydligt högre, då den offentliga statisken är falsk. Den producerande delen av industrin ligger på ynka 10%. Lettland står inför hotet att förintas av svenska banker. Många tycker att det var bättre under sovjetvåldtäkten, då hade man i alla fall jobb och ibland litet mat.

Det sägs att de svenska bankerna inte har tagit lärdom av den svenska finanskrisen i början på 90-talet. Detta stämmer inte. Tvärtom har de lärt sig att det är helt okey att ta stora risker. Skattebetalarna finns ju alltid till hands för att i slutändan rädda dem (moral hazard). They are to big to fail (de är allt för stora för att tillåtas gå i konkurs)*  Dessutom utökar bankerna sin makt, eftersom makt alltid går före pengar!

*(femte nivån av smygexpropriationen, läs mer om det hos den Vita Skolan i Nationalekonomi).

Att Sverige i stort sett, hittills klarat sig undan skadeverkningarna av den tredje vågen i den ekonomiska krisen, beror mycket på Göran Perssons välskötta finanspolitik, men också på den i Lettland av de svenska bankerna nypåförda 'livegenskapen'. Lettlands småfolk tvingas nu att betala räntor och valutaskiljnader till de svenska bankerna som i sin tur avlastar de svenska skattebetalarna.

Att framställa Lettland som ett mönsterland som sköter sin ekonomi och har kommit på fötterna är ett cyniskt hån av imbecilla journalister som går bankirernas ärende.

Ekonomiprofessorn Anders Åslunds agerande har hjälpt svenska bankerna, inte Lettland. Ett tecken på vilkas tjänster Åslund går, ges i att hans nya bok publicerades av Petersen-institutet som finansieras av bankerna. Till detta kommer dessutom att Åslund genomgått tolkskolan, varför det inte kan uteslutas att han är spion. Säkerhetstjänsterna tar order av storkapitalet och därför blev en bror till chefen för Lundin Oil, chef för KSI hos MUST, den hemligaste delen av svensk militärspionage som är djupt insylat i M/S Estonia-massmordet.

Lettlands regering borde ha lyssnat på minia råd att reformera bankväsendet.  Läs mitt brev till dem här (engelska) . Men som vanligt styrs politikerna av storkapitalet....

Jag ansluter mig till nedan formulerat upprop, att bojkotta SEB och de andra svenska banker, som har förslavat Lettland och i stället överföra kapital till t. ex. Handelsbanken, som var den enda banken som inte behövde skattebetalarnas stöd under den svenska finanskrisen.

 

Ingen hejd på US-banksters girighet: rivar tomma hus

2011-08-05 23:02

I USA står miljontals familjehem tomma, då folk inte längre har råd att betala sina huslån. Huspriserna har stigit till astronomiska siffror då privatbankernas privilegium att producera pengar ur tomma intet har missbrukats till att blåsa upp penningmängden så extremt att huspriserna har stigit på ett sjukt sätt. Samma problem har vi i Sverige. Bankerna har inte jobbat för pengarna, bara skrivit in de i sina datorer!

I USA bor miljontals människor i sina bilar, tält eller på gatan då de inte har råd med sina hem längre. Massor med barn drabbas. Samtidigt står ungefär lika många hus tomma. Detta har tryckt ner priserna. Därför låter bankerna nu riva hus av bulldozer över hela USA för att få fart på priserna. Varför griper staten inte in som skänkt så mycket skattepengar till bankerna i sina räddningspaket och ger husen tillbaka till de drabbade? Därför att det är banksters son styr politikerna som marionetter.

Det är bankerna som är ansvariga för den ekonomiska misären. Då borde de stå sitt kast.

Allt detta undviker man om finansväsendet reformeras enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi. Ta bort privilegiet att föda pengar ifrån privatbankerna och låt enbart centralbanken (Riksbanken) ge pengar i omloppet till samhället. (I USA är centralbanken FED privat ägd av några få familjer som tillhör de sataniska blodlinjerna; så i USA måste man dessutom förstatliga centralbanken). Sedan får pengar inte täckas av en skuld (alla pengar som föds är lån) utan av arbete.

 

 

DEBTOCRACY: Outcry from the Greek people

2011-07-29 16:34

The following film is supposed to be produced by Greek grassroots. They protest that the Greek people shall pay for debt they did not order. They claim that the debts are therefore illegitimate. That is a week argument. They should argue as the White School of Economics does: more than 90% of the debt are false money, counterfeit, because the banks produced them out of thin air. That is a strong reason not to pay back. Besides that the banks inflated the volume of the Euro, leading to inflation which is a stealth expropriation.

The other flaw in the film is that Greece blames Germany for their problems. The German taxpayer is outraged because they have to pay the biggest chunk for the Greek bailout. Money that is going to banks, not to the people of Greece. If Siemens has to pay bribes that is mainly a Greek problem.

There is no word in the film about the big fraud from prime minister Papandreou, as reported in White TV earlier. The info about the good solution of Ecuador is very interesting. There is even info from the economic hitman from the USA, John Perkins, known to White TV viewers.