Med växande dystopi. Sommarbrev 2018 av Jan Erik

Wednesday, 11 July 2018 21:39

Den kristna läran, som alltmera perverteras i praktiken, är visserligen officiellt baserad på kärleken, men ”älska dina fiender” har blivit ”underkasta dig dina fiender” och ”om någon slår dig på ena kinden, så vänd den andra till” har blivit ”om någon vill döda dig, så låt honom göra det”, resp. ”om någon vill knulla dig…” eller ”… ta från dig vad du äger…”

Islam” sägs betyda ”fred”… Om alla fiender har dödats så har vi faktiskt en sorts fred, en skenbar fred… Ordagrant betyder dock det arabiska ordet ”underkastelse”! I praktiken – och faktiskt uttryckligen på väsentliga ställen i Koranen – får man alltför lätt ett intryck av att denna religion skulle vara en hatets religion (och egoismens), så som en del uppför sig mot andra. Men nuvarande rättspraktik vänder på detta och vill straffa dem som därtill anför bevisbara fakta för just ”hate-speak”…

Denny Abrahamsson, 71, pressades hårt av polisen till att erkänna hatbrott: ”Du får inte skriva det du tycker och tror”: https://samnytt.se/denny-abrahamsson-71-kallas-till-polisen-igen-du-far-inte-skriva-det-du-tycker-och-tror/

De ena får lov att ”hata” men inte de andra… framför allt om fakta värderas om från sanning till hat… Den som försvarar sig kan straffas och den som angriper kan gå fri.

Detta har alltmera fått inflytande i politiken. Vänsterpolitiken uppfattades tidigare av många som en sorts ”hjärtats politik” men den har nu övertagit den extrema högerpolitikens metoder och lärt sig mycket om taktik av nazism och fascism! Polariteten har omvänts. Många som nu värnar om kristna värden liknas med nazister! Blandar man rött och grönt så blir det faktiskt brunt…

Våld tolereras och är snarare straffritt på ena sidan men åtgärdas på andra sidan – ibland rentav extremt. Rödgrönt handgripligt våld är OK men inte ens muntligt ”våld” i mitten av skalan (den extrema högern spelar ju kvantitativt en obetydlig och minimal roll även om vänstern taktiskt överdriver värderingarna ordentligt). Till vänster får man göra vad man vill och i skalans mitt får man inte ens säga vad man vill…

Schweden: Ein Land am Abgrund: http://www.anonymousnews.ru/2018/07/07/schweden-ein-land-am-abgrund-dank-sozis-und-gruenen/.

Schwerstverbrecher erhalten bevorzugten Schutz der BRD: http://brd-schwindel.ru/einfach-nur-noch-krank-schwerstverbrecher-erhalten-bevorzugten-schutz-der-brd/ och inte bara i Tyskland…

Våldtog och hotade döda minderårig flicka – döms till några veckors samhällstjänst och slipper utvisning: https://samnytt.se/valdtog-och-hotade-doda-minderarig-flicka-doms-till-nagra-veckors-samhallstjanst-och-slipper-utvisning/.

Varning för inbördeskrig i Sverige: https://www.youtube.com/watch?v=WBty-OMMhIE

Vad ligger då bakom allt detta? Den ”Nya Världsordningen”! Se denna text, som är nedskriven efter vad som Lawrence Dunegan återgav av en presentation om Nya Världsordningens detaljerade planer, given av Richard Day år 1969: http://www.citizensnewswire.org/files/NWORichardDay.pdf.

Inspelningen av Dunegans fyra timmar långa rapport om denna presentation kan höras här: NWO Insider Reveals Entire NWO Plan in 1969 http://video.beforeitsnews.com/nwo-insider-reveals-entire-nwo-plan-in-1969_419e98167.html. ”Needless to say” dog både han och Richard Day en sannolikt inte helt naturlig död en tid efter att detta kom ut någon gång i början av 2000-talet…

Återblick på svensk politisk utveckling

En österrikisk bekant till mig levde länge i Sverige och studerade vid KTH. I början av 60-talet kom han med i en statistisk utfrågning bland högskole- och universitetsstudenter om deras sociala bakgrund. Resultatet var nedslående för de svenska socialisterna, för det visade sig, att andelen av bonde- och arbetarbarn var lika låg som före andra världskriget. Andelen var alldeles för låg för ett socialistiskt land (i vilket oppositionen talade om en ”demokratur”). De svenska socialisterna trodde sig ha gjort allt för att ge ungdomen lika chanser till en akademisk utbildning. Men de fick nu se, att akademiska studenter till större delen kom från akademiska familjer och drog slutsatsen, att yrkesvalet påverkades starkt av föräldrarna. Därför sade man ungefär så här: ”Vi måste göra någonting, så att föräldrarnas inflytande på barnen minskar.” Framför allt skulle inte elitära föräldrar ha elitära barn, så att det blir lika chanser. Detta ledde till en rad riktlinjer för skolorna samt till åtgärder som skulle ”tvinga ut” hemmafruarna på arbetsmarknaden, så att barnen därigenom skulle uppfostras på daghem, där de kan bli politiskt indoktrinerade.

Och så blev det… Som tur är var det dock stor brist på politiskt skolade daghemsmammor. Men de svenska barnen blev s.k. ”nyckelbarn”, som efter skolan gick in i våningen med en egen nyckel, eftersom ingen var hemma. Modern måste ju arbeta. För kärlek och gemenskap i familjen hade modern efter en lång arbetsdag inte mycket ork över när hon kom hem. Man behöver därför inte förvånas över att till exempel våldet ökade i skolorna och att alkoholmissbruk blev ett växande problem bland ungdomen.

Under 70-talet infördes en antiauktoritär skola utan betyg. Resultatet blev en katastrofal nedgång i bildning och kunskaper, som än i dag har påfallande efterverkningar i Sverige. Förr kunde man med studentexamen tas in direkt på Chalmers. Nu måste man först gå ett förberedande år för att kompletterande lära sig vad man numera inte lär sig i skolan…

Detta ägde rum under Palmes regering. Palme var en visionär med stora idéer och en storartad politiker, som dock inte hade mycket förståelse för bl.a. ekonomi. För honom tycks industri- och företagsekonomin mest ha varit en mjölkko för statsfinanserna. Hans regering förlorade ett val på att han ville ta ifrån människorna deras rätt att äga sin mark. Deras hus och sommarstugor skulle inte längre tillhöra dem själva, utan staten, medan de istället skulle få en nyttjanderätt som inte kunde ärvas. Det är ju helt klart, att partifunktionärer snart skulle få nyttjanderätten till de bästa platserna för sommarstugor och egna hem. Då vann oppositionen nästa val men fick bara sitta kvar en valperiod, därför att de tidigare oppositionspartierna ägnade sig mera åt inbördes strider än statsärenden. Då kom Palme tillbaka.

Under hans långa regering gick den svenska kronan i botten. Före hans regeringstid fick man för en krona nästan 90 tyska Pfennige, efter hans tid knappt 19 Pfennige… När jag en gång var i Sverige på 80-talet såg jag i TV en direktsändning, som visade en intervju med en svensk politiker, som just hade avgått med pension. Det var efter det skamliga Palme-mordet. Hade det inte varit en direktsändning, så hade man nog klippt bort följande yttrande. Han satt nu där och sade inför det svenska folket, att finansminister Gunnar Sträng mot slutet av 70-talet hade sagt till Palme: ”Fortsätter vi så här med ekonomin så går skutan i sank.” Palme skulle då ha förbjudit Sträng att tala om detta. Och skutan gick nästan i sank… Efter den TV-sändningen syntes inte den minsta kommentar i medierna. Saken tegs uppenbarligen ihjäl. Man jag hade ju sett och hört det själv.

Astrid Lindgren (som f.ö. ett år fick betala mera i skatt än hon hade tjänat – en hämnd för följande?) skrev en gång, att den svenska politiken hade blivit så förfärligt ”hård i nyporna” och berättade bl.a. om ett pensionärspar, som bad om stöd för att ha råd att bo kvar in sin lilla stuga. De blev tillsagda: ”Sälj stugan och res upp pengarna, sedan kan ni få så mycket stöd ni behöver” – ”Det gamla paret gick ut och grät”…

Sedan dess och framför allt genom EU-anslutningen har uppenbarligen den svenska ekonomin och folkhushållningen förbättrats väsentligt, men vissa gamla politiska synder har fortfarande efterverkningar. Och efter att migrationspolitiken blev vad den nu är, vacklar man vid avgrundens brant efter att ha offrat de förbättringar som först uppnåddes.

De tre världskrigen

För över 100 år sedan beskrev den amerikanske frimuraren Albert Pike en plan som innefattade tre världskrig. Se Albert Pike and Three World Wars: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm. Enligt den skulle ett tredje världskrig innebära att kyrkans kristendom ersätts med Islam och därefter Islam i sin tur ersätts med ”Lucifers sanna lära”. Islamiseringen av västvärlden äger ju just nu rum! Precis som förutsagt av Pike. Men när detta har skett duger inte heller Islam, som då ersättas med öppen satanism. Den skulle bara utgöra ett övergångsstadium. Nu har man naturligtvis velat invända att Pikes plan vore ett ”hoax”, ett ondskefullt skämt. Då vill jag dock se förklaringar om hur det kommer sig att hans förutsägelser för de första och andra världskrigen stämmer ganska bra, och hur hittills förutsägelsen om det tredje världskriget kan passa så till dagens världssituation, som den faktiskt gör. Jag förmodar att negativa krafter i världen som satanism och demoniska inflytanden inspirerade honom till sådana framtidsvisioner. Den som inte tror att sådant finns och är möjligt får skylla sig själv när den möjligheten i en inte alltför avlägsen framtid uppenbaras för mänskligheten och därmed också oförberett överraskar även den egna personen.

Den Nya Världsordningen passar också ihop med Pikes intuitivt profetiska planer. Enligt Dunegan och Day avser man att vid lämpligt tillfälle – alltså bland annat när den kyrkliga kristendomen har tillräckligt försvagats och mestadels Islam härskar – att överfalla mänskligheten med en helt ny ordning. En passande fredag proklameras då att all verksamhet i samhället skall upphöra inför veckoslutet. Alla firmor, butiker, köpcentra och så vidare stängs helt. Så långt möjligt också icke akut sjukvård, polisverksamhet och till exempel brandkårsberedskap. Ingen privat trafik tillåts. Inga trafikplan flyger. Offentliga transportmedel står stilla. Radio och TV slutar sända. Detta torde deklareras som en ”övning” inför en möjlig krissituation. Sedan vaknar vi måndag morgon upp med meddelanden överallt, i högtalare, omstartade medier, flygblad och vad det vara må, att nu gäller den nya världsordningen samt dess bestämmelser och regler, och allt är förbi som gällde tidigare.

Enligt Pikes vision kommer detta att inleda det tredje världskriget för att i det kaos som uppstår ”återupprätta ordningen” – ordo ab chao.

En särskild aspekt på elitens tydliga strävan efter ett tredje världskrig är en drastisk befolkningsreduktion. Planer på att minska världsbefolkningen till väl under en miljard diskuteras redan sedan många år i alternativa medier och stämplas naturligtvis som ”konspirationsteori”. Men vad är en konspirationsteori? Beteckningen skapades för flera årtionden sedan av CIA för att bortförklara informationer om aktiviteter i världen och i samhället som vi inte skall tro på. Så vad är då en konspiration? En aktionsplan som naturligtvis skall vara hemlig och man inte skall tro på, för annars vore den ju den inte en konspiration! Ett antal sådana ”konspirationsteorier” har under årtiondenas lopp visat sig vara sanna, andra inte. Alltså är det ju ganska klart att begreppet har skapats bara för att främja hemlighållandet och att vad som betecknas som ”konspirationsteori” mycket väl kan vara sant! Vi bör alltså ta i betraktande att varje sådan ”teori” kan vara sann, men också fel. Framtiden kommer att visa det.

Ett tredje världskrig skulle ju, med dagens vapenteknologi, leda till en mycket dramatisk och omfattande minskning av världsbefolkningen. I detta sammanhang kan man då spekulera om dagens migrationspolitik. Inte bara den infödda befolkningen utan också den invandrade befolkningen sitter då i samma båt och man kan, så att säga, slå ”två flugor i en smäll”… Man blir av med kanske dubbelt så många människor än det hade varit om inte en migration hade ägt rum… Migranter har då lockats i en grym fälla! Jfr. min artikel: En djävulsk plan? Skickas „migranter“ hit för att dö med oss? http://www.whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/1824.html.

Om sådana saker och mera därtill har jag skrivit i mina två senaste böcker (på tyska):

Die Herrschaft der Anunnaki: https://www.amazon.com/DIE-HERRSCHAFT-ANUNNAKI-Manipulatoren-Weltordnung-ebook/dp/B018W34WPU/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1531074567&sr=8-10&keywords=sigdell

Der Geheime Krieg der Anunnaki: https://www.amazon.com/GEHEIME-KRIEG-ANUNNAKI-Bevölkerung-manipulieren-ebook/dp/B0769XPGZM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1531074679&sr=8-2&keywords=sigdell

Den första av dessa två böcker kommer den 11/9/2018 ut i en engelsk översättning i USA:

The Reign of the Anunnaki: https://www.amazon.com/Reign-Anunnaki-Manipulation-Spiritual-Destiny/dp/1591433037/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531074812&sr=8-1&keywords=sigdell

I dessa böcker har jag också utförligt diskuterat den kyrkliga ”kristendomen” i förhållande till den ursprungliga kristendomen och visat att Jesu ursprungliga lära har förvanskats av Paulus för att bilda grunden till en kyrka som inte representerar Jesu sanna lära, utan är en konstruktion som tjänar kyrkliga maktintressen.

Det finns mycket annat mygel som döljs i politiken. Bland annat lär talet om förbud mot dieselfordon (som en del gröna, åtminstone i Tyskland, gärna vill se utvidgat till bensinfordon) vara ett första steg till ett allmänt förbud mot privat biltrafik. Man skall istället anlita kommunala och statliga trafikmedel. Då kan man också ha en bättre kontroll på folk och övervakning av dem. Se också min tidigare artikel Är ”Politiskt korrekt” ursprungligen en marxistisk form av tankekontroll?: http://www.whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/1810-politiskt-korrekt-aer-en-marxistisk-bluff.html

Skriver man om sådana delvis starkt kontroversiella saker så är det kanske inte helt hälsosamt… Många journalister och en del författare har mördats för vad de har skrivit (bl.a. genom ”bilolyckor”). Man får inte gräva för djupt efter sanningen, för det kan komma fram saker som man inte får veta. I Sverige blev enligt min mening sannolikt Stieg Larsson mördad för sina romaner, som ju var ”faktabaserade fiktioner” och på det viset indirekt avslöjade en mörk del i Sveriges politiska historia. Han arbetade ju på en fjärde bok som möjligen hade kunnat avslöja sådant som palmemordet. Originalmanuskriptet till den boken har gömts undan någonstans och bara en nedbantat version har blivit tillgänglig. Det där med att hissen inte fungerade i huset där han dog verkar inte trovärdigt. Den var nog avstängd för att tvinga honom att gå uppför trapporna. Vad som hände på vägen upp vet man ju inte. Men när han kom upp dog han av hjärtsvikt. Medicinskt är det inget problem att framkalla t.ex. en infarkt. Detta torde också vara förklaringen till den tyske journalisten Udo Ulfkottes död efter att han hade avslöjat hur journalister sätts under politiskt tvång (jfr. English Translation of Udo Ulfkotte’s “Bought Journalists” Suppressed?: https://www.globalresearch.ca/english-translation-of-udo-ulfkottes-bought-journalists-suppressed/5601857). Det är bekant att CIA har utvecklat en iskulepistol som kan avfyra en mycket liten iskula med sådan kraft att den tränger in genom huden, där den smälter och frisätter ett medikament som orsakar en verklighetstrogen infarkt, medan den på huden efterlämnar något som bara liknar ett myggbett.

På senaste tiden har ett par läkare hittats döda efter att de har kritiserat vaccinationsprogram. Detsamma har hänt amerikanska läkare som företrädde naturmedicinska metoder. Nyligen hittades en man död som arbetade på en metod att driva bilar med vatten genom att utvinna vätgas ur det (förmodligen elektrolytiskt) och tydligen förbinda den och kanske också syret i vattnet med kvävgas till en explosiv blandning genom någon sorts högfrekvensurladdning (om jag har förstått detta rätt). Milton William Cooper och Phil Schneider dödades för att bl.a. ha avslöjat vad man inte får veta om amerikanska kontakter med utomjordiska civilisationer, som trots bemödanden om förlöjligande består som ovannämnda ”konspirationsteorier”.

Men detta skall inte hindra att meddela insikter och upptäckter av väsentlig betydelse. Det finns ju ingen död. Man går vidare som själ till nya uppgifter. En väg är reinkarnation, men det finns kanske också andra. När det gäller reinkarnationsfrågan rekommenderar jag att se denna nya video:
Amazing Things Kids Have Said About Past Lives That Even Skeptics Can't Explain
https://www.youtube.com/watch?v=VYkwguBK8EA

Eftersom jag nyligen blev 80 lönar det sig nog inte att hålla tyst om sådant som känns viktigt bara för att kunna stanna kvar några få år till…

Ha det bra! Så gott det går i denna omvälvande tid…

Jan Erik

 

 

You must be logged in to comment.