Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > White School of Economics

Norrköpings tingsrätts lagman räddar både bankparasiträttegången och -föredraget

2012-11-14 17:17

Norrköpings tingsrätt tillät idag, att förhandlingen om bankparasiterna har rätt att kräva tillbaka pengar de inte hade, kan köras via telefon kl. 09.00, den 15 nov 2012. Detta är en mycket smart kompromiss, som möjliggör både rättegången och föreläsningen Avkriminalisera Finanssystemet!, som då kan förberedas och genomföras som planerad.
Eftersom inga vittnen skall höras och det mestadels handlar om rättsliga spörsmål, skadas muntlighetsprincipen inte, om man håller rättegången per telefon. Detta är praktiskt och modernt.

Källa: www.davidicke.com

 

Norrköpings tingsrätt saboterar Henning Wittes föreläsning "Avkriminalisera Finanssystemet!"

2012-11-13 20:34

Henning Witte (svarande och grundare av Den Vita Skolan i Nationalekonomi)) har valt att föra ett pilotmål vid Norrköpings tingsrätt mot Wallenbergarnas SE-bank (kärande), som kräver honom på 21 750 kr från ett kreditkortslån. Meningen med målet är att sätta igång en debatt om bankernas maktmissbruk. En sådan offentlig fokus skall leda till att förstatliga pengarna, men inte bankerna.

SEB hade lånat ut pengarna elektroniskt genom Hennings användning av kreditkortet, men han invänder, att SEB har deltagit i ett olagligt pyramidspel enlig lotterilagen och har därför inte rätt att återkräva något. Det har också invänts, att SEB inte hade pengarna de lånade ut, utan först skapade dem i samband med utlåningen genom dubiösa bokföringstransaktioner, samt att det inte finns en lag, som ger banken rätt, att producera egna pengar vid sidan om Riksbanken. White TV kommer inom kort att närmare rapportera om innehållet i processen.

Idag skall dock fokuseras, att Norrköpings tingsrätt markant avvikit från sitt vanliga beteende när det gäller att planera en domstolsförhandling. I Norrköping och för övrigt hela Sverige är det standard, att tingsrätten hör av sig till båda parter och erbjuder några dagar för förhandlingen, så att parterna kan meddela vilka dagar de har förhinder. Så gjorde Norrköpings tingsrätt inte i Henning Wittes bankparasitmål. Utan att höra med honom bestämdes bakom hans rygg, att förhandlingen skall äga rum den 15 november 2012. Detta "råkar" vara just den dagen, då Witte i Stockholm startar en för Sverige unik föreläsning: Avkriminalisera Finanssystemet!, som var offentligt utannonserat långt innan.

Henning ringer tingsrätten direkt och anmäler förhinder. Rådmannen Girion Blomdahl struntar i det och tvingar honom genom ett svårbegripligt beslut med hot om vite, att komma till Norrköping och äventyra den sedan länge planerade föreläsningen, som många har anmält sig till, även från så långt håll som Finland.

Läs Henning Wittes jävsinvändning mot Norrköpings tingsrätts rådman Girion Blomdahl här:

"

Stockholm, 2012-11-13

Norrköpings tingsrätt

Box 418

601 05 Norrköping

 

enbart per e-mail och fax

 

Invändning om JÄV mot domare

BRÅDSKANDE

 

Beslut 2012-11-02 i

Mål nr T 2379-12

 

SEB Kort AB ./. Henning Witte

 

 

Box 1343 181 25 Lidingö, tel: 08-6783436 e-mejl: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

 

Saken: fordran

 

 

Härmed invänds jäv enligt RB 4:13 p 10 mot rådman Girion Blomdahl. Det ansökes att han entledigas från målet.

Grunder:

 

Norrköpings tingsrätt kallade till muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling i rubr. mål den 15 november 2012, utan att höra med svaranden, om den har förhinder. Henning Witte (svaranden) har haft diverse mål i Norrköpings tingsrätt under nästan 20 år, mest som ombud åt klienter. Det har aldrig förekommit att ett mål har utsatts utan att först förhöra sig om svaranden har möjlighet att närvara. Inte heller har andra domstolar i Sverige agerat så under svarandens nästan 25års domstolserfarenhet. Det vanliga är att man blir uppringd av domstolen och erbjuden flera dagar som alternativ. Så skedde inte i det här fallet.

 

När svaranden fick del av kallelsen, där det står

Är Ni förhindrad att komma ska Ni genast meddela tingsrätten varför

ringde svaranden genast till tingsrätten och meddelade, att han håller ett föredrag (Avkriminalisera Finanssystemet) i Stockholm just den 15 november 2012, vilket var planerat och utannonserat sedan länge. Handläggaren skulle höra med rådman Girion Blomdahl och återkomma.

 

Hans reaktion blev ett beslut 2012-11-02 att förhandlingen skall hållas i alla fall. Föredraget anses inte viktigt. Beslutet går inte att överklaga.

 

Målet är ett pilotmål mot bankernas fusk när de lånar ut pengar, vilket leder till stora samhällsskador som finanskriser, lågkonjunktur, statsskulder, masskuldsättning, inflation, bubblor, massarbetslöshet och exponentiell ökande fattigdom. Bankers privilegium att själva kunna göra sig rika genom egen penningproduktion, fractional reserve banking, är inget annat än att bedriva ett pyramidspel som enbart gynnar dem som sitter längs upp i bankägandet och skadar alla andra i samhället. Det finns inte ens en lag som tillåter banker att tillverka egna pengar. Enligt regeringsformen 9:14 krävs dock en sådan lag. Målet har därför politiska dimensioner då den rör många av samhällets stora problem.

 

Föreläsningen som svaranden håller den 15 november 2012 har just denna bankparasitism som ämne, så att allmänheten får kännedom om dessa missförhållanden för att kräva ändring. Föredraget är det första i sitt slag i Sverige. Folk har anmält sig t.o.m. från Finland. Det och det här målet utmanar de mäktigaste krafterna i det svenska samhället. De har inget intresse, att bankernas produktion av egna pengar och fusket samt de enorma samhällsskadorna som hänger ihop med det, blir kända hos allmänheten.

 

Därför saboterade bankerna en direktsänd tv-debatt i SVT den 25 oktober 2012, där svaranden var bjuden av SVT som bankrättsexpert, för att försvara kontanterna (som i motsats till bankernas utlånade pengar är lagliga pengar). Bankernas representant fegade ur i sista stund och SVT ställde in debatten.

 

Nu är det alltså rådmannen Girion Blomdahls tur att gynna bankerna (i det här målet SEB) genom att sabotera svarandens hjälp till det svenska samhället. Det kan nämligen inte vara en slump, att avvika från gängse praxis och inte förhöra sig först, om svaranden har förhinder att delta i domstolsförhandlingen och sedan, när Blomdahl får vetskap om det, ändå tvinga svaranden att inställa sig, så att föreläsningen med samma ämne saboteras.

 

Det finns också en annan omständighet som visar rådmannens agerande till SEB:s fördel, vilket är jäv: skulden till SEB påstås vara på 21 725 kr. Därför skall målet klassas som förenklat tvistemål och inte som vanligt. Trots att svaranden har påpekat detta, har ingen ändring skett. Då SEB är den finansiell starkare parten är det av stor betydelse i detta pilotmål, att svaranden har en begränsad risk när det gäller rättegångskostnader.

 

 

Henning Witte"

 

Avkriminalisera Finanssystemet! Unikt föredrag med Henning Witte

2012-10-12 22:12

Finanskris, höga skatter, statsskulder, inflation och arbetslöshet är resultatet av vårt finanssystem, som är ett kriminellt pyramidspel. Det behövs bara tre ändringar och en övergångsreglering, för att komma ur kriserna, ta finansoligarkernas makt och återge arbetarna sin rättmätiga position:

 

1. Förbjud privata banker att producera pengar! Förstatliga pengar, men inte banker!

 

2. Pengar får inte produceras som lån, utan som ränte- och återbetalningsfria utbetalningar från staten, s.k. arbetspengar!

 

3. Knyt pengar till arbete och inte skulder, som idag, eller guld som förr!

 

4. Återför de kriminella smygexproprieringarna, pyramidspelets frukter, till folket, genom att bl.a. höja kapitaltäckningskravet till 100 % !

 

Föredrag av EU-advokat Henning Witte med efterföljande diskussion

den 15 november 2012 kl. 18:00, Herserudsvägen 18 på Lidingö vid Foresta, Intr. 100 kr

Källa: www.davidicke.com

Den som vill förbereda sig kan gratis ladda ner Henning Wittes bok till penningreformen "Den Vita Skolan i Nationalekonomi" här. Titta även på det intressanta svaret som Henning fick av Riksbanken där, på sin fråga om det är sant, att privata banker kan skapa pengar ur tomma intet.

 

Rettung aus der Finanzkrise mit der Weißen Wirtschaftsschule

2012-06-27 23:15

Die Finanzkrise ist nicht vorbei, sie hat gerade erst begonnen. Die meisten Finanzexperten, die das zumindest erkannt haben, behaupten aber, es gebe keinen Ausweg aus unserer Finanzkrise. Der Crash sei unausweichlich. Die Weiße Wirtschaftsschule ist die einzige, die einen schmalen Rettungsweg aufzeigt. Die Österreichische Schule ist dazu nicht in der Lage, da sie von den Dunkelmächten als Reservelösung lanciert worden ist. Der Crash kann und muss vermieden werden, um unnötiges Leid über weite Teile der Bevölkerung zu verhindern.

Um den Rettungsweg zu finden, muss man erst einmal verstanden haben, wie unser Finanzsystem funktioniert. Die Dunkelmächte haben seit Jahrhunderten durch Desinformation und Gehirnwäsche dafür gesorgt, dass kaum einer mehr den Durchblick hat, schon gar nicht die, die Wirtschaft studiert haben. Rothschild Marionetten wie Karl Marx haben den falschen Fokus gesetzt, auf die „bösen“ Unternehmer gezeigt, anstatt die Banker zu entlarven.

Unser Finanzsystem steht auf hauptsächlich zwei kriminellen Beinen. Das eine ist das sog. Fractional Reserve Banking oder auch Fiat-Geld-System, d.h. eine Bank benötigt nur eine kleine Reserve, um Geld „drucken“ zu können, (der weitaus größte Teil der Geldmenge ist elektronisches Geld). Die Eigenmittelausstattung einer Bank liegt heute zwischen 0 und 9%. Wenn eine Bank einen Kredit von 1 Mio. EUR vergibt benötigt sie weniger als 100.000 EUR an Eigenmitteln. Der Rest des Kredites, über 900.000 EUR, wird von der Bank durch faule Buchführungstricks aus dem Nichts durch Eingaben von Zahlen in den Computer geschaffen. In meinem Büchlein, Warum die Geldschöpfung in die Hände des Volkes gehört, Die Weiße Wirtschaftsschule, das hier bezogen werden kann, habe ich aufgezeigt, dass dieses Privileg Geld aus dem Nichts zu schaffen, ohne dass die Bank dafür gearbeitet hat, zu schleichenden Enteignungen der Menschheit auf sechs verschiedenen Ebenen führt.

Eine Reform muss also den Privatbanken verbieten, aus dem Nichts Geld zu schöpfen. Nur die Zentralbank darf dieses Recht haben, unter strenger Kontrolle des Volkes in Form von gesonderten Wahlen des Vorstandes. Die Verfassung muss durch Einführung der von Prof. Bernd Senf sog. Monetative reformiert werden. Das Geld muss verstaatlicht werden, nicht aber die Banken. Die dürfen weiterhin Geld verwalten und Kredite geben, aber nur mit dem Geld, das sie bereits haben, so wie die meisten von uns sich das heute vorstellen, dass die Banken über bereits vorhandenes Geld verfügen, wenn sie es verleihen. Man muss also die Eigenmittelausstattung der Bank auf 100% heraufsetzten. Der Verdienst der Banken kann dann aus dem Unterschied der Sparzinsen zu den Darlehenszinsen erwirtschaftet werden. Zinseszins muss jedoch wegen seiner exponentiellen Zerstörkraft abgeschafft werden. Die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken durch Wiederaufleben der Regeln des amerikanischen Glass-Steagall-Gesetzes ist ebenfalls notwendig.

Das zweite kriminelle Standbein unseres Finanzsystems ist ein noch besser gehütetes Geheimnis: sämtliche Gelder, die in Umlauf kommen sind Kredite. D.h. wenn sämtliche Kredite im Euroland zurückbezahlt werden würden, dann würde es keinen Euro mehr geben. Und jetzt kommt der springende Punkt: die Geldmenge für die Zinsen ist nie geschöpft worden! An jedem Kredit hängt bekanntlich eine Zinsverpflichtung. Wenn aber sämtliche existierenden Euros als Kredit zur Welt gekommen sind, dann heißt das automatisch, kein Euro ist als Zins geschöpft worden. Das ist einfache Mengenlehre, wird aber von den meisten auch dann nicht verstanden, wenn man es einfühlsam erklärt. Am dämlichsten stellen sich die Fachleute wie Wirtschafts­professoren und Banker an. Sie können oder wollen kein Problem feststellen, da ja tagtäglich Geld für Zinszahlungen vorhanden ist. Sicher, aber die Zinsen werden von der falschen Geldmenge genommen, der Geldmenge, die eigentlich dafür da ist, die Kredite zurückzubezahlen. Zu Beginn eines solchen Systems fällt der Schwindel nicht auf, da kaum einer seinen Kredit sofort zu 100% zurückzuzahlen braucht und viele Akteure im Spiel sind. Aber nach einigen Jahrzehnten wird es eng, denn dann ist soviel Geld zur Rückführung der Kredite an sich verbraucht worden, dass langsam fühlbar wird, dass die Geldmenge für die Zinsen nie geschöpft worden ist. Es schleicht sich Geldmangel ein. Es gibt aber nur einen Weg, um an neues Geld heranzukommen, denn Geld darf nach dem heutigen Regelwerk nur in Form von Krediten erschaffen werden. Also ist irgendjemand gezwungen, wieder einen Kredit aufzunehmen, um die Zinsen für den alten bedienen zu können. Es ist wie beim Spiel ‚Reise nach Jerusalem’, das so angelegt ist, dass einige am Ende keinen Stuhl erhalten, kein Geld mehr für die Zinszahlungen da ist. Das teuflische an unserem Finanzsystem ist nicht nur, dass Menschen zur Neuverschuldung gezwungen werden, bei jeder Neuverschuldung ist es wieder so, dass die Geldmenge für die Zinsen nicht geschöpft wird und daher fehlt. So schaukelt sich das Elend auf. Da wir zu allem Überfluss auch noch ein Zinseszinssystem haben, das heißt auf nicht gezahlte Zinsen ebenfalls Zinsen anfallen, haben wir eine Ausweitung der Zinsschulden in exponentieller Form (aber nur bei den Zinseszinsen, nicht bei den Zinsen). An dieser Stelle werden die berühmten Beispiele mit dem Jesuspfennig angeführt, die aber aus dem Zusammenhang genommen oft falsche Schwerpunkte setzen und von den kriminellen Grundproblemen ablenken.

Da die Erde und die Wirtschaftskraft der Menschen nicht exponentiell wachsen können, ist auch hier der Crash vorprogrammiert.

 

Dieser ständige Zwang zur Neuverschuldung, weil die Geldmenge für die Zinsen nicht mitgeschöpft wird, macht unser Finanzsystem zu einem Schneeballsystem, einem Pyramidenspiel, einer Art Kettenbrief, und zwar der schlimmsten Sorte, weil immer jemand gezwungen ist, daran teilzunehmen. In jeder Rechtsordnung sind Schneeballsysteme mit Recht verboten, aber für unser Geldsystem nicht. Wenn man die Frage jedoch rechtlich genau prüft, und das habe ich als Rechtsanwalt getan, dann muss man zum Ergebnis kommen, dass unser Finanzsystem ein Schneeballsystem ist und daher kriminell. Hier gibt es für die Staatsanwälte viel zu tun.

 

In einer Reform muss daher das Regelwerk der Monetative, der Zentralbank, so geändert werden, dass Geld nicht mehr als Kredit, sondern als Auszahlung ohne Zins- und Rückzahlungsverpflichtung geschöpft wird. Für eine solche Form von Geld haben wir nicht einmal einen Namen. Der Begriff Subvention käme dem noch am nächsten. Ich habe daher den Namen Arbeitsgeld dafür erfinden müssen.

Das knüpft gleich an eine weitere zentrale Reformregel an. Die Monetative darf nur so viel neues Geld schöpfen, wie gearbeitet wird, sonst gibt es Inflation, wenn zu viel geschöpft wird und Deflation bei zu wenig. Das versuchen die Zentralbanken auch heute schon, indem sie sich bemühen, die Geldmenge an das Bruttoinlandsprodukt anzupassen. Die Leitzinsen sind dafür jedoch ein sehr abgestumpftes Instrument, denn letztlich ist es in das Belieben der Privatbanken gestellt, wie viel Geld sie schöpfen, d.h. wie viel Kredite sie vergeben. Die Banker denken bei der Kreditvergabe jedoch nur an sich und nicht an das Allgemeinwohl, weshalb ständig zu viel Geld geschöpft wird, was unausweichlich zur Inflation (inflare=aufblasen der Geldmenge) und damit zu schleichenden Enteignungen führt. Deshalb soll das Geld verstaatlicht werden.

 

Geld durch Arbeit decken

 

Das Geld muss also durch Arbeit gedeckt werden, und nicht durch Schulden, so wie heute oder Gold/Silber, so wie früher. Wenn man wie heute nur dann an Geld kommen kann, wenn sich jemand verschuldet, dann hat das automatisch die wirtschaftliche Versklavung der Menschheit zur folge und immer mehr verarmen, weil durch die schleichende Enteignung auf sechs verschiedenen Stufen eine kleine Klicke an der Spitze der Pyramide immer reicher wird. Kommt Euch das irgendwie bekannt vor? Könnte da nicht rein zufälligerweise eine Absicht hinter stecken?

Die kleine Elite an der Spitze der Pyramide weiß natürlich sehr genau, dass ihr Sklaventreibersystem mit mathematischer Notwendigkeit kaputt gehen muss, wie jedes Schneeballsystem. Sie hat sich deshalb ausreichend mit Sachwerten, allen voran physischem Gold und Silber (bloß kein Papiergold/-silber kaufen) eingedeckt und freut sich schon auf den Crash, wo sie dann alles zu Ramschpreisen aufkaufen kann.

Dann serviert sie uns die Österreichische Schule oder ein neues Schneeballsystem in neuem Gewand, z.B. eine Weltwährung mit IWF Geldeinheiten oder dergleichen, und dann hat sie wieder 70 Jahre Zeit, ehe der Schwindel in Form einer neuen Finanzkriese auffliegt.

Diesmal aber nicht mit uns! Wir werden die Einführung eines neuen Schneeball- und Versklavungssystems nicht zulassen. Deshalb ist es wichtig, die Reformpläne der Weißen Wirtschaftsschule so weit wie möglich zu verbreiten. Da der Kopp-Verlag, der Finanzbuchverlag und andere sich weigerten, mein Büchlein zu verlegen (so ging es mir mit meinen Estonia-Büchern auch), konnte es jeder gratis herunterladen und verteilen. Jetzt ist es beim Hesper Verlag von Sabine Glocker zu erwerben.

 

Abschließend noch eine wichtige Regeländerung zur Rettung aus der Finanzkrise. Der Crash muss nicht kommen, wie die meisten sehr zur Freude der Dunkelmächte munkeln. Es gibt einen Ausweg: die Rückführung der schleichenden Enteignungen. An dieser Frage kann auch die Spreu vom Weizen getrennt werden, denn die Dunkelmächte haben natürlich schon längst die Geldreformbewegungen mit ihren Lakaien besetzt und sie durch ihre finanzielle Übermacht in die Frontpositionen gehievt. Keiner von denen verlangt eine Rückführung des auf kriminellem Wege Enteigneten, leider auch dann nicht, nachdem ich sie ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht habe, wie z.B. Andreas Popp, der dann im nächsten Vortrag genau das Gegenteil fordert.

Die Rückführung der ergaunerten Werte kann technisch am geschicktesten durch die sofortige Einführung des 100%-Systems erreicht werden. Sämtliche Banken werden gezwungen, ihre Eigenmittelausstattung auf 100% zu erhöhen. Da sie das Geld für ihre Kredite bekanntlich zu über 90% nicht hatten, müssen sie es sich jetzt vom Staat, der Monetative/Zentralbank leihen und dafür einen kleinen Zins zahlen. Die Zentralbanken können beliebig viel Geld erschaffen, wie wir ja mittlerweile bei der Eurorettung entdecken mussten. (Bislang wurden damit allerdings nur Banken gefüttert, nicht die Bürger). Durch diesen Trick werden die Banken gezwungen, kräftig abzuspecken zugunsten des Volkes. Alle Banker und Finanzhaie, Heuschrecken etc., die fette Boni eingestrichen haben, werden ebenfalls zur Kasse gebeten und die Hauptschuldigen, wie Herr Ackermann und Konsorten, werden zwangsenteignet und auf Harz IV gesetzt.

Sollten ein paar Banken dabei pleite gehen, so ist das auch keine Katastrophe, denn die Bundesbank z.B. hat überall ihre Filialen, welche die Menschen mit dem notwendigen Geld versorgen können. Einlagen der Sparer sind bereits gesichert. Harz IV ist auf ein höheres Niveau anzuheben (mindestens Verdoppelung indem der Staat das Geld selber druckt) und damit das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen.

 

Abschließend eine Bemerkung zum Euro. Die Grundidee ist gar nicht schlecht, aber sie setzt einen homogenen Wirtschaftsraum voraus, so wie er in den Teilstaaten der USA vorhanden ist. Eine Haftungsgemeinschaft war in den Europaverträgen nie vorgesehen. Dass sie jetzt durch die Hintertür eingeführt worden ist, ist ein schändlicher Skandal, der rechtswidrig ist. Das Bundesverfassungsgericht sollte sich schämen! Der ESM ist nichts anderes als die Einführung einer Finazdiktatur und muss mit allen gewaltlosen Mitteln verhindert werden. Hoffentlich hält Kanzlerin Merkel mit ihrem Nein gegen Eurobonds durch. Deutschland steht bereits heute schon in einer Haftung von 310 Milliarden EUR. Irgendwann muss Schluss sein. Der Euroraum sollte in Gebiete aufgeteilt werden, in denen die Wirtschaftsstrukturen ähnlich sind. Wahrscheinlich wird es einen Nord- und einen Südeuro ohne Griechenland geben. Die Wiedereinführung der DM wäre für Deutschland nicht vorteilhat, da die DM so stark werden würde, dass der deutsche Export erheblich leiden würde. Etwas anderes wäre es, wenn Deutschland als Vorreiter die Weiße Wirtschaftsschule einführt. Es ist gut, dass Deutschland eine starke Exportnation ist. Die schleichende Überlassung der politischen Macht nach Brüssel muss unterbunden werden, solange in Brüssel keine Demokratie herrscht. Es ist jedoch wichtig, dass Europa sich weiter vereint und nicht aufsplittert, um mit anderen großen Wirtschaftsräumen wie Indien, Brasilien, Russland, China und USA/Kanada schritthalten zu können. Aber auf demokratischem Wege bitte!

Mit dieser Reform der Weißen Wirtschaftsschule wird es keine Inflation, keine Arbeitslosigkeit und keine Staatsverschuldung mehr geben. Deshalb können die Steuern auch um ca. 90% gesenkt werden: paradiesische Verhältnisse.

 

Die Region, welche diese Reform als erstes einführt, wird den anderen, die noch im Sumpf des Fiat-Geld-Systems absaufen, haushoch überlegen und deshalb als Wirtschaftsstandort für Unternehmen und Arbeiter viel attraktiver sein.

Durch die Deckung des Geldes mit Arbeit wird die Macht des Arbeiters kolossal gestärkt, denn Geld bekommt jetzt eine völlig neue und untergeordnete Bedeutung: Geld ist die Gegenleistung für Arbeit, die von allen akzeptiert wird. Plötzlich ist nicht mehr das Geld im Vordergrund und knapp, weil es in beliebiger Menge von der Monetative produziert werden kann, sondern der Arbeiter ist die gefragte Größe. Plötzlich ist nicht das Geld die Mangelware, sondern der tüchtige Arbeiter.

Dass die Linken nicht schon längst auf dies Reformideen gekommen sind liegt daran, dass sie zu Marionetten des Großkapitals degradiert worden sind (siehe Karl Marx oben).

Das Schwundgeldsystem von Silvio Gesell, manche nennen es auch fließendes Geld, passte zu einer Zeit, wo das Geld Mangelware war, weil es durch Gold gedeckt war und Gold nicht beliebig schnell ausgegraben werden kann. Heute ist ein Extrazins zur Beschleunigung des Geldumlaufes eine völlig unnötige Extrabelastung, die dem Geld seine wichtige Sparfunktion raubt. Trotzdem sind Regionalgelder in der Übergangsphase besser als das Fiat-Geldsystem, weil sie jedenfalls kein Schneeballsystem sind und Regionalgeld durch Arbeit gedeckt ist. Es kann aber auf größerer Ebene der Konkurrenz anderer Länder nicht standhalten. Regionalgeld erlaubt keine grundlegende Verbesserung unseres Geldsystems, ist aber ein guter Anfang, nicht zuletzt aus pädagogischen Gründen.

Geld ganz abzuschaffen, wie einige meinen, ist zur Zeit keine gute Idee. Die meisten Seelen sind noch nicht reif dafür. Zu Beginn der Sowjetrevolution 1917 haben die Kommunisten das Geld abgeschafft – aber nur ein paar Monate......

 

Die vorliegende Wirtschaftsreform ist der Schlüssel zur materiellen Befreiung der Menschheit, denn das heutige Finanzsystem als Schneeballsystem ist das mächtigste Unterjochungswerkzeug der Dunkelmächte auf der dreidimensionalen Ebene.

Die wirtschaftliche Befreiung liegt in unseren Händen. Wir müssen uns nur die Mühe machen und das Geldsystem begreifen sowie die Früchte unseres Lernens weiterleiten und verbreiten. Mit der Weißen Wirtschaftsschule ist dazu ein einleitender und aufweckender Schritt getan.

 

Dr. jur. Henning Witte -                  Stockholm, Mittsommer 2012

 

Siehe auch: Geldschöpfung gehört in die Hände des Volkes

 

Introduction to the American Monetary Institute (AMI)

2012-05-14 20:54

The American Monetary Institute (AMI) with director Stephen Zarlenga is on the right track, tackling the

Stephen Zarlenga

problems with our financial system. Go to his website ang buy his extremly important book "The Lost Science of Money":

“Over time, whoever controls the money system,
controls the nation.”

- Stephen Zarlenga, Director