Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > White School of Economics

Full sysselsättning ENBART genom bankreform Del 2

2013-04-25 19:04

Här kommer del 2 av Henning Wittes föreläsning från den 23 april 2013, som beskriver hur bank- och finansreformen i praktiken skall se ut. Efter genomförd reform kommer det inte att vara problem med arbetslöshet och inflation längre.

Källa

Del1, som beskriver alla fel i dagens banksystem, kan ses här.

 

 

Full sysselsättning ENBART genom bankreform Del 1

2013-04-24 18:52

Här kommer del 1 av föreläsningen som EU-advokat Henning Witte höll i Stockholm på Söder den 23 april 2013. Del 1 handlar om alla fel i vårt banksystem och del 2 om lösningen.

Ingen har tidigare i Sverige påpekat, att full sysselsättning enbart kan erhållas genom att reformera bank- och finanssystemet. Sveriges finansministrar har sedan länge kämpat mellan två onda ting, arbetslöshet och inflation. Hålls den ena nere ökar den andra. Politikerna och facket har inte fattat att felet ligger i banksystemet. Därför har de aldrig lyckats och kommer aldrig lyckas att få grepp om arbetslösheten. Även de nya och berättigade krav, att också Riksbanken skall ha som mål att bekämpa arbetslösheten, kommer inte att lösa problemet, då banksystemet inte ifrågasätts.

Källa: http://www.davidicke.com/

Matematiken är enkel: ju fler som har arbete, desto mer pengar behövs för att betala dem. Då pengar enbart kommer in i samhället genom lån, alltså att någon skuldsätter sig, så betyder ökad sysselsättning ökat skuldsättning. Till varje skuld är dock ett nytt räntekrav knytet. Pengarna för detta nya räntekrav finns inte, då de aldrig skapades. Pengar kan bara tillverkas som lån, inte som ränta. Det är som i spelet hela havet stormar. Penningbristen för de nya räntorna som tillkom automatiskt genom de nya jobben, kan enbart botas med en ny skuldsättning, den här gången inte för att betala nya jobb utan nya räntekrav. Denna nya penningmängd för att kunna betala de gamla räntorna vållar inflationen, därför att det inte ligger något arbete bakom bankernas räntekrav.

Eftersom det inte heller finns pengar för de nya räntekrav som den senaste skuldsättningen medförde, krävs igen en ny skuldsättning, och så vidare. Bristen på pengarna som behövs för de nya räntorna utvecklar sig med en rasande fart, nämligen exponentiellt. Då ingen naturlig tillväxt inom näringslivet kan ske exponentiellt under en längre period (med undantag av kriminella pyramidspel etc.) har det till följd, att penningsystemet vållar med automatik en ökad arbetslöshet, vilket är dagens största politiska och olösta problem. Föreläsningen skall öppna Sveriges ögon på denna ömma punkt.

Att just en bankreform krävs beror på att det är privatbankerna som tillverkar den största penningmängden i form av lån, som är digitala pengar. (Kontanter är enbart ca. 4,1 % av alla svenska kronor som finns.) Detta skall förbjudas genom att höja kapitaltäckningskravet för bankerna från dagens max. 8 till 100%, så att enbart Riksbanken får tillverka pengar i form av engångsbetalningar för utfört arbete utan återbetalnings- och räntekrav, s.k. arbetspengar.

Här länkarna till pilotmålet mot SEB:

1. Målet vid Norrköpings tingsrätt

2. Domen från Norrköpings tingsrätt

3. Överklagandet från Henning Witte

4. Göta hovrätts beslut

 

Föredrag: Full sysselsättning enbart genom bankreform

2013-04-10 14:40

Bankrättsexperten och EU-advokaten Henning Witte, tillika grundaren av den Vita Skolan i Nationalekonomi, håller den 23 april 2013, kl. 18.30 - 20.30 på Södermalm, Högbergsgatan 48, ett föredrag,

Full sysselsättning enbart genom bankreform

Pris: 100 kr. Pensionärer och studenter 50 kr. Ingen förbokning, "först till kvarn" gäller.

Ingen har tidigare i Sverige påpekat, att full sysselsättning enbart kan erhållas genom att reformera bank- och finanssystemet. Sveriges finansministrar har sedan länge kämpat mellan två onda ting, arbetslöshet och inflation. Hålls den ena nere ökar den andra. Politikerna och facket har inte fattat att felet ligger i banksystemet. Därför har de aldrig lyckats och kommer aldrig lyckas att få grepp om arbetslösheten. Även de nya och berättigade krav, att också Riksbanken skall ha som mål att bekämpa arbetslösheten, kommer inte att lösa problemet, då banksystemet inte ifrågasätts.

Källa: http://www.davidicke.com/

Matematiken är enkel: ju fler som har arbete, desto mer pengar behövs för att betala dem. Då pengar enbart kommer in i samhället genom lån, alltså att någon skuldsätter sig, så betyder ökad sysselsättning ökat skuldsättning. Till varje skuld är dock ett nytt räntekrav knytet. Pengarna för detta nya räntekrav finns inte, då de aldrig skapades. Pengar kan bara tillverkas som lån, inte som ränta. Det är som i spelet hela havet stormar. Penningbristen för de nya räntorna som tillkom automatiskt genom de nya jobben, kan enbart botas med en ny skuldsättning, den här gången inte för att betala nya jobb utan nya räntekrav. Denna nya penningmängd för att kunna betala de gamla räntorna vållar inflationen, därför att det inte ligger något arbete bakom bankernas räntekrav.

Eftersom det inte heller finns pengar för de nya räntekrav som den senaste skuldsättningen medförde, krävs igen en ny skuldsättning, och så vidare. Bristen på pengarna som behövs för de nya räntorna utvecklar sig med en rasande fart, nämligen exponentiellt. Då ingen naturlig tillväxt inom näringslivet kan ske exponentiellt under en längre period (med undantag av kriminella pyramidspel etc.) har det till följd, att penningsystemet vållar med automatik en ökad arbetslöshet, vilket är dagens största politiska och olösta problem. Föreläsningen skall öppna Sveriges ögon på denna ömma punkt.

Att just en bankreform krävs beror på att det är privatbankerna som tillverkar den största penningmängden i form av lån, som är digitala pengar. (Kontanter är enbart ca. 4,1 % av alla svenska kronor som finns.) Detta skall förbjudas genom att höja kapitaltäckningskravet för bankerna från dagens max. 8 till 100%, så att enbart Riksbanken får tillverka pengar i form av engångsbetalningar för utfört arbete utan återbetalnings- och räntekrav, s.k. arbetspengar.

 

UBS, Deutsche Bank, JPMorgan, Depfa dömda för grovt bedrägeri i Milano

2012-12-30 08:12

Det har varit mycket tyst hos kvalitetsmedia om den sensationella domen mot UBS, Deutsche Bank, JP Morgan och Depfa i Milano/Italien den 19 december 2012, trots att man två år innan annonserade ut åtalet för grovt bedrägeri i samband med vadslagning på räntor till nackdel för diverse italienska kommuner. Domen blev upp till nio månaders fängelse för nio banktjänstemän samt en miljon EUR i skadestånd till staden Milano. Dessutom drog domstolen in 87 milj. EUR i olaglig vinst. Domen har överklagats.

 

Bankerna hade sålt derivat till staden Milano med löfte om låga räntor. Men det visade sig att dessa ränteswaps skulle bli dyra för staden. Målet är vägvisande för ca. 600 andra italienska kommuner och städer som köpt derivat på sammanlagd ca. 36 miljarder EUR.

I Tyskland har högsta domstolen Bundesgerichtshof (BGH) dömt Deutsche Bank för liknande bedrägerier mot tyska kommuner.

Varför hör vi inget om domen i de etablerade media? Därför att bankernas säkerhetstjänster, typ SKRÄPO, Mossad, CIA styr dem. Så enkelt är det.

 

 

Henning Wittes föreläsning Avkriminalisera Finanssystemet! Power Point

2012-11-16 23:24

Här kommer Power Point presentationen till föredraget som hållits av EU-advokat Henning Witte, tillika grundaren av Den Vita Skolan i Nationalekonomi, den 15 nov 2012 på Lidingö.

Finanskris, lågkonjunktur, höga skatter, statsskulder, masskuldsättning, inflation, bubblor, massarbetslöshet och extrema inkomstskillnader är resultatet av vårt finanssystem, som är ett kriminellt pyramidspel enligt lotterilagen. Det behövs bara tre ändringar och en övergångsreglering, för att komma ur kriserna, ta finansoligarkernas makt och återge arbetarna sin rättmätiga position:

1. Förbjud privata banker att producera olagliga pengar! Förbjud fractional reserve banking! Förstatliga pengar, men inte banker!

2. Pengar får inte produceras som lån, utan som ränte- och återbetalningsfria utbetalningar enbart från Riksbanken (RIX), s.k. arbetspengar! Riksbankens ledning skall väljas av folket i allmänna val.

3. Backar upp pengar med arbete och inte skulder, som idag, eller guld som förr!

4. Återför de kriminella smygexproprieringarna, pyramidspelets frukter, till folket, genom att bl.a. höja kapitaltäckningskravet till 100 % och tvinga bankerna att låna de felande ca 96% av Riksbanken till en låg ränta ! Då blir olagliga pengar plötsligt lagliga.

Källa: www.davidicke.com

Se mörkläggningsturerna kring föredraget här